Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Küreselleşme olgusu ile birlikte Bankacılık ve Sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren çok uluslu şirketlerde artış görülmeye başlaması sektörü daha dinamik hale getirmekle kalmamış sektöre uyum sağlamayı başarabilecek nitelikli ara eleman ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Bu çerçevede programın amacı sektörün ihtiyacını karşılayacak nitelikli iş gücü yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Ön Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak gerekmektedir. Programa TYT puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı uyruklu öğrenciler, Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 120 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BNK1127950 TEMEL FİNANS BİLGİSİ Türkçe 3 5
BNK1127830 BANKACILIĞA GİRİŞ Türkçe 3 5
BNK1127630 GENEL İŞLETME Türkçe 3 5
BNK1132570 SİGORTACILIĞIN TEMELLERİ Türkçe 2 3
BNK1127660 İKTİSADA GİRİŞ I Türkçe 2 4
BNK1127620 GENEL MUHASEBE Türkçe 3 4
BNK1127670 TEMEL MATEMATİK Türkçe 3 4
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BNK1227840 TEMEL BANKACILIK İŞLEMLERİ Türkçe 3 5
BNK1227510 HUKUKA GİRİŞ Türkçe 2 4
BNK1227850 BANKA MUHASEBESİNE GİRİŞ Türkçe 3 3
BNK1248050 KREDİ ANALİZİ VE BORÇ YÖNETİMİ Türkçe 3 5
BNK1229840 İSTATİSTİK Türkçe 3 5
BNK1277310 İŞ HAYATINA GİRİŞ Türkçe 2 2
BNK1227720 İKTİSADA GİRİŞ II Türkçe 2 4
BNK1211800 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI I Türkçe 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BNK2132590 SERMAYE PİYASALARI VE YATIRIM ANALİZİ Türkçe 2 4
BNK2132640 BANKA VE SİGORTACILIK HUKUKU Türkçe 3 4
BNK2112476 TAKIM SPORLARI-FUTBOL Türkçe 4
BNK2110964 MESLEKİ UYGULAMA I Türkçe 3+18 8
BNK2127490 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Türkçe 2 4
BNK2132580 BANKACILIK ÜRÜN VE HİZMETLERİ Türkçe 2 4
BNK2132810 GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON YÖNETİMİ Türkçe 2 4
BNK2132610 İŞ VE MESLEK ETİĞİ Türkçe 2 4
BNK2132630 PAZARLAMA İLKELERİ Türkçe 2 4
ATA2110800 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Türkçe 2 2
İNG2110900 İNGİLİZCE I İngilizce 2 2
TDL2110200 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BNK2232650 HAYAT VE HAYAT DIŞI SİGORTACILIK Türkçe 2 3
BNK2210967 ULUSLARARASI BANKACILIK Türkçe 3 5
BNK2228010 TÜRKİYE EKONOMİSİ Türkçe 2 4
BNK2210966 MESLEKİ UYGULAMA II Türkçe 3+18 8
BNK2212477 BİREYSEL SPORLAR-PİLATES Türkçe 4
BNK2232660 BANKACILIKTA RİSK YÖNETİMİ Türkçe 2 4
BNK2232680 FAİZSİZ FİNANS VE KATILIM BANKACILIĞI Türkçe 2 4
BNK2232670 SİGORTACILIK UYGULAMALARI Türkçe 2 4
BNK2227690 TİCARET HUKUKU Türkçe 2 4
TDL2220000 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2
ATA2210000 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Türkçe 2 2
İNG2212000 İNGİLİZCE II İngilizce 2 2

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili bilinmesi gereken temel kavram ve uygulama bilgisini tanımlar.
Sektörle ilgili uygulamada gerçekleştirilen güncel bilgileri kaydeder.
Uluslararası Bankacılık ve Finans uygulamalarında temel kavram bilgilerini listeler.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Banka ve sigorta işlemleri ile ilgili izlenecek usul ve esasları açıklar.
Finansal piyasalar ve kurumlar hakkında bilgiyi aktarır.
Banka ve sigorta sektöründe faaliyet gösteren kurumlarda gerçekleştirilen işlemlere ait muhasebe kayıtlarını gösterir.
Her iki sektörde hizmet alan ve hizmet veren taraflarla ilgili oluşabilecek riski rasyonel bir şekilde saptar.
Sektörde ortaya çıkabilecek risk türlerini ve riskten korunma yöntemlerini açıklar.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Bankacılık ve sigortacılık alanı ile ilgili edinmiş olduğu bilgileri bireysel işlemlerde uygular.

Öğrenme Yetkinliği

Yaşam boyu öğrenme tutumu çerçevesinde, sektördeki değişime adapte olması gerektiği bilincine sahiptir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alanıyla ilgili sahip olduğu bilgi ve becerileri paydaş kişi ve kurumları bilgilendirmede kullanır
Çalıştığı alanda sosyal sorumluluk ile ilgili proje gerçekleştirir.
Meslektaşlarıyla iletişiminde ve müşteri ilişkilerinde meslek etik kurallarını uygular.

Alana Özgü Yetkinlik

Bankacılık ve sigortacılık alanıyla ilgili edinmiş olduğu bilgiyi çalışmalarında etkin şekilde kullanır.
Sektörde ortaya çıkabilecek asimetrik bilgi sorunlarını ve bunun önlenmesi için alınması gereken tedbirleri gösterir.

İstihdam Olanakları

Bankacılık ve sigortacılık sektörlerinin ihtiyaç duyduğu ara eleman olarak istihdam edilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Önlisans programlarından mezuniyetin ardından dikey geçiş sınavı (DGS) sonucunda lisans programlarında eğitim görme imkânı bulunmaktadır.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Öğr.Gör. Numan ÖZAKPINAR

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Bakım Planı

Video

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BANKA MUHASEBESİNE GİRİŞ 332115110100132
BANKA VE SİGORTACILIK HUKUKU 234333453444332
BANKACILIĞA GİRİŞ 454544545454555
BANKACILIK ÜRÜN VE HİZMETLERİ 454455454445545
BANKACILIKTA RİSK YÖNETİMİ 554545455455455
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI I 120330010103000
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 031100200001001
FAİZSİZ FİNANS VE KATILIM BANKACILIĞI 454544545454455
GENEL İŞLETME 030000030343300
GENEL MUHASEBE 222445223313423
GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON YÖNETİMİ 000000330043300
HAYAT VE HAYAT DIŞI SİGORTACILIK 222232213222322
HUKUKA GİRİŞ 210300003020011
İKTİSADA GİRİŞ I 142030112543253
İKTİSADA GİRİŞ II 222222122222221
İSTATİSTİK 333455544454444
İŞ HAYATINA GİRİŞ 020000120300103
İŞ VE MESLEK ETİĞİ 000000000435534
KREDİ ANALİZİ VE BORÇ YÖNETİMİ 323233332332333
MESLEKİ UYGULAMA I 552410102130140
MESLEKİ UYGULAMA II 230002225010042
PAZARLAMA İLKELERİ 030000000430400
SERMAYE PİYASALARI VE YATIRIM ANALİZİ 343543445345445
SİGORTACILIĞIN TEMELLERİ 443445445445455
SİGORTACILIK UYGULAMALARI 454554544544555
TEMEL BANKACILIK İŞLEMLERİ 552310014550151
TEMEL FİNANS BİLGİSİ 444150331340121
TEMEL MATEMATİK 445545455455555
TİCARET HUKUKU 210300003020011
İlişkili ders sayısı / 29/33719060746862666975808872778274
İlişki ağırlığı333333333333333

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu