Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Sivil Havacılık kabin hizmetleri programı havaalanlarında ve havayolu şirketlerinde çalışacak ara elemanları yetiştirmek amacı ile önlisans eğitimi vermektedir. Havayolu ve havacılık temel bilgisine sahip mezunlar yetiştiren programımızda temel havacılık dersleri verilmektedir. Programın havacılık sektörü ile kurmuş olduğu iş birlikleri sayesinde mezuniyet sonrası öğrenciler havacılık sektörüne yatkın hale gelirler.

Kazanılan Derece

Ön Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) yeterli TYT puanı almış olmak gerekmektedir. Programa Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olabilmek için öğrencilerimizin toplam 120 AKTS yükündeki ders programını asgari 2.00/4.00 not ortalaması ile başarıyla tamamlaması gerekmektedir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Programa kaydolmak için lise öğrenimini tamamlamış olmak gerekmektedir.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SHK1127490 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Türkçe 2 4
SHK1127510 HUKUKA GİRİŞ Türkçe 2 4
SHK1112479 GENEL UÇAK BİLGİSİ Türkçe 3 5
SHK1112481 HAVACILIK TERMİNOLOJİSİ Türkçe 3 5
SHK1112482 NORMAL EMNİYET KURALLARI Türkçe 2 4
SHK1110909 SİVİL HAVACILIĞA GİRİŞ Türkçe 3 4
SHK1110109 MESLEKİ İNGİLİZCE I İngilizce 2 2
SHU1110107 GENEL İNGİLİZCE I İngilizce 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SHK1212483 DİKSİYON VE ANONS TEKNİKLERİ Türkçe 3 5
SHK1212485 HAVACILIK GÜVENLİĞİ Türkçe 2 4
SHK1212486 SİVİL HAVA TAŞIMACILIĞI KURALLARI Türkçe 3 5
SHK1212487 TEHLİKELİ MADDELER (DGR) Türkçe 3 4
SHK1210111 MESLEKİ İNGİLİZCE II İngilizce 2 2
SHK1213956 SEMİNER Türkçe 3 3
SHK1213971 STAJ Türkçe - 5
SHU1210108 GENEL İNGİLİZCE II İngilizce 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SHK2127490 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Türkçe 2 4
SHK2113639 EKİP PLANLAMASI Türkçe 3 6
SHK2113641 HAVACILIKTA EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ (SMS) Türkçe 3 4
SHK2113642 İKRAM VE SERVİS TEKNİKLERİ Türkçe 2+1 4
SHK2113643 MESLEKİ İNGİLİZCE III İngilizce 4 4
SHK2113956 SEMİNER Türkçe 3 3
SHK2113971 STAJ Türkçe - 5
SHK2113644 ALMANCA I İngilizce 4 4
SHK2113645 İSPANYOLCA I İngilizce 4 4
SHK2110912 YOLCU HİZMETLERİ Türkçe 3 4
SHK2177140 METEOROLOJİ Türkçe 3 4
ATA2110800 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Türkçe 2 2
TDL2110200 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SHK2213648 ACİL DURUM EMNİYET KURALLARI VE MOCK-UP Türkçe 3+1 6
SHK2213654 MESLEKİ İNGİLİZCE IV İngilizce 4 4
SHK2213658 HAVACILIKTA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Türkçe 2 4
SHK2277220 HAREKAT PERFORMANS VE RAMP Türkçe 3 4
SHK2212484 EKİP KAYNAK YÖNETİMİ(CRM) Türkçe 3 4
SHK2213649 DÜNYA KÜLTÜRLERİ VE DESTİNASYONLARI Türkçe 2 4
SHK2213655 ALMANCA II İngilizce 4 4
SHK2213657 HAVA LOJİSTİĞİ Türkçe 2 4
SHK2213659 İSPANYOLCA II İngilizce 4 4
SHK2213661 TEMEL SAĞLIK BİLGİSİ VE İLK YARDIM Türkçe 3 4
SHK2213981 HAVA HUKUKU Türkçe 3 4
ATA2210000 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Türkçe 2 2
TDL2220000 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Takım çalışması becerisi
Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi
Mesleki etik ve sorumluluk bilinci
Teorik alan bilgilerini uygulamada kullanabilme becerisi

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Sosyal kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisi
Gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi
Sektörel sorunlar hakkında bilgi sahibi olabilme becerisi

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Mesleki yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi
Yabancı dilde iletişim kurma becerisi

Öğrenme Yetkinliği

Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi
Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Etkin iletişim kurma becerisi
Mesleki öz güven becerisi

Alana Özgü Yetkinlik

Girişimcilik becerisi

İstihdam Olanakları

Mezunlar, tüm havayolu şirketleri, hava alanları, havaalanı yer hizmetleri, ikram ve kargo şirketleri ile diğer havacılık kurumlarında istihdam edilebileceklerdir.

Üst Dereceye Geçiş

İstanbul Medipol Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı ön lisans eğitimini başarı ile tamamlamayan öğrenciler, üniversitemizin uzman akademik kadrosundan almış oldukları eğitim sonrasında Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile dönem uzatmadan; • Havacılık yönetimi • Lojistik Yönetimi • Seyahat İşletmeciliği • Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği • Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği • Ulaştırma ve Lojistik • Uluslararası Lojistik bölümlerinde lisans eğitimini tamamlayabilmektedir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve değerlendirme sistemi yazılı sınavlar üzerinden olup ders geçme notu 100 üzerinden 60’tır.

Bölüm/Program Başkanı

Öğr.Gör. Çağlayan KAVGAOĞLU

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Bakım Planı

Video

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ALMANCA I 000303320501302
DÜNYA KÜLTÜRLERİ VE DESTİNASYONLARI 500000500500500
GENEL UÇAK BİLGİSİ 133224342132331
HAVACILIK TERMİNOLOJİSİ 255555545444545
HAVACILIKTA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 050000550000000
İSPANYOLCA II 000500000500450
MESLEKİ İNGİLİZCE I 433253323544553
MESLEKİ İNGİLİZCE III 000000000500550
NORMAL EMNİYET KURALLARI 555445424255551
SİVİL HAVACILIĞA GİRİŞ 135344445244401
İlişkili ders sayısı / 10/33182421242024322319342020392713
İlişki ağırlığı344344433343442

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu