Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SOSYOLOJİHİT1127530Güz Dönemi3+034
Ders Programı

Salı 09:00-09:45

Salı 10:00-10:45

Salı 11:00-11:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Zeynep TÜRKYILMAZ
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Burcu DABAKOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı; bireyler ve toplum arasındaki ilişkiyi sosyolojik bakış açısıyla yeniden anlamlandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Aşina Olduğumuz Dünyaya Yeni Bir Bakış,Sosyolojik Görüş ve Düşünüş,Gerçekliğin İnşası: Bilginin Toplumsal İnşası,Düzenin İnşası: Kültür ve Tarih,Kimliğin İnşası: Sosyalizasyon,Kimliğin Desteklenmesi: Benliğin Sergilenişi,Toplumsal İlişkilerin İnşası: Akrabalık ve Aile,Farklılığın Yapısı: Sosyal Sapma,Toplumun Yapısı: Organizasyonlar, Toplumsal Kurumlar ve Küreselleşme,Tabakalaşmanın Mimarisi: Sosyal Sınıf ve Eşitsizlik,Eşitsizliğin Mimarisi: Irk ve Etnisite,Eşitsizliğin Mimarisi: Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet,Demografik Dinamikler: Nüfus Eğilimleri,Değişimin Mimarları: Toplumu Yeniden İnşa Etmek; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Sosyolojiyi tanımlayıp, sosyolojinin temel kavramlarını sıralayabilecektir.10, 16, 19, 9A
1.1. Bir bilim olarak sosyolojinin nasıl ortaya çıktığını özetler ve sosyolojiyi diğer sosyal bilim disiplinleriyle karşılaştırır.
1.2. Sosyal bilimlerde kullanılan araştırma, yöntem ve tekniklerini öğrenir.
2. Sosyolojinin gelişimini ve sosyolojide yer alan temel teorik yaklaşımları tanımlayabilecektir.10, 16, 19, 9A
2.1. Sosyolojik kuramları öğrenme ve anlama becerileri geliştirir.
2.2. Temel teorik yaklaşımların her birinin toplumsal gerçekliği anlama ve açıklama açısından güçlü ve zayıf yönlerini açıklar.
2.3. Toplumsal olayları sosyolojik bakış açısıyla tartışır.
3. Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri tanımlayabilecektir.10, 16, 19, 37, 9A
3.1. Çevre ve nüfus baskısını toplumsal değişim çerçevesinde açıklar.
3.2. Kültürel ve teknolojik yenilikleri toplumsal değişim çerçevesinde açıklar.
4. Toplumsal ilişkilerin inşasında akrabalık ve aileyi açıklayabilecektir.10, 13, 19, 9A
4.1. Sosyal çeşitlilik ve eş seçimini toplumsal ilişkiler açısından değerlendirir.
4.2. Aile hayatı ve ailede yaşanan problemleri toplumsal kurumlarla etkileşimi yönüyle tartışır.
5. Toplumun sosyal yapısını tartışabilecektir.10, 16, 19, 37, 9A
5.1. Organizasyonlar, toplumsal kurumlar ve küreselleşmeyi açıklar.
5.2. Tabakalaşmayı sosyal sınıf ve eşitsizlik üzerinden değerlendirir.
5.3. Eşitsizliğin altında yatan temel faktörleri açıklar.
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Aşina Olduğumuz Dünyaya Yeni Bir Bakış
2Sosyolojik Görüş ve Düşünüş
3Gerçekliğin İnşası: Bilginin Toplumsal İnşası
4Düzenin İnşası: Kültür ve Tarih
5Kimliğin İnşası: Sosyalizasyon
6Kimliğin Desteklenmesi: Benliğin Sergilenişi
7Toplumsal İlişkilerin İnşası: Akrabalık ve Aile
8Farklılığın Yapısı: Sosyal Sapma
9Toplumun Yapısı: Organizasyonlar, Toplumsal Kurumlar ve Küreselleşme
10Tabakalaşmanın Mimarisi: Sosyal Sınıf ve Eşitsizlik
11Eşitsizliğin Mimarisi: Irk ve Etnisite
12Eşitsizliğin Mimarisi: Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet
13Demografik Dinamikler: Nüfus Eğilimleri
14Değişimin Mimarları: Toplumu Yeniden İnşa Etmek
Kaynak
1. Newman, D. M. (2022). Sosyoloji: Günlük Yaşamın Mimarisini Keşfetmek. (P. D. Arslan, Çev.) Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
1. Giddens, A. (2008). Sosyoloji. İstanbul: Kırmızı Yayınları 2. İçli, G. (2012). Sosyolojiye Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık 3. Edinsel, K. (2014). Sosyolojik Düşünme ve Çözümleme. İstanbul: Kabalcı Yayınları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Halkla İlişkiler ve Tanıtım disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
2
Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
3
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunabilir.
X
4
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlayabilir.
X
5
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
6
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve süreçleri yönetebilir.
X
7
Halkla İlişkiler ve Tanıtım disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder.
X
8
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
9
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
10
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
11
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
12
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, insan ve toplum psikolojisi konularında yeterli bilince sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme31236
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı2612
Ara Sınav ve Hazırlığı11010
Genel Sınav ve Hazırlığı11212
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)112
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(112/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SOSYOLOJİHİT1127530Güz Dönemi3+034
Ders Programı

