Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FİZİKSEL DAĞITIM KANALLARI VE PLANLAMALJK1232860Bahar Dönemi2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Bura Sabiha KELEK
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Bura Sabiha KELEK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıLojistik sektöründe dağıtım kanallarının türleri, fonksiyonları ve planlaması hakkında öğrencilere teorik bilgiler kazandırmak ve farklı sektördeki dağıtım kanalları örneklerini göstermek hedeflenmiştir
Dersin İçeriğiBu ders; Tanışma ve Giriş,Dağıtım Kanalları Kavramları,Dağıtım Kanalı Türleri,Dağıtım Kanalı Fonksiyonları,Dağıtım Politikaları,Dağıtım Kanalı Secimi,FTZY ve Dağıtım Kanalları,Fiziksel Dağıtım,Fiziksel Dağıtım,Dağıtım Süreci,Dağıtım Maliyetleri,Dağıtım Planlama,Proje Sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Dağıtım kanallarını tanımlayabilecektir.16, 9A, E
2. Dağıtım kanallarını öğelerine ayırabilecektir.
2.1 Doğru dağıtım kanalını tasarlar.
2.2 Doğru dağıtım kanallının seçimini yönetir.
3. Dağıtım kanallarının fonksiyonlarını yorumlayabilecektir.13, 14, 9A, E
4. Dağıtım kanallarındaki süreçleri analiz edebilecektir.12, 16, 9A, E
4.1 Maliyet hesabı yapar.
4.2 Maliyet hesabını sonucunu yorumlar.
5. Farklı sektördeki mevcut dağıtım kanalları hakkında bilgisini dizayn edebilecektir.12, 9A, E
6. Dağıtım kanalındaki parti taşımacılığını anlatabilecektir.10, 16, 19, 9A
7. Dağıtım kanalındaki iletişim süreçlerini tanımlayabilecektir.10, 16, 19, 9A
8. Dağıtım kanallarının mevcut yapısını anlayabilecektir. 10, 16, 9D, E
8.1 Mevcut fiziksel yapıları karşılaştırır.
8.2 Yeni fiziksel kanalları tasarlar.
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tanışma ve Giriş
2Dağıtım Kanalları Kavramları
3Dağıtım Kanalı Türleri
4Dağıtım Kanalı Fonksiyonları
5Dağıtım Politikaları
6Dağıtım Kanalı Secimi
7FTZY ve Dağıtım Kanalları
9Fiziksel Dağıtım
10Fiziksel Dağıtım
11Dağıtım Süreci
12Dağıtım Maliyetleri
13Dağıtım Planlama
14Proje Sunumları
Kaynak
Ders notu derste verilecektir.
Ahmet H. Eroğlu, Endüstriyel İşletmelerde Dağıtım Kanalları Seçimi ve Dizaynı, Asil Yayın Dağıtım, 2005 Ö. Faruk Görçün, Tedarik Zinciri Yönetimi, Beta Yayınları, 2010

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanındaki (lojistik sistemlerin analizi, satın alma, üretim, envanter yönetimi, depo ve nakliye yönetimi, satış ve dağıtım, stratejik ortaklıklar, risk yönetimi, müşteri hizmetleri vb.) temel bilgi, kavram ve mevcut teorileri kavrar.
X
2
Uluslararası lojistik ve yerel lojistik ortamındaki başlıca oyuncuları, koşul ve dinamikleri anlar.
X
3
Genel İşletme, Genel İktisat, Hukuk, Matematik, Muhasebe, İstatistik ve Dış Ticaret gibi alanlarda teorik ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
X
4
Modern Lojistik faaliyetlerini ve bu konularla ilgili temel mevzuatı bilir.
X
5
Uygun teori, araç ve yöntemleri kullanarak etkin lojistik ve tedarik zinciri stratejileri geliştirir.
X
6
Uluslararası lojistik faaliyetlerini şekillendiren hukuki çerçeve ve bunun faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası mevzuat ve kanunlara uygunluğunu değerlendirir.
X
7
Lojistik ve tedarik zinciri yönetim ve uygulamalarını eleştirel bir biçimde değerlendirir.
X
8
Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlar.
X
9
Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için ilgili iletişim ağlarının içinde yer alır.
X
10
Lojistik ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanarak karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirir.
11
Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
12
Lojistik ile ilgili bilgilere ulaşma, işe yarayanlarını seçme, anlama, yorumlama ve kullanma becerilerini geliştirerek öğrenmeyi öğrenir.
X
13
Farklı kültürlerden gelen kurum içi ve dışından kişilerle etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
14
Meslektaşları ile lojistik konularında Türkçe ve öngörülen düzeyde İngilizce olarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
15
İşletmeleri yönetimsel bir bakış açısıyla analiz eder.
