Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KURUMSAL İLETİŞİMDE SPORUN KULLANIMIHİT2132890Güz Dönemi2+024
Ders Programı

Salı 09:00-09:45

Salı 10:00-10:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Sonıa LOTFI
Dersi VerenlerÖğr.Gör. İlker Fatih KUŞÇU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kurum içi ve kurum dışı iletişim kanallarında spor unsurlarından yararlanma yöntemleri ile ilgili teorik ve pratik beceriyi kazandırma
Dersin İçeriğiBu ders; Kurumsal İletişim Kanalları,Kurumsal İletişimde Sporun Var Oluşu,Spor Sponsorlukları,Konvansiyonel Medyada Spor Sponsorlukları,Küresel Sponsorluklar İçinde Tanıtım Hedefi,Küresel Markalaşma/Sponsorluk Ayrımı,Spor Organizasyonlarında Kurumsal Tanıtım,Kurum içi iletişimde sporun kullanımı,Örnek Çalışma,Spor Sponsorluklarının Geri Dönüş Ölçümlemesi,Kurumsal İletişim ve Küreselleşmede Farklılıklar,Olimpizm ve Kurumsal İletişim,Kurumsal İletişimde Spor Kullanımı Örnekleri,Kurumsal İletişimde Spor Kullanımı Örnekleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Kurumsal iletişim ile ilgili temel kavramları açıklayabilecek ve spor alanında nasıl kullanılacağını bilecektir.A
1.1.Kurumsal iletişim kanalları hakkında bilgi sahibi olur.
1.2.Sporun kurumsal iletişimde nasıl kullanılabileceğini anlar.
1.3.Sporda kurumsal iletişimin temel kavramlarını ve çeşitlerini tanır. ≈
2.Kurumsal iletişimin temel prensiplerini, süreçlerini ve işlevlerini anlayabilecektir.A
2.1.Kurumsal iletişimde sporun varlığını ve önemini kavrar.
2.2.Konvansiyonel medyada spor sponsorluklarının nasıl işlediğini anlar.
2.3.Küresel markalaşma ile spor sponsorluklarını ayırt etme konusunda anlayış geliştirir.
3.Sporda kurumsal iletişim uygulamalarını pratik olarak yapabilecektir.6H
3.1.Sporda kurumsal iletişim çalışmalarının geri dönüşünün nasıl ölçümlendirileceğini öğrenir.
3.2.Kurum içi iletişimde sporun nasıl kullanılabileceğini uygular.
3.3.Örnek çalışmalar yaparak kurumsal iletişimde sporun kullanımını pratiğe döker.
4.Sporda kurumsal iletişim alanındaki temel kavramları, etkileri ve örnekleri değerlendirebilecek ve açıklayabilecektirA
4.1.Kurumsal iletişimde sporun kullanımı örneklerini analiz eder ve bu stratejilerin etkisini değerlendirir.
4.2.Küreselleşme bağlamında kurumsal iletişimde sporun farklılıklarını ve zorluklarını analiz eder.
5.Sporda kurumsal iletişim ile ilgili tüm süreçleri ve değişimleri değerlendirebilecek ve geliştirebilecektir.10A
5.1.Kurumsal iletişimde sporun kullanımı örneklerine dayalı olarak stratejik öneriler geliştirir.
5.2.Olimpizm ve kurumsal iletişim arasındaki ilişkileri yorumlar ve sporun kurumsal iletişimdeki geleceğini değerlendirir.
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Kurumsal İletişim Kanalları
2Kurumsal İletişimde Sporun Var Oluşu
3Spor Sponsorlukları
4Konvansiyonel Medyada Spor Sponsorlukları
5Küresel Sponsorluklar İçinde Tanıtım Hedefi
6Küresel Markalaşma/Sponsorluk Ayrımı
7Spor Organizasyonlarında Kurumsal Tanıtım
8Kurum içi iletişimde sporun kullanımı
9Örnek Çalışma
10Spor Sponsorluklarının Geri Dönüş Ölçümlemesi
11Kurumsal İletişim ve Küreselleşmede Farklılıklar
12Olimpizm ve Kurumsal İletişim
13Kurumsal İletişimde Spor Kullanımı Örnekleri
14Kurumsal İletişimde Spor Kullanımı Örnekleri
Kaynak
-Akşar, T. (2005). Endüstriyel Futbol. Literatür Yayınları. -Çelik, F. (2020). Kurumsal Spor İletişimi ve Sosyal Medya. Akademisyen Kitabevi. -Erdemli, A. (1996). İnsan, Spor ve Olimpizm. Sarmal Yayınevi. -Jennings, A & Simson, V. (1994). Olimpiyatlar, Sahtekarlık ve Mafya. Milliyet Yayınları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Halkla İlişkiler ve Tanıtım disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
2
Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
3
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunabilir.
X
4
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlayabilir.
X
5
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
6
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve süreçleri yönetebilir.
X
7
Halkla İlişkiler ve Tanıtım disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder.
X
8
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
9
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
10
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
11
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
12
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, insan ve toplum psikolojisi konularında yeterli bilince sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme4832
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi122
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı2612
Ara Sınav ve Hazırlığı11414
Genel Sınav ve Hazırlığı12020
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)108
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(108/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KURUMSAL İLETİŞİMDE SPORUN KULLANIMIHİT2132890Güz Dönemi2+024
Ders Programı

