Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TÜRKİYE EKONOMİSİBNK2228010Bahar Dönemi2+024
Ders Programı

Cuma 11:00-11:45

Cuma 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. İrfan ERSİN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. İrfan ERSİN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıCumhuriyet döneminden günümüze Türkiye'nin ekonomik gelişimi hakkında bilgi edinmek ve kıyaslama yapmak.Ayrıca yaşanan ekonomik gelişmeleri Dünya ekonomisi ekseninde değerlendirmek.
Dersin İçeriğiBu ders; Türkiye’nin İktisat Tarihi,Türkiye Ekonomisinde Büyüme: Sorunlar, Dinamikler ve Kaynaklar,Türkiye Ekonomisinde Önde Gelen Sektörler,Türkiye Ekonomisinde Ödemeler Dengesi ve Cari İşlemler Açığı,Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Para Politikaları,Türkiye’de Döviz Piyasası ve Politikaları,Türkiye’de Finans Piyasaları,Türkiye'de Enflasyon Gelişmeleri,Türkiye’nin İstihdam Yapısı ve İşsizlik Sorunu,Türkiye'de Borçlanma ve Borç Yapısı,Türkiye’de Kamu Ekonomisi ve Maliye Politikaları,Ekonomik Krizler ve Türkiye,Dünya Ekonomisi Ekseninde Türkiye Ekonomisinin Durumu,Türkiye’de Gelir Dağılımı ve Yoksulluk; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Türk ekonomisinin yapısını tanıyabilecektir.10, 19, 9A, E
1.1. Türk ekonomisinin yapısı hakkında yorum yapar.
1.2. Türk ekonomisinin tarihsel sürecini bilir.
2. Türkiye ekonomisinde uygulanan iktisat politikalarının analizini yapabilecektir. 10, 19, 9A
2.1. Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarının dönemsel analizini yapar.
2.2. Türkiye ekonomisinin sektörel yapı ve gelişimini araştırır.
3. Türkiye’de güncel iktisadi verilerin ve sorunların incelemesini yapabilecektir.10, 16, 9A
3.1. Türkiye'de iktisadi verilerin değerlendirmesini yapar.
3.2. Türkiye'de iktisadi sorunların çözümü hakkında bilgi edinir.
4. Uluslararası ekonomi kıyaslama yapabilecektir.10, 16, 9A, E
4.1. Amerika, Asya ve Avrupa Ekonomileri hakkında bilgi edinir.
4.2. Türkiye ile diğer ülkeler arasında ekonomik veriler üzerinden karşılaştırma ve değerlendirme yapar.
5. Uygulanan iktisat politikaları ile ilgili analiz ve yorumlama yetisi kazanabilecektir.10, 9A
5.1. Merkez Bankası ve para politikası değerlendirmesi yapar.
5.2. Maliye politikalarını değerlendirir.
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Türkiye’nin İktisat Tarihi
2Türkiye Ekonomisinde Büyüme: Sorunlar, Dinamikler ve Kaynaklar
3Türkiye Ekonomisinde Önde Gelen Sektörler
4Türkiye Ekonomisinde Ödemeler Dengesi ve Cari İşlemler Açığı
5Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Para Politikaları
6Türkiye’de Döviz Piyasası ve Politikaları
7Türkiye’de Finans Piyasaları
8Türkiye'de Enflasyon Gelişmeleri
9Türkiye’nin İstihdam Yapısı ve İşsizlik Sorunu
10Türkiye'de Borçlanma ve Borç Yapısı
11Türkiye’de Kamu Ekonomisi ve Maliye Politikaları
12Ekonomik Krizler ve Türkiye
13Dünya Ekonomisi Ekseninde Türkiye Ekonomisinin Durumu
14Türkiye’de Gelir Dağılımı ve Yoksulluk
Kaynak
Ersin, İ. (2018). Temel Kavram ve Analizlerle Türkiye Ekononmisi. Ekin Yayınevi,1. Basım, Bursa
Eğilmez, M. (2020). Türkiye Ekonomisi. Remzi Kitabevi.1. Basım, İstanbul

