Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
YÖNETİM VE ORGANİZASYONLJK2232840Bahar Dönemi2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Ceyda SARI
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Nagehan UZUN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıYönetim ve organizasyon kapsamında teorik bilgi birikimini kazandırmak ve çalışma hayatında sahip olması gereken yönetsel becerilere ulaşmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Yönetim ve Organizasyon ile ilgili Temel Kavramlar,Yöneticilik ve Liderlik,Yönetimin Fonksiyonları- Planlama ve Organizasyon,Yönetimin Fonksiyonları-Yöneltme, Koordinasyon ve Kontrol,Yönetimin Tarihsel Gelişimi- Klasik Yönetim,Yönetimin Tarihsel Gelişimi- Neo Klasik Yönetim,Yönetimin Tarihsel Gelişimi-Modern Yönetim Teorileri,Çağdaş Yaklaşımlar- Z Teorisi,Çağdaş Örgüt Yapıları,Çağdaş Yönetim: Bilgi Yönetimi- Çatışma Yönetimi,Çağdaş Yönetim: Farklılık Yönetimi- Kriz Yönetimi,Çağdaş Yönetim: İtibar Yönetimi- Risk Yönetimi,Çağdaş Yönetim: Stres Yönetimi- Değişim Yönetimi,Genel Tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Yönetim ve organizasyon ile ilgili temel kavramları ve teorileri tanıyabilecektir.10, 14, 16, 9A
2. Yönetim yaklaşımlarını yorumlar ve farklarını açıklayacaktır.10, 14, 16, 19, 9A
3. Yönetimin süreci ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olacaktır.10, 14, 16, 9A
4. Örgütsel davranışın yönetimi için gerekli kavramlar hakkında bilgi sahibi olacaktır.10, 14, 16, 9A
5. Temel yönetim tekniklerini açıklayabilecektir.10, 14, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Yönetim ve Organizasyon ile ilgili Temel KavramlarMEBİSteki notların ilgili kısımların okunarak derse gelinmesi
2Yöneticilik ve LiderlikMEBİSteki notların ilgili kısımların okunarak derse gelinmesi
3Yönetimin Fonksiyonları- Planlama ve OrganizasyonMEBİSteki notların ilgili kısımların okunarak derse gelinmesi
4Yönetimin Fonksiyonları-Yöneltme, Koordinasyon ve KontrolMEBİSteki notların ilgili kısımların okunarak derse gelinmesi
5Yönetimin Tarihsel Gelişimi- Klasik YönetimMEBİSteki notların ilgili kısımların okunarak derse gelinmesi
6Yönetimin Tarihsel Gelişimi- Neo Klasik YönetimMEBİSteki notların ilgili kısımların okunarak derse gelinmesi
7Yönetimin Tarihsel Gelişimi-Modern Yönetim TeorileriMEBİSteki notların ilgili kısımların okunarak derse gelinmesi
8Çağdaş Yaklaşımlar- Z TeorisiMEBİSteki notların ilgili kısımların okunarak derse gelinmesi
9Çağdaş Örgüt YapılarıMEBİSteki notların ilgili kısımların okunarak derse gelinmesi
10Çağdaş Yönetim: Bilgi Yönetimi- Çatışma YönetimiMEBİSteki notların ilgili kısımların okunarak derse gelinmesi
11Çağdaş Yönetim: Farklılık Yönetimi- Kriz YönetimiMEBİSteki notların ilgili kısımların okunarak derse gelinmesi
12Çağdaş Yönetim: İtibar Yönetimi- Risk YönetimiMEBİSteki notların ilgili kısımların okunarak derse gelinmesi
13Çağdaş Yönetim: Stres Yönetimi- Değişim YönetimiMEBİSteki notların ilgili kısımların okunarak derse gelinmesi
14Genel Tekrar
Kaynak
Ders notları MEBİSe yüklenecektir.
Prof. Dr. Erol Eren, Yönetim ve Organizasyon: Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar, Beta yay. 2022. Prof. Dr. Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Arıkan Basım Evi 2020.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanındaki (lojistik sistemlerin analizi, satın alma, üretim, envanter yönetimi, depo ve nakliye yönetimi, satış ve dağıtım, stratejik ortaklıklar, risk yönetimi, müşteri hizmetleri vb.) temel bilgi, kavram ve mevcut teorileri kavrar.
2
Uluslararası lojistik ve yerel lojistik ortamındaki başlıca oyuncuları, koşul ve dinamikleri anlar.
3
Genel İşletme, Genel İktisat, Hukuk, Matematik, Muhasebe, İstatistik ve Dış Ticaret gibi alanlarda teorik ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
4
Modern Lojistik faaliyetlerini ve bu konularla ilgili temel mevzuatı bilir.
5
Uygun teori, araç ve yöntemleri kullanarak etkin lojistik ve tedarik zinciri stratejileri geliştirir.
X
6
Uluslararası lojistik faaliyetlerini şekillendiren hukuki çerçeve ve bunun faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası mevzuat ve kanunlara uygunluğunu değerlendirir.
7
Lojistik ve tedarik zinciri yönetim ve uygulamalarını eleştirel bir biçimde değerlendirir.
8
Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlar.
9
Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için ilgili iletişim ağlarının içinde yer alır.
10
Lojistik ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanarak karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirir.
11
Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
12
Lojistik ile ilgili bilgilere ulaşma, işe yarayanlarını seçme, anlama, yorumlama ve kullanma becerilerini geliştirerek öğrenmeyi öğrenir.
13
Farklı kültürlerden gelen kurum içi ve dışından kişilerle etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar.
14
Meslektaşları ile lojistik konularında Türkçe ve öngörülen düzeyde İngilizce olarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
15
İşletmeleri yönetimsel bir bakış açısıyla analiz eder.
X
16
Lojistik alanında aldığı uygulamalı eğitim sayesinde farklı düşüncelerden sentez yaratma yoluyla sorunlara çok yönlü bakış açısı geliştirir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı13535
Genel Sınav ve Hazırlığı14545
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)122
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(122/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
YÖNETİM VE ORGANİZASYONLJK2232840Bahar Dönemi2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Ceyda SARI
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Nagehan UZUN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıYönetim ve organizasyon kapsamında teorik bilgi birikimini kazandırmak ve çalışma hayatında sahip olması gereken yönetsel becerilere ulaşmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Yönetim ve Organizasyon ile ilgili Temel Kavramlar,Yöneticilik ve Liderlik,Yönetimin Fonksiyonları- Planlama ve Organizasyon,Yönetimin Fonksiyonları-Yöneltme, Koordinasyon ve Kontrol,Yönetimin Tarihsel Gelişimi- Klasik Yönetim,Yönetimin Tarihsel Gelişimi- Neo Klasik Yönetim,Yönetimin Tarihsel Gelişimi-Modern Yönetim Teorileri,Çağdaş Yaklaşımlar- Z Teorisi,Çağdaş Örgüt Yapıları,Çağdaş Yönetim: Bilgi Yönetimi- Çatışma Yönetimi,Çağdaş Yönetim: Farklılık Yönetimi- Kriz Yönetimi,Çağdaş Yönetim: İtibar Yönetimi- Risk Yönetimi,Çağdaş Yönetim: Stres Yönetimi- Değişim Yönetimi,Genel Tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Yönetim ve organizasyon ile ilgili temel kavramları ve teorileri tanıyabilecektir.10, 14, 16, 9A
2. Yönetim yaklaşımlarını yorumlar ve farklarını açıklayacaktır.10, 14, 16, 19, 9A
3. Yönetimin süreci ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olacaktır.10, 14, 16, 9A
4. Örgütsel davranışın yönetimi için gerekli kavramlar hakkında bilgi sahibi olacaktır.10, 14, 16, 9A
