Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ULUSLARARASI LOJİSTİKLJK2232780Bahar Dönemi2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Bura Sabiha KELEK
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Mehmet Ramazan ERGENE
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, öğrencilere uluslararası lojistik kapsamında; kara, hava, deniz, demiryolu, boru hattı taşıma türlerinin etkin kullanımı için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Uluslararası Lojistik Kavramı, Tanımı ve Tarihçesi,2. Uluslararası Lojistiğin Boyutları,Coğrafi Entegrasyon Boyutu,Sektörel Entegrasyon Boyutu,Fonksiyonel Entegrasyon Boyutu,3. Uluslararası Yük Taşımacılığı ve önemi,Ticaret ve Ekipman Dengesi,Taşıma Türü Seçimi, Yük özellikleri, Taşıma Organizasyonu,4. Uluslararası ölçekte karma taşımacılık,Karma Taşımacılığın boyutları,Karma Taşımacılıkta konteyner kullanımını,Karma taşımacılığın faydaları,5. Uluslararası ölçekte kara yolu,deniz yolu,demir yolu, boru hattı taşımacılığı ve bağlantıları,6. Lojistik Üs kavramı,Lojistik Üs türleri,Lojistik Üslerin Temel Özellikleri,Lojistik Üs Bölgelerinin Gelişimindeki Talep Dinamikleri,7. Uluslararası Lojistik ve Global Tedarik Zincirleri,8. Uluslararası Lojistikte Konsolidasyon Merkezi Seçimi,9. Oyun Teorisi,10. Türkiyenin Uluslararası Ulaştırma Ağları İçindeki Yeri,11. Lojistik Performans Indeksi(LPI),12. Uluslararası Lojistikte Güncel Gelişmeler, Trend ve Stratejiler,13. Uluslararası Lojistikte Sigorta, Hasar ve Güvenlik,14. Uluslararası Lojistikte Kümeler ve Türkiye’nin Lojistik Üs Yol Haritası; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Uluslararası Lojistik Anlayışını tanımlayabilecektir.19, 9A, G
1.1 Uluslararası Lojistik kavramını tanımlar.
1.2 Uluslararası Lojistik Kavramının gelişimini yorumlar.
2. Uluslararası Lojistiğin Boyutlarını listeleyebilecektir.16, 19, 9A, G
2.1 Coğrafi Entegrasyon Boyutunu değerlendirir.
2.2 Sektörel Entegrasyon Boyutunu tanımlar.
2.3 Fonksiyonel Entegrasyon Boyutunu yorumlar.
3. Uluslararası Yük Taşımacılığının önemini adlandırabilecektir.16, 19, 9A, G
3.1 Ticaret ve ekipman dengesini yorumlar.
3.2 Taşıma Türü Seçimini listeler.
3.3 Taşıma Organizasyonlarını planlar.
4. Uluslararası Boyuttaki karma taşımacılığı tanımlayabilecektir.16, 19, 9A, G
4.1 Karma Taşımacılığın boyutlarını kategorize eder.
4.2 Karma Taşımacılıkta konteyner kullanımını tanımlar.
4.3 Karma taşımacılığın faydalarını özetler.
5. Uluslararası Boyuttaki kara yolu,deniz yolu,demir yolu, boru hattı taşımacılığını ve bağlantılarını analiz edebilecektir.16, 19, 9A, G
5.1 Uluslararası boyuttaki kara yolu taşımacılığını tanımlar.
5.2 Uluslararası boyuttaki deniz yolu taşımacılığını tanımlar.
5.3 Uluslararası boyuttaki demir yolu taşımacılığını tanımlar.
5.4 Uluslararası boyuttaki boru hattı taşımacılığını tanımlar.
6. Lojistik Üs Kavramını örneklendirebilecektir.23, 9A, G
6.1 Lojistik Üs kavramını adlandırır.
6.2 Lojistik Üs türlerini sıralar.
6.3 Lojistik Üslerin Temel Özelliklerini sıralar.
6.4 Lojistik Üs Bölgelerinin Gelişimindeki Talep Dinamiklerini tanımlar.
7. Türkiye’nin Lojistik Üs Yol Haritasını yorumlayabilecektir.13, 19, 5, 9A, E, F, G
7.1 Türkiye’de Ulaştırma Politikalarındaki Dönüşümü saptar.
7.2 Türkiye’de Ulaştırma Eylem Planlarını yorumlar.
Öğretim Yöntemleri:13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 23: Kavram Haritası Tekniği, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Uluslararası Lojistik Kavramı, Tanımı ve Tarihçesi
22. Uluslararası Lojistiğin Boyutları,Coğrafi Entegrasyon Boyutu,Sektörel Entegrasyon Boyutu,Fonksiyonel Entegrasyon Boyutu
33. Uluslararası Yük Taşımacılığı ve önemi,Ticaret ve Ekipman Dengesi,Taşıma Türü Seçimi, Yük özellikleri, Taşıma Organizasyonu
44. Uluslararası ölçekte karma taşımacılık,Karma Taşımacılığın boyutları,Karma Taşımacılıkta konteyner kullanımını,Karma taşımacılığın faydaları
55. Uluslararası ölçekte kara yolu,deniz yolu,demir yolu, boru hattı taşımacılığı ve bağlantıları
66. Lojistik Üs kavramı,Lojistik Üs türleri,Lojistik Üslerin Temel Özellikleri,Lojistik Üs Bölgelerinin Gelişimindeki Talep Dinamikleri
77. Uluslararası Lojistik ve Global Tedarik Zincirleri
88. Uluslararası Lojistikte Konsolidasyon Merkezi Seçimi
99. Oyun Teorisi
1010. Türkiyenin Uluslararası Ulaştırma Ağları İçindeki Yeri
1111. Lojistik Performans Indeksi(LPI)
1212. Uluslararası Lojistikte Güncel Gelişmeler, Trend ve Stratejiler
1313. Uluslararası Lojistikte Sigorta, Hasar ve Güvenlik
1414. Uluslararası Lojistikte Kümeler ve Türkiye’nin Lojistik Üs Yol Haritası
Kaynak
Öğretim görevlisi ders notları, ULUSLARARASI LOJİSTİK (KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ) Çeviri-Uyarlama: Mehmet Tanyaş, Murat Düzgün Nobel Yayınları
Douglas Long, Uluslararası Lojistik Küresel Tedarik Zinciri Uygulamaları, Nobel Yayınları. Kent Gourdin, Global Logistics Management: A Competitive Advantage fort he 21’st Century, Blackwell Publishing. Murat Erdal, Küresel Lojistik, UTİKAD Yayınları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanındaki (lojistik sistemlerin analizi, satın alma, üretim, envanter yönetimi, depo ve nakliye yönetimi, satış ve dağıtım, stratejik ortaklıklar, risk yönetimi, müşteri hizmetleri vb.) temel bilgi, kavram ve mevcut teorileri kavrar.
X
2
Uluslararası lojistik ve yerel lojistik ortamındaki başlıca oyuncuları, koşul ve dinamikleri anlar.
X
3
Genel İşletme, Genel İktisat, Hukuk, Matematik, Muhasebe, İstatistik ve Dış Ticaret gibi alanlarda teorik ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
X
4
Modern Lojistik faaliyetlerini ve bu konularla ilgili temel mevzuatı bilir.
X
5
Uygun teori, araç ve yöntemleri kullanarak etkin lojistik ve tedarik zinciri stratejileri geliştirir.
X
6
Uluslararası lojistik faaliyetlerini şekillendiren hukuki çerçeve ve bunun faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası mevzuat ve kanunlara uygunluğunu değerlendirir.
X
7
Lojistik ve tedarik zinciri yönetim ve uygulamalarını eleştirel bir biçimde değerlendirir.
X
8
Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlar.
X
9
Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için ilgili iletişim ağlarının içinde yer alır.
10
Lojistik ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanarak karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirir.
X
11
Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
12
Lojistik ile ilgili bilgilere ulaşma, işe yarayanlarını seçme, anlama, yorumlama ve kullanma becerilerini geliştirerek öğrenmeyi öğrenir.
X
13
Farklı kültürlerden gelen kurum içi ve dışından kişilerle etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar.
14
Meslektaşları ile lojistik konularında Türkçe ve öngörülen düzeyde İngilizce olarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
15
İşletmeleri yönetimsel bir bakış açısıyla analiz eder.
