Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Televizyon ve radyo sektörüne iyi eğitilmiş elemanlar yetiştirmek üzere tasarlanan Radyo ve Televizyon Programcılığı, uygulamaya ağırlık vermekle birlikte bir yayıncının sahip olması gereken kuramsal eğitimi de ihmal etmeyen bir yapıya sahiptir. Öğrencilerin uygulamalı eğitimine cevap vermek amacıyla, en yeni teknolojiler kullanılarak oluşturulan Çekim ve Kurgu Stüdyoları, TV stüdyosu, reji/seslendirme odaları ve naklen yayın aracı ile stüdyo sınırlarının dışında da çok kameralı televizyon programı hazırlanabilecek ve yayınlanabilecek kapasitede profesyonel bir donanıma sahiptir.

Kazanılan Derece

Ön Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak gerekmektedir. Programa TYT puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 120 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız

1.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
RT1110973 SANAT TARİHİ Türkçe 2 4
RT1182580 MEDYA PSİKOLOJİSİ Türkçe 2 4
RT1182600 SES VE GÖRÜNTÜ TEKNİKLERİ Türkçe 3 5
RT1182620 REKLAMCILIK Türkçe 2 4
RT1182690 SENARYO YAZIM TEKNİKLERİ Türkçe 2 5
RT1126130 İLETİŞİM BECERİLERİ Türkçe 2 4
RT1127510 HUKUKA GİRİŞ Türkçe 2 4
2.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
RT1211800 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI I Türkçe 2 2
RT1277310 İŞ HAYATINA GİRİŞ Türkçe 2 2
RT1282590 İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ Türkçe 3 4
RT1282610 POPÜLER KÜLTÜR VE İLETİŞİM ARAÇLARI Türkçe 3 5
RT1210974 HABER YAZIM TEKNİKLERİ Türkçe 3 5
RT1282640 MEDYA HUKUKU Türkçe 2 4
RT1282650 RADYO VE TV'DE METİN YAZARLIĞI Türkçe 3 4
RT1282670 İLETİŞİM ETİĞİ Türkçe 2 4
1.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
RT2182660 FOTOĞRAF Türkçe 3 4
RT2110975 KURGU I Türkçe 3 4
RT2132880 DİKSİYON VE BEDEN DİLİ Türkçe 2 4
RT2110976 KAMERA Türkçe 3 4
RT2110977 IŞIK Türkçe 3 4
RT2110978 GRAFİK ANİMASYON Türkçe 3 4
RT2113978 MESLEKİ EĞİTİM I Türkçe 3+18 8
ATA2110800 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Türkçe 2 2
İNG2110900 İNGİLİZCE I İngilizce 2 2
TDL2110200 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
RT2210979 KURGU II Türkçe 3 4
RT2210981 GÖRSEL KÜLTÜR-GÖSTERGEBİLİM Türkçe 2 4
RT2210982 DİJİTAL MEDYA Türkçe 2 4
RT2210983 KAMERA VE GÖRÜNTÜ YÖNETMENLİĞİ Türkçe 3 4
RT2210984 SİNEMANIN TEMELLERİ Türkçe 3 4
RT2212478 KISA FİLM YAPIMI Türkçe 2 4
RT2213979 MESLEKİ EĞİTİM II Türkçe 3+18 8
ATA2210000 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Türkçe 2 2
İNG2212000 İNGİLİZCE II İngilizce 2 2
TDL2220000 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Radyo ve Televizyonculuk konusunda bilinmesi gereken temel kavramlara hakimdir.
Radyo ve Televizyon Sisteminin genel işleyişi hakkında bilgiye sahiptir.
Radyo ve Televizyon Mevzuatı hakkında bilgiye sahiptir.
Temel hukuk ve meslek etiği bilgisine sahiptir.
Yazılı ve sözlü iletişim bilgilerini kazanır.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Alanla ilgili mevzuatı yorumlar ve değerlendirir.
Mevzuattan kaynaklı iş ve işlemleri takip eder ve sonlandırır.
Hizmet sunumu için gerekli olan bilişim teknolojilerini kullanabilir ve yeterli düzeyde İngilizce bilir.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Alanla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda radyo ve televizyon işlemlerini bireysel veya takım çalışmasına uygun bir şekilde sürdürür.
Bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir.

Öğrenme Yetkinliği

Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, alanla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğini kazanır.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Radyo ve televizyonun işleyişi hakkında edindiği bilgi ve beceriler doğrultusunda düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak iletir.
Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak diğer kişi ve kurumlardan gelen istek ve beklentilere cevap verir.

Alana Özgü Yetkinlik

Alanla ilgili edindiği bilgi ve beceriler doğrultusunda çalışmalarını sürdürür.
Mesleki etik, sorumluluk, kalite, hukuk bilgisine sahip olarak iş ve işlemleri hakkaniyete uygun bir şekilde gerçekleştirir.

İstihdam Olanakları

radyo, televizyon, sinema

Üst Dereceye Geçiş

Önlisans programlarından mezuniyetin ardından dikey geçiş sınavı (DGS) sonucunda lisans programlarında eğitim görme imkânı bulunmaktadır.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Öğr.Gör. Gökhan ŞENER

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
FOTOĞRAF 554231335554553
GÖRSEL KÜLTÜR-GÖSTERGEBİLİM 432253335555454
İLETİŞİM ETİĞİ 212533123333335
İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ 223234324554455
MEDYA HUKUKU 235535432332335
MEDYA PSİKOLOJİSİ 311243223445343
POPÜLER KÜLTÜR VE İLETİŞİM ARAÇLARI 043243332344443
RADYO VE TV'DE METİN YAZARLIĞI 554354334435553
REKLAMCILIK 113255254533553
SANAT TARİHİ 422153113555253
SENARYO YAZIM TEKNİKLERİ 322155224535412
SES VE GÖRÜNTÜ TEKNİKLERİ 553132254325332
İlişkili ders sayısı / 12/29363434284841293443504550454841
İlişki ağırlığı322243223434343

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu