Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
REKLAMCILIĞIN TEMEL KAVRAMLARIHİT1277490Bahar Dönemi3+035
Ders Programı

Çarşamba 11:00-11:45

Çarşamba 12:00-12:45

Çarşamba 12:45-13:30

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Sonıa LOTFI
Dersi VerenlerÖğr.Gör. İsnur İnci ARMUTLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı; öğrencilerin reklamcılıkla ilgili temel kavramları, mecraları, süreçleri, kurumları ve yeni eğilimleri tanıyarak bir reklam kampanyasını çeşitli basamaklarıyla rasyonel bir şekilde planlayabilme becerisini kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Dersin Tanıtımı , Kapsamı , Gerekçesi ,Önemi , Kural ve Gerekleri Temel Kavramlar , İletişim, pazarlama iletişimi ve reklama ilişkin temel kavramlar,Reklamın Diğer Alanlarla İlişkisi ,Pazarlama ve Reklam, Ekonomi ve Reklam , Hukuk ve Reklam , Sosyoloji ve Reklam , Psikoloji ve Reklam , Sosyal Psikoloji ve Reklam, Antropoloji ve Reklam , İstatistik ve Reklam , Sanat ve Reklam Ülkeler ve Reklam Ekolleri , Amerika Birleşik Devletleri , İngiltere , Fransa , Almanya , Japonya , Türkiye,Reklam Ortamları ve Özellikleri Yayın Yapan Reklam Ortamları , Radyo , Televizyon Basılı Reklam Ortamları , Gazete , Dergi , Doğrudan Postalama ve Diğer Basılı Reklam Materyalleri,Açıkhava Reklam Ortamları Transit Reklam Ortamları İnternet Satış Yeri Reklam Uygulamaları Sinema,Reklamın İşleyiş Süreci Geleneksel Etki Modelleri , AIDA Modeli , NAIDAS Modeli , DAGMAR Modeli , Etkiler Hiyerarşisi Modeli , Yeniliklerin Benimsenmesi Modeli , Bilgi İşleme Modeli İlginlik Temelli Modeller , Düşük İlginlik Öğrenme Modeli , FCB Izgarası ,Rossiter ve Percy Izgarası Ayrıntılandırma Olasılığı Modeli,Reklam Kampanyası Kavramı Reklam Kampanyası Aşamaları , Durum Analizi,Reklam Kampanyası Aşamaları , Reklam Amaçlarının Belirlenmesi , Mesaj Stratejisinin Belirlenmesi,Reklam Kampanyası Aşamaları , Medya Planlama Stratejisinin Belirlenmesi , Reklam Bütçesinin Belirlenmesi Reklam Kampanyası Aşamaları , Reklam Etkililiğinin Ölçülmesi,Ara Sınav,Reklamcılıkta Yeni Eğilimler, Uluslararası ve Global Reklamcılık, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kampanyaları ve Kurumsal Reklamcılık, E-Pazarlama ve Reklam, Sözlü Pazarlama ve Reklam, İzinli Pazarlama ve Reklam , Mobil Ticaret/Mobil Pazarlama ve Reklam,Reklamcılıkta Yeni Eğilimler , Advergaming , İlişkisel Pazarlama , Deneyimsel Pazarlama , Eğlence Pazarlaması , Yeşil Pazarlama , Gerilla Pazarlama,Reklamcılıkla İlgili Kurumlar,Reklam Ajansları , Medya Ajansları,Reklamcılıkla İlgili Ulusal ve Uluslararası Sektörel Kuruluşlar,Reklamda Etik ve Denetim Mekanizmaları , Etik Kavramı ve Reklamcılıkta Etik , Reklamcılıkla İlgili Denetim Mekanizmaları,Final; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1-Pazarlama iletişimi açısından reklamın önemini kavrayabilir.20, 4, 9A
2.Reklam ortamlarını tanıyabilir.10, 13, 19, 37, 6, 9A
3.Reklam kampanyası planlayabilir.13, 19, 5A
4.Reklamcılıktaki yeni eğilimlerin öneminin farkında olabilir. 13, 16, 19, 20, 9A
5.Reklamcılıkla ilgili kurum ve kuruluşları tanıyabilir. 14, 16, 37, 9A
6.Reklamcılıkla ilgili süreli ve süresiz yayınları takip edebilir.14, 16, 23, 37, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 23: Kavram Haritası Tekniği, 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dersin Tanıtımı , Kapsamı , Gerekçesi ,Önemi , Kural ve Gerekleri Temel Kavramlar , İletişim, pazarlama iletişimi ve reklama ilişkin temel kavramlar
2Reklamın Diğer Alanlarla İlişkisi ,Pazarlama ve Reklam, Ekonomi ve Reklam , Hukuk ve Reklam , Sosyoloji ve Reklam , Psikoloji ve Reklam , Sosyal Psikoloji ve Reklam, Antropoloji ve Reklam , İstatistik ve Reklam , Sanat ve Reklam Ülkeler ve Reklam Ekolleri , Amerika Birleşik Devletleri , İngiltere , Fransa , Almanya , Japonya , Türkiye
3Reklam Ortamları ve Özellikleri Yayın Yapan Reklam Ortamları , Radyo , Televizyon Basılı Reklam Ortamları , Gazete , Dergi , Doğrudan Postalama ve Diğer Basılı Reklam Materyalleri
4Açıkhava Reklam Ortamları Transit Reklam Ortamları İnternet Satış Yeri Reklam Uygulamaları Sinema
5Reklamın İşleyiş Süreci Geleneksel Etki Modelleri , AIDA Modeli , NAIDAS Modeli , DAGMAR Modeli , Etkiler Hiyerarşisi Modeli , Yeniliklerin Benimsenmesi Modeli , Bilgi İşleme Modeli İlginlik Temelli Modeller , Düşük İlginlik Öğrenme Modeli , FCB Izgarası ,Rossiter ve Percy Izgarası Ayrıntılandırma Olasılığı Modeli
6Reklam Kampanyası Kavramı Reklam Kampanyası Aşamaları , Durum Analizi
7Reklam Kampanyası Aşamaları , Reklam Amaçlarının Belirlenmesi , Mesaj Stratejisinin Belirlenmesi
8Reklam Kampanyası Aşamaları , Medya Planlama Stratejisinin Belirlenmesi , Reklam Bütçesinin Belirlenmesi Reklam Kampanyası Aşamaları , Reklam Etkililiğinin Ölçülmesi
9Ara Sınav
10Reklamcılıkta Yeni Eğilimler, Uluslararası ve Global Reklamcılık, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kampanyaları ve Kurumsal Reklamcılık, E-Pazarlama ve Reklam, Sözlü Pazarlama ve Reklam, İzinli Pazarlama ve Reklam , Mobil Ticaret/Mobil Pazarlama ve Reklam
11Reklamcılıkta Yeni Eğilimler , Advergaming , İlişkisel Pazarlama , Deneyimsel Pazarlama , Eğlence Pazarlaması , Yeşil Pazarlama , Gerilla Pazarlama
12Reklamcılıkla İlgili Kurumlar,Reklam Ajansları , Medya Ajansları
13Reklamcılıkla İlgili Ulusal ve Uluslararası Sektörel Kuruluşlar
14Reklamda Etik ve Denetim Mekanizmaları , Etik Kavramı ve Reklamcılıkta Etik , Reklamcılıkla İlgili Denetim Mekanizmaları
15Final
Kaynak
Dr. Müge Elden, Reklam ve Reklamcılık, Sav Yayınları İstanbul 2013, ISBN 9754688085