5. Temel yönetim tekniklerini açıklayabilecektir.10, 14, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Yönetim ve Organizasyon ile ilgili Temel KavramlarMEBİSteki notların ilgili kısımların okunarak derse gelinmesi
2Yöneticilik ve LiderlikMEBİSteki notların ilgili kısımların okunarak derse gelinmesi
3Yönetimin Fonksiyonları- Planlama ve OrganizasyonMEBİSteki notların ilgili kısımların okunarak derse gelinmesi
4Yönetimin Fonksiyonları-Yöneltme, Koordinasyon ve KontrolMEBİSteki notların ilgili kısımların okunarak derse gelinmesi
5Yönetimin Tarihsel Gelişimi- Klasik YönetimMEBİSteki notların ilgili kısımların okunarak derse gelinmesi
6Yönetimin Tarihsel Gelişimi- Neo Klasik YönetimMEBİSteki notların ilgili kısımların okunarak derse gelinmesi
7Yönetimin Tarihsel Gelişimi-Modern Yönetim TeorileriMEBİSteki notların ilgili kısımların okunarak derse gelinmesi
8Çağdaş Yaklaşımlar- Z TeorisiMEBİSteki notların ilgili kısımların okunarak derse gelinmesi
9Çağdaş Örgüt YapılarıMEBİSteki notların ilgili kısımların okunarak derse gelinmesi
10Çağdaş Yönetim: Bilgi Yönetimi- Çatışma YönetimiMEBİSteki notların ilgili kısımların okunarak derse gelinmesi
11Çağdaş Yönetim: Farklılık Yönetimi- Kriz YönetimiMEBİSteki notların ilgili kısımların okunarak derse gelinmesi
12Çağdaş Yönetim: İtibar Yönetimi- Risk YönetimiMEBİSteki notların ilgili kısımların okunarak derse gelinmesi
13Çağdaş Yönetim: Stres Yönetimi- Değişim YönetimiMEBİSteki notların ilgili kısımların okunarak derse gelinmesi
14Genel Tekrar
Kaynak
Ders notları MEBİSe yüklenecektir.
Prof. Dr. Erol Eren, Yönetim ve Organizasyon: Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar, Beta yay. 2022. Prof. Dr. Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Arıkan Basım Evi 2020.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanındaki (lojistik sistemlerin analizi, satın alma, üretim, envanter yönetimi, depo ve nakliye yönetimi, satış ve dağıtım, stratejik ortaklıklar, risk yönetimi, müşteri hizmetleri vb.) temel bilgi, kavram ve mevcut teorileri kavrar.
2
Uluslararası lojistik ve yerel lojistik ortamındaki başlıca oyuncuları, koşul ve dinamikleri anlar.
3
Genel İşletme, Genel İktisat, Hukuk, Matematik, Muhasebe, İstatistik ve Dış Ticaret gibi alanlarda teorik ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
4
Modern Lojistik faaliyetlerini ve bu konularla ilgili temel mevzuatı bilir.
5
Uygun teori, araç ve yöntemleri kullanarak etkin lojistik ve tedarik zinciri stratejileri geliştirir.
X
6
Uluslararası lojistik faaliyetlerini şekillendiren hukuki çerçeve ve bunun faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası mevzuat ve kanunlara uygunluğunu değerlendirir.
7
Lojistik ve tedarik zinciri yönetim ve uygulamalarını eleştirel bir biçimde değerlendirir.
8
Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlar.
9
Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için ilgili iletişim ağlarının içinde yer alır.
10
Lojistik ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanarak karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirir.
11
Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
12
Lojistik ile ilgili bilgilere ulaşma, işe yarayanlarını seçme, anlama, yorumlama ve kullanma becerilerini geliştirerek öğrenmeyi öğrenir.
13
Farklı kültürlerden gelen kurum içi ve dışından kişilerle etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar.
14
Meslektaşları ile lojistik konularında Türkçe ve öngörülen düzeyde İngilizce olarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
15
İşletmeleri yönetimsel bir bakış açısıyla analiz eder.
X
16
Lojistik alanında aldığı uygulamalı eğitim sayesinde farklı düşüncelerden sentez yaratma yoluyla sorunlara çok yönlü bakış açısı geliştirir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 27/01/2023 - 10:41Son Güncelleme Tarihi: 27/01/2023 - 10:51