Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Dış Ticaret Programı olarak amacımız sorumluluk sahibi, girişimcilik ruhuna ve analitik düşünme kabiliyetine sahip, dış ticaret ve gümrük mevzuatını takip edebilecek kadar dil bilgisini geliştirebilecek, hesaplama ve mantık işlemlerine yatkın, nitelikli, donanımlı meslek ara elemanları yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Ön Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak gerekmektedir. Programa TYT puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 120 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
DŞT1177360 TÜRK DIŞ TİCARET POLİTİKASI Türkçe 3 4
DŞT1177330 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I Türkçe 3 5
DŞT1127660 İKTİSADA GİRİŞ I Türkçe 2 4
DŞT1127630 GENEL İŞLETME Türkçe 3 5
DŞT1127670 TEMEL MATEMATİK Türkçe 3 4
DŞT1127620 GENEL MUHASEBE Türkçe 3 4
DŞT1127510 HUKUKA GİRİŞ Türkçe 2 4
DŞT1127740 DIŞ TİCARETE GİRİŞ Türkçe 3 5
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
DŞT1277340 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ II Türkçe 3 5
DŞT1277350 GÜMRÜK VE KAMBİYO İŞLEMLERİ Türkçe 3 5
DŞT1277310 İŞ HAYATINA GİRİŞ Türkçe 2 2
DŞT1227720 İKTİSADA GİRİŞ II Türkçe 2 4
DŞT1232720 LOJİSTİK VE PERAKENDE YÖNETİMİ Türkçe 3 4
DŞT1227690 TİCARET HUKUKU Türkçe 2 4
DŞT1227770 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ Türkçe 3 4
DŞT1211800 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI I Türkçe 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
DŞT2132760 DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI Türkçe 3 4
DŞT2132630 PAZARLAMA İLKELERİ Türkçe 2 4
DŞT2132730 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Türkçe 2 4
DŞT2112476 TAKIM SPORLARI-FUTBOL Türkçe 4
DŞT2133020 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Türkçe 2 4
DŞT2132610 İŞ VE MESLEK ETİĞİ Türkçe 2 4
DŞT2110968 DIŞ TİCARETTE ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ Türkçe 2 4
DŞT2133230 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Türkçe 2 4
DŞT2110964 MESLEKİ UYGULAMA I Türkçe 3+18 8
ATA2110800 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Türkçe 2 2
TDL2110200 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
SHU2110107 GENEL İNGİLİZCE I Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
DŞT2232710 E-TİCARET Türkçe 2 4
DŞT2232750 İHRACAT TEŞVİKLERİ Türkçe 2 4
DŞT2212477 BİREYSEL SPORLAR-PİLATES Türkçe 4
DŞT2228010 TÜRKİYE EKONOMİSİ Türkçe 2 4
DŞT2232770 ULUSLARARASI PAZARLAMA Türkçe 2 4
DŞT2232780 ULUSLARARASI LOJİSTİK Türkçe 2 4
DŞT2232810 GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON YÖNETİMİ Türkçe 2 4
DŞT2232790 ULUSLARARASI TİCARET TEO. VE POLİTİKASI Türkçe 2 4
DŞT2210966 MESLEKİ UYGULAMA II Türkçe 3+18 8
TDL2220000 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2
ATA2210000 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Türkçe 2 2
SHU2210108 GENEL İNGİLİZCE II Türkçe 2 2

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Dış Ticaret ile ilgili bilinmesi gereken temel kavram ve uygulama bilgisini tanımlar.
İhracat ve gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olur.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Muhasebede kullanılan temel yöntemleri ve bu yöntemlerin iş dünyasındaki uygulamaları konusunda bilgi sahibi olur.
Pazarlamanın fonksiyonlarını ve iş hayatındaki uygulamalarını tanır, pazar araştırmaları yapabilir ve bunların gerektirdiği pazarlama iletişimini kullanabilir.
Uluslararası ticaret oluşumları, uluslararası pazarlama stratejileri ve uluslararası ticaret politikaları hakkında bilgi sahibi olur.
Dış ticaretin lojistik yönetimiyle ilişkilendirilmesi bilgisine sahip olur.
Dış ticaretin finansmanı bilgisine sahip olur.
İşletme Yönetimi alanında temel bilgilere ve uluslararası işletmecilik vizyonuna sahip olur.
Mesleği ile ilgili temel hukuk bilgilerine sahip olur.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Dış ticaret alanı ile ilgili edinmiş olduğu bilgileri bireysel işlemlerde uygular.

Öğrenme Yetkinliği

Yaşam boyu öğrenme tutumu çerçevesinde, sektördeki değişime adapte olması gerektiği bilincine sahiptir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alanıyla ilgili sahip olduğu bilgi ve becerileri paydaş kişi ve kurumları bilgilendirmede kullanır.
Çalıştığı alanda sosyal sorumluluk ile ilgili proje gerçekleştirir.
Meslektaşlarıyla iletişiminde ve müşteri ilişkilerinde meslek etik kurallarını uygular.

Alana Özgü Yetkinlik

Dış ticaret ile ilgili edinmiş olduğu bilgiyi çalışmalarında etkin şekilde kullanır.

İstihdam Olanakları

Dış Ticaret Programını bitiren öğrenciler farklı alanlarda faaliyet gösteren işletmelerde iş bulabilecekleri gibi dış ticaretle uğraşan işletmelerde, bankaların kambiyo bölümlerinde, gümrük komisyoncuları yanında, uluslararası lojstik firmalarında ve sınavlarda başarılı oldukları takdirde B Karnesi alarak Gümrük Müşaviri Yardımcısı unvanı ile çalışabilirler. Ayrıca, dış ticaret programını bitiren öğrenciler Maliye ve Gümrük Bakanlığına bağlı kuruluşlarda ve ithalat-ihracatla uğraşan özel firmalarda görev alabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Önlisans programlarından mezuniyetin ardından dikey geçiş sınavı (DGS) sonucunda lisans programlarında eğitim görme imkânı bulunmaktadır.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Öğr.Gör. Ercan KARAKEÇE

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I 511123221332112
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ II 522142421212112
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ 535444333335400
DIŞ TİCARETE GİRİŞ 540333200521005
DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI 320120500300004
DIŞ TİCARETTE ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ 240124014123235
E-TİCARET 211433120343133
GENEL İŞLETME 003400050003030
GENEL MUHASEBE 025000200000000
GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON YÖNETİMİ 000000030033300
GÜMRÜK VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 351011213012023
HUKUKA GİRİŞ 030000005000120
İHRACAT TEŞVİKLERİ 340220000200003
İKTİSADA GİRİŞ I 000002000000305
İKTİSADA GİRİŞ II 400120120110001
İŞ HAYATINA GİRİŞ 000000010042120
İŞ VE MESLEK ETİĞİ 000000030044550
LOJİSTİK VE PERAKENDE YÖNETİMİ 120345100100010
MESLEKİ UYGULAMA I 500001003000204
MESLEKİ UYGULAMA II 230302001504030
PAZARLAMA İLKELERİ 000520010033010
TEMEL MATEMATİK 222223222222322
TİCARET HUKUKU 040031005002033
TÜRK VERGİ SİSTEMİ 445125314443425
TÜRKİYE EKONOMİSİ 313241221243323
ULUSLARARASI LOJİSTİK 431155230230000
ULUSLARARASI PAZARLAMA 000350010023010
ULUSLARARASI TİCARET TEO. VE POLİTİKASI 410051121121001
İlişkili ders sayısı / 28/34625129425746333734404851343751
İlişki ağırlığı322232222222223

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu