Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÜRETİM YÖNETİMİLJK1233140Bahar Dönemi2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Nagehan UZUN
Dersi VerenlerDoç.Dr. Fatma Serab ONURSAL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, öğrencilere üretim yönetiminin temel esaslarını tanıtmaktadır. Bu bağlamda öğrencilere, üretim yönetiminin önemini genel bir bakış açısıyla sunar. Üretim işlemleri, verimlilik, ürün dizaynı, küresel ortamda işlemler stratejisi, kalite yönetimi, süreç stratejisi, kuruluş yeri, iş yeri yerleşim düzenleri, envanter yönetimi vb. gibi çeşitli üretim yönetimi alanlarını tanıtır ve bu alanların etkilerinin anlaşılmasını sağlar.
Dersin İçeriğiBu ders; Üretim Yönetimine giriş ve temel kavramlar ,Üretim Yönetiminin Tarihsel Gelişimi, Endüstri 4.0 nedir? ,Üretim süreci, Üretim Yönetiminin Amaçları ,Üretim Yönetimi fonksiyonları, Gantt Çizelgesi kullanımı,Üretim Yönetiminde Stratejik Kararlar,Verimlilik, SWOT Analizi,Tesis Yeri seçimi ve İşyeri Düzenleme Teknikleri,Ağırlık Merkezi Tekniği,Depo Yönetimi,Envanter Yönetimi,Malzeme ihtiyaç planlama,Kalite Yönetimi, Ürün Kalitesi ve Süreç Kalitesi,Deming ve Toplam Kalite Yönetimi,Kurumsal Kaynak Planlama; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Üretim yönetimi alanındaki temel bilgileri açıklayabilecektir.10, 16, 9A
1.1. Ürün yaşam döngüsünü tanımlar.
1.2. Üretim, süreç, sistem, yönetim tanımlarını yapar.
1.3. Sanayi devrimlerinin tarihsel gelişimini açıklar.
1.4. Üretim sistemlerinin sınıflandırılmasını yapar.
1.5. Üretim yönetiminde geleneksel ve modern görüş farklılıklarını açıklar.
2. Üretim yönetimi, süreç yönetimi stratejilerini anlayarak stratejik kararların nasıl, nelere bağlı alınacağını bilecektir.14, 16, 6, 9A
2.1. Üretim yönetiminde alınacak stratejik kararları tanımlar.
2.2. İşletme bünyesinde SWOT analizi yapmanın önemini kavrar.
2.3. SWOT analizi yapabilir.
3. Üretim fonksiyonları ve işlevleri arasındaki bütünleşmenin firmanın performansıyla etkileşimini anlayabilecektir.14, 16, 6, 9A
3.1. Üretimin Yönetiminin fonksiyonlarını açıklar.
3.2. Verimliliği ölçebilir.
3.3. Üretim yönetiminde işletmenin departmanlarıyla olan ilişkilerini kavrar.
3.4. Tesis yeri seçimi tekniklerini bilir.
3.5. Fabrikada iş yeri düzenlemesini kavrar.
4. Depo ve Envanter yönetimi, Kalite kavramını ve toplam kalite yönetimini açıklayabilecektir.14, 16, 6, 9A
4.1. Depo yönetimindeki sorumlulukları kavrar, maliyetlerini hesaplamayı yapabilir.
4.2. Envanter yönetimini tanımlar ve stok maliyetlerini hesaplar.
4.3. ABC analizini yapar.
4.4. Kalite ve Toplam Kalite yönetimini tanımlar.
4.5. Toplam kalite yönetimi temel faktörlerini sayar.
5. Malzeme İhtiyaç Planlama, Kurumsal Kaynak Planlama çalışmalarını örneklerle açıklayabilecektir.10, 14, 16, 6, 9A
5.1. Ürün ağaçlarını tanımlar.
5.2. Ürün ihtiyaç tablosunu oluşturur.
5.3. Net İhtiyaç tablosunu çıkarabilir.
5.4. Kurumsal Kaynak planlamasını anlar ve bileşenlerini tanımlar.
5.5. Gereksinim analizini yapar.
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Üretim Yönetimine giriş ve temel kavramlar
2Üretim Yönetiminin Tarihsel Gelişimi, Endüstri 4.0 nedir?
3Üretim süreci, Üretim Yönetiminin Amaçları
4Üretim Yönetimi fonksiyonları, Gantt Çizelgesi kullanımı
5Üretim Yönetiminde Stratejik Kararlar
6Verimlilik, SWOT Analizi
7Tesis Yeri seçimi ve İşyeri Düzenleme Teknikleri
8Ağırlık Merkezi Tekniği
9Depo Yönetimi
10Envanter Yönetimi
11Malzeme ihtiyaç planlama
12Kalite Yönetimi, Ürün Kalitesi ve Süreç Kalitesi
13Deming ve Toplam Kalite Yönetimi
14Kurumsal Kaynak Planlama
Kaynak
Ders Notları
1. Üretim Yönetimi. Prof. Dr. Bülent Kobu, 15. Baskı, Beta Yayınları, 2010. ISBN: 978-605-377-382-5. 2. Operations Management; 2009. Jay Heizer, Barry Render. ISBN-13: 978-0-13-602567-6. 9th Edition. Pearson Prentice Hall.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanındaki (lojistik sistemlerin analizi, satın alma, üretim, envanter yönetimi, depo ve nakliye yönetimi, satış ve dağıtım, stratejik ortaklıklar, risk yönetimi, müşteri hizmetleri vb.) temel bilgi, kavram ve mevcut teorileri kavrar.
X
2
Uluslararası lojistik ve yerel lojistik ortamındaki başlıca oyuncuları, koşul ve dinamikleri anlar.
3
Genel İşletme, Genel İktisat, Hukuk, Matematik, Muhasebe, İstatistik ve Dış Ticaret gibi alanlarda teorik ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
4
Modern Lojistik faaliyetlerini ve bu konularla ilgili temel mevzuatı bilir.
5
Uygun teori, araç ve yöntemleri kullanarak etkin lojistik ve tedarik zinciri stratejileri geliştirir.
6
Uluslararası lojistik faaliyetlerini şekillendiren hukuki çerçeve ve bunun faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası mevzuat ve kanunlara uygunluğunu değerlendirir.
X
7
Lojistik ve tedarik zinciri yönetim ve uygulamalarını eleştirel bir biçimde değerlendirir.
8
Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlar.
9
Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için ilgili iletişim ağlarının içinde yer alır.
10
Lojistik ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanarak karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirir.
X
11
Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
12
Lojistik ile ilgili bilgilere ulaşma, işe yarayanlarını seçme, anlama, yorumlama ve kullanma becerilerini geliştirerek öğrenmeyi öğrenir.
13
Farklı kültürlerden gelen kurum içi ve dışından kişilerle etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
14
Meslektaşları ile lojistik konularında Türkçe ve öngörülen düzeyde İngilizce olarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
15
İşletmeleri yönetimsel bir bakış açısıyla analiz eder.
16
Lojistik alanında aldığı uygulamalı eğitim sayesinde farklı düşüncelerden sentez yaratma yoluyla sorunlara çok yönlü bakış açısı geliştirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme10220
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi10220
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı2510
Ara Sınav ve Hazırlığı12020
Genel Sınav ve Hazırlığı12525
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)123
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(123/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÜRETİM YÖNETİMİLJK1233140Bahar Dönemi2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Nagehan UZUN
Dersi VerenlerDoç.Dr. Fatma Serab ONURSAL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, öğrencilere üretim yönetiminin temel esaslarını tanıtmaktadır. Bu bağlamda öğrencilere, üretim yönetiminin önemini genel bir bakış açısıyla sunar. Üretim işlemleri, verimlilik, ürün dizaynı, küresel ortamda işlemler stratejisi, kalite yönetimi, süreç stratejisi, kuruluş yeri, iş yeri yerleşim düzenleri, envanter yönetimi vb. gibi çeşitli üretim yönetimi alanlarını tanıtır ve bu alanların etkilerinin anlaşılmasını sağlar.
Dersin İçeriğiBu ders; Üretim Yönetimine giriş ve temel kavramlar ,Üretim Yönetiminin Tarihsel Gelişimi, Endüstri 4.0 nedir? ,Üretim süreci, Üretim Yönetiminin Amaçları ,Üretim Yönetimi fonksiyonları, Gantt Çizelgesi kullanımı,Üretim Yönetiminde Stratejik Kararlar,Verimlilik, SWOT Analizi,Tesis Yeri seçimi ve İşyeri Düzenleme Teknikleri,Ağırlık Merkezi Tekniği,Depo Yönetimi,Envanter Yönetimi,Malzeme ihtiyaç planlama,Kalite Yönetimi, Ürün Kalitesi ve Süreç Kalitesi,Deming ve Toplam Kalite Yönetimi,Kurumsal Kaynak Planlama; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Üretim yönetimi alanındaki temel bilgileri açıklayabilecektir.10, 16, 9A
1.1. Ürün yaşam döngüsünü tanımlar.
1.2. Üretim, süreç, sistem, yönetim tanımlarını yapar.
1.3. Sanayi devrimlerinin tarihsel gelişimini açıklar.
1.4. Üretim sistemlerinin sınıflandırılmasını yapar.
1.5. Üretim yönetiminde geleneksel ve modern görüş farklılıklarını açıklar.
2. Üretim yönetimi, süreç yönetimi stratejilerini anlayarak stratejik kararların nasıl, nelere bağlı alınacağını bilecektir.14, 16, 6, 9A
2.1. Üretim yönetiminde alınacak stratejik kararları tanımlar.
2.2. İşletme bünyesinde SWOT analizi yapmanın önemini kavrar.
