Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İSTATİSTİKLJK1229840Bahar Dönemi3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Serkan ETİ
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Feyza Elif DAL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin alanlarıyla ilgili sayısal çalışmalarında kullanacakları parametreleri belirli istatistiksel test yöntemleriyle analiz edebilmelerini sağlamak
Dersin İçeriğiBu ders; Temel kavramlar, istatistiğin kullanıldığı bilimler,Veri türleri, veri ölçek tipleri,Veri toplama teknikleri,Merkezi eğilim ölçüleri; aritmetik ortalama, mod ve medyan,Harmonik ortalama,Geometrik ortalama,Kareli ve tartılı ortalama hesaplama,Varyans, standart sapma,Değişkenlik katsayısı hesaplama,Temel olasılık kavramları,Permütasyon-kombinasyon,Oranlar, oran çeşitleri,Endeksler,Konuların genel tekrarı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.İstatistikle ilgili temel kavramları açıklayabilecektir.9A
1.1.Anakütleyi tanımlar.9
1.2.Veri türleri tanımlar.9
2.Sıklık dağılımlarını oluşturabilecektir.9A
2.1.Basit seri, frekans serisi ve sınıflı seri oluşturur.9
2.2.Çapraz tablo oluşturur.9
3.İstatistik serilerini grafik ile özetleyebilecektir.9A
3.1.Histogram, Frekans poligonu, Birikimli Frekans grafiklerini çizer.9
3.2.Pasta, Sütun-Çubuk ve Pareto grafiklerini çizer.9
4.Verilerin sayısal özetlemesini yapabilecektir.9A
4.1.Merkezi eğilim ölçülerini hesaplar.9
4.2.Yayılım ölçülerini hesaplar.9
5.Endeks değerlerini hesaplayabilecektir.9A
5.1.Basit endeks değerlerini hesaplar.9
5.2.Bileşik endeks değerlerini hesaplar.9
Öğretim Yöntemleri:9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Temel kavramlar, istatistiğin kullanıldığı bilimlerOkuma
2Veri türleri, veri ölçek tipleriOkuma
3Veri toplama teknikleriOkuma
4Merkezi eğilim ölçüleri; aritmetik ortalama, mod ve medyanOkuma
5Harmonik ortalamaOkuma
6Geometrik ortalamaOkuma
7Kareli ve tartılı ortalama hesaplamaOkuma
8Varyans, standart sapmaOkuma
9Değişkenlik katsayısı hesaplamaOkuma
10Temel olasılık kavramlarıOkuma
11Permütasyon-kombinasyonOkuma
12Oranlar, oran çeşitleriOkuma
13EndekslerOkuma
14Konuların genel tekrarıOkuma
Kaynak
Uygulamalı İstatistik, Prof.Dr. Özer Serper, Ezgi Kitabevi.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanındaki (lojistik sistemlerin analizi, satın alma, üretim, envanter yönetimi, depo ve nakliye yönetimi, satış ve dağıtım, stratejik ortaklıklar, risk yönetimi, müşteri hizmetleri vb.) temel bilgi, kavram ve mevcut teorileri kavrar.
X
2
Uluslararası lojistik ve yerel lojistik ortamındaki başlıca oyuncuları, koşul ve dinamikleri anlar.
X
3
Genel İşletme, Genel İktisat, Hukuk, Matematik, Muhasebe, İstatistik ve Dış Ticaret gibi alanlarda teorik ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
X
4
Modern Lojistik faaliyetlerini ve bu konularla ilgili temel mevzuatı bilir.
X
5
Uygun teori, araç ve yöntemleri kullanarak etkin lojistik ve tedarik zinciri stratejileri geliştirir.
X
6
Uluslararası lojistik faaliyetlerini şekillendiren hukuki çerçeve ve bunun faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası mevzuat ve kanunlara uygunluğunu değerlendirir.
X
7
Lojistik ve tedarik zinciri yönetim ve uygulamalarını eleştirel bir biçimde değerlendirir.
X
8
Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlar.
X
9
Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için ilgili iletişim ağlarının içinde yer alır.
X
10
Lojistik ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanarak karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirir.
X
11
Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
12
Lojistik ile ilgili bilgilere ulaşma, işe yarayanlarını seçme, anlama, yorumlama ve kullanma becerilerini geliştirerek öğrenmeyi öğrenir.
X
13
Farklı kültürlerden gelen kurum içi ve dışından kişilerle etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
14
Meslektaşları ile lojistik konularında Türkçe ve öngörülen düzeyde İngilizce olarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
X
15
İşletmeleri yönetimsel bir bakış açısıyla analiz eder.