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Halkla İlişkiler ve Tanıtım disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
2
Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
3
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunabilir.
X
4
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlayabilir.
X
5
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
6
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve süreçleri yönetebilir.
X
7
Halkla İlişkiler ve Tanıtım disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder.
X
8
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
9
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
10
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
11
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
12
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, insan ve toplum psikolojisi konularında yeterli bilince sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme41664
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı2612
Ara Sınav ve Hazırlığı11010
Genel Sınav ve Hazırlığı11212
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)140
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(140/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
REKLAMCILIĞIN TEMEL KAVRAMLARIHİT1277490Bahar Dönemi3+035
Ders Programı

Çarşamba 11:00-11:45

Çarşamba 12:00-12:45

Çarşamba 12:45-13:30

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Sonıa LOTFI
Dersi VerenlerÖğr.Gör. İsnur İnci ARMUTLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı; öğrencilerin reklamcılıkla ilgili temel kavramları, mecraları, süreçleri, kurumları ve yeni eğilimleri tanıyarak bir reklam kampanyasını çeşitli basamaklarıyla rasyonel bir şekilde planlayabilme becerisini kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Dersin Tanıtımı , Kapsamı , Gerekçesi ,Önemi , Kural ve Gerekleri Temel Kavramlar , İletişim, pazarlama iletişimi ve reklama ilişkin temel kavramlar,Reklamın Diğer Alanlarla İlişkisi ,Pazarlama ve Reklam, Ekonomi ve Reklam , Hukuk ve Reklam , Sosyoloji ve Reklam , Psikoloji ve Reklam , Sosyal Psikoloji ve Reklam, Antropoloji ve Reklam , İstatistik ve Reklam , Sanat ve Reklam Ülkeler ve Reklam Ekolleri , Amerika Birleşik Devletleri , İngiltere , Fransa , Almanya , Japonya , Türkiye,Reklam Ortamları ve Özellikleri Yayın Yapan Reklam Ortamları , Radyo , Televizyon Basılı Reklam Ortamları , Gazete , Dergi , Doğrudan Postalama ve Diğer Basılı Reklam Materyalleri,Açıkhava Reklam Ortamları Transit Reklam Ortamları İnternet Satış Yeri Reklam Uygulamaları Sinema,Reklamın İşleyiş Süreci Geleneksel Etki Modelleri , AIDA Modeli , NAIDAS Modeli , DAGMAR Modeli , Etkiler Hiyerarşisi Modeli , Yeniliklerin Benimsenmesi Modeli , Bilgi İşleme Modeli İlginlik Temelli Modeller , Düşük İlginlik Öğrenme Modeli , FCB Izgarası ,Rossiter ve Percy Izgarası Ayrıntılandırma Olasılığı Modeli,Reklam Kampanyası Kavramı Reklam Kampanyası Aşamaları , Durum Analizi,Reklam Kampanyası Aşamaları , Reklam Amaçlarının Belirlenmesi , Mesaj Stratejisinin Belirlenmesi,Reklam Kampanyası Aşamaları , Medya Planlama Stratejisinin Belirlenmesi , Reklam Bütçesinin Belirlenmesi Reklam Kampanyası Aşamaları , Reklam Etkililiğinin Ölçülmesi,Ara Sınav,Reklamcılıkta Yeni Eğilimler, Uluslararası ve Global Reklamcılık, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kampanyaları ve Kurumsal Reklamcılık, E-Pazarlama ve Reklam, Sözlü Pazarlama ve Reklam, İzinli Pazarlama ve Reklam , Mobil Ticaret/Mobil Pazarlama ve Reklam,Reklamcılıkta Yeni Eğilimler , Advergaming , İlişkisel Pazarlama , Deneyimsel Pazarlama , Eğlence Pazarlaması , Yeşil Pazarlama , Gerilla Pazarlama,Reklamcılıkla İlgili Kurumlar,Reklam Ajansları , Medya Ajansları,Reklamcılıkla İlgili Ulusal ve Uluslararası Sektörel Kuruluşlar,Reklamda Etik ve Denetim Mekanizmaları , Etik Kavramı ve Reklamcılıkta Etik , Reklamcılıkla İlgili Denetim Mekanizmaları,Final; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1-Pazarlama iletişimi açısından reklamın önemini kavrayabilir.20, 4, 9A
