Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
LOJİSTİK YÖNETİMİNE GİRİŞLJK1132850Güz Dönemi2+025
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Bura Sabiha KELEK
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Bura Sabiha KELEK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin lojistiğin temel kavramları hakkında bilgi sahibi olmaları ve lojistik süreçlerini bütünsel olarak anlamaları ve anlamlandırmaları amaç edinilmiştir.
Dersin İçeriğiBu ders; Derse Yönelik Tanıtım,Lojistigin Temel Kavramları,Lojistik Sisteminin Bileşenleri,Lojistik Faaliyetler,Lojistik Ve Tedarik Zinciri Yönetimi,Lojistikte Diş Kaynak Kullanimi,Ulaştirma Yönetimi,Müşteri Hizmetleri Ve Sipariş Yönetimi,Satın Alma Yönetimi,Lojistikte Envanter Yönetimi,Lojistikte Depo Yönetimi,Lojistik Köy Projeleri 1 ,Lojistik Köy Projeleri 2 ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Lojistik ile ilgili temel tanım ve kavramlarına hakim olabilecektir.13, 14, 16, 9A, E
1.1 Lojistik kavramlar arası benzerlikleri inceler.
1.2 Lojistik tanımları geçmiş ve günümüzdeki kullanımı olarak değerlendirir.
2. Lojistiğin prensip ve unsurlarını tanımlayabilecektir.13, 14, 16, 9A
2.1 Askeri lojistik kavramlarını tanımlar.
2.2 Sivil lojistik kavramlarını tanır.
3. Tedarik Zinciri Yönetimi konusunda bilgi birikimini uygulayabilecektir.12, 16, 9A, E
3.1 Kuram ve yaklaşımların belirlenmesini öğrenir.
4. Lojistik süreç yönetimlerini anlayabilecektir.13, 16, 9A
5. Organizasyonların dış kaynak olarak kullandığı lojistik hizmetleri konusunu analiz edebilecektir.16, 6, 9A, F
5.1 Milk Run süreç tanımını yorumlar.
5.2 Talep tahmini yöntemlerini uygular.
6. Envanter ve depo yönetimi konusunda giriş seviyesinde bilgi birikimini yorumlayabilecektir.12, 14, 16, 9A
6.1 Lojistik köy proje çalışmaları planlar.
6.2 Lojistik köy proje gerekliliklerini analiz eder.
7. Türkiye'de ve dünyada gerceklesen lojistik faaliyetleri hakkinda bilgisini yorumlayabilecektir.16, 6, 9A, E
8. Parti taşıyıcılığını örneklendirebilecektir.13, 14, 16, 19, 9A
8.1 2PL, 3PL, 4PL taşımacılıklarını adlandırır.
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Derse Yönelik Tanıtım
2Lojistigin Temel Kavramları
3Lojistik Sisteminin Bileşenleri
4Lojistik Faaliyetler
5Lojistik Ve Tedarik Zinciri Yönetimi
6Lojistikte Diş Kaynak Kullanimi
8Ulaştirma Yönetimi
9Müşteri Hizmetleri Ve Sipariş Yönetimi
10Satın Alma Yönetimi
11Lojistikte Envanter Yönetimi
12Lojistikte Depo Yönetimi
13Lojistik Köy Projeleri 1
14Lojistik Köy Projeleri 2
Kaynak
PPT + Ders Notlari
1. Lojistik Yönetimi Murat Erdal, Metin Çancı, UTİKAD Yayını, 2. Uluslararası Pazarlamada Lojistik ve Uygulamalar Murat Canıtez Gazi yayinevi 3. Lojistik Faaliyetler Doc. Dr. Ercan Taskin Uzman Yasemin Durmaz 4. Lojistik Tedarik Zinciri Yönetimi M. Hakan Keskin 5. Lojistik El Kitabi M. Hakan Keskin 6. Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Erdal Nebol, Ezgi Uzel, Tanyeri Uslu 7. Lojistik ilkeleri ve yönetimi Doç.Dr. Orhan KÜÇÜK, Seçkin Yayıncılık, 2012. 8. Entegre Lojistik Yönetimi Murat Erdal, Ömer Faruk Görçün, Özhan Görçün, Mehmet Sıtkı Saygılı, , Beta Yayınları, 2008. 9. Supply Chain Logistical Management, 2nd Ed., McGraw Hill, New York, 2007. 10. ULUSLARARASI LOJİSTİK KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ / International Logistics Global

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanındaki (lojistik sistemlerin analizi, satın alma, üretim, envanter yönetimi, depo ve nakliye yönetimi, satış ve dağıtım, stratejik ortaklıklar, risk yönetimi, müşteri hizmetleri vb.) temel bilgi, kavram ve mevcut teorileri kavrar.