X
16
Lojistik alanında aldığı uygulamalı eğitim sayesinde farklı düşüncelerden sentez yaratma yoluyla sorunlara çok yönlü bakış açısı geliştirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14342
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi14228
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı14114
Ara Sınav ve Hazırlığı166
Genel Sınav ve Hazırlığı188
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)140
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(140/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İSTATİSTİKLJK1229840Bahar Dönemi3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Serkan ETİ
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Feyza Elif DAL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin alanlarıyla ilgili sayısal çalışmalarında kullanacakları parametreleri belirli istatistiksel test yöntemleriyle analiz edebilmelerini sağlamak
Dersin İçeriğiBu ders; Temel kavramlar, istatistiğin kullanıldığı bilimler,Veri türleri, veri ölçek tipleri,Veri toplama teknikleri,Merkezi eğilim ölçüleri; aritmetik ortalama, mod ve medyan,Harmonik ortalama,Geometrik ortalama,Kareli ve tartılı ortalama hesaplama,Varyans, standart sapma,Değişkenlik katsayısı hesaplama,Temel olasılık kavramları,Permütasyon-kombinasyon,Oranlar, oran çeşitleri,Endeksler,Konuların genel tekrarı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.İstatistikle ilgili temel kavramları açıklayabilecektir.9A
1.1.Anakütleyi tanımlar.9
1.2.Veri türleri tanımlar.9
2.Sıklık dağılımlarını oluşturabilecektir.9A
2.1.Basit seri, frekans serisi ve sınıflı seri oluşturur.9
2.2.Çapraz tablo oluşturur.9
3.İstatistik serilerini grafik ile özetleyebilecektir.9A
3.1.Histogram, Frekans poligonu, Birikimli Frekans grafiklerini çizer.9
3.2.Pasta, Sütun-Çubuk ve Pareto grafiklerini çizer.9
4.Verilerin sayısal özetlemesini yapabilecektir.9A
4.1.Merkezi eğilim ölçülerini hesaplar.9
4.2.Yayılım ölçülerini hesaplar.9
5.Endeks değerlerini hesaplayabilecektir.9A
5.1.Basit endeks değerlerini hesaplar.9
5.2.Bileşik endeks değerlerini hesaplar.9
Öğretim Yöntemleri:9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Temel kavramlar, istatistiğin kullanıldığı bilimlerOkuma
2Veri türleri, veri ölçek tipleriOkuma
3Veri toplama teknikleriOkuma
4Merkezi eğilim ölçüleri; aritmetik ortalama, mod ve medyanOkuma
5Harmonik ortalamaOkuma
6Geometrik ortalamaOkuma
7Kareli ve tartılı ortalama hesaplamaOkuma
8Varyans, standart sapmaOkuma
9Değişkenlik katsayısı hesaplamaOkuma
10Temel olasılık kavramlarıOkuma
11Permütasyon-kombinasyonOkuma
12Oranlar, oran çeşitleriOkuma
13EndekslerOkuma
14Konuların genel tekrarıOkuma
Kaynak
Uygulamalı İstatistik, Prof.Dr. Özer Serper, Ezgi Kitabevi.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanındaki (lojistik sistemlerin analizi, satın alma, üretim, envanter yönetimi, depo ve nakliye yönetimi, satış ve dağıtım, stratejik ortaklıklar, risk yönetimi, müşteri hizmetleri vb.) temel bilgi, kavram ve mevcut teorileri kavrar.
X
2
Uluslararası lojistik ve yerel lojistik ortamındaki başlıca oyuncuları, koşul ve dinamikleri anlar.
X
3
Genel İşletme, Genel İktisat, Hukuk, Matematik, Muhasebe, İstatistik ve Dış Ticaret gibi alanlarda teorik ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
X
4
Modern Lojistik faaliyetlerini ve bu konularla ilgili temel mevzuatı bilir.
X
5
Uygun teori, araç ve yöntemleri kullanarak etkin lojistik ve tedarik zinciri stratejileri geliştirir.
X
6
Uluslararası lojistik faaliyetlerini şekillendiren hukuki çerçeve ve bunun faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası mevzuat ve kanunlara uygunluğunu değerlendirir.
X
7
Lojistik ve tedarik zinciri yönetim ve uygulamalarını eleştirel bir biçimde değerlendirir.
X
8
Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlar.
X
9
Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için ilgili iletişim ağlarının içinde yer alır.
X
10
Lojistik ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanarak karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirir.
X
11
Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
12
Lojistik ile ilgili bilgilere ulaşma, işe yarayanlarını seçme, anlama, yorumlama ve kullanma becerilerini geliştirerek öğrenmeyi öğrenir.
X
13
Farklı kültürlerden gelen kurum içi ve dışından kişilerle etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
14
Meslektaşları ile lojistik konularında Türkçe ve öngörülen düzeyde İngilizce olarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
X
15
İşletmeleri yönetimsel bir bakış açısıyla analiz eder.
X
16
Lojistik alanında aldığı uygulamalı eğitim sayesinde farklı düşüncelerden sentez yaratma yoluyla sorunlara çok yönlü bakış açısı geliştirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 27/01/2023 - 10:41Son Güncelleme Tarihi: 27/01/2023 - 10:51