Salı 09:00-09:45

Salı 10:00-10:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Sonıa LOTFI
Dersi VerenlerÖğr.Gör. İlker Fatih KUŞÇU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kurum içi ve kurum dışı iletişim kanallarında spor unsurlarından yararlanma yöntemleri ile ilgili teorik ve pratik beceriyi kazandırma
Dersin İçeriğiBu ders; Kurumsal İletişim Kanalları,Kurumsal İletişimde Sporun Var Oluşu,Spor Sponsorlukları,Konvansiyonel Medyada Spor Sponsorlukları,Küresel Sponsorluklar İçinde Tanıtım Hedefi,Küresel Markalaşma/Sponsorluk Ayrımı,Spor Organizasyonlarında Kurumsal Tanıtım,Kurum içi iletişimde sporun kullanımı,Örnek Çalışma,Spor Sponsorluklarının Geri Dönüş Ölçümlemesi,Kurumsal İletişim ve Küreselleşmede Farklılıklar,Olimpizm ve Kurumsal İletişim,Kurumsal İletişimde Spor Kullanımı Örnekleri,Kurumsal İletişimde Spor Kullanımı Örnekleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Kurumsal iletişim ile ilgili temel kavramları açıklayabilecek ve spor alanında nasıl kullanılacağını bilecektir.A
1.1.Kurumsal iletişim kanalları hakkında bilgi sahibi olur.
1.2.Sporun kurumsal iletişimde nasıl kullanılabileceğini anlar.
1.3.Sporda kurumsal iletişimin temel kavramlarını ve çeşitlerini tanır. ≈
2.Kurumsal iletişimin temel prensiplerini, süreçlerini ve işlevlerini anlayabilecektir.A
2.1.Kurumsal iletişimde sporun varlığını ve önemini kavrar.
2.2.Konvansiyonel medyada spor sponsorluklarının nasıl işlediğini anlar.
2.3.Küresel markalaşma ile spor sponsorluklarını ayırt etme konusunda anlayış geliştirir.
3.Sporda kurumsal iletişim uygulamalarını pratik olarak yapabilecektir.6H
3.1.Sporda kurumsal iletişim çalışmalarının geri dönüşünün nasıl ölçümlendirileceğini öğrenir.
3.2.Kurum içi iletişimde sporun nasıl kullanılabileceğini uygular.
3.3.Örnek çalışmalar yaparak kurumsal iletişimde sporun kullanımını pratiğe döker.
4.Sporda kurumsal iletişim alanındaki temel kavramları, etkileri ve örnekleri değerlendirebilecek ve açıklayabilecektirA
4.1.Kurumsal iletişimde sporun kullanımı örneklerini analiz eder ve bu stratejilerin etkisini değerlendirir.
4.2.Küreselleşme bağlamında kurumsal iletişimde sporun farklılıklarını ve zorluklarını analiz eder.
5.Sporda kurumsal iletişim ile ilgili tüm süreçleri ve değişimleri değerlendirebilecek ve geliştirebilecektir.10A
5.1.Kurumsal iletişimde sporun kullanımı örneklerine dayalı olarak stratejik öneriler geliştirir.
5.2.Olimpizm ve kurumsal iletişim arasındaki ilişkileri yorumlar ve sporun kurumsal iletişimdeki geleceğini değerlendirir.
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Kurumsal İletişim Kanalları
2Kurumsal İletişimde Sporun Var Oluşu
3Spor Sponsorlukları
4Konvansiyonel Medyada Spor Sponsorlukları
5Küresel Sponsorluklar İçinde Tanıtım Hedefi
6Küresel Markalaşma/Sponsorluk Ayrımı
7Spor Organizasyonlarında Kurumsal Tanıtım
8Kurum içi iletişimde sporun kullanımı
9Örnek Çalışma
10Spor Sponsorluklarının Geri Dönüş Ölçümlemesi
11Kurumsal İletişim ve Küreselleşmede Farklılıklar
12Olimpizm ve Kurumsal İletişim
13Kurumsal İletişimde Spor Kullanımı Örnekleri
14Kurumsal İletişimde Spor Kullanımı Örnekleri
Kaynak
-Akşar, T. (2005). Endüstriyel Futbol. Literatür Yayınları. -Çelik, F. (2020). Kurumsal Spor İletişimi ve Sosyal Medya. Akademisyen Kitabevi. -Erdemli, A. (1996). İnsan, Spor ve Olimpizm. Sarmal Yayınevi. -Jennings, A & Simson, V. (1994). Olimpiyatlar, Sahtekarlık ve Mafya. Milliyet Yayınları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Halkla İlişkiler ve Tanıtım disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
2
Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
3
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunabilir.
X
4
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlayabilir.
X
5
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
6
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve süreçleri yönetebilir.
X
7
Halkla İlişkiler ve Tanıtım disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder.
X
8
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
9
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
10
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
11
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
12
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, insan ve toplum psikolojisi konularında yeterli bilince sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 03/02/2023 - 11:04Son Güncelleme Tarihi: 03/02/2023 - 11:14