Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİMHİT2232830Bahar Dönemi2+024
Ders Programı

Salı 12:00-12:45

Salı 12:45-13:30

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Sonıa LOTFI
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Sonıa LOTFI
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıTeknolojinin ve iletişim araçlarının gelişimiyle birlikte “Global Köy” sıfatını alan bir dünyada kültürlerarası etkileşim de yaygınlaştı ve bir problem haline dönüştü. Çünkü kültür bir milleti, cemiyeti ya da grubu kendisi olmayanlardan ayıran ve sadece onu niteleyen değerler bütünü olarak tanımlanabilir. İletişimin yaygınlaştığı ve hız kazandığı bir dünyada kültürlerarası etkileşimle birlikte kültürün kendine ait olanı muhafaza edebilmesi ve kendine ait olan değerler ile diğerleri arasındaki etkileşimin nasıl olması gerektiği sorunu ortaya çıkmıştır. Kültürlerarası İletişim dersinin amacı kültürlerarası etkileşimde ortaya çıkan problemlere yönelik üretilen cevapların ne olduğu ve bu sorunların çözümünün nasıllığına yönelik düşünsel çabaya girişmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Dersin tanımı. Dönem boyunca işlenecek konuların özeti,Kültür Nedir?,Kültürlerarası İletişimin tarihçesi ve temel kavramlarının çözümlenmesi,Kültürlerarası İletişim tartışmalarının ortaya çıkış sebebi ve tarihi,Enformasyon Kuramı ve Kültürlerarası İletişim I,Enformasyon Kuramı ve Kültürlerarası İletişim II,Kültürel Boyut kuramı,Kültürlerarası İletişimdeki diğer kuramlar,İletişimsel Eylem Kuramı ve Kültürlerarası İletişim Karşılaştırması,Kültürel farklar ve çatışmalar,Kültürlerarası İletişim bir iletişim modeli olarak yeterli midir?,Kültürlerarası İletişim ve etik içeriği,Kean Loach sinemasının kültürlerarası iletişim bağlamında incelenmesi,Hitam: Dönem boyunca tartışılan konuların soru cevap olarak tekrarı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Tarihsel olanın birikimiyle düşünebilme kabiliyeti kazanmak12, 9A
1.1. Kültürlerarasılık sorunlarını tarihsel tecrübe üzerinden çözebilmek20, 9A
2. Yaşama dair pratik sorunlar üzerine teorik düşünebilme yeteneği kazanmak9A
2.1. Daha önce karşılaşılmamış bir sorunla karşılaşıldığında karar verebilme yetisini kazanmak16, 19, 9A, E
3. Kültür, öteki, ben gibi kavramları öğrenmek9A
4. Farklı kültürlerle iletişime geçebilme becerisi kazanmak16, 9A, E
4.1. Kendisi ile aynı olmayan insanlarla iletişime geçmenin nasıllığını öğrenebilmek 12, 9A
5. Medyada yer alan kültürlerarası durumları çözümleyebilmek12, 19A
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dersin tanımı. Dönem boyunca işlenecek konuların özeti
2Kültür Nedir?
3Kültürlerarası İletişimin tarihçesi ve temel kavramlarının çözümlenmesi
4Kültürlerarası İletişim tartışmalarının ortaya çıkış sebebi ve tarihi
5Enformasyon Kuramı ve Kültürlerarası İletişim I
6Enformasyon Kuramı ve Kültürlerarası İletişim II
7Kültürel Boyut kuramı
8Kültürlerarası İletişimdeki diğer kuramlar
9İletişimsel Eylem Kuramı ve Kültürlerarası İletişim Karşılaştırması
10Kültürel farklar ve çatışmalar
11Kültürlerarası İletişim bir iletişim modeli olarak yeterli midir?
12Kültürlerarası İletişim ve etik içeriği
13Kean Loach sinemasının kültürlerarası iletişim bağlamında incelenmesi
14Hitam: Dönem boyunca tartışılan konuların soru cevap olarak tekrarı
Kaynak
Ders Kitabı: Asker Kartari, Kültür, Farklılık ve İletişim: Kültürlerarası İletişimin Kavramsal Dayanakları, İstanbul: İletişim Yayınları, 2014

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Halkla İlişkiler ve Tanıtım disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
2
Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
3
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunabilir.
X
4
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlayabilir.
X
5
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
6
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve süreçleri yönetebilir.
X
7
Halkla İlişkiler ve Tanıtım disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder.
X
8
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
9
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
10
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
11
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
12
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, insan ve toplum psikolojisi konularında yeterli bilince sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme020
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi11010
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı11010
Ara Sınav ve Hazırlığı12525
Genel Sınav ve Hazırlığı13535
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)108
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(108/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİMHİT2232830Bahar Dönemi2+024
Ders Programı

