Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİLJK2133150Güz Dönemi2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Ceyda SARI
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Selda ERDOĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, iş dünyası ve toplumsal mükemmellik ilkelerini tanıtmak, öğrencilere model ve kalite yönetim metodolojisini özel ve kamu sektörünün her alanında kullanabilecek bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Kalite , Genel Terimler ve Temel Değerler ve TQM paradigmaları,Toplam Yönetim ve kalite yönetiminin tarihsel gelişimi,Kalite kontrol, Kalite Güvence ve Toplam Kalite Yönetimi,Müşteri Memnuniyeti, Elde Tutma ve Sadakat,ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi,Akreditasyon, Kalibrasyon ve EFQM Modeli,Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), Ulusal ve uluslararası kalite Ödülleri,Kaliteyi Etkileyen Temel Faktörler ( Strateji, Misyon, Vizyon, Değerler, Müşteri odaklılık ve Kıyaslama),Kaliteyi Etkileyen Temel Faktörler (Proses Yönetimi, Sürekli İyileştirme (KAİZEN), Takım Çalışması,Kalite Kontrol Çemberi ve özellikleri,İstatistiksel Kalite Kontrol Yöntemleri,Toplam kalite yönetiminin uygulama süreci: Planlama süreci,Toplam kalite yönetiminin uygulama süreci: Kalite planlama tekniği,Toplam kalite yönetiminin uygulama süreci: Kalite planlama tekniği; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Kalite ve toplam kalitenin tarihsel gelişimini öğrenebilecektir. 16, 9A
1.1 Kalite ve Toplam Kalite Yönetimini tanımlar.
1.2 Kalite Gurularını tanır.
1.3. Kalitenin tarihsel gelimini açıklar.
2. Toplam Kalite Yönetimi ve unsurlarını açıklayabilecektir. 16, 9A
2.1. Strateji, Misyon, Vizyon ve Değerler kavramlarını ayırt eder.
3. Akreditasyon-Kalibrasyon kavramlarını açıklayabilecektir ve Türk Akreditasyon Kurumunu (TÜRKAK) tanıyabilecektir.16, 9A
3.1. Akreditasyonun genel özelliklerini yararlarını ve sürecin temel unsurlarını bilir.
3.2. Avrupa Akreditasyon Birliğini ve Uluslararası Avrupa Akreditasyon Forumunu tanır.
3.3. Kalibrasyonun avantajlarını bilir.
3.4. Türk Akreditasyon Kurumu kuruluş ve görevlerini bilir.
4. Mükemmellik Modelini, EFQM Mükemmellik Modelini, Türkiye Kalite Derneğinin Kuruluş amacını ve Türkiye'deki Kalite ödüllerini bilecektir.14, 16, 4, 9A
4.1. Mükemmelik Modelini açıklar ve Deming Kalite Ödülünü bilir.
4.2. EFQM Mükemmellik Modelini bilir.
4.3. Türkiye kalite Derneğinin (Kalder) kuruluş amacı ve çalışması hakkında fikir sahibidir.
5. Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Adımlarını bilmek Standart tanımı, çeşitleri ve standartlaşma kavramlarını ayırt edebilecektir.14, 18, 9A
5.1. ISO Kalite yönetimi sistemini tanımlar.
5.2. Standardizasyonun faydalarını bilir.
6. Kalite Kontrol Çemberlerini açıklayabilecektir.13, 18, 19, 4, 9A
6.1. Kalite Çemberlerini tanımlar, tarihçesi ve amaçları hakkında fikir sahibidir.
6.2. Kalite Çemberlerinin kuruluş aşamalarını ve işleyişini açıklar.
7. Problem çözümünde Kalite Kontrol Çemberlerinde kullanılan teknikleri kullanabilecektir.12, 13, 14, 18, 19, 9A
7.1. Süreç Akış şemasını ve Neden-Sonuç diyagramını uygular.
7.2. Diğer İstatistiksel Kalite Kontrol Yöntemlerini uygular.
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 18: Mikro Öğretim Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Kalite , Genel Terimler ve Temel Değerler ve TQM paradigmaları
2Toplam Yönetim ve kalite yönetiminin tarihsel gelişimi
3Kalite kontrol, Kalite Güvence ve Toplam Kalite Yönetimi
3Müşteri Memnuniyeti, Elde Tutma ve Sadakat
5ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi
6Akreditasyon, Kalibrasyon ve EFQM Modeli
7Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), Ulusal ve uluslararası kalite Ödülleri
8Kaliteyi Etkileyen Temel Faktörler ( Strateji, Misyon, Vizyon, Değerler, Müşteri odaklılık ve Kıyaslama)
9Kaliteyi Etkileyen Temel Faktörler (Proses Yönetimi, Sürekli İyileştirme (KAİZEN), Takım Çalışması
10Kalite Kontrol Çemberi ve özellikleri
11İstatistiksel Kalite Kontrol Yöntemleri
12Toplam kalite yönetiminin uygulama süreci: Planlama süreci
13Toplam kalite yönetiminin uygulama süreci: Kalite planlama tekniği
14Toplam kalite yönetiminin uygulama süreci: Kalite planlama tekniği
Kaynak
Ders Notu yüklenmiştir.