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili bilinmesi gereken temel kavram ve uygulama bilgisini tanımlar.
X
2
Sektörle ilgili uygulamada gerçekleştirilen güncel bilgileri kaydeder.
X
3
Uluslararası Bankacılık ve Finans uygulamalarında temel kavram bilgilerini listeler.
X
4
Banka ve sigorta işlemleri ile ilgili izlenecek usul ve esasları açıklar.
5
Finansal piyasalar ve kurumlar hakkında bilgiyi aktarır.
X
6
Banka ve sigorta sektöründe faaliyet gösteren kurumlarda gerçekleştirilen işlemlere ait muhasebe kayıtlarını gösterir.
7
Her iki sektörde hizmet alan ve hizmet veren taraflarla ilgili oluşabilecek riski rasyonel bir şekilde saptar.
X
8
Sektörde ortaya çıkabilecek risk türlerini ve riskten korunma yöntemlerini açıklar.
X
9
Bankacılık ve sigortacılık alanı ile ilgili edinmiş olduğu bilgileri bireysel işlemlerde uygular.
X
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu çerçevesinde, sektördeki değişime adapte olması gerektiği bilincine sahiptir.
X
11
Alanıyla ilgili sahip olduğu bilgi ve becerileri paydaş kişi ve kurumları bilgilendirmede kullanır
X
12
Çalıştığı alanda sosyal sorumluluk ile ilgili proje gerçekleştirir.
13
Meslektaşlarıyla iletişiminde ve müşteri ilişkilerinde meslek etik kurallarını uygular.
14
Bankacılık ve sigortacılık alanıyla ilgili edinmiş olduğu bilgiyi çalışmalarında etkin şekilde kullanır.
X
15
Sektörde ortaya çıkabilecek asimetrik bilgi sorunlarını ve bunun önlenmesi için alınması gereken tedbirleri gösterir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme14114
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler14114
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı2612
Ara Sınav ve Hazırlığı7214
Genel Sınav ve Hazırlığı14228
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)110
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(110/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TÜRKİYE EKONOMİSİBNK2228010Bahar Dönemi2+024
Ders Programı

Cuma 11:00-11:45

Cuma 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. İrfan ERSİN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. İrfan ERSİN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıCumhuriyet döneminden günümüze Türkiye'nin ekonomik gelişimi hakkında bilgi edinmek ve kıyaslama yapmak.Ayrıca yaşanan ekonomik gelişmeleri Dünya ekonomisi ekseninde değerlendirmek.
Dersin İçeriğiBu ders; Türkiye’nin İktisat Tarihi,Türkiye Ekonomisinde Büyüme: Sorunlar, Dinamikler ve Kaynaklar,Türkiye Ekonomisinde Önde Gelen Sektörler,Türkiye Ekonomisinde Ödemeler Dengesi ve Cari İşlemler Açığı,Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Para Politikaları,Türkiye’de Döviz Piyasası ve Politikaları,Türkiye’de Finans Piyasaları,Türkiye'de Enflasyon Gelişmeleri,Türkiye’nin İstihdam Yapısı ve İşsizlik Sorunu,Türkiye'de Borçlanma ve Borç Yapısı,Türkiye’de Kamu Ekonomisi ve Maliye Politikaları,Ekonomik Krizler ve Türkiye,Dünya Ekonomisi Ekseninde Türkiye Ekonomisinin Durumu,Türkiye’de Gelir Dağılımı ve Yoksulluk; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Türk ekonomisinin yapısını tanıyabilecektir.10, 19, 9A, E
1.1. Türk ekonomisinin yapısı hakkında yorum yapar.
1.2. Türk ekonomisinin tarihsel sürecini bilir.
2. Türkiye ekonomisinde uygulanan iktisat politikalarının analizini yapabilecektir. 10, 19, 9A
2.1. Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarının dönemsel analizini yapar.
2.2. Türkiye ekonomisinin sektörel yapı ve gelişimini araştırır.
3. Türkiye’de güncel iktisadi verilerin ve sorunların incelemesini yapabilecektir.10, 16, 9A
3.1. Türkiye'de iktisadi verilerin değerlendirmesini yapar.
3.2. Türkiye'de iktisadi sorunların çözümü hakkında bilgi edinir.
4. Uluslararası ekonomi kıyaslama yapabilecektir.10, 16, 9A, E
4.1. Amerika, Asya ve Avrupa Ekonomileri hakkında bilgi edinir.
4.2. Türkiye ile diğer ülkeler arasında ekonomik veriler üzerinden karşılaştırma ve değerlendirme yapar.
5. Uygulanan iktisat politikaları ile ilgili analiz ve yorumlama yetisi kazanabilecektir.10, 9A
5.1. Merkez Bankası ve para politikası değerlendirmesi yapar.
5.2. Maliye politikalarını değerlendirir.
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Türkiye’nin İktisat Tarihi
2Türkiye Ekonomisinde Büyüme: Sorunlar, Dinamikler ve Kaynaklar
3Türkiye Ekonomisinde Önde Gelen Sektörler
4Türkiye Ekonomisinde Ödemeler Dengesi ve Cari İşlemler Açığı
5Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Para Politikaları
6Türkiye’de Döviz Piyasası ve Politikaları
7Türkiye’de Finans Piyasaları
8Türkiye'de Enflasyon Gelişmeleri
9Türkiye’nin İstihdam Yapısı ve İşsizlik Sorunu
10Türkiye'de Borçlanma ve Borç Yapısı
11Türkiye’de Kamu Ekonomisi ve Maliye Politikaları
12Ekonomik Krizler ve Türkiye
13Dünya Ekonomisi Ekseninde Türkiye Ekonomisinin Durumu
14Türkiye’de Gelir Dağılımı ve Yoksulluk
Kaynak
Ersin, İ. (2018). Temel Kavram ve Analizlerle Türkiye Ekononmisi. Ekin Yayınevi,1. Basım, Bursa
Eğilmez, M. (2020). Türkiye Ekonomisi. Remzi Kitabevi.1. Basım, İstanbul

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili bilinmesi gereken temel kavram ve uygulama bilgisini tanımlar.
X
2
Sektörle ilgili uygulamada gerçekleştirilen güncel bilgileri kaydeder.
X
3
Uluslararası Bankacılık ve Finans uygulamalarında temel kavram bilgilerini listeler.
X
4
Banka ve sigorta işlemleri ile ilgili izlenecek usul ve esasları açıklar.
5
Finansal piyasalar ve kurumlar hakkında bilgiyi aktarır.
X
6
Banka ve sigorta sektöründe faaliyet gösteren kurumlarda gerçekleştirilen işlemlere ait muhasebe kayıtlarını gösterir.
7
Her iki sektörde hizmet alan ve hizmet veren taraflarla ilgili oluşabilecek riski rasyonel bir şekilde saptar.
X
8
Sektörde ortaya çıkabilecek risk türlerini ve riskten korunma yöntemlerini açıklar.
X
9
Bankacılık ve sigortacılık alanı ile ilgili edinmiş olduğu bilgileri bireysel işlemlerde uygular.
X
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu çerçevesinde, sektördeki değişime adapte olması gerektiği bilincine sahiptir.
X
11
Alanıyla ilgili sahip olduğu bilgi ve becerileri paydaş kişi ve kurumları bilgilendirmede kullanır
X
12
Çalıştığı alanda sosyal sorumluluk ile ilgili proje gerçekleştirir.
13
Meslektaşlarıyla iletişiminde ve müşteri ilişkilerinde meslek etik kurallarını uygular.
14
Bankacılık ve sigortacılık alanıyla ilgili edinmiş olduğu bilgiyi çalışmalarında etkin şekilde kullanır.
X
15
Sektörde ortaya çıkabilecek asimetrik bilgi sorunlarını ve bunun önlenmesi için alınması gereken tedbirleri gösterir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 26/01/2023 - 11:36Son Güncelleme Tarihi: 26/01/2023 - 11:37