X
2
Uluslararası lojistik ve yerel lojistik ortamındaki başlıca oyuncuları, koşul ve dinamikleri anlar.
X
3
Genel İşletme, Genel İktisat, Hukuk, Matematik, Muhasebe, İstatistik ve Dış Ticaret gibi alanlarda teorik ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
4
Modern Lojistik faaliyetlerini ve bu konularla ilgili temel mevzuatı bilir.
X
5
Uygun teori, araç ve yöntemleri kullanarak etkin lojistik ve tedarik zinciri stratejileri geliştirir.
6
Uluslararası lojistik faaliyetlerini şekillendiren hukuki çerçeve ve bunun faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası mevzuat ve kanunlara uygunluğunu değerlendirir.
7
Lojistik ve tedarik zinciri yönetim ve uygulamalarını eleştirel bir biçimde değerlendirir.
X
8
Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlar.
X
9
Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için ilgili iletişim ağlarının içinde yer alır.
10
Lojistik ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanarak karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirir.
X
11
Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
12
Lojistik ile ilgili bilgilere ulaşma, işe yarayanlarını seçme, anlama, yorumlama ve kullanma becerilerini geliştirerek öğrenmeyi öğrenir.
13
Farklı kültürlerden gelen kurum içi ve dışından kişilerle etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar.
14
Meslektaşları ile lojistik konularında Türkçe ve öngörülen düzeyde İngilizce olarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
15
İşletmeleri yönetimsel bir bakış açısıyla analiz eder.
16
Lojistik alanında aldığı uygulamalı eğitim sayesinde farklı düşüncelerden sentez yaratma yoluyla sorunlara çok yönlü bakış açısı geliştirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme10220
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi10220
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı21530
Ara Sınav ve Hazırlığı12020
Genel Sınav ve Hazırlığı12525
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)143
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(143/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
LOJİSTİK YÖNETİMİNE GİRİŞLJK1132850Güz Dönemi2+025
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Bura Sabiha KELEK
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Bura Sabiha KELEK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin lojistiğin temel kavramları hakkında bilgi sahibi olmaları ve lojistik süreçlerini bütünsel olarak anlamaları ve anlamlandırmaları amaç edinilmiştir.
Dersin İçeriğiBu ders; Derse Yönelik Tanıtım,Lojistigin Temel Kavramları,Lojistik Sisteminin Bileşenleri,Lojistik Faaliyetler,Lojistik Ve Tedarik Zinciri Yönetimi,Lojistikte Diş Kaynak Kullanimi,Ulaştirma Yönetimi,Müşteri Hizmetleri Ve Sipariş Yönetimi,Satın Alma Yönetimi,Lojistikte Envanter Yönetimi,Lojistikte Depo Yönetimi,Lojistik Köy Projeleri 1 ,Lojistik Köy Projeleri 2 ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Lojistik ile ilgili temel tanım ve kavramlarına hakim olabilecektir.13, 14, 16, 9A, E
1.1 Lojistik kavramlar arası benzerlikleri inceler.
1.2 Lojistik tanımları geçmiş ve günümüzdeki kullanımı olarak değerlendirir.
2. Lojistiğin prensip ve unsurlarını tanımlayabilecektir.13, 14, 16, 9A
2.1 Askeri lojistik kavramlarını tanımlar.
2.2 Sivil lojistik kavramlarını tanır.
3. Tedarik Zinciri Yönetimi konusunda bilgi birikimini uygulayabilecektir.12, 16, 9A, E
3.1 Kuram ve yaklaşımların belirlenmesini öğrenir.
4. Lojistik süreç yönetimlerini anlayabilecektir.13, 16, 9A
5. Organizasyonların dış kaynak olarak kullandığı lojistik hizmetleri konusunu analiz edebilecektir.16, 6, 9A, F
5.1 Milk Run süreç tanımını yorumlar.
5.2 Talep tahmini yöntemlerini uygular.
6. Envanter ve depo yönetimi konusunda giriş seviyesinde bilgi birikimini yorumlayabilecektir.12, 14, 16, 9A
6.1 Lojistik köy proje çalışmaları planlar.
6.2 Lojistik köy proje gerekliliklerini analiz eder.
7. Türkiye'de ve dünyada gerceklesen lojistik faaliyetleri hakkinda bilgisini yorumlayabilecektir.16, 6, 9A, E
8. Parti taşıyıcılığını örneklendirebilecektir.13, 14, 16, 19, 9A
8.1 2PL, 3PL, 4PL taşımacılıklarını adlandırır.
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Derse Yönelik Tanıtım
2Lojistigin Temel Kavramları
3Lojistik Sisteminin Bileşenleri
4Lojistik Faaliyetler
5Lojistik Ve Tedarik Zinciri Yönetimi
6Lojistikte Diş Kaynak Kullanimi
8Ulaştirma Yönetimi
9Müşteri Hizmetleri Ve Sipariş Yönetimi
10Satın Alma Yönetimi
11Lojistikte Envanter Yönetimi
12Lojistikte Depo Yönetimi
13Lojistik Köy Projeleri 1
14Lojistik Köy Projeleri 2
Kaynak
PPT + Ders Notlari
1. Lojistik Yönetimi Murat Erdal, Metin Çancı, UTİKAD Yayını, 2. Uluslararası Pazarlamada Lojistik ve Uygulamalar Murat Canıtez Gazi yayinevi 3. Lojistik Faaliyetler Doc. Dr. Ercan Taskin Uzman Yasemin Durmaz 4. Lojistik Tedarik Zinciri Yönetimi M. Hakan Keskin 5. Lojistik El Kitabi M. Hakan Keskin 6. Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Erdal Nebol, Ezgi Uzel, Tanyeri Uslu 7. Lojistik ilkeleri ve yönetimi Doç.Dr. Orhan KÜÇÜK, Seçkin Yayıncılık, 2012. 8. Entegre Lojistik Yönetimi Murat Erdal, Ömer Faruk Görçün, Özhan Görçün, Mehmet Sıtkı Saygılı, , Beta Yayınları, 2008. 9. Supply Chain Logistical Management, 2nd Ed., McGraw Hill, New York, 2007. 10. ULUSLARARASI LOJİSTİK KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ / International Logistics Global

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanındaki (lojistik sistemlerin analizi, satın alma, üretim, envanter yönetimi, depo ve nakliye yönetimi, satış ve dağıtım, stratejik ortaklıklar, risk yönetimi, müşteri hizmetleri vb.) temel bilgi, kavram ve mevcut teorileri kavrar.
X
2
Uluslararası lojistik ve yerel lojistik ortamındaki başlıca oyuncuları, koşul ve dinamikleri anlar.
X
3
Genel İşletme, Genel İktisat, Hukuk, Matematik, Muhasebe, İstatistik ve Dış Ticaret gibi alanlarda teorik ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
4
Modern Lojistik faaliyetlerini ve bu konularla ilgili temel mevzuatı bilir.
X
5
Uygun teori, araç ve yöntemleri kullanarak etkin lojistik ve tedarik zinciri stratejileri geliştirir.
6
Uluslararası lojistik faaliyetlerini şekillendiren hukuki çerçeve ve bunun faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası mevzuat ve kanunlara uygunluğunu değerlendirir.
7
Lojistik ve tedarik zinciri yönetim ve uygulamalarını eleştirel bir biçimde değerlendirir.
X
8
Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlar.
X
9
Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için ilgili iletişim ağlarının içinde yer alır.
10
Lojistik ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanarak karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirir.
X
11
Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
12
Lojistik ile ilgili bilgilere ulaşma, işe yarayanlarını seçme, anlama, yorumlama ve kullanma becerilerini geliştirerek öğrenmeyi öğrenir.
13
Farklı kültürlerden gelen kurum içi ve dışından kişilerle etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar.
14
Meslektaşları ile lojistik konularında Türkçe ve öngörülen düzeyde İngilizce olarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
15
İşletmeleri yönetimsel bir bakış açısıyla analiz eder.
16
Lojistik alanında aldığı uygulamalı eğitim sayesinde farklı düşüncelerden sentez yaratma yoluyla sorunlara çok yönlü bakış açısı geliştirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 27/01/2023 - 10:41Son Güncelleme Tarihi: 27/01/2023 - 10:51