Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Lojistik Programı olarak amacımız; ticaret ve büro işlerine ilgi duyan, iş ve ticaret hayatını, insanlarla işbirliği yapmayı ve insanlarla iletişim kurmayı seven, ayrıntılara dikkat eden, girişimci, pazar ve piyasa araştırması yapabilen, malın giriş ve çıkışlarını kontrol eden envanter listesi tutan, risk yönetimi, sigorta sözleşmesinin yapılması, sigorta hasar sürecinin takip edilmesini yapan meslek elemanları yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Ön Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak gerekmektedir. Programa TYT puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 120 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
LJK1127670 TEMEL MATEMATİK Türkçe 3 4
LJK1127660 İKTİSADA GİRİŞ I Türkçe 2 4
LJK1133180 ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ Türkçe 2 4
LJK1127630 GENEL İŞLETME Türkçe 3 5
LJK1127510 HUKUKA GİRİŞ Türkçe 2 4
LJK1127620 GENEL MUHASEBE Türkçe 3 4
LJK1132850 LOJİSTİK YÖNETİMİNE GİRİŞ Türkçe 2 5
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
LJK1229840 İSTATİSTİK Türkçe 3 5
LJK1232860 FİZİKSEL DAĞITIM KANALLARI VE PLANLAMA Türkçe 2 4
LJK1233090 DIŞ TİCARET YÖNETİMİ Türkçe 2 4
LJK1227720 İKTİSADA GİRİŞ II Türkçe 2 4
LJK1211800 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI I Türkçe 2 2
LJK1277310 İŞ HAYATINA GİRİŞ Türkçe 2 2
LJK1277370 DEPO VE ENVANTER YÖNETİMİ Türkçe 2 5
LJK1233140 ÜRETİM YÖNETİMİ Türkçe 2 4
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
LJK2133170 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ I Türkçe 2 4
LJK2132630 PAZARLAMA İLKELERİ Türkçe 2 4
LJK2132610 İŞ VE MESLEK ETİĞİ Türkçe 2 4
LJK2133150 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Türkçe 2 4
LJK2133230 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Türkçe 2 4
LJK2112476 TAKIM SPORLARI-FUTBOL Türkçe 4
LJK2110964 MESLEKİ UYGULAMA I Türkçe 3+18 8
SHU2110107 GENEL İNGİLİZCE I Türkçe 2 2
ATA2110800 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Türkçe 2 2
TDL2110200 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
LJK2233220 LOJİSTİK BİLGİ SİSTEMLERİ Türkçe 2 4
LJK2233210 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ II Türkçe 2 4
LJK2232780 ULUSLARARASI LOJİSTİK Türkçe 2 4
LJK2210966 MESLEKİ UYGULAMA II Türkçe 3+18 8
LJK2212477 BİREYSEL SPORLAR-PİLATES Türkçe 4
LJK2232810 GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON YÖNETİMİ Türkçe 2 4
LJK2232770 ULUSLARARASI PAZARLAMA Türkçe 2 4
LJK2232840 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Türkçe 2 4
SHU2210108 GENEL İNGİLİZCE II Türkçe 2 2
ATA2210000 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Türkçe 2 2
TDL2220000 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanındaki (lojistik sistemlerin analizi, satın alma, üretim, envanter yönetimi, depo ve nakliye yönetimi, satış ve dağıtım, stratejik ortaklıklar, risk yönetimi, müşteri hizmetleri vb.) temel bilgi, kavram ve mevcut teorileri kavrar ve kullanabilir.
Uluslararası lojistik ve yerel lojistik ortamındaki başlıca oyuncuları, koşul ve dinamikleri anlar.
Genel İşletme, Genel İktisat, Hukuk, Matematik, Muhasebe, İstatistik ve Dış Ticaret gibi alanlarda teorik ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
Modern Lojistik faaliyetlerini ve bu konularla ilgili temel mevzuatı bilir.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Uygun teori, araç ve yöntemleri kullanarak etkin lojistik ve tedarik zinciri stratejileri geliştirebilir, işletmenin misyon ve vizyonunu destekleyecek lojistik sistem tasarımlarını yapabilir ve kararlar verebilir.
Uluslararası lojistik faaliyetlerini şekillendiren hukuki çerçevelerin farkındadır ve bu faaliyetlerin ulusal ve uluslararası mevzuat ve kanunlara uygunluğunu değerlendirebilir.
Lojistik ve tedarik zinciri yönetim ve uygulamalarını eleştirel bir biçimde değerlendirebilir, süreçlerdeki problemleri tanımlayabilir ve analiz edebilir
Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayabilir.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için ilgili iletişim ağlarının içinde yer alır, çalıştığı sektörle ilgili değişimleri takip eder ve kendini sürekli geliştirir.
Lojistik ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanarak karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirebilir, bu önerileri sorunun taraflarıyla paylaşabilir ve bu amaçla gerektiğinde ekip oluşturup sorumluluk üstlenebilir.

