Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Bilişim ve yönetim araçları konusunda bilime katkı sağlayan, sektördeki teknik ve üst düzey iş gücünde yerini alarak işletmeleri bilişimle donatıp, yönetebilecek ve alanında değer yaratabilecek adaylar yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Ulusal Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa EA puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
MIS1171280 EKONOMİNİN TEMELLERİ İngilizce 3 6
MIS1124480 MATEMATİK I İngilizce 3 4
MIS1155460 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İngilizce 3 4
MIS1134480 MUHASEBENİN TEMEL İLKELERİ İngilizce 3 5
MIS1154260 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ İngilizce 2 5
MIS1134320 MESLEKİ İLETİŞİM I İngilizce 4 4
TDL1110400 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
MIS1224550 MATEMATİK II İngilizce 3 4
MIS1271290 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ VE ALGORİTMALAR İngilizce 3 6
MIS1212174 SUNUM VE YAZIM TEKNİKLERİ İngilizce 3 4
MIS1265260 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ İngilizce 3 5
MIS1224520 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İngilizce 2 5
MIS1241260 MESLEKİ İLETİŞİM II İngilizce 4 4
TDL1210600 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
MIS2110873 PROGRAMLAMA DİLLERİ I İngilizce 3 7
MIS2111008 YÖNETİM VE ORGANİZASYON İngilizce 3 5
MIS2171320 E-TİCARET İngilizce 2 5
MIS2152740 İSTATİSTİK I İngilizce 3 5
MIS2110872 WEB TASARIMI TEMELLERİ İngilizce 3 6
ATA2110300 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I İngilizce 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
MIS2210876 ALGORİTMA VE VERİ YAPILARI İngilizce 2 4
MIS2252810 İSTATİSTİK II İngilizce 3 5
MIS2210875 PROGRAMLAMA DİLLERİ II İngilizce 3 7
MIS2210874 DAVRANIŞ BİLİMLERİ İngilizce 3 4
MIS2210877 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI İngilizce 3 6
ATA2210500 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II İngilizce 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
MIS3112176 İŞLETMELERDE NİCEL KARAR VERME YÖNTEMLERİ İngilizce 3 5
MIS3112175 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI İngilizce 3 4
MIS3112177 VERİ TABANI VE VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ İngilizce 3 4
MIS3112178 BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE E-İŞLETME İngilizce 3 5
MIS3110863 LOJİSTİK YÖNETİMİ İngilizce 3 5
MIS3113615 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA UYGULAMALARI İngilizce 3 5
MIS3110854 LİDERLİK VE YÖNETSEL BECERİLER İngilizce 3 5
MIS3171440 GİRİŞİMCİLİK İngilizce 3 5
MIS3153260 PAZARLAMANIN İLKELERİ İngilizce 3 5
MIS3112154 KURUMSAL YÖNETİŞİM VE SOSYAL SORUMLULUK İngilizce 3 5
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
MIS3212181 GÖRSEL PROGLAMLAMA İngilizce 3 4
MIS3212179 NESNE TABANLI PROGRAMLAMA İngilizce 3 4
MIS3271490 İŞ VE MESLEK AHLAKI İngilizce 2 2
MIS3212182 YAPAY ZEKA İngilizce 3 5
MIS3212029 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İngilizce 3 5
MIS3270470 STRATEJİK YÖNETİM İngilizce 3 5
MIS3212173 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA İngilizce 3 5
MIS3253290 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ İngilizce 3 5
MIS3212153 YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME İngilizce 3 5
MIS3212033 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ İngilizce 3 5
MIS3212183 SÜREÇ ANALİZİ İngilizce 3 5
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
MIS4112149 VERİ MADENCİLİĞİ VE İŞ ZEKASI İngilizce 3 5
MIS4113623 BİLİŞİM PROJELERİ YÖNETİMİ İngilizce 3 5
MIS4111514 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ İngilizce 2 5
MIS4171360 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ İngilizce 3 5
MIS4112151 DİJİTAL PAZARLAMA İngilizce 3 5
MIS4171550 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ İngilizce 3 5
MIS4113617 OYUN TEORİSİ İngilizce 3 5
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
MIS4213618 LİSANS BİTİRME PROJESİ İngilizce 3 20
MIS4213619 STAJ İngilizce 10
MIS4271450 KÜRESEL İŞLETMECİLİK İngilizce 3 5
MIS4253310 ÜRETİM YÖNETİMİ İngilizce 3 5

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Bilişim ve yönetim alanında teorik bilgileri tanımlar.
Bilişim ve yönetim alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Bilişim ve yönetim alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
Bilişim ve yönetim alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Bilişim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.

Öğrenme Yetkinliği

Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirilir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Bilişim ve yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar.
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.

Alana Özgü Yetkinlik

Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
Masaüstü, mobil, web gibi farklı platform yazılımlarını tek başına ve/veya bir ekip içerisinde yazar.

İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu kuruluşları, özel sektör, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde görev yapabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersden başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Prof.Dr. Gökhan SİLAHTAROĞLU

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ALGORİTMA VE VERİ YAPILARI 021000200000
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 104002000000
DAVRANIŞ BİLİMLERİ 000022000130
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 000020002030
İSTATİSTİK I 052003000030
İSTATİSTİK II 052003000030
İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 300202032010
İŞLETMELERDE NİCEL KARAR VERME YÖNTEMLERİ 154000400030
OYUN TEORİSİ 253002400020
SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI 415030300003
SÜREÇ ANALİZİ 100032300000
YAPAY ZEKA 544004500024
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 400001100000
YÖNETİM VE ORGANİZASYON 400303332030
YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 253222200030
İlişkili ders sayısı / 15/542732287122627661267
İlişki ağırlığı243222332123

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu