Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FİNANSAL HİZMETLERİN PAZARLANMASIBNK1213586Bahar Dönemi2+022
Ders Programı

Çarşamba 12:00-12:45

Çarşamba 12:45-13:30

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Numan ÖZAKPINAR
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Mahmut Selami AKIN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı; finansal hizmetlerde pazarlamanın temel kavramları ve finans sektöründe uygulaması hakkında öğrencinin bilgi ile donanımını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Hizmetlere ve Hizmet Pazarlamasına Giriş,Hizmet Sektörünü Etkileyen Faktörler,Finansal Hizmetlerin Temel Özellikleri ve Farklılıkları
,Finansal Hizmet Pazarlaması Bileşenleri,Finansal Hizmet Ürünlerinin Tasarımı ve Yönetimi
,Finansal Hizmetlerin Fiyatlandırılması
,Finansal Hizmetlerde Dağıtım
,Finansal Hizmetlerde Pazarlama İletişimi–Tutundurma
,Hizmet Kalitesi,Finansal Hizmetlerde Hizmet Hatası ve Telafisi,Finansal Hizmetlerde Fiziksel Kanıtlar
,Finansal Hizmetlerde Kapasite Yönetimi
,Finansal Hizmetlerde Süreç
,Finasal Hizmetlerin Pazarlanmasında Örnek Olaylar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Hizmet pazarlamasının temelini teşkil eden kavram ve olguları tanımlayabilecektir. 10, 16, 19, 9A
2. Hizmet sektörünü etkileyen faktörleri anlayabilecektir.10, 16, 19, 9A
3. Hizmetlerin temel özelliklerini ve finansal hizmetlerin farklılıklarını tanımlayabilecektir.10, 16, 9A
4. Hizmet pazarlama karmasını tanımlayabilecektir.10, 16, 9A
5. Finansal hizmetlerde kalitenin önemini anlayabilecektir.10, 13, 16, 9A
6. Hizmet hatası ve telafisi hakkında değerlendirmede bulunabilecektir.10, 13, 16, 19, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Hizmetlere ve Hizmet Pazarlamasına Giriş
2Hizmet Sektörünü Etkileyen Faktörler
3Finansal Hizmetlerin Temel Özellikleri ve Farklılıkları
4Finansal Hizmet Pazarlaması Bileşenleri
5Finansal Hizmet Ürünlerinin Tasarımı ve Yönetimi
6Finansal Hizmetlerin Fiyatlandırılması
7Finansal Hizmetlerde Dağıtım
8Finansal Hizmetlerde Pazarlama İletişimi–Tutundurma
9Hizmet Kalitesi
10Finansal Hizmetlerde Hizmet Hatası ve Telafisi
11Finansal Hizmetlerde Fiziksel Kanıtlar
12Finansal Hizmetlerde Kapasite Yönetimi
13Finansal Hizmetlerde Süreç
14Finasal Hizmetlerin Pazarlanmasında Örnek Olaylar
Kaynak
Hizmet Pazarlaması ve Yönetimi: Global ve Yerel Yaklaşım, Erdoğan Koç, 2021, Seçkin Yayıncılık.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili bilinmesi gereken temel kavram ve uygulama bilgisini tanımlar.
X
2
Sektörle ilgili uygulamada gerçekleştirilen güncel bilgileri kaydeder.
X
3
Uluslararası Bankacılık ve Finans uygulamalarında temel kavram bilgilerini listeler.
X
4
Banka ve sigorta işlemleri ile ilgili izlenecek usul ve esasları açıklar.
X
5
Finansal piyasalar ve kurumlar hakkında bilgiyi aktarır.
X
6
Banka ve sigorta sektöründe faaliyet gösteren kurumlarda gerçekleştirilen işlemlere ait muhasebe kayıtlarını gösterir.
7
Her iki sektörde hizmet alan ve hizmet veren taraflarla ilgili oluşabilecek riski rasyonel bir şekilde saptar.
X
8
Sektörde ortaya çıkabilecek risk türlerini ve riskten korunma yöntemlerini açıklar.
X
9
Bankacılık ve sigortacılık alanı ile ilgili edinmiş olduğu bilgileri bireysel işlemlerde uygular.
X
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu çerçevesinde, sektördeki değişime adapte olması gerektiği bilincine sahiptir.
X
11
Alanıyla ilgili sahip olduğu bilgi ve becerileri paydaş kişi ve kurumları bilgilendirmede kullanır
X
12
Çalıştığı alanda sosyal sorumluluk ile ilgili proje gerçekleştirir.
X
13
Meslektaşlarıyla iletişiminde ve müşteri ilişkilerinde meslek etik kurallarını uygular.
X
14
Bankacılık ve sigortacılık alanıyla ilgili edinmiş olduğu bilgiyi çalışmalarında etkin şekilde kullanır.
X
15
Sektörde ortaya çıkabilecek asimetrik bilgi sorunlarını ve bunun önlenmesi için alınması gereken tedbirleri gösterir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler14456
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12020
Genel Sınav ve Hazırlığı13030
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)134
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(134/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FİNANSAL HİZMETLERİN PAZARLANMASIBNK1213586Bahar Dönemi2+022
Ders Programı

Çarşamba 12:00-12:45

Çarşamba 12:45-13:30

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Numan ÖZAKPINAR
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Mahmut Selami AKIN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı; finansal hizmetlerde pazarlamanın temel kavramları ve finans sektöründe uygulaması hakkında öğrencinin bilgi ile donanımını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Hizmetlere ve Hizmet Pazarlamasına Giriş,Hizmet Sektörünü Etkileyen Faktörler,Finansal Hizmetlerin Temel Özellikleri ve Farklılıkları
,Finansal Hizmet Pazarlaması Bileşenleri,Finansal Hizmet Ürünlerinin Tasarımı ve Yönetimi
,Finansal Hizmetlerin Fiyatlandırılması
,Finansal Hizmetlerde Dağıtım
,Finansal Hizmetlerde Pazarlama İletişimi–Tutundurma
,Hizmet Kalitesi,Finansal Hizmetlerde Hizmet Hatası ve Telafisi,Finansal Hizmetlerde Fiziksel Kanıtlar
,Finansal Hizmetlerde Kapasite Yönetimi
,Finansal Hizmetlerde Süreç
,Finasal Hizmetlerin Pazarlanmasında Örnek Olaylar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Hizmet pazarlamasının temelini teşkil eden kavram ve olguları tanımlayabilecektir. 10, 16, 19, 9A
2. Hizmet sektörünü etkileyen faktörleri anlayabilecektir.10, 16, 19, 9A
3. Hizmetlerin temel özelliklerini ve finansal hizmetlerin farklılıklarını tanımlayabilecektir.10, 16, 9A
4. Hizmet pazarlama karmasını tanımlayabilecektir.10, 16, 9A
5. Finansal hizmetlerde kalitenin önemini anlayabilecektir.10, 13, 16, 9A
6. Hizmet hatası ve telafisi hakkında değerlendirmede bulunabilecektir.10, 13, 16, 19, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Hizmetlere ve Hizmet Pazarlamasına Giriş
2Hizmet Sektörünü Etkileyen Faktörler
3Finansal Hizmetlerin Temel Özellikleri ve Farklılıkları
4Finansal Hizmet Pazarlaması Bileşenleri
5Finansal Hizmet Ürünlerinin Tasarımı ve Yönetimi
6Finansal Hizmetlerin Fiyatlandırılması
7Finansal Hizmetlerde Dağıtım
8Finansal Hizmetlerde Pazarlama İletişimi–Tutundurma
9Hizmet Kalitesi
10Finansal Hizmetlerde Hizmet Hatası ve Telafisi
11Finansal Hizmetlerde Fiziksel Kanıtlar
12Finansal Hizmetlerde Kapasite Yönetimi
13Finansal Hizmetlerde Süreç
14Finasal Hizmetlerin Pazarlanmasında Örnek Olaylar
Kaynak
Hizmet Pazarlaması ve Yönetimi: Global ve Yerel Yaklaşım, Erdoğan Koç, 2021, Seçkin Yayıncılık.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili bilinmesi gereken temel kavram ve uygulama bilgisini tanımlar.
X
2
Sektörle ilgili uygulamada gerçekleştirilen güncel bilgileri kaydeder.
X
3
Uluslararası Bankacılık ve Finans uygulamalarında temel kavram bilgilerini listeler.
X
4
Banka ve sigorta işlemleri ile ilgili izlenecek usul ve esasları açıklar.
X
5
Finansal piyasalar ve kurumlar hakkında bilgiyi aktarır.
X
6
Banka ve sigorta sektöründe faaliyet gösteren kurumlarda gerçekleştirilen işlemlere ait muhasebe kayıtlarını gösterir.
7
Her iki sektörde hizmet alan ve hizmet veren taraflarla ilgili oluşabilecek riski rasyonel bir şekilde saptar.
X
8
Sektörde ortaya çıkabilecek risk türlerini ve riskten korunma yöntemlerini açıklar.
X
9
Bankacılık ve sigortacılık alanı ile ilgili edinmiş olduğu bilgileri bireysel işlemlerde uygular.
X
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu çerçevesinde, sektördeki değişime adapte olması gerektiği bilincine sahiptir.
X
11
Alanıyla ilgili sahip olduğu bilgi ve becerileri paydaş kişi ve kurumları bilgilendirmede kullanır
X
12
Çalıştığı alanda sosyal sorumluluk ile ilgili proje gerçekleştirir.
X
13
Meslektaşlarıyla iletişiminde ve müşteri ilişkilerinde meslek etik kurallarını uygular.
X
14
Bankacılık ve sigortacılık alanıyla ilgili edinmiş olduğu bilgiyi çalışmalarında etkin şekilde kullanır.
X
15
Sektörde ortaya çıkabilecek asimetrik bilgi sorunlarını ve bunun önlenmesi için alınması gereken tedbirleri gösterir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 26/01/2023 - 11:36Son Güncelleme Tarihi: 26/01/2023 - 11:37