Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ULAŞTIRMA SİSTEMLERİLJK2133180Güz Dönemi2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Bura Sabiha KELEK
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Mehmet Ramazan ERGENE
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin lojistikte kullanılan ulaştırma sistemleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmaları, her bir ulaştırma sisteminin avantaj ve dezavantajları göz önünde bulundurarak hangi durumlarda tercih edilebileceğine karar verme bilgi ve becerisini kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Derse yönelik tanıtım,Ulastirma Kavrami ve Önemi,Ulastirma Modlari (Genel Cercevede- Saha Çalışması),Karayolu Tasimaciligi,Karayolu Tasimaciligi,Demiryolu Tasimaciligi,Demiryolu Tasimaciligi,Havayolu Tasimaciligi,Havayolu Tasimaciligi,Deniz ve su yolu Tasimaciligi,Diger Tasimacilik Türleri,Ulastirmada Entegrasyon,Genel Tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Ulaştırma sistemlerinin Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik Yönetimi içindeki yeri tanımlayabilecektir.16, 20, 23, 9A
1.1 Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik Yönetimini tanımlar.
1.2 Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik Yönetimi kavramlarını ayırt eder.
1.3 Lojistik ve ticaret arasındaki korelasyonu tanımlar.
1.4 Lojistik Yönetimi içerinde ulaştırma sistemlerinin yerini tanımlar.
2. Ulaştırma sistemleri ve yük kavramlarını tanıyabilecektir. 16, 9
2.1 Ulaştırma sistemi çeşitlerini örneklendirir.
2.2 Ticaret uygulamalarında ulaştırma sistemi tercihlerinde çıkarımda bulunur.
2.3 Yük çeşitlerini ve özelliklerini adlandırır.
3. Karayolu taşımacılığının özellik ve uygulamaları örneklendirebilecektir.12, 14, 16, 19, 9
3.1 Karayolu taşımacılığının tarihçesi konusunda fikir sahibi olur.
3.2 Karayolu taşımacılığında kullanılan farklı araçları tanımlar.
3.3 Karayolu taşımacılığındaki özel taşımaları tanır.
3.4 Karayolu taşımacılığının avantaj ve dezavantajlarını yorumlar.
3.5 Karayolu taşımacılığında Türkiye’de yaşanan sorunları analiz eder.
4. Demiryolu taşımacılığının özellik ve uygulamaları tanımlayabilecektir.12, 14, 16, 19, 9A
4.1 Demiryolu taşımacılığının tarihçesi konusunda fikir sahibi olur.
4.2 Demiryolu taşımacılığında kullanılan farklı araçları tanımlar.
4.3 Demiryolu taşımacılığındaki özel taşımaları tanır.
4.4 Demiryolu taşımacılığının avantaj ve dezavantajlarını yorumlar.
4.5 Demiryolu taşımacılığında Türkiye’de yaşanan sorunları analiz eder.
5. Havayolu taşımacılığının özellik ve uygulamalarını örneklendirebilecektir.12, 14, 16, 19, 9
5.1 Havayolu taşımacılığının tarihçesi konusunda fikir sahibi olur.
5.2 Havayolu taşımacılığında kullanılan farklı araçları tanımlar.
5.3 Havayolu taşımacılığındaki özel taşımaları tanır.
5.4 Havayolu taşımacılığının avantaj ve dezavantajlarını yorumlar.
5.5 Havayolu taşımacılığında Türkiye’de yaşanan sorunları analiz eder.
6. Denizyolu taşımacılığının özellik ve uygulamaları örneklendirebilecektir.12, 14, 16, 19, 9
6.1 Denizyolu taşımacılığının tarihçesi konusunda fikir sahibi olur.
6.2 Denizyolu taşımacılığında kullanılan farklı araçları tanımlar.
6.3 Denizyolu taşımacılığındaki özel taşımaları tanır.
6.4 Denizyolu taşımacılığının avantaj ve dezavantajlarını yorumlar.
6.5 Denizyolu taşımacılığında Türkiye’de yaşanan sorunları analiz eder.
7. Diğer taşıma türleri ve bunların çeşitli uygulamaları örneklendirebilecektir.16, 9
7.1 Boru hattı taşımacılığı, çeşitleri ve özelliklerini tanır.
7.2 İç suyolu taşımacılığı ve özelliklerini tanır.
8. Sürdürülebilir ve Yeşil Lojistik kavramları tanımlayabilecektir. 16, 9
8.1 Sürdürülebilirlik kavramının temel unsurlarını tanımlar.
8.2 Yeşil lojistiğin özellik ve faydaları hakkında fikir sahibi olur.
9. Saha ziyaretiyle pratikte anlatılan kavramların pratik uygulamaları yorumlayabilecektir. 16, 9
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 23: Kavram Haritası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Derse yönelik tanıtım
2Ulastirma Kavrami ve Önemi
3Ulastirma Modlari (Genel Cercevede- Saha Çalışması)
4Karayolu Tasimaciligi
5Karayolu Tasimaciligi
6Demiryolu Tasimaciligi
8Demiryolu Tasimaciligi
9Havayolu Tasimaciligi
10Havayolu Tasimaciligi
11Deniz ve su yolu Tasimaciligi
12Diger Tasimacilik Türleri
13Ulastirmada Entegrasyon
14Genel Tekrar
Kaynak
PPT + Ders Notlari
1. Lojistik Yönetimi Murat Erdal, Metin Çancı, UTİKAD Yayını, 2. Lojistik Tedarik Zinciri Yönetimi M. Hakan Keskin 3. Lojistik El Kitabi M. Hakan Keskin 4. Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Erdal Nebol, Ezgi Uzel, Tanyeri Uslu 5. ULUSLARARASI LOJİSTİK KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ / International Logistics Global Supply Chain Management Douglas Long / Çeviri-Uyarlama: Mehmet Tanyaş - Murat Düzgün, Kluwer

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanındaki (lojistik sistemlerin analizi, satın alma, üretim, envanter yönetimi, depo ve nakliye yönetimi, satış ve dağıtım, stratejik ortaklıklar, risk yönetimi, müşteri hizmetleri vb.) temel bilgi, kavram ve mevcut teorileri kavrar.
X
2
Uluslararası lojistik ve yerel lojistik ortamındaki başlıca oyuncuları, koşul ve dinamikleri anlar.
X
3
Genel İşletme, Genel İktisat, Hukuk, Matematik, Muhasebe, İstatistik ve Dış Ticaret gibi alanlarda teorik ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
4
Modern Lojistik faaliyetlerini ve bu konularla ilgili temel mevzuatı bilir.
X
5
Uygun teori, araç ve yöntemleri kullanarak etkin lojistik ve tedarik zinciri stratejileri geliştirir.
X
6
Uluslararası lojistik faaliyetlerini şekillendiren hukuki çerçeve ve bunun faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası mevzuat ve kanunlara uygunluğunu değerlendirir.
7
Lojistik ve tedarik zinciri yönetim ve uygulamalarını eleştirel bir biçimde değerlendirir.
X
8
Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlar.
9
Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için ilgili iletişim ağlarının içinde yer alır.
10
Lojistik ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanarak karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirir.
X
11
Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
12
Lojistik ile ilgili bilgilere ulaşma, işe yarayanlarını seçme, anlama, yorumlama ve kullanma becerilerini geliştirerek öğrenmeyi öğrenir.
X
13
Farklı kültürlerden gelen kurum içi ve dışından kişilerle etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar.
14
Meslektaşları ile lojistik konularında Türkçe ve öngörülen düzeyde İngilizce olarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
15
İşletmeleri yönetimsel bir bakış açısıyla analiz eder.
16
Lojistik alanında aldığı uygulamalı eğitim sayesinde farklı düşüncelerden sentez yaratma yoluyla sorunlara çok yönlü bakış açısı geliştirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme14228
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler11010
Proje Sunumu / Seminer155
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12020
Genel Sınav ve Hazırlığı13030
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)121
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(121/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ULAŞTIRMA SİSTEMLERİLJK2133180Güz Dönemi2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Bura Sabiha KELEK
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Mehmet Ramazan ERGENE
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin lojistikte kullanılan ulaştırma sistemleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmaları, her bir ulaştırma sisteminin avantaj ve dezavantajları göz önünde bulundurarak hangi durumlarda tercih edilebileceğine karar verme bilgi ve becerisini kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Derse yönelik tanıtım,Ulastirma Kavrami ve Önemi,Ulastirma Modlari (Genel Cercevede- Saha Çalışması),Karayolu Tasimaciligi,Karayolu Tasimaciligi,Demiryolu Tasimaciligi,Demiryolu Tasimaciligi,Havayolu Tasimaciligi,Havayolu Tasimaciligi,Deniz ve su yolu Tasimaciligi,Diger Tasimacilik Türleri,Ulastirmada Entegrasyon,Genel Tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Ulaştırma sistemlerinin Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik Yönetimi içindeki yeri tanımlayabilecektir.16, 20, 23, 9A
1.1 Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik Yönetimini tanımlar.
1.2 Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik Yönetimi kavramlarını ayırt eder.
1.3 Lojistik ve ticaret arasındaki korelasyonu tanımlar.
1.4 Lojistik Yönetimi içerinde ulaştırma sistemlerinin yerini tanımlar.
2. Ulaştırma sistemleri ve yük kavramlarını tanıyabilecektir. 16, 9
2.1 Ulaştırma sistemi çeşitlerini örneklendirir.
2.2 Ticaret uygulamalarında ulaştırma sistemi tercihlerinde çıkarımda bulunur.
2.3 Yük çeşitlerini ve özelliklerini adlandırır.
3. Karayolu taşımacılığının özellik ve uygulamaları örneklendirebilecektir.12, 14, 16, 19, 9
3.1 Karayolu taşımacılığının tarihçesi konusunda fikir sahibi olur.
3.2 Karayolu taşımacılığında kullanılan farklı araçları tanımlar.
3.3 Karayolu taşımacılığındaki özel taşımaları tanır.
3.4 Karayolu taşımacılığının avantaj ve dezavantajlarını yorumlar.
3.5 Karayolu taşımacılığında Türkiye’de yaşanan sorunları analiz eder.
4. Demiryolu taşımacılığının özellik ve uygulamaları tanımlayabilecektir.12, 14, 16, 19, 9A
4.1 Demiryolu taşımacılığının tarihçesi konusunda fikir sahibi olur.
4.2 Demiryolu taşımacılığında kullanılan farklı araçları tanımlar.
4.3 Demiryolu taşımacılığındaki özel taşımaları tanır.
4.4 Demiryolu taşımacılığının avantaj ve dezavantajlarını yorumlar.
4.5 Demiryolu taşımacılığında Türkiye’de yaşanan sorunları analiz eder.
5. Havayolu taşımacılığının özellik ve uygulamalarını örneklendirebilecektir.12, 14, 16, 19, 9
5.1 Havayolu taşımacılığının tarihçesi konusunda fikir sahibi olur.
5.2 Havayolu taşımacılığında kullanılan farklı araçları tanımlar.
5.3 Havayolu taşımacılığındaki özel taşımaları tanır.
5.4 Havayolu taşımacılığının avantaj ve dezavantajlarını yorumlar.
5.5 Havayolu taşımacılığında Türkiye’de yaşanan sorunları analiz eder.
6. Denizyolu taşımacılığının özellik ve uygulamaları örneklendirebilecektir.12, 14, 16, 19, 9
6.1 Denizyolu taşımacılığının tarihçesi konusunda fikir sahibi olur.
6.2 Denizyolu taşımacılığında kullanılan farklı araçları tanımlar.
6.3 Denizyolu taşımacılığındaki özel taşımaları tanır.
6.4 Denizyolu taşımacılığının avantaj ve dezavantajlarını yorumlar.
6.5 Denizyolu taşımacılığında Türkiye’de yaşanan sorunları analiz eder.
7. Diğer taşıma türleri ve bunların çeşitli uygulamaları örneklendirebilecektir.16, 9
7.1 Boru hattı taşımacılığı, çeşitleri ve özelliklerini tanır.
7.2 İç suyolu taşımacılığı ve özelliklerini tanır.
