Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ IILJK2233210Bahar Dönemi2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Bura Sabiha KELEK
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Serap TEPE
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıTedarik zincirlerinde görülen sorunları tanımlayarak analitik çözüm yetisi kazandırmak ve tedarik zinciri yapısı ve tasarımındaki temel bileşenleri belirleme ve kullanım gücü sağlamak
Dersin İçeriğiBu ders; Stok- Depo Geçişi,Stok- Depo Geçişi,Konsolidasyon Merkezi Seçimi, Konsolidasyon Merkezi Seçimi,ABC Analizi,Depo Yer Seçimi,Depo Yer Seçimi,Cross-docking- Çapraz Sevkiyat,Cross-docking- Çapraz Sevkiyat,Milk Run,Oyun Teorisi,Oyun Teorisi,Tedarik Zinciri Tasarımı,Tedarik Zinciri Tasarımı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Tedarik zinciri yönetiminde karşılaşılan sorunlara analitik çözümler önerebilecektir. 10, 12, 13, 14, 16, 4, 5, 6, 9A
1.1 Tedarik zinciri yönetimindeki süreçler için analitik düşünmeyi tanımlar.
1.2 Tedarik zinciri yönetiminde karşılaşılan sorunları tanımlar.
1.3 Tedarik zinciri yönetiminde karşılaşılan sorunları analiz eder.
2. Tedarik zincir tasarımında kullanılan temel bileşenleri tanımlayabilecek ve kullanabilecektir.10, 12, 13, 14, 16, 4, 5, 6, 9A
2.1 Temel bileşenleri tanımlar.
2.2 Temel bileşenleri kullanarak tedarik zinciri tasarlar.
3. Tedarik zinciri ve lojistik fonksiyonlarının performansını ölçümleyebilecektir.12, 13, 14, 16, 4, 6, 9A
3.1 Performans ölçümü yorumlar.
3.2 Tedarik zinciri ve lojistik fonksiyonlarının performansını ölçümler.
4. Tedarik zinciri içinde yeni veya farklı lojistik uygulamalarını araştırarak iş gelişimi önerileri sunabilecektir10, 12, 13, 16, 4, 6, 9A
4.1 İş geliştirme yapar.
4.2 İş gelişimi önerileri hazırlar.
4.3 Farklı lojistik uygulamalar için iş gelişimi önerileri tanımlar.
5. Tedarik zinciri içerisindeki süreçlere ilişkin temel düzeyde optimizasyon yapabilecektir.10, 12, 13, 14, 16, 17, 8, 9A
5.1 Optimizasyon yapar.
5.2 Tedarik zinciri içerisindeki süreçleri tanımlar.
5.3 Tedarik zinciri içerisindeki süreçlere ilişkin temel düzeyde optimizasyon yapar.
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Stok- Depo Geçişi
2Stok- Depo Geçişi
3Konsolidasyon Merkezi Seçimi
4 Konsolidasyon Merkezi Seçimi
5ABC Analizi
6Depo Yer Seçimi
7Depo Yer Seçimi
8Cross-docking- Çapraz Sevkiyat
9Cross-docking- Çapraz Sevkiyat
10Milk Run
11Oyun Teorisi
12Oyun Teorisi
13Tedarik Zinciri Tasarımı
14Tedarik Zinciri Tasarımı
Kaynak
Öğretim Görevlisi Ders Notları
Managing Supply Chains A Logistics Approach 8th Edition, Canada: South Western Cengage Learning. Langley,C.J., Coyle, J.J., Gibson, B.J., Novak, R.A., Bardi, E.J. (2009)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanındaki (lojistik sistemlerin analizi, satın alma, üretim, envanter yönetimi, depo ve nakliye yönetimi, satış ve dağıtım, stratejik ortaklıklar, risk yönetimi, müşteri hizmetleri vb.) temel bilgi, kavram ve mevcut teorileri kavrar.
X
2
Uluslararası lojistik ve yerel lojistik ortamındaki başlıca oyuncuları, koşul ve dinamikleri anlar.
X
3
Genel İşletme, Genel İktisat, Hukuk, Matematik, Muhasebe, İstatistik ve Dış Ticaret gibi alanlarda teorik ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
X
4
Modern Lojistik faaliyetlerini ve bu konularla ilgili temel mevzuatı bilir.
X
5
Uygun teori, araç ve yöntemleri kullanarak etkin lojistik ve tedarik zinciri stratejileri geliştirir.
X
6
Uluslararası lojistik faaliyetlerini şekillendiren hukuki çerçeve ve bunun faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası mevzuat ve kanunlara uygunluğunu değerlendirir.
7
Lojistik ve tedarik zinciri yönetim ve uygulamalarını eleştirel bir biçimde değerlendirir.
X
8
Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlar.
X
9
Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için ilgili iletişim ağlarının içinde yer alır.
X
10
Lojistik ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanarak karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirir.
X
11
Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
12
Lojistik ile ilgili bilgilere ulaşma, işe yarayanlarını seçme, anlama, yorumlama ve kullanma becerilerini geliştirerek öğrenmeyi öğrenir.
X
13
Farklı kültürlerden gelen kurum içi ve dışından kişilerle etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar.
14
Meslektaşları ile lojistik konularında Türkçe ve öngörülen düzeyde İngilizce olarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
X
15
İşletmeleri yönetimsel bir bakış açısıyla analiz eder.
16
Lojistik alanında aldığı uygulamalı eğitim sayesinde farklı düşüncelerden sentez yaratma yoluyla sorunlara çok yönlü bakış açısı geliştirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme31236
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11515
Genel Sınav ve Hazırlığı12020
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)113
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(113/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ IILJK2233210Bahar Dönemi2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Bura Sabiha KELEK
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Serap TEPE
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıTedarik zincirlerinde görülen sorunları tanımlayarak analitik çözüm yetisi kazandırmak ve tedarik zinciri yapısı ve tasarımındaki temel bileşenleri belirleme ve kullanım gücü sağlamak
Dersin İçeriğiBu ders; Stok- Depo Geçişi,Stok- Depo Geçişi,Konsolidasyon Merkezi Seçimi, Konsolidasyon Merkezi Seçimi,ABC Analizi,Depo Yer Seçimi,Depo Yer Seçimi,Cross-docking- Çapraz Sevkiyat,Cross-docking- Çapraz Sevkiyat,Milk Run,Oyun Teorisi,Oyun Teorisi,Tedarik Zinciri Tasarımı,Tedarik Zinciri Tasarımı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Tedarik zinciri yönetiminde karşılaşılan sorunlara analitik çözümler önerebilecektir. 10, 12, 13, 14, 16, 4, 5, 6, 9A
1.1 Tedarik zinciri yönetimindeki süreçler için analitik düşünmeyi tanımlar.
1.2 Tedarik zinciri yönetiminde karşılaşılan sorunları tanımlar.
1.3 Tedarik zinciri yönetiminde karşılaşılan sorunları analiz eder.
2. Tedarik zincir tasarımında kullanılan temel bileşenleri tanımlayabilecek ve kullanabilecektir.10, 12, 13, 14, 16, 4, 5, 6, 9A
2.1 Temel bileşenleri tanımlar.
2.2 Temel bileşenleri kullanarak tedarik zinciri tasarlar.
3. Tedarik zinciri ve lojistik fonksiyonlarının performansını ölçümleyebilecektir.12, 13, 14, 16, 4, 6, 9A
3.1 Performans ölçümü yorumlar.
3.2 Tedarik zinciri ve lojistik fonksiyonlarının performansını ölçümler.
4. Tedarik zinciri içinde yeni veya farklı lojistik uygulamalarını araştırarak iş gelişimi önerileri sunabilecektir10, 12, 13, 16, 4, 6, 9A
4.1 İş geliştirme yapar.
4.2 İş gelişimi önerileri hazırlar.
4.3 Farklı lojistik uygulamalar için iş gelişimi önerileri tanımlar.
5. Tedarik zinciri içerisindeki süreçlere ilişkin temel düzeyde optimizasyon yapabilecektir.10, 12, 13, 14, 16, 17, 8, 9A
5.1 Optimizasyon yapar.
5.2 Tedarik zinciri içerisindeki süreçleri tanımlar.
5.3 Tedarik zinciri içerisindeki süreçlere ilişkin temel düzeyde optimizasyon yapar.
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Stok- Depo Geçişi
2Stok- Depo Geçişi
3Konsolidasyon Merkezi Seçimi
4 Konsolidasyon Merkezi Seçimi
5ABC Analizi
6Depo Yer Seçimi
7Depo Yer Seçimi
8Cross-docking- Çapraz Sevkiyat
9Cross-docking- Çapraz Sevkiyat
10Milk Run
11Oyun Teorisi
12Oyun Teorisi
13Tedarik Zinciri Tasarımı
14Tedarik Zinciri Tasarımı
Kaynak
Öğretim Görevlisi Ders Notları
Managing Supply Chains A Logistics Approach 8th Edition, Canada: South Western Cengage Learning. Langley,C.J., Coyle, J.J., Gibson, B.J., Novak, R.A., Bardi, E.J. (2009)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanındaki (lojistik sistemlerin analizi, satın alma, üretim, envanter yönetimi, depo ve nakliye yönetimi, satış ve dağıtım, stratejik ortaklıklar, risk yönetimi, müşteri hizmetleri vb.) temel bilgi, kavram ve mevcut teorileri kavrar.
X
2
Uluslararası lojistik ve yerel lojistik ortamındaki başlıca oyuncuları, koşul ve dinamikleri anlar.
X
3
Genel İşletme, Genel İktisat, Hukuk, Matematik, Muhasebe, İstatistik ve Dış Ticaret gibi alanlarda teorik ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
X
4
Modern Lojistik faaliyetlerini ve bu konularla ilgili temel mevzuatı bilir.
X
5
Uygun teori, araç ve yöntemleri kullanarak etkin lojistik ve tedarik zinciri stratejileri geliştirir.
X
6
Uluslararası lojistik faaliyetlerini şekillendiren hukuki çerçeve ve bunun faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası mevzuat ve kanunlara uygunluğunu değerlendirir.
7
Lojistik ve tedarik zinciri yönetim ve uygulamalarını eleştirel bir biçimde değerlendirir.
X
8
Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlar.
X
9
Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için ilgili iletişim ağlarının içinde yer alır.
X
10
Lojistik ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanarak karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirir.
X
11
Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
12
Lojistik ile ilgili bilgilere ulaşma, işe yarayanlarını seçme, anlama, yorumlama ve kullanma becerilerini geliştirerek öğrenmeyi öğrenir.
X
13
Farklı kültürlerden gelen kurum içi ve dışından kişilerle etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar.
14
Meslektaşları ile lojistik konularında Türkçe ve öngörülen düzeyde İngilizce olarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
X
15
İşletmeleri yönetimsel bir bakış açısıyla analiz eder.
16
Lojistik alanında aldığı uygulamalı eğitim sayesinde farklı düşüncelerden sentez yaratma yoluyla sorunlara çok yönlü bakış açısı geliştirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 27/01/2023 - 10:41Son Güncelleme Tarihi: 27/01/2023 - 10:51