2.Reklam ortamlarını tanıyabilir.10, 13, 19, 37, 6, 9A
3.Reklam kampanyası planlayabilir.13, 19, 5A
4.Reklamcılıktaki yeni eğilimlerin öneminin farkında olabilir. 13, 16, 19, 20, 9A
5.Reklamcılıkla ilgili kurum ve kuruluşları tanıyabilir. 14, 16, 37, 9A
6.Reklamcılıkla ilgili süreli ve süresiz yayınları takip edebilir.14, 16, 23, 37, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 23: Kavram Haritası Tekniği, 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dersin Tanıtımı , Kapsamı , Gerekçesi ,Önemi , Kural ve Gerekleri Temel Kavramlar , İletişim, pazarlama iletişimi ve reklama ilişkin temel kavramlar
2Reklamın Diğer Alanlarla İlişkisi ,Pazarlama ve Reklam, Ekonomi ve Reklam , Hukuk ve Reklam , Sosyoloji ve Reklam , Psikoloji ve Reklam , Sosyal Psikoloji ve Reklam, Antropoloji ve Reklam , İstatistik ve Reklam , Sanat ve Reklam Ülkeler ve Reklam Ekolleri , Amerika Birleşik Devletleri , İngiltere , Fransa , Almanya , Japonya , Türkiye
3Reklam Ortamları ve Özellikleri Yayın Yapan Reklam Ortamları , Radyo , Televizyon Basılı Reklam Ortamları , Gazete , Dergi , Doğrudan Postalama ve Diğer Basılı Reklam Materyalleri
4Açıkhava Reklam Ortamları Transit Reklam Ortamları İnternet Satış Yeri Reklam Uygulamaları Sinema
5Reklamın İşleyiş Süreci Geleneksel Etki Modelleri , AIDA Modeli , NAIDAS Modeli , DAGMAR Modeli , Etkiler Hiyerarşisi Modeli , Yeniliklerin Benimsenmesi Modeli , Bilgi İşleme Modeli İlginlik Temelli Modeller , Düşük İlginlik Öğrenme Modeli , FCB Izgarası ,Rossiter ve Percy Izgarası Ayrıntılandırma Olasılığı Modeli
6Reklam Kampanyası Kavramı Reklam Kampanyası Aşamaları , Durum Analizi
7Reklam Kampanyası Aşamaları , Reklam Amaçlarının Belirlenmesi , Mesaj Stratejisinin Belirlenmesi
8Reklam Kampanyası Aşamaları , Medya Planlama Stratejisinin Belirlenmesi , Reklam Bütçesinin Belirlenmesi Reklam Kampanyası Aşamaları , Reklam Etkililiğinin Ölçülmesi
9Ara Sınav
10Reklamcılıkta Yeni Eğilimler, Uluslararası ve Global Reklamcılık, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kampanyaları ve Kurumsal Reklamcılık, E-Pazarlama ve Reklam, Sözlü Pazarlama ve Reklam, İzinli Pazarlama ve Reklam , Mobil Ticaret/Mobil Pazarlama ve Reklam
11Reklamcılıkta Yeni Eğilimler , Advergaming , İlişkisel Pazarlama , Deneyimsel Pazarlama , Eğlence Pazarlaması , Yeşil Pazarlama , Gerilla Pazarlama
12Reklamcılıkla İlgili Kurumlar,Reklam Ajansları , Medya Ajansları
13Reklamcılıkla İlgili Ulusal ve Uluslararası Sektörel Kuruluşlar
14Reklamda Etik ve Denetim Mekanizmaları , Etik Kavramı ve Reklamcılıkta Etik , Reklamcılıkla İlgili Denetim Mekanizmaları
15Final
Kaynak
Dr. Müge Elden, Reklam ve Reklamcılık, Sav Yayınları İstanbul 2013, ISBN 9754688085

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Halkla İlişkiler ve Tanıtım disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
2
Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
3
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunabilir.
X
4
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlayabilir.
X
5
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
6
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve süreçleri yönetebilir.
X
7
Halkla İlişkiler ve Tanıtım disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder.
X
8
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
9
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
10
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
11
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
12
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, insan ve toplum psikolojisi konularında yeterli bilince sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 03/02/2023 - 11:04Son Güncelleme Tarihi: 03/02/2023 - 11:14