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ, Örgütsel Mükemmellik İçin, David L. Goetsch, Stanley B. Davis, Nobel Akademik Yayıncılık, Eylül, 2016

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanındaki (lojistik sistemlerin analizi, satın alma, üretim, envanter yönetimi, depo ve nakliye yönetimi, satış ve dağıtım, stratejik ortaklıklar, risk yönetimi, müşteri hizmetleri vb.) temel bilgi, kavram ve mevcut teorileri kavrar.
2
Uluslararası lojistik ve yerel lojistik ortamındaki başlıca oyuncuları, koşul ve dinamikleri anlar.
3
Genel İşletme, Genel İktisat, Hukuk, Matematik, Muhasebe, İstatistik ve Dış Ticaret gibi alanlarda teorik ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
4
Modern Lojistik faaliyetlerini ve bu konularla ilgili temel mevzuatı bilir.
5
Uygun teori, araç ve yöntemleri kullanarak etkin lojistik ve tedarik zinciri stratejileri geliştirir.
X
6
Uluslararası lojistik faaliyetlerini şekillendiren hukuki çerçeve ve bunun faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası mevzuat ve kanunlara uygunluğunu değerlendirir.
7
Lojistik ve tedarik zinciri yönetim ve uygulamalarını eleştirel bir biçimde değerlendirir.
X
8
Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlar.
X
9
Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için ilgili iletişim ağlarının içinde yer alır.
X
10
Lojistik ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanarak karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirir.
X
11
Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
12
Lojistik ile ilgili bilgilere ulaşma, işe yarayanlarını seçme, anlama, yorumlama ve kullanma becerilerini geliştirerek öğrenmeyi öğrenir.
13
Farklı kültürlerden gelen kurum içi ve dışından kişilerle etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar.
14
Meslektaşları ile lojistik konularında Türkçe ve öngörülen düzeyde İngilizce olarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
15
İşletmeleri yönetimsel bir bakış açısıyla analiz eder.
X
16
Lojistik alanında aldığı uygulamalı eğitim sayesinde farklı düşüncelerden sentez yaratma yoluyla sorunlara çok yönlü bakış açısı geliştirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme0250
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi12020
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer11010
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı111
Ara Sınav ve Hazırlığı12020
Genel Sınav ve Hazırlığı13030
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)109
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(109/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİLJK2133150Güz Dönemi2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Ceyda SARI
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Selda ERDOĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, iş dünyası ve toplumsal mükemmellik ilkelerini tanıtmak, öğrencilere model ve kalite yönetim metodolojisini özel ve kamu sektörünün her alanında kullanabilecek bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Kalite , Genel Terimler ve Temel Değerler ve TQM paradigmaları,Toplam Yönetim ve kalite yönetiminin tarihsel gelişimi,Kalite kontrol, Kalite Güvence ve Toplam Kalite Yönetimi,Müşteri Memnuniyeti, Elde Tutma ve Sadakat,ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi,Akreditasyon, Kalibrasyon ve EFQM Modeli,Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), Ulusal ve uluslararası kalite Ödülleri,Kaliteyi Etkileyen Temel Faktörler ( Strateji, Misyon, Vizyon, Değerler, Müşteri odaklılık ve Kıyaslama),Kaliteyi Etkileyen Temel Faktörler (Proses Yönetimi, Sürekli İyileştirme (KAİZEN), Takım Çalışması,Kalite Kontrol Çemberi ve özellikleri,İstatistiksel Kalite Kontrol Yöntemleri,Toplam kalite yönetiminin uygulama süreci: Planlama süreci,Toplam kalite yönetiminin uygulama süreci: Kalite planlama tekniği,Toplam kalite yönetiminin uygulama süreci: Kalite planlama tekniği; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Kalite ve toplam kalitenin tarihsel gelişimini öğrenebilecektir. 16, 9A
1.1 Kalite ve Toplam Kalite Yönetimini tanımlar.
1.2 Kalite Gurularını tanır.
1.3. Kalitenin tarihsel gelimini açıklar.
2. Toplam Kalite Yönetimi ve unsurlarını açıklayabilecektir. 16, 9A
2.1. Strateji, Misyon, Vizyon ve Değerler kavramlarını ayırt eder.
3. Akreditasyon-Kalibrasyon kavramlarını açıklayabilecektir ve Türk Akreditasyon Kurumunu (TÜRKAK) tanıyabilecektir.16, 9A
3.1. Akreditasyonun genel özelliklerini yararlarını ve sürecin temel unsurlarını bilir.
3.2. Avrupa Akreditasyon Birliğini ve Uluslararası Avrupa Akreditasyon Forumunu tanır.
3.3. Kalibrasyonun avantajlarını bilir.
3.4. Türk Akreditasyon Kurumu kuruluş ve görevlerini bilir.
4. Mükemmellik Modelini, EFQM Mükemmellik Modelini, Türkiye Kalite Derneğinin Kuruluş amacını ve Türkiye'deki Kalite ödüllerini bilecektir.14, 16, 4, 9A
4.1. Mükemmelik Modelini açıklar ve Deming Kalite Ödülünü bilir.
4.2. EFQM Mükemmellik Modelini bilir.
4.3. Türkiye kalite Derneğinin (Kalder) kuruluş amacı ve çalışması hakkında fikir sahibidir.
5. Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Adımlarını bilmek Standart tanımı, çeşitleri ve standartlaşma kavramlarını ayırt edebilecektir.14, 18, 9A
5.1. ISO Kalite yönetimi sistemini tanımlar.
5.2. Standardizasyonun faydalarını bilir.
6. Kalite Kontrol Çemberlerini açıklayabilecektir.13, 18, 19, 4, 9A
6.1. Kalite Çemberlerini tanımlar, tarihçesi ve amaçları hakkında fikir sahibidir.
6.2. Kalite Çemberlerinin kuruluş aşamalarını ve işleyişini açıklar.
7. Problem çözümünde Kalite Kontrol Çemberlerinde kullanılan teknikleri kullanabilecektir.12, 13, 14, 18, 19, 9A
7.1. Süreç Akış şemasını ve Neden-Sonuç diyagramını uygular.
7.2. Diğer İstatistiksel Kalite Kontrol Yöntemlerini uygular.
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 18: Mikro Öğretim Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Kalite , Genel Terimler ve Temel Değerler ve TQM paradigmaları
2Toplam Yönetim ve kalite yönetiminin tarihsel gelişimi
3Kalite kontrol, Kalite Güvence ve Toplam Kalite Yönetimi
3Müşteri Memnuniyeti, Elde Tutma ve Sadakat
5ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi
6Akreditasyon, Kalibrasyon ve EFQM Modeli
7Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), Ulusal ve uluslararası kalite Ödülleri
8Kaliteyi Etkileyen Temel Faktörler ( Strateji, Misyon, Vizyon, Değerler, Müşteri odaklılık ve Kıyaslama)
9Kaliteyi Etkileyen Temel Faktörler (Proses Yönetimi, Sürekli İyileştirme (KAİZEN), Takım Çalışması
10Kalite Kontrol Çemberi ve özellikleri
11İstatistiksel Kalite Kontrol Yöntemleri
12Toplam kalite yönetiminin uygulama süreci: Planlama süreci
13Toplam kalite yönetiminin uygulama süreci: Kalite planlama tekniği
14Toplam kalite yönetiminin uygulama süreci: Kalite planlama tekniği
Kaynak
Ders Notu yüklenmiştir.
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ, Örgütsel Mükemmellik İçin, David L. Goetsch, Stanley B. Davis, Nobel Akademik Yayıncılık, Eylül, 2016

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanındaki (lojistik sistemlerin analizi, satın alma, üretim, envanter yönetimi, depo ve nakliye yönetimi, satış ve dağıtım, stratejik ortaklıklar, risk yönetimi, müşteri hizmetleri vb.) temel bilgi, kavram ve mevcut teorileri kavrar.
2
Uluslararası lojistik ve yerel lojistik ortamındaki başlıca oyuncuları, koşul ve dinamikleri anlar.
3
Genel İşletme, Genel İktisat, Hukuk, Matematik, Muhasebe, İstatistik ve Dış Ticaret gibi alanlarda teorik ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
4
Modern Lojistik faaliyetlerini ve bu konularla ilgili temel mevzuatı bilir.
5
Uygun teori, araç ve yöntemleri kullanarak etkin lojistik ve tedarik zinciri stratejileri geliştirir.
X
6
Uluslararası lojistik faaliyetlerini şekillendiren hukuki çerçeve ve bunun faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası mevzuat ve kanunlara uygunluğunu değerlendirir.
7
Lojistik ve tedarik zinciri yönetim ve uygulamalarını eleştirel bir biçimde değerlendirir.
X
8
Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlar.
X
9
Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için ilgili iletişim ağlarının içinde yer alır.
X
10
Lojistik ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanarak karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirir.
X
11
Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
12
Lojistik ile ilgili bilgilere ulaşma, işe yarayanlarını seçme, anlama, yorumlama ve kullanma becerilerini geliştirerek öğrenmeyi öğrenir.
13
Farklı kültürlerden gelen kurum içi ve dışından kişilerle etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar.
14
Meslektaşları ile lojistik konularında Türkçe ve öngörülen düzeyde İngilizce olarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
15
İşletmeleri yönetimsel bir bakış açısıyla analiz eder.
X
16
Lojistik alanında aldığı uygulamalı eğitim sayesinde farklı düşüncelerden sentez yaratma yoluyla sorunlara çok yönlü bakış açısı geliştirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 27/01/2023 - 10:41Son Güncelleme Tarihi: 27/01/2023 - 10:51