Ana içeriğe atla

 

9999

İnsan Kaynakları Yönetimi, işletmelerin hedeflerine ulaşabilmeleri için gerekli olan işlevleri gerçekleştirecek yeterli sayıda uygun vasıflarda elemanın işe alınması, eğitilmesi, ücretlendirilmesi, geliştirilmesi, motive edilmesi ve elde tutulması işlevlerinin gerçekleştirilmesidir. İşletmeler, sürdürülebilir rekabet üstünlüğünü elde edebilmek amacıyla, maddi ve beşeri kaynakları etkin şekilde kullanabilen insan kaynakları meslek elemanlarına ihtiyaç duymaktadır.

İnsan Kaynakları Yönetimi Programı, kurumların insan kaynağını daha bilinçli bir şekilde kullanmalarına ve verimliliklerinin artmasına katkıda bulunmak amacı ile gerek özel gerekse kamu kuruluşlarında insan kaynakları yönetimi alanında çalışacak kişiler yetiştirmeyi hedeflemektedir. İnsan Kaynakları Yönetimi Programından mezun olanlar, günümüz organizasyonlarının üretim, hizmet ve buna bağlı olarak kar elde etme hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duydukları meslek elemanlarıdır. Önlisans dönemi boyunca okutulan dersler ile öğrencilerimize, İnsan Kaynakları Yönetim işlevlerinin gerektirdiği bilgi, beceri, saha uygulaması ve vizyonun kazandırılması hedeflenmektedir.
 

Ekleme Tarihi: 17/06/2022 - 10:19Son Güncelleme Tarihi: 03/07/2024 - 15:38