2.3. SWOT analizi yapabilir.
3. Üretim fonksiyonları ve işlevleri arasındaki bütünleşmenin firmanın performansıyla etkileşimini anlayabilecektir.14, 16, 6, 9A
3.1. Üretimin Yönetiminin fonksiyonlarını açıklar.
3.2. Verimliliği ölçebilir.
3.3. Üretim yönetiminde işletmenin departmanlarıyla olan ilişkilerini kavrar.
3.4. Tesis yeri seçimi tekniklerini bilir.
3.5. Fabrikada iş yeri düzenlemesini kavrar.
4. Depo ve Envanter yönetimi, Kalite kavramını ve toplam kalite yönetimini açıklayabilecektir.14, 16, 6, 9A
4.1. Depo yönetimindeki sorumlulukları kavrar, maliyetlerini hesaplamayı yapabilir.
4.2. Envanter yönetimini tanımlar ve stok maliyetlerini hesaplar.
4.3. ABC analizini yapar.
4.4. Kalite ve Toplam Kalite yönetimini tanımlar.
4.5. Toplam kalite yönetimi temel faktörlerini sayar.
5. Malzeme İhtiyaç Planlama, Kurumsal Kaynak Planlama çalışmalarını örneklerle açıklayabilecektir.10, 14, 16, 6, 9A
5.1. Ürün ağaçlarını tanımlar.
5.2. Ürün ihtiyaç tablosunu oluşturur.
5.3. Net İhtiyaç tablosunu çıkarabilir.
5.4. Kurumsal Kaynak planlamasını anlar ve bileşenlerini tanımlar.
5.5. Gereksinim analizini yapar.
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Üretim Yönetimine giriş ve temel kavramlar
2Üretim Yönetiminin Tarihsel Gelişimi, Endüstri 4.0 nedir?
3Üretim süreci, Üretim Yönetiminin Amaçları
4Üretim Yönetimi fonksiyonları, Gantt Çizelgesi kullanımı
5Üretim Yönetiminde Stratejik Kararlar
6Verimlilik, SWOT Analizi
7Tesis Yeri seçimi ve İşyeri Düzenleme Teknikleri
8Ağırlık Merkezi Tekniği
9Depo Yönetimi
10Envanter Yönetimi
11Malzeme ihtiyaç planlama
12Kalite Yönetimi, Ürün Kalitesi ve Süreç Kalitesi
13Deming ve Toplam Kalite Yönetimi
14Kurumsal Kaynak Planlama
Kaynak
Ders Notları
1. Üretim Yönetimi. Prof. Dr. Bülent Kobu, 15. Baskı, Beta Yayınları, 2010. ISBN: 978-605-377-382-5. 2. Operations Management; 2009. Jay Heizer, Barry Render. ISBN-13: 978-0-13-602567-6. 9th Edition. Pearson Prentice Hall.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanındaki (lojistik sistemlerin analizi, satın alma, üretim, envanter yönetimi, depo ve nakliye yönetimi, satış ve dağıtım, stratejik ortaklıklar, risk yönetimi, müşteri hizmetleri vb.) temel bilgi, kavram ve mevcut teorileri kavrar.
X
2
Uluslararası lojistik ve yerel lojistik ortamındaki başlıca oyuncuları, koşul ve dinamikleri anlar.
3
Genel İşletme, Genel İktisat, Hukuk, Matematik, Muhasebe, İstatistik ve Dış Ticaret gibi alanlarda teorik ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
4
Modern Lojistik faaliyetlerini ve bu konularla ilgili temel mevzuatı bilir.
5
Uygun teori, araç ve yöntemleri kullanarak etkin lojistik ve tedarik zinciri stratejileri geliştirir.
6
Uluslararası lojistik faaliyetlerini şekillendiren hukuki çerçeve ve bunun faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası mevzuat ve kanunlara uygunluğunu değerlendirir.
X
7
Lojistik ve tedarik zinciri yönetim ve uygulamalarını eleştirel bir biçimde değerlendirir.
8
Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlar.
9
Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için ilgili iletişim ağlarının içinde yer alır.
10
Lojistik ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanarak karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirir.
X
11
Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
12
Lojistik ile ilgili bilgilere ulaşma, işe yarayanlarını seçme, anlama, yorumlama ve kullanma becerilerini geliştirerek öğrenmeyi öğrenir.
13
Farklı kültürlerden gelen kurum içi ve dışından kişilerle etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
14
Meslektaşları ile lojistik konularında Türkçe ve öngörülen düzeyde İngilizce olarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
15
İşletmeleri yönetimsel bir bakış açısıyla analiz eder.
16
Lojistik alanında aldığı uygulamalı eğitim sayesinde farklı düşüncelerden sentez yaratma yoluyla sorunlara çok yönlü bakış açısı geliştirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 27/01/2023 - 10:41Son Güncelleme Tarihi: 27/01/2023 - 10:51