Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KURUMSAL KAYNAK PLANLAMAMIS3212173Bahar Dönemi3+035
Ders Programı

Pazartesi 16:30-17:15

Pazartesi 17:30-18:15

Pazartesi 18:30-19:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Recep ÖZSÜRÜNÇ
Dersi VerenlerÖğr.Gör.Dr. Mustafa Hakan SALDI
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıKurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemlerini mevcut kurumsal mimarilere başarılı bir şekilde entegre etmede, kavramları, ilkeleri ve en son teknolojiyle ilgili yöntemleri öğrencilere aktarmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Kurumsal Seviye ve ERP Kavramlarının İncelenmesine giriş ve genel bir bakış.,İş ve BT Entegrasyon Eğilimleri,Proje Planlama ve Yönetim kavramlarının gözden geçirilmesi,Vak'a # 1: Belirlenecek,Yaşam Döngüsü kavramları: 1) gelişim yaşam döngüsü mantığı. 2) geleneksel
ERPyaşam döngüsü 3) hızlandırılmış ERP yaşam döngüsü,Kurumsal süreç modelleme kavramları.Kurumsal süreç modelleme araçları ve
teknikleri,ERP Uygulama Zorlukları ve Başarı Faktörleri,İş Süreçlerinin Yeniden Yapılanması (BPR ve ERP) ERP FIT ve Misfits (uygunluk)
Analizleri,ERP Gereksinim Yönetimi,ERP Proje Ekibi Seçimi, Geliştirme ve Proje İletişimi,Değişim Yönetimi ve KontrolüERP Yapılandırma ve Kontrolü,Veri taşıma ve Veri Temizleme,Kalite güvencesive ERP Risk Yönetimi,ERP yöntem Mühendisliği; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Kuruluşların süreç görünümünü hem olduğu gibi hem de modellerini modellemek için kullanılan araç ve teknikleri tanımlayabilecektir.A
1.1. Kuruluşların süreç görünümünü modeller.
1.2. Model için kullanılan araç ve teknikleri tanımlar.
2. Süreç modelleme tekniklerini bir veya daha fazla modelleme ortamında uygulayabilecektir.A
2.1. Süreç modelleme tekniklerini sıralar.
2.2. Bir veya daha fazla süreç modelleme tekniği uygular.
3. Farklı ERP ürünlerinde ve geliştirme yöntemlerinde uyguladıkları kurumsal bilgi sistemlerindeki anahtar teknik terminolojiyi tanımlayabilecektir.2, 9A
3.1. Farklı ERP ürünlerini ve geliştirme yöntemlerini uygular.
3.2. Kurumsal bilgi sistemlerindeki anahtar teknik terminolojiyi tanımlar.
4. Başlıca ERP uygulamaları (SAP R / 3 ve Oracle / PeopleSoft / Sibel gibi) ile bu uygulamalara özgü sorunları yapılandırma ve yönetim arasındaki önemli farkları tanımlayabilecektir.14, 9A
4.1. Başlıca ERP uygulamalarını (SAP R / 3 ve Oracle / PeopleSoft / Sibel gibi) tanımlar.
4.2. Başlıca ERP uygulamalarına (SAP R / 3 ve Oracle / PeopleSoft / Sibel gibi) özgü sorunları tanımlar.
5. Mevcut bir mimariyi analiz edebilecek ve bir ERP uygulaması öncesi etkili bir boşluk analizi yapabilecek19, 4, 9A
5.1. Mevcut bir mimariyi analiz edebilir.
5.2. ERP uygulaması öncesi etkili bir boşluk analizi yapar.