X
16
Lojistik alanında aldığı uygulamalı eğitim sayesinde farklı düşüncelerden sentez yaratma yoluyla sorunlara çok yönlü bakış açısı geliştirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14342
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11818
Genel Sınav ve Hazırlığı13030
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)132
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(132/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FİZİKSEL DAĞITIM KANALLARI VE PLANLAMALJK1232860Bahar Dönemi2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Bura Sabiha KELEK
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Bura Sabiha KELEK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıLojistik sektöründe dağıtım kanallarının türleri, fonksiyonları ve planlaması hakkında öğrencilere teorik bilgiler kazandırmak ve farklı sektördeki dağıtım kanalları örneklerini göstermek hedeflenmiştir
Dersin İçeriğiBu ders; Tanışma ve Giriş,Dağıtım Kanalları Kavramları,Dağıtım Kanalı Türleri,Dağıtım Kanalı Fonksiyonları,Dağıtım Politikaları,Dağıtım Kanalı Secimi,FTZY ve Dağıtım Kanalları,Fiziksel Dağıtım,Fiziksel Dağıtım,Dağıtım Süreci,Dağıtım Maliyetleri,Dağıtım Planlama,Proje Sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Dağıtım kanallarını tanımlayabilecektir.16, 9A, E
2. Dağıtım kanallarını öğelerine ayırabilecektir.
2.1 Doğru dağıtım kanalını tasarlar.
2.2 Doğru dağıtım kanallının seçimini yönetir.
3. Dağıtım kanallarının fonksiyonlarını yorumlayabilecektir.13, 14, 9A, E
4. Dağıtım kanallarındaki süreçleri analiz edebilecektir.12, 16, 9A, E
4.1 Maliyet hesabı yapar.
4.2 Maliyet hesabını sonucunu yorumlar.
5. Farklı sektördeki mevcut dağıtım kanalları hakkında bilgisini dizayn edebilecektir.12, 9A, E
6. Dağıtım kanalındaki parti taşımacılığını anlatabilecektir.10, 16, 19, 9A
7. Dağıtım kanalındaki iletişim süreçlerini tanımlayabilecektir.10, 16, 19, 9A
8. Dağıtım kanallarının mevcut yapısını anlayabilecektir. 10, 16, 9D, E
8.1 Mevcut fiziksel yapıları karşılaştırır.
8.2 Yeni fiziksel kanalları tasarlar.
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tanışma ve Giriş
2Dağıtım Kanalları Kavramları
3Dağıtım Kanalı Türleri
4Dağıtım Kanalı Fonksiyonları
5Dağıtım Politikaları
6Dağıtım Kanalı Secimi
7FTZY ve Dağıtım Kanalları
9Fiziksel Dağıtım
10Fiziksel Dağıtım
11Dağıtım Süreci
12Dağıtım Maliyetleri
13Dağıtım Planlama
14Proje Sunumları
Kaynak
Ders notu derste verilecektir.
Ahmet H. Eroğlu, Endüstriyel İşletmelerde Dağıtım Kanalları Seçimi ve Dizaynı, Asil Yayın Dağıtım, 2005 Ö. Faruk Görçün, Tedarik Zinciri Yönetimi, Beta Yayınları, 2010

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanındaki (lojistik sistemlerin analizi, satın alma, üretim, envanter yönetimi, depo ve nakliye yönetimi, satış ve dağıtım, stratejik ortaklıklar, risk yönetimi, müşteri hizmetleri vb.) temel bilgi, kavram ve mevcut teorileri kavrar.
X
2
Uluslararası lojistik ve yerel lojistik ortamındaki başlıca oyuncuları, koşul ve dinamikleri anlar.
X
3
Genel İşletme, Genel İktisat, Hukuk, Matematik, Muhasebe, İstatistik ve Dış Ticaret gibi alanlarda teorik ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
X
4
Modern Lojistik faaliyetlerini ve bu konularla ilgili temel mevzuatı bilir.
X
5
Uygun teori, araç ve yöntemleri kullanarak etkin lojistik ve tedarik zinciri stratejileri geliştirir.
X
6
Uluslararası lojistik faaliyetlerini şekillendiren hukuki çerçeve ve bunun faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası mevzuat ve kanunlara uygunluğunu değerlendirir.
X
7
Lojistik ve tedarik zinciri yönetim ve uygulamalarını eleştirel bir biçimde değerlendirir.
X
8
Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlar.
X
9
Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için ilgili iletişim ağlarının içinde yer alır.
X
10
Lojistik ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanarak karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirir.
11
Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
12
Lojistik ile ilgili bilgilere ulaşma, işe yarayanlarını seçme, anlama, yorumlama ve kullanma becerilerini geliştirerek öğrenmeyi öğrenir.
X
13
Farklı kültürlerden gelen kurum içi ve dışından kişilerle etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
14
Meslektaşları ile lojistik konularında Türkçe ve öngörülen düzeyde İngilizce olarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
15
İşletmeleri yönetimsel bir bakış açısıyla analiz eder.
X
16
Lojistik alanında aldığı uygulamalı eğitim sayesinde farklı düşüncelerden sentez yaratma yoluyla sorunlara çok yönlü bakış açısı geliştirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 27/01/2023 - 10:41Son Güncelleme Tarihi: 27/01/2023 - 10:51