8. Sürdürülebilir ve Yeşil Lojistik kavramları tanımlayabilecektir. 16, 9
8.1 Sürdürülebilirlik kavramının temel unsurlarını tanımlar.
8.2 Yeşil lojistiğin özellik ve faydaları hakkında fikir sahibi olur.
9. Saha ziyaretiyle pratikte anlatılan kavramların pratik uygulamaları yorumlayabilecektir. 16, 9
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 23: Kavram Haritası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Derse yönelik tanıtım
2Ulastirma Kavrami ve Önemi
3Ulastirma Modlari (Genel Cercevede- Saha Çalışması)
4Karayolu Tasimaciligi
5Karayolu Tasimaciligi
6Demiryolu Tasimaciligi
8Demiryolu Tasimaciligi
9Havayolu Tasimaciligi
10Havayolu Tasimaciligi
11Deniz ve su yolu Tasimaciligi
12Diger Tasimacilik Türleri
13Ulastirmada Entegrasyon
14Genel Tekrar
Kaynak
PPT + Ders Notlari
1. Lojistik Yönetimi Murat Erdal, Metin Çancı, UTİKAD Yayını, 2. Lojistik Tedarik Zinciri Yönetimi M. Hakan Keskin 3. Lojistik El Kitabi M. Hakan Keskin 4. Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Erdal Nebol, Ezgi Uzel, Tanyeri Uslu 5. ULUSLARARASI LOJİSTİK KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ / International Logistics Global Supply Chain Management Douglas Long / Çeviri-Uyarlama: Mehmet Tanyaş - Murat Düzgün, Kluwer

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanındaki (lojistik sistemlerin analizi, satın alma, üretim, envanter yönetimi, depo ve nakliye yönetimi, satış ve dağıtım, stratejik ortaklıklar, risk yönetimi, müşteri hizmetleri vb.) temel bilgi, kavram ve mevcut teorileri kavrar.
X
2
Uluslararası lojistik ve yerel lojistik ortamındaki başlıca oyuncuları, koşul ve dinamikleri anlar.
X
3
Genel İşletme, Genel İktisat, Hukuk, Matematik, Muhasebe, İstatistik ve Dış Ticaret gibi alanlarda teorik ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
4
Modern Lojistik faaliyetlerini ve bu konularla ilgili temel mevzuatı bilir.
X
5
Uygun teori, araç ve yöntemleri kullanarak etkin lojistik ve tedarik zinciri stratejileri geliştirir.
X
6
Uluslararası lojistik faaliyetlerini şekillendiren hukuki çerçeve ve bunun faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası mevzuat ve kanunlara uygunluğunu değerlendirir.
7
Lojistik ve tedarik zinciri yönetim ve uygulamalarını eleştirel bir biçimde değerlendirir.
X
8
Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlar.
9
Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için ilgili iletişim ağlarının içinde yer alır.
10
Lojistik ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanarak karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirir.
X
11
Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
12
Lojistik ile ilgili bilgilere ulaşma, işe yarayanlarını seçme, anlama, yorumlama ve kullanma becerilerini geliştirerek öğrenmeyi öğrenir.
X
13
Farklı kültürlerden gelen kurum içi ve dışından kişilerle etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar.
14
Meslektaşları ile lojistik konularında Türkçe ve öngörülen düzeyde İngilizce olarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
15
İşletmeleri yönetimsel bir bakış açısıyla analiz eder.
16
Lojistik alanında aldığı uygulamalı eğitim sayesinde farklı düşüncelerden sentez yaratma yoluyla sorunlara çok yönlü bakış açısı geliştirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 27/01/2023 - 10:41Son Güncelleme Tarihi: 27/01/2023 - 10:51