16
Lojistik alanında aldığı uygulamalı eğitim sayesinde farklı düşüncelerden sentez yaratma yoluyla sorunlara çok yönlü bakış açısı geliştirir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme10220
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi10220
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı2510
Ara Sınav ve Hazırlığı12020
Genel Sınav ve Hazırlığı12525
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)123
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(123/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ULUSLARARASI LOJİSTİKLJK2232780Bahar Dönemi2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Bura Sabiha KELEK
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Mehmet Ramazan ERGENE
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, öğrencilere uluslararası lojistik kapsamında; kara, hava, deniz, demiryolu, boru hattı taşıma türlerinin etkin kullanımı için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Uluslararası Lojistik Kavramı, Tanımı ve Tarihçesi,2. Uluslararası Lojistiğin Boyutları,Coğrafi Entegrasyon Boyutu,Sektörel Entegrasyon Boyutu,Fonksiyonel Entegrasyon Boyutu,3. Uluslararası Yük Taşımacılığı ve önemi,Ticaret ve Ekipman Dengesi,Taşıma Türü Seçimi, Yük özellikleri, Taşıma Organizasyonu,4. Uluslararası ölçekte karma taşımacılık,Karma Taşımacılığın boyutları,Karma Taşımacılıkta konteyner kullanımını,Karma taşımacılığın faydaları,5. Uluslararası ölçekte kara yolu,deniz yolu,demir yolu, boru hattı taşımacılığı ve bağlantıları,6. Lojistik Üs kavramı,Lojistik Üs türleri,Lojistik Üslerin Temel Özellikleri,Lojistik Üs Bölgelerinin Gelişimindeki Talep Dinamikleri,7. Uluslararası Lojistik ve Global Tedarik Zincirleri,8. Uluslararası Lojistikte Konsolidasyon Merkezi Seçimi,9. Oyun Teorisi,10. Türkiyenin Uluslararası Ulaştırma Ağları İçindeki Yeri,11. Lojistik Performans Indeksi(LPI),12. Uluslararası Lojistikte Güncel Gelişmeler, Trend ve Stratejiler,13. Uluslararası Lojistikte Sigorta, Hasar ve Güvenlik,14. Uluslararası Lojistikte Kümeler ve Türkiye’nin Lojistik Üs Yol Haritası; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Uluslararası Lojistik Anlayışını tanımlayabilecektir.19, 9A, G
1.1 Uluslararası Lojistik kavramını tanımlar.
1.2 Uluslararası Lojistik Kavramının gelişimini yorumlar.
2. Uluslararası Lojistiğin Boyutlarını listeleyebilecektir.16, 19, 9A, G
2.1 Coğrafi Entegrasyon Boyutunu değerlendirir.
2.2 Sektörel Entegrasyon Boyutunu tanımlar.
2.3 Fonksiyonel Entegrasyon Boyutunu yorumlar.
3. Uluslararası Yük Taşımacılığının önemini adlandırabilecektir.16, 19, 9A, G
3.1 Ticaret ve ekipman dengesini yorumlar.
3.2 Taşıma Türü Seçimini listeler.
3.3 Taşıma Organizasyonlarını planlar.
4. Uluslararası Boyuttaki karma taşımacılığı tanımlayabilecektir.16, 19, 9A, G
4.1 Karma Taşımacılığın boyutlarını kategorize eder.
4.2 Karma Taşımacılıkta konteyner kullanımını tanımlar.
4.3 Karma taşımacılığın faydalarını özetler.
5. Uluslararası Boyuttaki kara yolu,deniz yolu,demir yolu, boru hattı taşımacılığını ve bağlantılarını analiz edebilecektir.16, 19, 9A, G
5.1 Uluslararası boyuttaki kara yolu taşımacılığını tanımlar.
5.2 Uluslararası boyuttaki deniz yolu taşımacılığını tanımlar.
5.3 Uluslararası boyuttaki demir yolu taşımacılığını tanımlar.
5.4 Uluslararası boyuttaki boru hattı taşımacılığını tanımlar.
6. Lojistik Üs Kavramını örneklendirebilecektir.23, 9A, G
6.1 Lojistik Üs kavramını adlandırır.
6.2 Lojistik Üs türlerini sıralar.
6.3 Lojistik Üslerin Temel Özelliklerini sıralar.
6.4 Lojistik Üs Bölgelerinin Gelişimindeki Talep Dinamiklerini tanımlar.
7. Türkiye’nin Lojistik Üs Yol Haritasını yorumlayabilecektir.13, 19, 5, 9A, E, F, G
7.1 Türkiye’de Ulaştırma Politikalarındaki Dönüşümü saptar.
7.2 Türkiye’de Ulaştırma Eylem Planlarını yorumlar.
Öğretim Yöntemleri:13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 23: Kavram Haritası Tekniği, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Uluslararası Lojistik Kavramı, Tanımı ve Tarihçesi
22. Uluslararası Lojistiğin Boyutları,Coğrafi Entegrasyon Boyutu,Sektörel Entegrasyon Boyutu,Fonksiyonel Entegrasyon Boyutu
33. Uluslararası Yük Taşımacılığı ve önemi,Ticaret ve Ekipman Dengesi,Taşıma Türü Seçimi, Yük özellikleri, Taşıma Organizasyonu
44. Uluslararası ölçekte karma taşımacılık,Karma Taşımacılığın boyutları,Karma Taşımacılıkta konteyner kullanımını,Karma taşımacılığın faydaları
55. Uluslararası ölçekte kara yolu,deniz yolu,demir yolu, boru hattı taşımacılığı ve bağlantıları
66. Lojistik Üs kavramı,Lojistik Üs türleri,Lojistik Üslerin Temel Özellikleri,Lojistik Üs Bölgelerinin Gelişimindeki Talep Dinamikleri
77. Uluslararası Lojistik ve Global Tedarik Zincirleri
88. Uluslararası Lojistikte Konsolidasyon Merkezi Seçimi
99. Oyun Teorisi
1010. Türkiyenin Uluslararası Ulaştırma Ağları İçindeki Yeri
1111. Lojistik Performans Indeksi(LPI)
1212. Uluslararası Lojistikte Güncel Gelişmeler, Trend ve Stratejiler
1313. Uluslararası Lojistikte Sigorta, Hasar ve Güvenlik
1414. Uluslararası Lojistikte Kümeler ve Türkiye’nin Lojistik Üs Yol Haritası
Kaynak
Öğretim görevlisi ders notları, ULUSLARARASI LOJİSTİK (KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ) Çeviri-Uyarlama: Mehmet Tanyaş, Murat Düzgün Nobel Yayınları
Douglas Long, Uluslararası Lojistik Küresel Tedarik Zinciri Uygulamaları, Nobel Yayınları. Kent Gourdin, Global Logistics Management: A Competitive Advantage fort he 21’st Century, Blackwell Publishing. Murat Erdal, Küresel Lojistik, UTİKAD Yayınları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanındaki (lojistik sistemlerin analizi, satın alma, üretim, envanter yönetimi, depo ve nakliye yönetimi, satış ve dağıtım, stratejik ortaklıklar, risk yönetimi, müşteri hizmetleri vb.) temel bilgi, kavram ve mevcut teorileri kavrar.
X
2
Uluslararası lojistik ve yerel lojistik ortamındaki başlıca oyuncuları, koşul ve dinamikleri anlar.
X
3
Genel İşletme, Genel İktisat, Hukuk, Matematik, Muhasebe, İstatistik ve Dış Ticaret gibi alanlarda teorik ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
X
4
Modern Lojistik faaliyetlerini ve bu konularla ilgili temel mevzuatı bilir.
X
5
Uygun teori, araç ve yöntemleri kullanarak etkin lojistik ve tedarik zinciri stratejileri geliştirir.
X
6
Uluslararası lojistik faaliyetlerini şekillendiren hukuki çerçeve ve bunun faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası mevzuat ve kanunlara uygunluğunu değerlendirir.
X
7
Lojistik ve tedarik zinciri yönetim ve uygulamalarını eleştirel bir biçimde değerlendirir.
X
8
Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlar.
X
9
Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için ilgili iletişim ağlarının içinde yer alır.
10
Lojistik ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanarak karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirir.
X
11
Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
12
Lojistik ile ilgili bilgilere ulaşma, işe yarayanlarını seçme, anlama, yorumlama ve kullanma becerilerini geliştirerek öğrenmeyi öğrenir.
X
13
Farklı kültürlerden gelen kurum içi ve dışından kişilerle etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar.
14
Meslektaşları ile lojistik konularında Türkçe ve öngörülen düzeyde İngilizce olarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
15
İşletmeleri yönetimsel bir bakış açısıyla analiz eder.
16
Lojistik alanında aldığı uygulamalı eğitim sayesinde farklı düşüncelerden sentez yaratma yoluyla sorunlara çok yönlü bakış açısı geliştirir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 27/01/2023 - 10:41Son Güncelleme Tarihi: 27/01/2023 - 10:51