Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ ILJK2133170Güz Dönemi2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Bura Sabiha KELEK
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Serap TEPE, Öğr.Gör. Bura Sabiha KELEK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıTedarik zincirlerinde görülen operasyonel, taktik ve stratejik kararları analiz edebilme yetisi kazandırmak ve tedarik zincirlerindeki önemli aktörleri tanıyarak, zincirin bütünsel performansını kavramsal ve uygulama yönünden nasıl etkilediklerini belirleyebilme gücü sağlamak
Dersin İçeriğiBu ders; Tedarik Zinciri Yönetimi Hakkında Genel Bilgilendirme,Lojistiğin Tedarik Zinciri İçindeki Rolü ve Yeri,Beer Game - (MIT'nin Tedarik Zinciri Yönetimi için hazırladığı bir oyun),Tedarik Zincirinde İlişkiler,Tedarik Zinciri Performans Ölçümü,Tedarik Zinciri Performans Ölçümü,Tedarik Zincirinde Talep Tahmini,Tedarik Zincirinde Talep Tahmini,Tedarik Zincirinde Dağıtım Ağları,Tedarik Zincirinde Risk Yönetimi,Malzeme ve Hizmet Kaynakları,Uluslararası Tedarik Zincir Yönetimi,Uluslararası Tedarik Zincir Yönetimi,Genel tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Tedarik zinciri yönetiminin temel kavramlarını tanımlayabilecektir.10, 16, 9A
1.1 Tedarik zinciri yönetimini tanımlar
1.2 Tedarik zinciri yönetimi bileşenlerini tanımlar.
2. Tedarik zincirleri yönetiminde karşılaşılan zorlukları adlandırabilecektir.10, 12, 13, 16, 6, 9A
2.1 Tedarik zinciri yönetimine etki eden faktörleri tanımlar.
2.2 Tedarik zinciri yönetiminde karşılaşılan zorlukları analiz eder.
3. Farklı tedarik zinciri teknolojilerini tanıyabilecektir.10, 11, 16, 37, 9A
3.1 Teknolojinin tedarik zincirindeki yerini tanımlar.
3.2 Tedarik zinciri teknolojileri hakkında bilgi edinir.
3.3 Farklı tedarik zinciri teknolojilerini özetler.
4. Tedarik zinciri performansını ölçerek alternatif tedarik zinciri stratejilerini analiz edebilecektir.10, 12, 13, 14, 16, 4, 6, 9A
4.1 Tedarik zinciri performans ölçümünü adlandırır.
4.2 Tedarik zinciri performans ölçümü ile ilgili uygulamalar yapar.
4.3 Alternatif stratejileri karşılaştırarak analiz eder.
5. Farklı şartlardan doğan farklı tedarik zinciri ilişkilerinin karşılaştırabilecektir.10, 14, 16, 19, 20, 9A
5.1 Farklı tedarik zinciri ilişkilerini tanımlar.
5.2 Farklı tedarik zinciri ilişkilerini karşılaştırarak yorumlar.
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tedarik Zinciri Yönetimi Hakkında Genel Bilgilendirme
2Lojistiğin Tedarik Zinciri İçindeki Rolü ve Yeri
3Beer Game - (MIT'nin Tedarik Zinciri Yönetimi için hazırladığı bir oyun)
4Tedarik Zincirinde İlişkiler
5Tedarik Zinciri Performans Ölçümü
6Tedarik Zinciri Performans Ölçümü
7Tedarik Zincirinde Talep Tahmini
8Tedarik Zincirinde Talep Tahmini
9Tedarik Zincirinde Dağıtım Ağları
10Tedarik Zincirinde Risk Yönetimi
11Malzeme ve Hizmet Kaynakları
12Uluslararası Tedarik Zincir Yönetimi
13Uluslararası Tedarik Zincir Yönetimi
14Genel tekrar
Kaynak
Öğretim Görevlisi Ders Notları
Managing Supply Chains A Logistics Approach 8th Edition, Canada: South Western Cengage Learning. Langley,C.J., Coyle, J.J., Gibson, B.J., Novak, R.A., Bardi, E.J. (2009)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanındaki (lojistik sistemlerin analizi, satın alma, üretim, envanter yönetimi, depo ve nakliye yönetimi, satış ve dağıtım, stratejik ortaklıklar, risk yönetimi, müşteri hizmetleri vb.) temel bilgi, kavram ve mevcut teorileri kavrar.
X
2
Uluslararası lojistik ve yerel lojistik ortamındaki başlıca oyuncuları, koşul ve dinamikleri anlar.
X
3
Genel İşletme, Genel İktisat, Hukuk, Matematik, Muhasebe, İstatistik ve Dış Ticaret gibi alanlarda teorik ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
4
Modern Lojistik faaliyetlerini ve bu konularla ilgili temel mevzuatı bilir.
X
5
Uygun teori, araç ve yöntemleri kullanarak etkin lojistik ve tedarik zinciri stratejileri geliştirir.
6
Uluslararası lojistik faaliyetlerini şekillendiren hukuki çerçeve ve bunun faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası mevzuat ve kanunlara uygunluğunu değerlendirir.
7
Lojistik ve tedarik zinciri yönetim ve uygulamalarını eleştirel bir biçimde değerlendirir.
X
8
Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlar.
X
9
Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için ilgili iletişim ağlarının içinde yer alır.
10
Lojistik ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanarak karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirir.
X
11
Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
12
Lojistik ile ilgili bilgilere ulaşma, işe yarayanlarını seçme, anlama, yorumlama ve kullanma becerilerini geliştirerek öğrenmeyi öğrenir.
X
13
Farklı kültürlerden gelen kurum içi ve dışından kişilerle etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar.
14
Meslektaşları ile lojistik konularında Türkçe ve öngörülen düzeyde İngilizce olarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
15
İşletmeleri yönetimsel bir bakış açısıyla analiz eder.
16
Lojistik alanında aldığı uygulamalı eğitim sayesinde farklı düşüncelerden sentez yaratma yoluyla sorunlara çok yönlü bakış açısı geliştirir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme41456
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı2612
Ara Sınav ve Hazırlığı11010
Genel Sınav ve Hazırlığı11212
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)118
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(118/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ ILJK2133170Güz Dönemi2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Bura Sabiha KELEK
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Serap TEPE, Öğr.Gör. Bura Sabiha KELEK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıTedarik zincirlerinde görülen operasyonel, taktik ve stratejik kararları analiz edebilme yetisi kazandırmak ve tedarik zincirlerindeki önemli aktörleri tanıyarak, zincirin bütünsel performansını kavramsal ve uygulama yönünden nasıl etkilediklerini belirleyebilme gücü sağlamak
Dersin İçeriğiBu ders; Tedarik Zinciri Yönetimi Hakkında Genel Bilgilendirme,Lojistiğin Tedarik Zinciri İçindeki Rolü ve Yeri,Beer Game - (MIT'nin Tedarik Zinciri Yönetimi için hazırladığı bir oyun),Tedarik Zincirinde İlişkiler,Tedarik Zinciri Performans Ölçümü,Tedarik Zinciri Performans Ölçümü,Tedarik Zincirinde Talep Tahmini,Tedarik Zincirinde Talep Tahmini,Tedarik Zincirinde Dağıtım Ağları,Tedarik Zincirinde Risk Yönetimi,Malzeme ve Hizmet Kaynakları,Uluslararası Tedarik Zincir Yönetimi,Uluslararası Tedarik Zincir Yönetimi,Genel tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Tedarik zinciri yönetiminin temel kavramlarını tanımlayabilecektir.10, 16, 9A
1.1 Tedarik zinciri yönetimini tanımlar
1.2 Tedarik zinciri yönetimi bileşenlerini tanımlar.
2. Tedarik zincirleri yönetiminde karşılaşılan zorlukları adlandırabilecektir.10, 12, 13, 16, 6, 9A
2.1 Tedarik zinciri yönetimine etki eden faktörleri tanımlar.
2.2 Tedarik zinciri yönetiminde karşılaşılan zorlukları analiz eder.
3. Farklı tedarik zinciri teknolojilerini tanıyabilecektir.10, 11, 16, 37, 9A
3.1 Teknolojinin tedarik zincirindeki yerini tanımlar.
3.2 Tedarik zinciri teknolojileri hakkında bilgi edinir.
3.3 Farklı tedarik zinciri teknolojilerini özetler.
4. Tedarik zinciri performansını ölçerek alternatif tedarik zinciri stratejilerini analiz edebilecektir.10, 12, 13, 14, 16, 4, 6, 9A
4.1 Tedarik zinciri performans ölçümünü adlandırır.
4.2 Tedarik zinciri performans ölçümü ile ilgili uygulamalar yapar.
4.3 Alternatif stratejileri karşılaştırarak analiz eder.
5. Farklı şartlardan doğan farklı tedarik zinciri ilişkilerinin karşılaştırabilecektir.10, 14, 16, 19, 20, 9A
5.1 Farklı tedarik zinciri ilişkilerini tanımlar.
5.2 Farklı tedarik zinciri ilişkilerini karşılaştırarak yorumlar.
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tedarik Zinciri Yönetimi Hakkında Genel Bilgilendirme
2Lojistiğin Tedarik Zinciri İçindeki Rolü ve Yeri
3Beer Game - (MIT'nin Tedarik Zinciri Yönetimi için hazırladığı bir oyun)
4Tedarik Zincirinde İlişkiler
5Tedarik Zinciri Performans Ölçümü
6Tedarik Zinciri Performans Ölçümü
7Tedarik Zincirinde Talep Tahmini
8Tedarik Zincirinde Talep Tahmini
9Tedarik Zincirinde Dağıtım Ağları
10Tedarik Zincirinde Risk Yönetimi
11Malzeme ve Hizmet Kaynakları
12Uluslararası Tedarik Zincir Yönetimi
13Uluslararası Tedarik Zincir Yönetimi
14Genel tekrar
Kaynak
Öğretim Görevlisi Ders Notları
Managing Supply Chains A Logistics Approach 8th Edition, Canada: South Western Cengage Learning. Langley,C.J., Coyle, J.J., Gibson, B.J., Novak, R.A., Bardi, E.J. (2009)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanındaki (lojistik sistemlerin analizi, satın alma, üretim, envanter yönetimi, depo ve nakliye yönetimi, satış ve dağıtım, stratejik ortaklıklar, risk yönetimi, müşteri hizmetleri vb.) temel bilgi, kavram ve mevcut teorileri kavrar.
X
2
Uluslararası lojistik ve yerel lojistik ortamındaki başlıca oyuncuları, koşul ve dinamikleri anlar.
X
3
Genel İşletme, Genel İktisat, Hukuk, Matematik, Muhasebe, İstatistik ve Dış Ticaret gibi alanlarda teorik ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
4
Modern Lojistik faaliyetlerini ve bu konularla ilgili temel mevzuatı bilir.
X
5
Uygun teori, araç ve yöntemleri kullanarak etkin lojistik ve tedarik zinciri stratejileri geliştirir.
6
Uluslararası lojistik faaliyetlerini şekillendiren hukuki çerçeve ve bunun faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası mevzuat ve kanunlara uygunluğunu değerlendirir.
7
Lojistik ve tedarik zinciri yönetim ve uygulamalarını eleştirel bir biçimde değerlendirir.
X
8
Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlar.
X
9
Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için ilgili iletişim ağlarının içinde yer alır.
10
Lojistik ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanarak karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirir.
X
11
Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
12
Lojistik ile ilgili bilgilere ulaşma, işe yarayanlarını seçme, anlama, yorumlama ve kullanma becerilerini geliştirerek öğrenmeyi öğrenir.
X
13
Farklı kültürlerden gelen kurum içi ve dışından kişilerle etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar.
14
Meslektaşları ile lojistik konularında Türkçe ve öngörülen düzeyde İngilizce olarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
15
İşletmeleri yönetimsel bir bakış açısıyla analiz eder.
16
Lojistik alanında aldığı uygulamalı eğitim sayesinde farklı düşüncelerden sentez yaratma yoluyla sorunlara çok yönlü bakış açısı geliştirir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 27/01/2023 - 10:41Son Güncelleme Tarihi: 27/01/2023 - 10:51