Geri
AKADEMİK

(Liste, ünvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Kurum İçi Görevlendirme

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Hasan Tansu DİNÇER
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Ankara Üniversitesi 2005

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Aydın Üniversitesi, Amerikan Kültür Dil Okulları(Şişli),

Araştırma Alanları

Eğitim Teknolojileri ve Derlembilim Dilbilimi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

.

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Kübra GÜRSOY
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

İstanbul Üniversitesi, Eski Türk Dili (YL,2019) İstanbul Üniversitesi, Eski Türk Dili (Doktora,2019-)

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Türk Dili, Eski Türk Dili

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Ferit ACAR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Mersin Üniversitesi 2009 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (devam ediyor)

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Kurslar.

Araştırma Alanları

Çeviribilim, Çevirmen Eğitimi, Çeviri Tarihi, İngiliz Dili Eğitimi, Dilbilim.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1.1. Toraman, C., Acar, F., Aydin, H. (2015). Primary School Teachers’ Attitudes and Knowledge Levels on Democracy and Multicultural Education: A Scale Development Study. Revista de Cercetare si Interventie Sociala, 49, 41-58.

2. Yazılan Uluslarası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

2.1. Acar, F. (2013). Multicultural Education in Germany: History Development and Recent Efforts in Aydin, H. Multicultural Education: Diversity, Pluralism and Democracy. (pp. 92-107 ) Saarbrücken: LAP.

3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

3.1. Kaysi, F., Acar, F. and Altun, S. (2016) Anlamaya Dayalı Tasarımla Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dilde Okuma Deneyimlerinin Değerlendirilmesi (full text, 79-86). International Conference on Quality in Higher Education, 24-25 November, Sakarya, Turkey.

3.2. Acar, F. and Erişen, Y. (2015) Faculty Members’ Opinions on Teaching and Instruction at Private Universities in Turkey: A Case Study, 4th Belgrade International Conference on Education, 23-25 October, Belgrade, Serbia.

3.3. Nural, S., Acar, F. (2015) Exploring Turkish University Students' Reasons for Remembering Lexis. 5th International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, 7-9 May, Sarajevo, Bosna Hersek.

3.4. Acar, F., Toraman, Ç. (2013). Identifying Students’ Thoughts on Homework Given in English Preparation Classes. 5. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, 6-9 Haziran.

4. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

4.1. Acar, F. (2019) Türkiye’deki Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programları Üzerine Bir İnceleme (özet), Türkiye’de Çeviribilim Araştırmalarının Yayın Sorunları Çalıştayı, Amasya Üniversitesi, 18 Ekim.

4.2. Acar, F. (2018) Çeviri Derslerinde Verilen Dönütlere İlişkin Öğrenci Algılarının İncelenmesi (özet), Enriching Translation Studies Through Rereadings, A Symposium with Prospective Scholars Discussing Fundamental Issues in Theory and Practice, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 28 Mart.

4.3. Acar F., Toraman, Ç. (2014) Öğretim Elemanlarının Sınıf Yönetimine İlişkin Metaforları. 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. Gaziantep Üniversitesi. 7-8-9 Mayıs.

4.4. Babadoğan, C., Toraman Ç., Acar F. (2012). Türkiye’de Öğretme Kuramları ve Stratejileriyle İlgili Yapılan Bilimsel Çalışmalara Ait Bir İnceleme. 2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi. 27-28-29 Eylül.

5. Diğer Yayınlar

5.1. Acar, F. (2015) Etik Bir Araştırmacı Nasıl Olunur? (içinde Araştırma Yöntemlerine Giriş) Çeviri Ed. Arı, A. Konya: Eğitim Kitabevi (Çeviri Eser).

5.2. Acar, F. (2015) Seçkili Cevap Değerlendirme: Çoktan Seçmeli, İki Seçimli ve Eşleştirme Maddeleri. (içinde Sınıf İçi Değerlendirme, Etkili Ölçütlere Dayalı Etkili Bir Öğretim için İlke ve Uygulamalar) Çeviri Ed. Arı, A. Konya: Eğitim Kitabevi.

5.3. Kavak, O., Acar, F. (2014) Kültürel Değerlere Duyarlı İlginin Gücü. (içinde Kültürel Değerlere Duyarlı Eğitim) Çeviri Ed. Aydın, H. Ankara: Anı Yayıncılık

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Nimetullah YAŞAR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Boğaziçi Üniversitesi 2007

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Bilkent Üniversitesi, Beykent Üniversitesi

Araştırma Alanları

16. yy. Osmanlı Tarihi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

.

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Mehmet Polat TACAR
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Trakya Universitesi 1999

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Birçok eğitim kurumu

Araştırma Alanları

Dilbilimi, Bütüncül Dil Yaklaşımı,

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Celal SARIOĞLU
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Karadeniz Teknik Üniversitesi 2005

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Bahçeşehir Üniversitesi Beykent Üniversitesi İstanbul Aydın Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları

Dilbilimi, Çeviribilim, Dil edinimi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Translation of Cultural Norms in terms of Acceptability and Adequacy (Trabzon, 2005)

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Selçuk BAYRAM
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2009

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Hasan SAVAŞ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Anadolu Üniversitesi 2008 İngiliz Dili Eğitimi Doktora Programı / Bahçeşehir Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

İngiliz Dili Eğitimi, Öğretmen Eğitimi, İngiliz Dili Eğitiminde Ögretmen Gelisimi ve Değerlendirmesi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1. Savaş, H. (2016). Maintaining the efficacy of warm-up activities in EFL classrooms: An exploratory action research. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi- Journal of Qualitative Research in Education, 4(2), 65-85.

2. Savaş, H., & Erol, A. Y. (2015). Distribution and Comparison of Language Learning Strategies Used by Language Learners and Their Status as Repeating and Non-repeating at Language Levels. Journal of Language and Literature Education, 14, 1-22.

3. Savaş, H., & Yastıbaş, A. E. (2015). A Triangulated Evaluation of an Elective Advanced Reading Course at a Turkish University Context. International Journal of Linguistics and Communication, 3(1), 65-75.

4. Savaş, H., & Güleç, N. (2017). Emotional Expression Preferences of Two Bilingual Adults In Turkey Context: A Case Study. Paper presented at 4th International Conference on New Trends in Education “CLIL: Crafting Bilingual Minds”, Bahçesehir University, Istanbul: 17-18 November, 2017. Manuscript submitted for publication.

5. Savaş, H., & Dikilitaş, K. (2015). Comprehension and evaluation of information highlighting in given contexts by advanced learners of English. Manuscript in preparation.


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1. Savaş, H., Karabulut, A., & Güleç, N. (2016). Investigating the factors affecting student participation in EFL classrooms: A phenomenological study. Paper presented at Teachers Research! IATEFL Re-SIG, Bahçeşehir University International Conference, Istanbul, Turkey: 24-25 June 2016.

2. Savaş, H. (2015). Overcoming reticence of EFL learners in Language Classrooms: A teacher research at university context. Paper presented at Teachers Research! IATEFL Research SIG event, Izmir, Turkey: 18-19 June 2015. In K. Dikilitaş, M. Wyatt, J. Hanks, & D. Bullock (Eds.). Teachers engaging in research, (pp. 207-218). Faversham, Kent: United Kingdom.

3. Savaş, H. (2014). A study on the evaluation and the development of computerized essay scoring rubrics in terms of reliability and validity. Paper presented at the 4th International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina: 09-10 May 2014.

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Kerem GEÇMEN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Boğaziçi Üniversitesi 2008

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

ES Dil Hizmetleri, Mirora Çeviri ve Danışmanlık, İstanbul Aydın Üniversitesi

Araştırma Alanları

Dil Felsefesi, Çeviri Kuramı, Dil Teknolojileri

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Bildiriler:
Retranslation, Agency and Interplay between Conflicting Constraits: A Case of Non-Conformist Self-Retranslation [28.03.2018- Enriching Translation Studies Symposium]
Çeviri Üzerine Varsayımcı Söylemin Eleştirisi: Çeviri Stratejilerini Bağlamsallıştırmak [03.05.2018 - Asos Philology Congress]
“The Translator” in Gideon Toury's Target-Oriented Theory [26.10.2018 - Asos Philology Congress]

Çeviriler:
İnsanlığın Garip Tarihi, Darren Oldridge, Yerdeniz Yayınları 2006
Şahin’in Uçuşu, Gerald Haslam, Notos Öykü, Ağustos-Eylül 2007
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Truva ve Samsun Gezi Rehberleri 2006

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Çiğdem TAŞKIN GEÇMEN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Ege Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

amerikan kültür dil okulları, istanbul aydın üniversitesi

Araştırma Alanları

Çeviri Kuramı, Öz çeviri, Edebiyat ve Çeviribilimde Toplumsal Cinsiyet Kuramları, Modern Türk Edebiyatı, İrlanda Edebiyatı

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Self-Translation as Proper Translation: A Case Study of Erendiz Atasü’s The Other Side of the Mountain - Enriching Translation Studies through Re-Readings [28.03.2018]

Among the Waves of Feminism: The Past and Future Roles of Feminism in Translation Studies - AsosCongress IV [03.05.2018]

Re-Defining Self-Translation: Erendiz Atasü’s The Other Side Of The Mountain - AsosCongress V [27.10.2018]

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Özlem İLYAS
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Fatih BAYRAKÇIL
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Kurum Dışı Görevlendirme

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Rüçhan Çiğdem AKANYILDIZ GÖLBAŞİ
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Adı Soyadı Öğr.Gör. Ahmet Anıl AYGÜN
E-Posta [email protected]
Detay Öz Geçmiş
Medya

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları