Ana içeriğe atla

Komisyonlar ve Koordinatörlükler

ADI SOYADI

GÖREVİ

Prof. Dr. Rana ATABAY KUŞÇU

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ÇİÇEK

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Selami AKIN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Sümeyya ALTUNTAŞ

Üye

Öğr. Gör. Ceyda SARI

Üye

Öğr. Gör. Nagehan UZUN

Üye

Aleyna Sanem DEMİREL

Öğrenci Üye

Mevlüt ASLAN

Mezun Öğrenci Üye

Görev Tanımı:

Yatay Geçiş Komisyonu, bir yükseköğretim kurumundan diğerine öğrenci transferi sürecini yöneten bir kuruldur. Bu komisyon, öğrencilerin bir meslek yüksekokulundan başka bir meslek yüksekokuluna veya üniversiteye geçiş yapabilmeleri için gereken değerlendirmeleri yapar. Görevleri; öğrenci başvurularını incelemek, geçiş yapacakları bölüm veya programı belirlemektir. Yatay Geçiş Komisyonu, öğrencilerin mevcut akademik durumlarını değerlendirirken adil ve objektif bir yaklaşım benimser.

ADI SOYADI

GÖREVİ

Öğr. Gör. Tayyar TEPE

Başkan

Öğr. Gör. Masoud SHEIKHI

Üye

Öğr. Gör. Nuri GÜLTEKİN

Üye

Öğr. Gör. Çağlayan KAVGAOĞLU

Üye

Öğr. Gör. Zeynep TÜRKYILMAZ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Betül ORTAKÖY

Üye

Görev Tanımı:

Ders intibak komisyonu, öğrencilerin daha önce aldıkları derslerin ve başarılarının, hedefledikleri yeni programdaki derslerle uygunluğunu değerlendiren bir kuruldur. Bu komisyon, öğrencilerin daha önceki derslerinin yeni programa veya bölüme tanına bilirliğini belirler. Görevleri arasında öğrencilerin derslerinin dönüşüm tablosu üzerinden eşdeğerliklerini belirlemek, hangi derslerin kabul edileceğine karar vermek ve öğrencilerin yeni programa ne seviyede dahil olabileceğini belirlemek bulunur.

Ders intibak komisyonu, öğrencilerin daha önce kazandıkları bilgi ve becerilerin yeni programla uyumlu olup olmadığını değerlendirirken adil ve objektif bir yaklaşım benimser. Bu sayede öğrencilerin daha önceki akademik başarıları doğrultusunda adil bir değerlendirme yapılır. Bu süreç, öğrencilerin yeni eğitimlerine en uygun şekilde uyum sağlayabilmeleri amacıyla yürütülür.

DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ

ADI SOYADI

GÖREVİ

Öğr. Gör. Masoud SHEIKHI

Başkan

Öğr. Gör. Ercan KARAKEÇE

Üye

Dr. Öğr. Üyesi  Ayşe ÇİÇEK

Üye

 

FİNANS BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

ADI SOYADI

GÖREVİ

Dr. Öğr. Üyesi Adem Bağış ALÇİÇEK

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Sümeyya ALTUNTAŞ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi İrfan ERSİN

Üye

Öğr. Gör. Numan ÖZAKPINAR

Üye

 

GÖRSEL-İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ

ADI SOYADI

GÖREVİ

Öğr. Gör. Sonia LOTFI

Başkan

Öğr. Gör. Burcu DABAKOĞLU

Üye

Öğr. Gör. Emine AKBAŞ DEMİRKAN

Üye

 

MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ

ADI SOYADI

GÖREVİ

Öğr. Gör. Nuri GÜLTEKİN

Başkan

Öğr. Gör. Gülnihal TORAMANLI

Üye

Öğr. Gör. Çağrı ALAGÖZ

Üye

 

PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ

ADI SOYADI

GÖREVİ

Öğr. Gör. Sonia LOTFI

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Selami AKIN

Üye

Öğr. Gör. Emine AKBAŞ DEMİRKAN

Üye

 

SOSYAL HİZMET VE DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

ADI SOYADI

GÖREVİ

Öğr. Gör. Derya BAYRI MENGİLLİ

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ÇİÇEK

Üye

Öğr. Gör. Yasemin OKAN ER

Üye

 

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

ADI SOYADI

GÖREVİ

Öğr. Gör. Çağlayan KAVGAOĞLU

Başkan

Öğr. Gör. Bura Sabiha KELEK

Üye

Öğr. Gör. Çağrı ALAGÖZ

Üye

 

YABANCI DİLLER VE KÜLTÜRLER BÖLÜMÜ

ADI SOYADI

GÖREVİ

Öğr. Gör. Celal SARIOĞLU

Başkan

Öğr. Gör. Nimetullah YAŞAR

Üye

Öğr. Gör. Kenan BODUR

Üye

 

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ

ADI SOYADI

GÖREVİ

Öğr. Gör. Tayyar TEPE

Başkan

Öğr. Gör. Ceyda SARI

Üye

Öğr. Gör. Nagehan UZUN

Üye

Öğr. Gör. Ayten GÜNEŞ ÇELİK

Üye

Öğr. Gör. Bura Sabiha KELEK

Üye

ADI SOYADI

GÖREVİ

Öğr.Gör. Celal SARIOĞLU

Başkan

Öğr.Gör. Nagehan UZUN

Üye

Öğr. Gör. Yusuf BİLGİ

Üye

Görev Tanımı:

Disiplin dosyalarının mevzuata uygun olarak hazırlanmasına ve tamamlanmasına katkı sağlar. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerine temel teşkil edecek mevzuat hükümlerinin oluşturulmasına ya da güncellenmesine katkı sağlar.

ADI SOYADI

GÖREVİ

Dr. Öğr. Üyesi Ergün DİLAVEROĞLU

Başkan

Öğr. Gör. Çağrı ALAGÖZ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Adem Bağış ALÇİÇEK

Üye

Öğr.Gör. Elif YURTOĞLU PEK

Üye

Görev Tanımı:

Eğitim ve Sosyal Faaliyetleri Komisyonu: Üniversite tarafından düzenlenen etkinlik, mezuniyet töreni ve eğitimlerin birim bazında organize edilmesini sağlar. Bununla birlikte, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yürütülecek eğitim ve sosyal faaliyetlerin planlama, uygulama, raporlama aşamalarını koordine eder.

ADI SOYADI

GÖREVİ

Öğr. Gör. Sonia LOTFI

Başkan

Öğr. Gör. Bura Sabiha KELEK

Üye

Öğr. Gör. Yasemin Okan ER

Üye

Öğr. Gör. Burcu DABAKOĞLU

Üye

Öğr. Gör. Gülnihal TORAMANLI

Üye

Öğr. Gör. Emine AKBAŞ DEMİRKAN

Üye

Görev Tanımı:

Erasmus Birim Koordinatörü; Üniversitemizin öğrencileri ve öğretim elamanları arasında yer alan, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları kapsamındaki Erasmus Programı’na katılım süreçlerini titizlikle koordine eden kişidir. Bu rol, öğrencilerin uluslararası deneyimler kazanmalarına ve yurtdışında öğretim, staj, eğitim alma veya ders verme fırsatlarına erişimi kolaylaştırır.

Bu doğrultuda Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde Erasmus’ tan faydalanmak isteyen öğrenci ve öğretim elamanı ile ilgili süreci koordine eder.

ADI SOYADI

GÖREVİ

Öğr. Gör. Celal SARIOĞLUErasmus Koordinatörü

Görev Tanımı:

Çift Anadal Programı; Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin aynı yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programdır.

Çift Anadal Koordinatörlüğü; Meslek Yüksekokulumuzun ilgili programlarında Çift Anadal yapmak isteyen öğrencilere;

-Program ve ders seçimleri hakkında bilgi verir.

-Öğrencilere ders seçimlerinde danışmanlık yapar.

-Çift Anadal diploma programında öğrenim gören öğrencinin anadal programında almış olduğu ve eşdeğerlikleri kabul edilen dersler not çizelgesinde gösterilmesi için Müdürlüğe bilgi verir.

-Mezuniyet şartlarını takip eder, süreç ile ilgili öğrencileri bilgilendirir.

Bu doğrultuda, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çift Anadal programlarındaki sürecin koordine edilmesi ve ilgili mevzuat uyarınca Çift Anadal Programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlar.

ADI SOYADI

GÖREVİ

Öğr. Gör. Zeynep TÜRKYILMAZÇAP Koordinatörü

 

Görev Tanımı:

Engelsiz Birim Koordinatörlüğü: Engelli öğrencilerin akademik hayatlarında karşılaştığı problemlerin çözümünde ve üniversitedeki olanaklara eşit erişimlerini sağlamada Engelli Öğrenci Ofisi ile iş birliği yapar. Tespit edilen engelli öğrencilerin sınavla ilgili süre, mekân, vb. ihtiyaçların karşılanmasını sağlar, ilgili birim ve komisyonları bilgilendirir.

Bu doğrultuda Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde engelli öğrenciler ile ilgili süreci koordine eder.

ADI SOYADI

GÖREVİ

Öğr. Gör. Derya BAYRI MENGİLLİAkademik Birim Temsilcisi

ADI SOYADI

GÖREVİ

Öğr. Gör. Celal SARIOĞLU Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Betül ORTAKÖYÜye
Dr. Öğr. Üyesi Zühal AYDIN BARKLEYÜye
Öğr. Gör. Dr. Numan ÖZAKPINARÜye
Öğr. Gör. Burcu DABAKOĞLU​​​​​​​Üye
Ekleme Tarihi: 26/10/2023 - 09:50Son Güncelleme Tarihi: 07/02/2024 - 11:34