Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ULUSLARARASI PAZARLAMALJK2232770Bahar Dönemi2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Fatma Betül ORTAKÖY
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Fatma Betül ORTAKÖY
Dersin YardımcılarıDr. Öğr. Üye. F. Betül Ortaköy
Dersin AmacıPazarlama stratejilerini etkileyen makro çevresel faktörler, pazarlama araştırması, pazar bölümlendirme, hedef pazarlama, konumlandırma gibi temel pazarlama kavramlarının uluslararası pazarlama bakış açısıyla ele alınması. Uluslararası pazarlara giriş stratejilerinin öğrenilmesi, uluslararası pazarlamada pazarlama karması kararlarının nasıl alındığının öğrenilmesi.
Dersin İçeriğiBu ders; Uluslararası Pazarlamaya Giriş,Uluslararası Ekonomik, Politik, Teknolojik Çevre ,Uluslararası Pazarlama Yönelimleri,Uluslararası Pazarlamada Ürün Kararları,Uluslararası Pazarlamada Fiyat Kararları I,Uluslararası Pazarlamada Fiyat Kararları II,Uluslararası Pazarlamada Tutundurma Kararları I,Uluslararası Pazarlamada Tutundurma Kararları II,Uluslararası Pazarlamada Dağıtım Kararları I,Uluslararası Pazarlamada Dağıtım Kararları II,Uluslararası Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar,Vaka Çalışmaları,Vaka Çalışmaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Uluslararası pazarlama araştırmalarının önemi kavranarak, uluslararası araştırma planlaması basamaklarını öğrenebilecektir.10, 13, 14, 16, 19, 4, 9A, E
1.1 Uluslararası pazarlama kararlarını etkileyen makro çevresel faktörleri öğrenir. 10, 13, 16, 9
1.2 Uluslararası pazarlama kararlarını etkileyen mikro faktörleri öğrenir.10, 13, 16, 9
2. Uluslararası pazarlarda bölümlendirme, hedef pazarlama ve konumlandırma konularını kavrayabilecektir.13, 9A
2.1 Pazar araştırması ve segmentleri hakkında bilgi sahibi olur.10, 16, 9
2.2 Konumlandırma stratejilerini öğrenir ve uygular.10, 13, 16, 4, 9
3. Uluslararası pazarlara giriş stratejileri hakkında bilgi sahibi olabilecektir.13, 9A, E
3.1 Farklı pazarlara ve şirket özelliklerine uygun pazara giriş stratejisini seçebilir.10, 13, 16, 4, 9
3.2 Farklı pazara giriş stratejileri uygulayan şirketlere örnek verir.10, 16, 9
4. Uluslararası pazarlarda, pazarlama karması planlamasını öğrenerek, adaptasyon ve standardizasyon kararlarının alınmasında etkili faktörler hakkında bilgi sahibi olabilecektir.13, 9A
4.1 Ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma elemanlarını detaylı olarak öğrenip, uygulayabilir.10, 13, 16, 4, 9
4.2. Yeni pazarlara girerken adaptasyon-standardizasyon dengesinin önemini anlar.10, 13, 16, 9
5. Dijital çağın uluslararası ticarete etkilerini kavrayabilecektir. 10, 13, 16, 4, 9A
5.1 Uluslararası pazarlamada teknoloji ve alternatif kanallar sayesinde rekabet avantajı sağlamayı öğrenir.10, 13, 16, 4, 9
5.2 Şirketi gelişen teknolojiler çerçevesinde güncellemenin önemini anlar.10, 13, 16, 4, 9
6. Uluslararası pazarlama, liderlik, etik ve kurumsal sosyal sorumluluk kavramlarını ilişkilendirebilecektir.10, 16, 9A
6.1 Bir şirketin uluslararası pazarlarda uyması gereken kurallardan ve topluma karşı sorumluluklarından haberdardır.10, 13, 16, 9
6.2 Uluslararasını şirketlerin dahil olduğu kurumsal sosyal sorumluluk projelerine örnek verir.10, 13, 16, 9
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Uluslararası Pazarlamaya Giriş
2Uluslararası Ekonomik, Politik, Teknolojik Çevre
3Uluslararası Pazarlama Yönelimleri
4Uluslararası Pazarlamada Ürün Kararları
5Uluslararası Pazarlamada Fiyat Kararları I
6Uluslararası Pazarlamada Fiyat Kararları II
7Uluslararası Pazarlamada Tutundurma Kararları I
8Uluslararası Pazarlamada Tutundurma Kararları II
9Uluslararası Pazarlamada Dağıtım Kararları I
10Uluslararası Pazarlamada Dağıtım Kararları II
11Uluslararası Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar
12Vaka Çalışmaları
13Vaka Çalışmaları
Kaynak
Derste verilen sunumlar
Küresel Pazarlama, Warren Keegan, Pearson Yayınları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanındaki (lojistik sistemlerin analizi, satın alma, üretim, envanter yönetimi, depo ve nakliye yönetimi, satış ve dağıtım, stratejik ortaklıklar, risk yönetimi, müşteri hizmetleri vb.) temel bilgi, kavram ve mevcut teorileri kavrar.
X
2
Uluslararası lojistik ve yerel lojistik ortamındaki başlıca oyuncuları, koşul ve dinamikleri anlar.
X
3
Genel İşletme, Genel İktisat, Hukuk, Matematik, Muhasebe, İstatistik ve Dış Ticaret gibi alanlarda teorik ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
4
Modern Lojistik faaliyetlerini ve bu konularla ilgili temel mevzuatı bilir.
5
Uygun teori, araç ve yöntemleri kullanarak etkin lojistik ve tedarik zinciri stratejileri geliştirir.
6
Uluslararası lojistik faaliyetlerini şekillendiren hukuki çerçeve ve bunun faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası mevzuat ve kanunlara uygunluğunu değerlendirir.
7
Lojistik ve tedarik zinciri yönetim ve uygulamalarını eleştirel bir biçimde değerlendirir.
X
8
Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlar.
9
Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için ilgili iletişim ağlarının içinde yer alır.
10
Lojistik ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanarak karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirir.
11
Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
12
Lojistik ile ilgili bilgilere ulaşma, işe yarayanlarını seçme, anlama, yorumlama ve kullanma becerilerini geliştirerek öğrenmeyi öğrenir.
13
Farklı kültürlerden gelen kurum içi ve dışından kişilerle etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
14
Meslektaşları ile lojistik konularında Türkçe ve öngörülen düzeyde İngilizce olarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
15
İşletmeleri yönetimsel bir bakış açısıyla analiz eder.
X
16
Lojistik alanında aldığı uygulamalı eğitim sayesinde farklı düşüncelerden sentez yaratma yoluyla sorunlara çok yönlü bakış açısı geliştirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme4416
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi339
Okul Dışı Diğer Faaliyetler11010
Proje Sunumu / Seminer111
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı7214
Genel Sınav ve Hazırlığı14228
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)106
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(106/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ULUSLARARASI PAZARLAMALJK2232770Bahar Dönemi2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Fatma Betül ORTAKÖY
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Fatma Betül ORTAKÖY
Dersin YardımcılarıDr. Öğr. Üye. F. Betül Ortaköy
Dersin AmacıPazarlama stratejilerini etkileyen makro çevresel faktörler, pazarlama araştırması, pazar bölümlendirme, hedef pazarlama, konumlandırma gibi temel pazarlama kavramlarının uluslararası pazarlama bakış açısıyla ele alınması. Uluslararası pazarlara giriş stratejilerinin öğrenilmesi, uluslararası pazarlamada pazarlama karması kararlarının nasıl alındığının öğrenilmesi.
Dersin İçeriğiBu ders; Uluslararası Pazarlamaya Giriş,Uluslararası Ekonomik, Politik, Teknolojik Çevre ,Uluslararası Pazarlama Yönelimleri,Uluslararası Pazarlamada Ürün Kararları,Uluslararası Pazarlamada Fiyat Kararları I,Uluslararası Pazarlamada Fiyat Kararları II,Uluslararası Pazarlamada Tutundurma Kararları I,Uluslararası Pazarlamada Tutundurma Kararları II,Uluslararası Pazarlamada Dağıtım Kararları I,Uluslararası Pazarlamada Dağıtım Kararları II,Uluslararası Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar,Vaka Çalışmaları,Vaka Çalışmaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Uluslararası pazarlama araştırmalarının önemi kavranarak, uluslararası araştırma planlaması basamaklarını öğrenebilecektir.10, 13, 14, 16, 19, 4, 9A, E
1.1 Uluslararası pazarlama kararlarını etkileyen makro çevresel faktörleri öğrenir. 10, 13, 16, 9
1.2 Uluslararası pazarlama kararlarını etkileyen mikro faktörleri öğrenir.10, 13, 16, 9
2. Uluslararası pazarlarda bölümlendirme, hedef pazarlama ve konumlandırma konularını kavrayabilecektir.13, 9A
2.1 Pazar araştırması ve segmentleri hakkında bilgi sahibi olur.10, 16, 9
2.2 Konumlandırma stratejilerini öğrenir ve uygular.10, 13, 16, 4, 9
3. Uluslararası pazarlara giriş stratejileri hakkında bilgi sahibi olabilecektir.13, 9A, E
3.1 Farklı pazarlara ve şirket özelliklerine uygun pazara giriş stratejisini seçebilir.10, 13, 16, 4, 9
3.2 Farklı pazara giriş stratejileri uygulayan şirketlere örnek verir.10, 16, 9
4. Uluslararası pazarlarda, pazarlama karması planlamasını öğrenerek, adaptasyon ve standardizasyon kararlarının alınmasında etkili faktörler hakkında bilgi sahibi olabilecektir.13, 9A
4.1 Ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma elemanlarını detaylı olarak öğrenip, uygulayabilir.10, 13, 16, 4, 9
4.2. Yeni pazarlara girerken adaptasyon-standardizasyon dengesinin önemini anlar.10, 13, 16, 9
5. Dijital çağın uluslararası ticarete etkilerini kavrayabilecektir. 10, 13, 16, 4, 9A
5.1 Uluslararası pazarlamada teknoloji ve alternatif kanallar sayesinde rekabet avantajı sağlamayı öğrenir.10, 13, 16, 4, 9
5.2 Şirketi gelişen teknolojiler çerçevesinde güncellemenin önemini anlar.10, 13, 16, 4, 9
6. Uluslararası pazarlama, liderlik, etik ve kurumsal sosyal sorumluluk kavramlarını ilişkilendirebilecektir.10, 16, 9A
6.1 Bir şirketin uluslararası pazarlarda uyması gereken kurallardan ve topluma karşı sorumluluklarından haberdardır.10, 13, 16, 9
6.2 Uluslararasını şirketlerin dahil olduğu kurumsal sosyal sorumluluk projelerine örnek verir.10, 13, 16, 9
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Uluslararası Pazarlamaya Giriş
2Uluslararası Ekonomik, Politik, Teknolojik Çevre
3Uluslararası Pazarlama Yönelimleri
4Uluslararası Pazarlamada Ürün Kararları
5Uluslararası Pazarlamada Fiyat Kararları I
6Uluslararası Pazarlamada Fiyat Kararları II
7Uluslararası Pazarlamada Tutundurma Kararları I
8Uluslararası Pazarlamada Tutundurma Kararları II
9Uluslararası Pazarlamada Dağıtım Kararları I
10Uluslararası Pazarlamada Dağıtım Kararları II
11Uluslararası Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar
12Vaka Çalışmaları
13Vaka Çalışmaları
Kaynak
Derste verilen sunumlar
Küresel Pazarlama, Warren Keegan, Pearson Yayınları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanındaki (lojistik sistemlerin analizi, satın alma, üretim, envanter yönetimi, depo ve nakliye yönetimi, satış ve dağıtım, stratejik ortaklıklar, risk yönetimi, müşteri hizmetleri vb.) temel bilgi, kavram ve mevcut teorileri kavrar.
X
2
Uluslararası lojistik ve yerel lojistik ortamındaki başlıca oyuncuları, koşul ve dinamikleri anlar.
X
3
Genel İşletme, Genel İktisat, Hukuk, Matematik, Muhasebe, İstatistik ve Dış Ticaret gibi alanlarda teorik ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
4
Modern Lojistik faaliyetlerini ve bu konularla ilgili temel mevzuatı bilir.
5
Uygun teori, araç ve yöntemleri kullanarak etkin lojistik ve tedarik zinciri stratejileri geliştirir.
6
Uluslararası lojistik faaliyetlerini şekillendiren hukuki çerçeve ve bunun faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası mevzuat ve kanunlara uygunluğunu değerlendirir.
7
Lojistik ve tedarik zinciri yönetim ve uygulamalarını eleştirel bir biçimde değerlendirir.
X
8
Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlar.
9
Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için ilgili iletişim ağlarının içinde yer alır.
10
Lojistik ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanarak karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirir.
11
Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
12
Lojistik ile ilgili bilgilere ulaşma, işe yarayanlarını seçme, anlama, yorumlama ve kullanma becerilerini geliştirerek öğrenmeyi öğrenir.
13
Farklı kültürlerden gelen kurum içi ve dışından kişilerle etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
14
Meslektaşları ile lojistik konularında Türkçe ve öngörülen düzeyde İngilizce olarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
15
İşletmeleri yönetimsel bir bakış açısıyla analiz eder.
X
16
Lojistik alanında aldığı uygulamalı eğitim sayesinde farklı düşüncelerden sentez yaratma yoluyla sorunlara çok yönlü bakış açısı geliştirir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 27/01/2023 - 10:41Son Güncelleme Tarihi: 27/01/2023 - 10:51