Öğrenme Yetkinliği

Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştir.
Lojistik ile ilgili bilgilere ulaşma, işe yarayanlarını seçme, anlama, yorumlama ve kullanma becerilerini geliştirerek öğrenmeyi öğrenir ve yaşam boyu uygulayabilir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Farklı kültürlerden gelen kurum içi ve dışından kişilerle etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilir-
Meslektaşları ile lojistik konularında Türkçe ve öngörülen düzeyde İngilizce olarak yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.

Alana Özgü Yetkinlik

İşletmeleri yönetimsel bir bakış açısıyla analiz edebilir.
Lojistik alanında aldığı uygulamalı eğitim sayesinde karmaşık sorunları analiz edebilir, farklı düşüncelerden sentez yaratma yoluyla sorunlara çok yönlü bakış açısı getirebilir.

İstihdam Olanakları

Lojistik Programını bitiren öğrenciler; dağıtım işlemleri, depo yönetimi işlemleri, depo araç ve malzemeleri, karayolu taşımacılığı , havayolu taşımacılığı, denizyolu taşımacılığı, demiryolu taşımacılığı, kombine taşımacılık, lojistik satın alma ve stok yönetimi alanlarında faaliyet gösteren özel sektörlerde oldukça kapsamlı bir alanda istihdam edilme şansına sahiptir.

Üst Dereceye Geçiş

Önlisans programlarından mezuniyetin ardından dikey geçiş sınavı (DGS) sonucunda lisans programlarında eğitim görme imkânı bulunmaktadır.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Öğr.Gör. Tayyar TEPE

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI I 0000000000440000
DEPO VE ENVANTER YÖNETİMİ 5513303232120011
DIŞ TİCARET YÖNETİMİ 4101302000100000
FİZİKSEL DAĞITIM KANALLARI VE PLANLAMA 2312312210223033
GENEL İŞLETME 0030000030300040
GENEL MUHASEBE 0040000000000000
GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON YÖNETİMİ 0000000030302030
HUKUKA GİRİŞ 1054040001002300
İKTİSADA GİRİŞ I 0000010500000000
İKTİSADA GİRİŞ II 2050001012100012
İSTATİSTİK 2222221222222212
İŞ HAYATINA GİRİŞ 0000000040403000
İŞ VE MESLEK ETİĞİ 0000000054433004
LOJİSTİK BİLGİ SİSTEMLERİ 3001511103010110
LOJİSTİK YÖNETİMİNE GİRİŞ 5201003202000002
MESLEKİ UYGULAMA I 5000020004000500
MESLEKİ UYGULAMA II 2201000000100035
PAZARLAMA İLKELERİ 0200000200322010
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ I 2102005502010000
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ II 5112501325220205
TEMEL MATEMATİK 2222211222222222
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 0000405354500034
ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ 2201202002030001
ULUSLARARASI LOJİSTİK 5512243302030000
ULUSLARARASI PAZARLAMA 4200001000201021
ÜRETİM YÖNETİMİ 2000030003005004
YÖNETİM VE ORGANİZASYON 0000300000000050
İlişkili ders sayısı / 27/3053302524341931323140402725153036
İlişki ağırlığı3221322222222222

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu