Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
STRATEJİK YÖNETİMMIS3270470Bahar Dönemi3+035
Ders Programı

Çarşamba 13:30-14:15

Çarşamba 14:30-15:15

Çarşamba 15:30-16:15

Cumartesi 13:30-14:15

Cumartesi 14:30-15:15

Cumartesi 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Elif BAYKAL
Dersi VerenlerÖğr.Gör.Dr. Bahar DİVRİK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDersin amacı; öğrencilere stratejik düşünme, araştırma, analiz etme ve yorumlama perspektifi kazandırmanın yanısıra, işletmelerin rekabetçi yapılarını sağlayabilmeleri/koruyabilmeleri için temel araçlardan biri olan stratejik yönetimle ilgili bilgi birikimini sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Ders Tanıtımı ve Stratejik Yönetime Giriş,Dış Çevre Analizi : Genel Çevre,İç Çevre (İşletme) Analizi,Stratejik Yön Belirleme: Vizyon, Misyon, Değerler, Amaç ve Hedefler,Temel ve Kurumsal Stratejiler,Rekabet (İş Birimi) Stratejileri,Fonksiyonel Stratejiler,Küresel Stratejiler,Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler: Birleşme, Satınalma, Stratejik İşbirliği ve Ortaklıklar,Stratejilerin Uygulanması: Yapı, Kültür ve Kaynak Dağılımı,Stratejik Değerlendirme ve Kontrol,Kurumsal Yönetişim, Sosyal Sorumluluk, İşletme Etiği ve Yönetsel Ahlak,Stratejik Liderlik,Yenilikçi İşletme Stratejileri ve Stratejik Girişimcilik; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1 Stratejik Yönetim ile ilgili temel kavramları açıklayabilecektir.10, 16, 9A
1.1 Stratejik düşünme ve stratejik planlamanın aşamalarını tanımlar.
1.2 Stratejik yönetimde liderliğin öneminin anlar.
1.3 Stratejik Yönetimin yararlarını ve başarısızlık nedenlerini açıklar.
2 Stratejik yönetim sürecini ve unsurlarını açıklayabilecektir.10, 16, 9A
2.1 Strateji oluşturma, uygulama ve değerlendirme evrelerini tanımlar.
2.2 Stratejik yönetim sürecini kavrar ve etkinliğini açıklar.
2.3 Vizyon ve misyonun nasıl geliştirilebileceğini açıklar.
3 İşletmelerin iç ve dış çevrelerini analiz edebilecektir. 10, 16, 9A
3.1 İşletmelerin iç ve dış çevreleri ile ilgili sorunları kavrar ve çözüm üretir.
3.2 Dış çevre analizinde kullanılan yöntemleri tanımlar.
3.3 Temel yetkinlikler, Değer zinciri ve SWOT analizlerini yapar ve sonuçlarını değerlendirir.
4 Stratejik yönetim, örgüt yapısı ve insan kaynakları ilişkisini açıklayabilecektir. 10, 16, 9A
4.1 Farklı örgüt yapılarını ve stratejik yönetim açısından önemini açıklar.
4.2 Stratejik yönetim açısından İnsan kaynaklarının önemini tanımlar.
4.3 Stratejik insan kaynakları yönetimi uygulamalarını açıklar.
4.4 İnsan kaynakları stratejileri ile örgüt stratejilerinin nasıl bütünleştirilebileceğini açıklar.
5. Üst yönetim, rekabet ve işlevsel stratejileri açıklayabilecektir. 10, 16, 9A
5.1 Temel kurumsal stratejilerin neler olduğunu tanımlar.
5.2 Kurumsal stratejilerin belirlenmesinde kullanılan yöntemleri açıklar.
5.3 Üst yönetim, rekabet ve işlevsel stratejiler arasındaki hiyerarşik ilişkiyi tanımlar.
6 Stratejilerin uygulanması ve bu çerçevede kaynakların ne şekilde dağıtılması gerektiğini açıklayabilecektir.10, 16, 9A
6.1 Strateji uygulama modelleri ve değişkenlerini açıklar.
6.2 Strateji uygulamasında örgütsel yapı ve sistemlerin rolünü tanımlar.
6.3 Stratejilerin çalışanların becerilerine ne şekilde uyarlanacağını açıklar.
7 Stratejilerin ne şekilde kontrol edilip, değerlendirilebileceğini açıklayabilecektir. 10, 16, 9A
7.1 Stratejilerin değerlendirme sürecini açıklar.
7.2 Etkin bir değerlendirme sisteminin özelliklerini tanımlar.
8 Stratejik yönetim açısından kurumsal yönetişim, sosyal sorumluluk ve iş etiği uygulamalarının önemini açıklayabilecektir. 10, 16, 9A
8.1 Kurumsal yönetişimin teorik altyapısını, amacı ve faydalarını, içsel ve dışsal mekanizmaları ile modellerini açıklar.
8.2 İşletmelerde sosyal sorumluluk stratejilerini tanımlar.
8.3 Etik stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanmasını açıklar.
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ders Tanıtımı ve Stratejik Yönetime Giriş
2Dış Çevre Analizi : Genel Çevre
3İç Çevre (İşletme) Analizi
4Stratejik Yön Belirleme: Vizyon, Misyon, Değerler, Amaç ve Hedefler
5Temel ve Kurumsal Stratejiler
6Rekabet (İş Birimi) Stratejileri
7Fonksiyonel Stratejiler
8Küresel Stratejiler
9Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler: Birleşme, Satınalma, Stratejik İşbirliği ve Ortaklıklar
10Stratejilerin Uygulanması: Yapı, Kültür ve Kaynak Dağılımı
11Stratejik Değerlendirme ve Kontrol
12Kurumsal Yönetişim, Sosyal Sorumluluk, İşletme Etiği ve Yönetsel Ahlak
13Stratejik Liderlik
14Yenilikçi İşletme Stratejileri ve Stratejik Girişimcilik
Kaynak
Foundations of Strategy. Robert M. Grant& Judith Jordan. 2014. Strategy Management.: Formulation, Implementation and Control. John A. Pearce , Richard B. Robinson. Amazon.com: Concepts in Strategic Management and Business Policy: 9780133126129: Thomas L. Wheelen, J. David Hunger, Alan N. Hoffman, Chuck Bamford: Books.
The New Strategic Brand Management: Advanced Insights and Strategic Thinking (New Strategic Brand Management: Creating & Sustaining Brand Equity) 5th Edition

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Bilişim ve yönetim alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Bilişim ve yönetim alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Bilişim ve yönetim alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
4
Bilişim ve yönetim alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Bilişim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirilir.
7
Bilişim ve yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Masaüstü, mobil, web gibi farklı platform yazılımlarını tek başına ve/veya bir ekip içerisinde yazar.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi8324
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı13535
Genel Sınav ve Hazırlığı14545
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)146
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(146/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
STRATEJİK YÖNETİMMIS3270470Bahar Dönemi3+035
Ders Programı

Çarşamba 13:30-14:15

Çarşamba 14:30-15:15

Çarşamba 15:30-16:15

Cumartesi 13:30-14:15

Cumartesi 14:30-15:15

Cumartesi 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Elif BAYKAL
Dersi VerenlerÖğr.Gör.Dr. Bahar DİVRİK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDersin amacı; öğrencilere stratejik düşünme, araştırma, analiz etme ve yorumlama perspektifi kazandırmanın yanısıra, işletmelerin rekabetçi yapılarını sağlayabilmeleri/koruyabilmeleri için temel araçlardan biri olan stratejik yönetimle ilgili bilgi birikimini sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Ders Tanıtımı ve Stratejik Yönetime Giriş,Dış Çevre Analizi : Genel Çevre,İç Çevre (İşletme) Analizi,Stratejik Yön Belirleme: Vizyon, Misyon, Değerler, Amaç ve Hedefler,Temel ve Kurumsal Stratejiler,Rekabet (İş Birimi) Stratejileri,Fonksiyonel Stratejiler,Küresel Stratejiler,Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler: Birleşme, Satınalma, Stratejik İşbirliği ve Ortaklıklar,Stratejilerin Uygulanması: Yapı, Kültür ve Kaynak Dağılımı,Stratejik Değerlendirme ve Kontrol,Kurumsal Yönetişim, Sosyal Sorumluluk, İşletme Etiği ve Yönetsel Ahlak,Stratejik Liderlik,Yenilikçi İşletme Stratejileri ve Stratejik Girişimcilik; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1 Stratejik Yönetim ile ilgili temel kavramları açıklayabilecektir.10, 16, 9A
1.1 Stratejik düşünme ve stratejik planlamanın aşamalarını tanımlar.
1.2 Stratejik yönetimde liderliğin öneminin anlar.
1.3 Stratejik Yönetimin yararlarını ve başarısızlık nedenlerini açıklar.
2 Stratejik yönetim sürecini ve unsurlarını açıklayabilecektir.10, 16, 9A
2.1 Strateji oluşturma, uygulama ve değerlendirme evrelerini tanımlar.
2.2 Stratejik yönetim sürecini kavrar ve etkinliğini açıklar.
2.3 Vizyon ve misyonun nasıl geliştirilebileceğini açıklar.
3 İşletmelerin iç ve dış çevrelerini analiz edebilecektir. 10, 16, 9A
3.1 İşletmelerin iç ve dış çevreleri ile ilgili sorunları kavrar ve çözüm üretir.
3.2 Dış çevre analizinde kullanılan yöntemleri tanımlar.
3.3 Temel yetkinlikler, Değer zinciri ve SWOT analizlerini yapar ve sonuçlarını değerlendirir.
4 Stratejik yönetim, örgüt yapısı ve insan kaynakları ilişkisini açıklayabilecektir. 10, 16, 9A
4.1 Farklı örgüt yapılarını ve stratejik yönetim açısından önemini açıklar.
4.2 Stratejik yönetim açısından İnsan kaynaklarının önemini tanımlar.
4.3 Stratejik insan kaynakları yönetimi uygulamalarını açıklar.
4.4 İnsan kaynakları stratejileri ile örgüt stratejilerinin nasıl bütünleştirilebileceğini açıklar.
5. Üst yönetim, rekabet ve işlevsel stratejileri açıklayabilecektir. 10, 16, 9A
5.1 Temel kurumsal stratejilerin neler olduğunu tanımlar.
5.2 Kurumsal stratejilerin belirlenmesinde kullanılan yöntemleri açıklar.
5.3 Üst yönetim, rekabet ve işlevsel stratejiler arasındaki hiyerarşik ilişkiyi tanımlar.
6 Stratejilerin uygulanması ve bu çerçevede kaynakların ne şekilde dağıtılması gerektiğini açıklayabilecektir.10, 16, 9A
6.1 Strateji uygulama modelleri ve değişkenlerini açıklar.
6.2 Strateji uygulamasında örgütsel yapı ve sistemlerin rolünü tanımlar.
6.3 Stratejilerin çalışanların becerilerine ne şekilde uyarlanacağını açıklar.
7 Stratejilerin ne şekilde kontrol edilip, değerlendirilebileceğini açıklayabilecektir. 10, 16, 9A
7.1 Stratejilerin değerlendirme sürecini açıklar.
7.2 Etkin bir değerlendirme sisteminin özelliklerini tanımlar.
8 Stratejik yönetim açısından kurumsal yönetişim, sosyal sorumluluk ve iş etiği uygulamalarının önemini açıklayabilecektir. 10, 16, 9A
8.1 Kurumsal yönetişimin teorik altyapısını, amacı ve faydalarını, içsel ve dışsal mekanizmaları ile modellerini açıklar.
8.2 İşletmelerde sosyal sorumluluk stratejilerini tanımlar.
8.3 Etik stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanmasını açıklar.
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ders Tanıtımı ve Stratejik Yönetime Giriş
2Dış Çevre Analizi : Genel Çevre
3İç Çevre (İşletme) Analizi
4Stratejik Yön Belirleme: Vizyon, Misyon, Değerler, Amaç ve Hedefler
5Temel ve Kurumsal Stratejiler
6Rekabet (İş Birimi) Stratejileri
7Fonksiyonel Stratejiler
8Küresel Stratejiler
9Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler: Birleşme, Satınalma, Stratejik İşbirliği ve Ortaklıklar
10Stratejilerin Uygulanması: Yapı, Kültür ve Kaynak Dağılımı
11Stratejik Değerlendirme ve Kontrol
12Kurumsal Yönetişim, Sosyal Sorumluluk, İşletme Etiği ve Yönetsel Ahlak
13Stratejik Liderlik
14Yenilikçi İşletme Stratejileri ve Stratejik Girişimcilik
Kaynak
Foundations of Strategy. Robert M. Grant& Judith Jordan. 2014. Strategy Management.: Formulation, Implementation and Control. John A. Pearce , Richard B. Robinson. Amazon.com: Concepts in Strategic Management and Business Policy: 9780133126129: Thomas L. Wheelen, J. David Hunger, Alan N. Hoffman, Chuck Bamford: Books.
The New Strategic Brand Management: Advanced Insights and Strategic Thinking (New Strategic Brand Management: Creating & Sustaining Brand Equity) 5th Edition

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Bilişim ve yönetim alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Bilişim ve yönetim alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Bilişim ve yönetim alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
4
Bilişim ve yönetim alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Bilişim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirilir.
7
Bilişim ve yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Masaüstü, mobil, web gibi farklı platform yazılımlarını tek başına ve/veya bir ekip içerisinde yazar.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:10Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:13