Ana içeriğe atla

Sosyal Bilimler MYO Misyonu, Vizyonu, Değerleri, Hedefleri ve Kalite Politikası

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak;

Misyonumuz; Bilimsel ve teknolojik altyapı ile donatılmış, nitelikli bilgi ile üreten, araştırmacı, yenilikçi ve çağdaş bir öğretim kültürü oluşturmak; mesleki açıdan yetkin, evrensel değerlere saygılı bireyler yetiştirmektir.


Vizyonumuz; Mesleki eğitimin gerektirdiği bilim ve teknolojiyi esas alan; toplumsal sorunları çözmeye yönelik çalışmalar yapan, üniversite-sanayi-toplum işbirliğini sağlamada öncü, evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş sürekli gelişen bir meslek yüksekokulu olmaktır.

 

Temel Değerlerimiz; bilimsellik, evrensellik, etik değerlere bağlılık, şeffaflık, adalet, yenilikçilik olarak sıralanabilir.

Hedefimiz; dünyadaki sektörel gelişmelere uyumlu eğitim vererek, özel sektörde ve kamu kurumlarında kolaylıkla iş bulacak nitelikli işgücü yetiştirmek, mezunlarımız aracılığıyla sosyal bilimler alanında adımızdan başarı ile söz ettirmek ve kurumsal sosyal sorumluluğu benimseyerek toplumun refahına katkıda bulunmaktadır.

 Kalite Politikamız

 • Akademi ve sanayi iş birliği çerçevesinde, mesleki bilgi, beceri ve sorumluluğa sahip, sektörün aranan elemanlarını yetiştirmek,
 • Tüm paydaşların katılımıyla öneri kültürünü içselleştirmiş bir yönetişim bilinci oluşturmak,
 • Kalite Bilgi Yönetim Sistemi ile tüm birim içi süreçlerimizi sürekli iyileştirmek,
 • Sürdürülebilir kalite güvencesi sistemini oluşturarak, yalın, somut ve gerçekçi politika belgeleri hazırlamak,
 • Çalışmalarımızın tümünde sürekli gelişmeyi ve iyileştirmeyi esas almak,
 • Akademik personelin, özgün, örnek gösterilen ve iş birliğine dayalı nitelikli bilimsel çalışmaları ve toplumsal refah seviyesine katkı sağlayıcı çalışmaları destekleyen bir çalışma ortamı sunmak,
 • Sanayi-Üniversite-Toplum iş birliği içerisinde, toplumsal katkı alanında süreklilik arz eden yenilikçi projeler yürütmek,
 • Öğrencilerin hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak toplumsal, sosyal, bilimsel ve kültürel etkinlikler gerçekleştirmek,
 • Öğrenci ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya çalışan, erişilebilir, geri bildirimlere açık, çevik yaklaşım sergilemek,
 • Akademik ve idari personelin kalite süreçlerine ve kararlara etkin katılımını sağlamak,
 • Akademik kadromuzu ve yayınlarımızı daha güçlü ve aktif hale getirmektir.
Ekleme Tarihi: 28/02/2023 - 15:22Son Güncelleme Tarihi: 28/02/2023 - 15:31