Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KREDİ ANALİZİ VE BORÇ YÖNETİMİBNK1248050Bahar Dönemi3+035
Ders Programı

Çarşamba 13:30-14:15

Çarşamba 14:30-15:15

Çarşamba 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Numan ÖZAKPINAR
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Numan ÖZAKPINAR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilere, kredi analizi ve borç yönetimi konularında güncel teorik ve uygulamalı bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Finansal Piyasalar ve Araçlar,Finansal Kurumlar,3.Bankalarda kredi yönetimi,4.Bankalarda risk yönetimi,5.Kredi işlemlerinde Paranın Zaman Değeri,6.Kısa Vadeli Finansman Kaynakları,7.Orta ve Uzun Vadeli Finansman Kaynakları,8.Kredi Analizinde Finansal Tablolar,9.Finansal Analiz Teknikleri,10.Finansal Analiz Örnekleri,11.Kamu borçlanması,12.Para politikaları,13.Maliye politikaları,14. Borç yönetiminin ekonomik ve finansal etkileri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1.Finansal piyasalar ve kurumların etkileşimini karşılaştırabilecektir.9A, D
1.1.Finansal sistemin unsurlarını açıklar.
1.2.Fon arz ve talep edenlerin finansal sistem içindeki etkileşimini karşılaştırır.
1.3.Finansal piyasa türlerini karşılaştırır.
1.4.Piyasa türlerine göre araç ve kurum ilişkisini analiz eder.
1.5.Hukuki ve idari düzenin finansal kurumlar ve araçlar üzerindeki etkisini değerlendirir.
2.Bankalarda kredi yönetimini değerlendirebilecektir.10, 16, 9A, D
2.1.Bankalarda kredilendirmenin organizasyonel yapısını açıklar.
2.2.Kredi değerlendirme sürecini açıklar.
2.3.Bankalarda kredi türlerini karşılaştırır.
2.4.Bankacılıkta risk yönetimi ve kredi riskini açıklar.
3.Kredi işlemlerinde paranın zaman değerini uygulayabilecektir.10, 12, 16, 6, 9E
3.1.Basit faiz kavramını açıklar.
3.2.Bileşik faiz kavramını açıklar.
3.3.Anüite kavramını açıklar.
4.İşletmelerin finansman kaynaklarını ayırt edebilecektir.10, 13, 16, 6, 9A, D, E
4.1.Kısa vadeli finansman kaynaklarını açıklar.
4.2.Orta vadeli finansman kaynaklarını açıklar.
4.3.Uzun vadeli finansman kaynaklarını açıklar.
5.İşletme kredi analizinde finansal tabloları değerlendirebilecektir.10, 16, 6, 9A, D, E
5.1.Finansal tabloları tanımlar.
5.2.Finansal tabloların özelliklerini karşılaştırır.
5.3.Finansal analiz türlerini açıklar.
5.4.Finansal analizlere ilişkin örnekleri uygular.
6.Kamu borçlanmasını değerlendirebilecektir.10, 16, 6, 9A, D, E
6.1.Kamu borçlarının özelliklerini açıklar.
6.2.Borç yönetiminde para ve maliye politikası etkisini açıklar.
6.3.Borç yönetiminin ekonomik ve finansal etkilerini açıklar.
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Finansal Piyasalar ve Araçlar
2Finansal Kurumlar
33.Bankalarda kredi yönetimi
44.Bankalarda risk yönetimi
55.Kredi işlemlerinde Paranın Zaman Değeri
66.Kısa Vadeli Finansman Kaynakları
77.Orta ve Uzun Vadeli Finansman Kaynakları
88.Kredi Analizinde Finansal Tablolar
99.Finansal Analiz Teknikleri
1010.Finansal Analiz Örnekleri
1111.Kamu borçlanması
1212.Para politikaları
1313.Maliye politikaları
1414. Borç yönetiminin ekonomik ve finansal etkileri
Kaynak
Ders Notları
1.Hasan Dinçer ve Ümit Hacıoğlu, Finansa Giriş, Beta Yayınevi 2.Niyazi Berk, Finansal Yönetim, Türkmen Yayınevi 3.Öztin Akgüç, Finansal Yönetim, Avcıol Yayınları 4.Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Alan J. Marcus Çev.: Ünal Bozkurt, Türkan Arıkan, Hatice Doğukanlı, İşletme Finansının Temelleri, Literatür Yayıncılık 5.Ekrem Erdem, Bankalarda Kredi Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Yayınları 6.Metin Erdem, Devlet Borçları, Ekin Basım Yayın

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili bilinmesi gereken temel kavram ve uygulama bilgisini tanımlar.
X
2
Sektörle ilgili uygulamada gerçekleştirilen güncel bilgileri kaydeder.
X
3
Uluslararası Bankacılık ve Finans uygulamalarında temel kavram bilgilerini listeler.
X
4
Banka ve sigorta işlemleri ile ilgili izlenecek usul ve esasları açıklar.
X
5
Finansal piyasalar ve kurumlar hakkında bilgiyi aktarır.
X
6
Banka ve sigorta sektöründe faaliyet gösteren kurumlarda gerçekleştirilen işlemlere ait muhasebe kayıtlarını gösterir.
X
7
Her iki sektörde hizmet alan ve hizmet veren taraflarla ilgili oluşabilecek riski rasyonel bir şekilde saptar.
X
8
Sektörde ortaya çıkabilecek risk türlerini ve riskten korunma yöntemlerini açıklar.
X
9
Bankacılık ve sigortacılık alanı ile ilgili edinmiş olduğu bilgileri bireysel işlemlerde uygular.
X
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu çerçevesinde, sektördeki değişime adapte olması gerektiği bilincine sahiptir.
X
11
Alanıyla ilgili sahip olduğu bilgi ve becerileri paydaş kişi ve kurumları bilgilendirmede kullanır
X
12
Çalıştığı alanda sosyal sorumluluk ile ilgili proje gerçekleştirir.
X
13
Meslektaşlarıyla iletişiminde ve müşteri ilişkilerinde meslek etik kurallarını uygular.
X
14
Bankacılık ve sigortacılık alanıyla ilgili edinmiş olduğu bilgiyi çalışmalarında etkin şekilde kullanır.
X
15
Sektörde ortaya çıkabilecek asimetrik bilgi sorunlarını ve bunun önlenmesi için alınması gereken tedbirleri gösterir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14570
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi2816
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11818
Genel Sınav ve Hazırlığı11515
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)161
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(161/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KREDİ ANALİZİ VE BORÇ YÖNETİMİBNK1248050Bahar Dönemi3+035
Ders Programı

Çarşamba 13:30-14:15

Çarşamba 14:30-15:15

Çarşamba 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Numan ÖZAKPINAR
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Numan ÖZAKPINAR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilere, kredi analizi ve borç yönetimi konularında güncel teorik ve uygulamalı bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Finansal Piyasalar ve Araçlar,Finansal Kurumlar,3.Bankalarda kredi yönetimi,4.Bankalarda risk yönetimi,5.Kredi işlemlerinde Paranın Zaman Değeri,6.Kısa Vadeli Finansman Kaynakları,7.Orta ve Uzun Vadeli Finansman Kaynakları,8.Kredi Analizinde Finansal Tablolar,9.Finansal Analiz Teknikleri,10.Finansal Analiz Örnekleri,11.Kamu borçlanması,12.Para politikaları,13.Maliye politikaları,14. Borç yönetiminin ekonomik ve finansal etkileri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1.Finansal piyasalar ve kurumların etkileşimini karşılaştırabilecektir.9A, D
1.1.Finansal sistemin unsurlarını açıklar.
1.2.Fon arz ve talep edenlerin finansal sistem içindeki etkileşimini karşılaştırır.
1.3.Finansal piyasa türlerini karşılaştırır.
1.4.Piyasa türlerine göre araç ve kurum ilişkisini analiz eder.
1.5.Hukuki ve idari düzenin finansal kurumlar ve araçlar üzerindeki etkisini değerlendirir.
2.Bankalarda kredi yönetimini değerlendirebilecektir.10, 16, 9A, D
2.1.Bankalarda kredilendirmenin organizasyonel yapısını açıklar.
2.2.Kredi değerlendirme sürecini açıklar.
2.3.Bankalarda kredi türlerini karşılaştırır.
2.4.Bankacılıkta risk yönetimi ve kredi riskini açıklar.
3.Kredi işlemlerinde paranın zaman değerini uygulayabilecektir.10, 12, 16, 6, 9E
3.1.Basit faiz kavramını açıklar.
3.2.Bileşik faiz kavramını açıklar.
3.3.Anüite kavramını açıklar.
4.İşletmelerin finansman kaynaklarını ayırt edebilecektir.10, 13, 16, 6, 9A, D, E
4.1.Kısa vadeli finansman kaynaklarını açıklar.
4.2.Orta vadeli finansman kaynaklarını açıklar.
4.3.Uzun vadeli finansman kaynaklarını açıklar.
5.İşletme kredi analizinde finansal tabloları değerlendirebilecektir.10, 16, 6, 9A, D, E
5.1.Finansal tabloları tanımlar.
5.2.Finansal tabloların özelliklerini karşılaştırır.
5.3.Finansal analiz türlerini açıklar.
5.4.Finansal analizlere ilişkin örnekleri uygular.
6.Kamu borçlanmasını değerlendirebilecektir.10, 16, 6, 9A, D, E
6.1.Kamu borçlarının özelliklerini açıklar.
6.2.Borç yönetiminde para ve maliye politikası etkisini açıklar.
6.3.Borç yönetiminin ekonomik ve finansal etkilerini açıklar.
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Finansal Piyasalar ve Araçlar
2Finansal Kurumlar
33.Bankalarda kredi yönetimi
44.Bankalarda risk yönetimi
55.Kredi işlemlerinde Paranın Zaman Değeri
66.Kısa Vadeli Finansman Kaynakları
77.Orta ve Uzun Vadeli Finansman Kaynakları
88.Kredi Analizinde Finansal Tablolar
99.Finansal Analiz Teknikleri
1010.Finansal Analiz Örnekleri
1111.Kamu borçlanması
1212.Para politikaları
1313.Maliye politikaları
1414. Borç yönetiminin ekonomik ve finansal etkileri
Kaynak
Ders Notları
1.Hasan Dinçer ve Ümit Hacıoğlu, Finansa Giriş, Beta Yayınevi 2.Niyazi Berk, Finansal Yönetim, Türkmen Yayınevi 3.Öztin Akgüç, Finansal Yönetim, Avcıol Yayınları 4.Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Alan J. Marcus Çev.: Ünal Bozkurt, Türkan Arıkan, Hatice Doğukanlı, İşletme Finansının Temelleri, Literatür Yayıncılık 5.Ekrem Erdem, Bankalarda Kredi Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Yayınları 6.Metin Erdem, Devlet Borçları, Ekin Basım Yayın

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili bilinmesi gereken temel kavram ve uygulama bilgisini tanımlar.
X
2
Sektörle ilgili uygulamada gerçekleştirilen güncel bilgileri kaydeder.
X
3
Uluslararası Bankacılık ve Finans uygulamalarında temel kavram bilgilerini listeler.
X
4
Banka ve sigorta işlemleri ile ilgili izlenecek usul ve esasları açıklar.
X
5
Finansal piyasalar ve kurumlar hakkında bilgiyi aktarır.
X
6
Banka ve sigorta sektöründe faaliyet gösteren kurumlarda gerçekleştirilen işlemlere ait muhasebe kayıtlarını gösterir.
X
7
Her iki sektörde hizmet alan ve hizmet veren taraflarla ilgili oluşabilecek riski rasyonel bir şekilde saptar.
X
8
Sektörde ortaya çıkabilecek risk türlerini ve riskten korunma yöntemlerini açıklar.
X
9
Bankacılık ve sigortacılık alanı ile ilgili edinmiş olduğu bilgileri bireysel işlemlerde uygular.
X
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu çerçevesinde, sektördeki değişime adapte olması gerektiği bilincine sahiptir.
X
11
Alanıyla ilgili sahip olduğu bilgi ve becerileri paydaş kişi ve kurumları bilgilendirmede kullanır
X
12
Çalıştığı alanda sosyal sorumluluk ile ilgili proje gerçekleştirir.
X
13
Meslektaşlarıyla iletişiminde ve müşteri ilişkilerinde meslek etik kurallarını uygular.
X
14
Bankacılık ve sigortacılık alanıyla ilgili edinmiş olduğu bilgiyi çalışmalarında etkin şekilde kullanır.
X
15
Sektörde ortaya çıkabilecek asimetrik bilgi sorunlarını ve bunun önlenmesi için alınması gereken tedbirleri gösterir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 26/01/2023 - 11:36Son Güncelleme Tarihi: 26/01/2023 - 11:37