Salı 12:00-12:45

Salı 12:45-13:30

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Sonıa LOTFI
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Sonıa LOTFI
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıTeknolojinin ve iletişim araçlarının gelişimiyle birlikte “Global Köy” sıfatını alan bir dünyada kültürlerarası etkileşim de yaygınlaştı ve bir problem haline dönüştü. Çünkü kültür bir milleti, cemiyeti ya da grubu kendisi olmayanlardan ayıran ve sadece onu niteleyen değerler bütünü olarak tanımlanabilir. İletişimin yaygınlaştığı ve hız kazandığı bir dünyada kültürlerarası etkileşimle birlikte kültürün kendine ait olanı muhafaza edebilmesi ve kendine ait olan değerler ile diğerleri arasındaki etkileşimin nasıl olması gerektiği sorunu ortaya çıkmıştır. Kültürlerarası İletişim dersinin amacı kültürlerarası etkileşimde ortaya çıkan problemlere yönelik üretilen cevapların ne olduğu ve bu sorunların çözümünün nasıllığına yönelik düşünsel çabaya girişmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Dersin tanımı. Dönem boyunca işlenecek konuların özeti,Kültür Nedir?,Kültürlerarası İletişimin tarihçesi ve temel kavramlarının çözümlenmesi,Kültürlerarası İletişim tartışmalarının ortaya çıkış sebebi ve tarihi,Enformasyon Kuramı ve Kültürlerarası İletişim I,Enformasyon Kuramı ve Kültürlerarası İletişim II,Kültürel Boyut kuramı,Kültürlerarası İletişimdeki diğer kuramlar,İletişimsel Eylem Kuramı ve Kültürlerarası İletişim Karşılaştırması,Kültürel farklar ve çatışmalar,Kültürlerarası İletişim bir iletişim modeli olarak yeterli midir?,Kültürlerarası İletişim ve etik içeriği,Kean Loach sinemasının kültürlerarası iletişim bağlamında incelenmesi,Hitam: Dönem boyunca tartışılan konuların soru cevap olarak tekrarı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Tarihsel olanın birikimiyle düşünebilme kabiliyeti kazanmak12, 9A
1.1. Kültürlerarasılık sorunlarını tarihsel tecrübe üzerinden çözebilmek20, 9A
2. Yaşama dair pratik sorunlar üzerine teorik düşünebilme yeteneği kazanmak9A
2.1. Daha önce karşılaşılmamış bir sorunla karşılaşıldığında karar verebilme yetisini kazanmak16, 19, 9A, E
3. Kültür, öteki, ben gibi kavramları öğrenmek9A
4. Farklı kültürlerle iletişime geçebilme becerisi kazanmak16, 9A, E
4.1. Kendisi ile aynı olmayan insanlarla iletişime geçmenin nasıllığını öğrenebilmek 12, 9A
5. Medyada yer alan kültürlerarası durumları çözümleyebilmek12, 19A
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dersin tanımı. Dönem boyunca işlenecek konuların özeti
2Kültür Nedir?
3Kültürlerarası İletişimin tarihçesi ve temel kavramlarının çözümlenmesi
4Kültürlerarası İletişim tartışmalarının ortaya çıkış sebebi ve tarihi
5Enformasyon Kuramı ve Kültürlerarası İletişim I
6Enformasyon Kuramı ve Kültürlerarası İletişim II
7Kültürel Boyut kuramı
8Kültürlerarası İletişimdeki diğer kuramlar
9İletişimsel Eylem Kuramı ve Kültürlerarası İletişim Karşılaştırması
10Kültürel farklar ve çatışmalar
11Kültürlerarası İletişim bir iletişim modeli olarak yeterli midir?
12Kültürlerarası İletişim ve etik içeriği
13Kean Loach sinemasının kültürlerarası iletişim bağlamında incelenmesi
14Hitam: Dönem boyunca tartışılan konuların soru cevap olarak tekrarı
Kaynak
Ders Kitabı: Asker Kartari, Kültür, Farklılık ve İletişim: Kültürlerarası İletişimin Kavramsal Dayanakları, İstanbul: İletişim Yayınları, 2014

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Halkla İlişkiler ve Tanıtım disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
2
Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir.
X
3
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunabilir.
X
4
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlayabilir.
X
5
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir.
X
6
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve süreçleri yönetebilir.
X
7
Halkla İlişkiler ve Tanıtım disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder.
X
8
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
X
9
Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir.
X
10
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
11
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
X
12
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, insan ve toplum psikolojisi konularında yeterli bilince sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 03/02/2023 - 11:04Son Güncelleme Tarihi: 03/02/2023 - 11:14