Salı 09:00-09:45

Salı 10:00-10:45

Salı 11:00-11:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Zeynep TÜRKYILMAZ
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Burcu DABAKOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı; bireyler ve toplum arasındaki ilişkiyi sosyolojik bakış açısıyla yeniden anlamlandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Aşina Olduğumuz Dünyaya Yeni Bir Bakış,Sosyolojik Görüş ve Düşünüş,Gerçekliğin İnşası: Bilginin Toplumsal İnşası,Düzenin İnşası: Kültür ve Tarih,Kimliğin İnşası: Sosyalizasyon,Kimliğin Desteklenmesi: Benliğin Sergilenişi,Toplumsal İlişkilerin İnşası: Akrabalık ve Aile,Farklılığın Yapısı: Sosyal Sapma,Toplumun Yapısı: Organizasyonlar, Toplumsal Kurumlar ve Küreselleşme,Tabakalaşmanın Mimarisi: Sosyal Sınıf ve Eşitsizlik,Eşitsizliğin Mimarisi: Irk ve Etnisite,Eşitsizliğin Mimarisi: Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet,Demografik Dinamikler: Nüfus Eğilimleri,Değişimin Mimarları: Toplumu Yeniden İnşa Etmek; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Sosyolojiyi tanımlayıp, sosyolojinin temel kavramlarını sıralayabilecektir.10, 16, 19, 9A
1.1. Bir bilim olarak sosyolojinin nasıl ortaya çıktığını özetler ve sosyolojiyi diğer sosyal bilim disiplinleriyle karşılaştırır.
1.2. Sosyal bilimlerde kullanılan araştırma, yöntem ve tekniklerini öğrenir.
2. Sosyolojinin gelişimini ve sosyolojide yer alan temel teorik yaklaşımları tanımlayabilecektir.10, 16, 19, 9A
2.1. Sosyolojik kuramları öğrenme ve anlama becerileri geliştirir.
2.2. Temel teorik yaklaşımların her birinin toplumsal gerçekliği anlama ve açıklama açısından güçlü ve zayıf yönlerini açıklar.
2.3. Toplumsal olayları sosyolojik bakış açısıyla tartışır.
3. Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri tanımlayabilecektir.10, 16, 19, 37, 9A
3.1. Çevre ve nüfus baskısını toplumsal değişim çerçevesinde açıklar.
3.2. Kültürel ve teknolojik yenilikleri toplumsal değişim çerçevesinde açıklar.
4. Toplumsal ilişkilerin inşasında akrabalık ve aileyi açıklayabilecektir.10, 13, 19, 9A
4.1. Sosyal çeşitlilik ve eş seçimini toplumsal ilişkiler açısından değerlendirir.
4.2. Aile hayatı ve ailede yaşanan problemleri toplumsal kurumlarla etkileşimi yönüyle tartışır.
5. Toplumun sosyal yapısını tartışabilecektir.10, 16, 19, 37, 9A
5.1. Organizasyonlar, toplumsal kurumlar ve küreselleşmeyi açıklar.
5.2. Tabakalaşmayı sosyal sınıf ve eşitsizlik üzerinden değerlendirir.
5.3. Eşitsizliğin altında yatan temel faktörleri açıklar.
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Aşina Olduğumuz Dünyaya Yeni Bir Bakış
2Sosyolojik Görüş ve Düşünüş
3Gerçekliğin İnşası: Bilginin Toplumsal İnşası
4Düzenin İnşası: Kültür ve Tarih
5Kimliğin İnşası: Sosyalizasyon
6Kimliğin Desteklenmesi: Benliğin Sergilenişi
7Toplumsal İlişkilerin İnşası: Akrabalık ve Aile
8Farklılığın Yapısı: Sosyal Sapma
9Toplumun Yapısı: Organizasyonlar, Toplumsal Kurumlar ve Küreselleşme
10Tabakalaşmanın Mimarisi: Sosyal Sınıf ve Eşitsizlik
11Eşitsizliğin Mimarisi: Irk ve Etnisite
12Eşitsizliğin Mimarisi: Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet
13Demografik Dinamikler: Nüfus Eğilimleri
14Değişimin Mimarları: Toplumu Yeniden İnşa Etmek
Kaynak
1. Newman, D. M. (2022). Sosyoloji: Günlük Yaşamın Mimarisini Keşfetmek. (P. D. Arslan, Çev.) Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
1. Giddens, A. (2008). Sosyoloji. İstanbul: Kırmızı Yayınları 2. İçli, G. (2012). Sosyolojiye Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık 3. Edinsel, K. (2014). Sosyolojik Düşünme ve Çözümleme. İstanbul: Kabalcı Yayınları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Halkla İlişkiler ve Tanıtım disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
2
Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
3
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunabilir.
X
4
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlayabilir.
X
5
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
6
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve süreçleri yönetebilir.
X
7
Halkla İlişkiler ve Tanıtım disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder.
X
8
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
9
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
10
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
11
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
12
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, insan ve toplum psikolojisi konularında yeterli bilince sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 03/02/2023 - 11:04Son Güncelleme Tarihi: 03/02/2023 - 11:14