6. Kurumsal mimari kaynaklarını çağdaş Kurumsal Mimariye dönüştürüp, eşleştirebilecektir.4, 9A
6.1. Kurumsal mimari kaynaklarını çağdaş Kurumsal Mimariye dönüştürür.
6.2. Kurumsal mimari kaynakları ve çağdaş Kurumsal Mimariyi eşleştirir.
7. Herhangi bir ERP uygulamasının yaşam döngüsü aşamalarını açıklayabilecektir.9A
7.1. Bütün ERP uygulamalarını açıklar.
7.2. ERP uygulamalarının yaşam döngüsü aşamalarını açıklar.
Öğretim Yöntemleri:14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Kurumsal Seviye ve ERP Kavramlarının İncelenmesine giriş ve genel bir bakış.
2İş ve BT Entegrasyon Eğilimleri
3Proje Planlama ve Yönetim kavramlarının gözden geçirilmesi
4Vak'a # 1: Belirlenecek
5Yaşam Döngüsü kavramları: 1) gelişim yaşam döngüsü mantığı. 2) geleneksel
ERPyaşam döngüsü 3) hızlandırılmış ERP yaşam döngüsü
6Kurumsal süreç modelleme kavramları.Kurumsal süreç modelleme araçları ve
teknikleri
7ERP Uygulama Zorlukları ve Başarı Faktörleri
8İş Süreçlerinin Yeniden Yapılanması (BPR ve ERP) ERP FIT ve Misfits (uygunluk)
Analizleri
9ERP Gereksinim Yönetimi
10ERP Proje Ekibi Seçimi, Geliştirme ve Proje İletişimi
11Değişim Yönetimi ve KontrolüERP Yapılandırma ve Kontrolü
12Veri taşıma ve Veri Temizleme
13Kalite güvencesive ERP Risk Yönetimi
14ERP yöntem Mühendisliği
Kaynak
Monk, E. F., & Wagner, B. J. (2013). Concepts in enterprise resource planning. Course Technology, Cengage Learning. Ganesh, K., Mohapatra, S., Anbuudayasankar, S. P., & Sivakumar, P. (2014). Enterprise resource planning: fundamentals of design and implementation. Springer.
Aktaş, R., Koçak, A., & Acar, V. (2010). Kurumsal kaynak planlaması: Teori ve bilgisayar destekli uygulama senaryoları. Gazi Kitabevi.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Bilişim ve yönetim alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Bilişim ve yönetim alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Bilişim ve yönetim alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
X
4
Bilişim ve yönetim alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Bilişim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirilir.
7
Bilişim ve yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Masaüstü, mobil, web gibi farklı platform yazılımlarını tek başına ve/veya bir ekip içerisinde yazar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14342
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi21020
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer11414
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11010
Genel Sınav ve Hazırlığı11010
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)138
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(138/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KURUMSAL KAYNAK PLANLAMAMIS3212173Bahar Dönemi3+035
Ders Programı

Pazartesi 16:30-17:15

Pazartesi 17:30-18:15

Pazartesi 18:30-19:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Recep ÖZSÜRÜNÇ
Dersi VerenlerÖğr.Gör.Dr. Mustafa Hakan SALDI
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıKurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemlerini mevcut kurumsal mimarilere başarılı bir şekilde entegre etmede, kavramları, ilkeleri ve en son teknolojiyle ilgili yöntemleri öğrencilere aktarmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Kurumsal Seviye ve ERP Kavramlarının İncelenmesine giriş ve genel bir bakış.,İş ve BT Entegrasyon Eğilimleri,Proje Planlama ve Yönetim kavramlarının gözden geçirilmesi,Vak'a # 1: Belirlenecek,Yaşam Döngüsü kavramları: 1) gelişim yaşam döngüsü mantığı. 2) geleneksel
ERPyaşam döngüsü 3) hızlandırılmış ERP yaşam döngüsü,Kurumsal süreç modelleme kavramları.Kurumsal süreç modelleme araçları ve
teknikleri,ERP Uygulama Zorlukları ve Başarı Faktörleri,İş Süreçlerinin Yeniden Yapılanması (BPR ve ERP) ERP FIT ve Misfits (uygunluk)
Analizleri,ERP Gereksinim Yönetimi,ERP Proje Ekibi Seçimi, Geliştirme ve Proje İletişimi,Değişim Yönetimi ve KontrolüERP Yapılandırma ve Kontrolü,Veri taşıma ve Veri Temizleme,Kalite güvencesive ERP Risk Yönetimi,ERP yöntem Mühendisliği; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Kuruluşların süreç görünümünü hem olduğu gibi hem de modellerini modellemek için kullanılan araç ve teknikleri tanımlayabilecektir.A
1.1. Kuruluşların süreç görünümünü modeller.
1.2. Model için kullanılan araç ve teknikleri tanımlar.
2. Süreç modelleme tekniklerini bir veya daha fazla modelleme ortamında uygulayabilecektir.A
2.1. Süreç modelleme tekniklerini sıralar.
2.2. Bir veya daha fazla süreç modelleme tekniği uygular.
3. Farklı ERP ürünlerinde ve geliştirme yöntemlerinde uyguladıkları kurumsal bilgi sistemlerindeki anahtar teknik terminolojiyi tanımlayabilecektir.2, 9A
3.1. Farklı ERP ürünlerini ve geliştirme yöntemlerini uygular.
3.2. Kurumsal bilgi sistemlerindeki anahtar teknik terminolojiyi tanımlar.
4. Başlıca ERP uygulamaları (SAP R / 3 ve Oracle / PeopleSoft / Sibel gibi) ile bu uygulamalara özgü sorunları yapılandırma ve yönetim arasındaki önemli farkları tanımlayabilecektir.14, 9A
4.1. Başlıca ERP uygulamalarını (SAP R / 3 ve Oracle / PeopleSoft / Sibel gibi) tanımlar.
4.2. Başlıca ERP uygulamalarına (SAP R / 3 ve Oracle / PeopleSoft / Sibel gibi) özgü sorunları tanımlar.
5. Mevcut bir mimariyi analiz edebilecek ve bir ERP uygulaması öncesi etkili bir boşluk analizi yapabilecek19, 4, 9A
5.1. Mevcut bir mimariyi analiz edebilir.
5.2. ERP uygulaması öncesi etkili bir boşluk analizi yapar.
6. Kurumsal mimari kaynaklarını çağdaş Kurumsal Mimariye dönüştürüp, eşleştirebilecektir.4, 9A
6.1. Kurumsal mimari kaynaklarını çağdaş Kurumsal Mimariye dönüştürür.
6.2. Kurumsal mimari kaynakları ve çağdaş Kurumsal Mimariyi eşleştirir.
7. Herhangi bir ERP uygulamasının yaşam döngüsü aşamalarını açıklayabilecektir.9A
7.1. Bütün ERP uygulamalarını açıklar.
7.2. ERP uygulamalarının yaşam döngüsü aşamalarını açıklar.
Öğretim Yöntemleri:14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Kurumsal Seviye ve ERP Kavramlarının İncelenmesine giriş ve genel bir bakış.
2İş ve BT Entegrasyon Eğilimleri
3Proje Planlama ve Yönetim kavramlarının gözden geçirilmesi
4Vak'a # 1: Belirlenecek
5Yaşam Döngüsü kavramları: 1) gelişim yaşam döngüsü mantığı. 2) geleneksel
ERPyaşam döngüsü 3) hızlandırılmış ERP yaşam döngüsü
6Kurumsal süreç modelleme kavramları.Kurumsal süreç modelleme araçları ve
teknikleri
7ERP Uygulama Zorlukları ve Başarı Faktörleri
8İş Süreçlerinin Yeniden Yapılanması (BPR ve ERP) ERP FIT ve Misfits (uygunluk)
Analizleri
9ERP Gereksinim Yönetimi
10ERP Proje Ekibi Seçimi, Geliştirme ve Proje İletişimi
11Değişim Yönetimi ve KontrolüERP Yapılandırma ve Kontrolü
12Veri taşıma ve Veri Temizleme
13Kalite güvencesive ERP Risk Yönetimi
14ERP yöntem Mühendisliği
Kaynak
Monk, E. F., & Wagner, B. J. (2013). Concepts in enterprise resource planning. Course Technology, Cengage Learning. Ganesh, K., Mohapatra, S., Anbuudayasankar, S. P., & Sivakumar, P. (2014). Enterprise resource planning: fundamentals of design and implementation. Springer.
Aktaş, R., Koçak, A., & Acar, V. (2010). Kurumsal kaynak planlaması: Teori ve bilgisayar destekli uygulama senaryoları. Gazi Kitabevi.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Bilişim ve yönetim alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Bilişim ve yönetim alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Bilişim ve yönetim alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
X
4
Bilişim ve yönetim alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Bilişim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirilir.
7
Bilişim ve yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Masaüstü, mobil, web gibi farklı platform yazılımlarını tek başına ve/veya bir ekip içerisinde yazar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:10Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:13