Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
YÖNEYLEM ARAŞTIRMASIMIS2210877Bahar Dönemi3+036
Ders Programı

Salı 13:30-14:15

Salı 14:30-15:15

Salı 15:30-16:15

Cumartesi 13:30-14:15

Cumartesi 14:30-15:15

Cumartesi 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Esra BAYTÖREN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Esra BAYTÖREN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin, Yöneylem Araştırması tekniklerini kullanarak, basit işletme problemlerinin formülasyonu ve çözümü için gerekli niteliklere ve arka plana sahip olması hedeflenmektedir
Dersin İçeriğiBu ders; Yöneylem Araştırması – Giriş ,Optimizasyona Giriş ,Doğrusal Programlama – Doğrusal Programla Modellerin Kurulumu ,Doğrusal Programlama – Çözüm Kavramı ,Doğrusal Programlama – Duyarlılık Analizi ,Doğrusal Programlama – Simplex Yöntemi ,Tamsayılı ve İkili Tamsayılı Doğrusal Programlama ,Doğrusal Hedef Programlama ,Ağ Modelleri – Kapsam, Tanımlama ve Uygulamaları ,Ağ Modelleri – Minimum Kapsayan Ağaç Algoritmaları ,Ağ Modelleri – En Kısa Yol Algoritmaları ,Ağ Modelleri – Proje Yönetimi (Pert ve CPM),Deterministik Dinamik Programlama ,Simülasyon Modelleri ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Yöneylem araştırmasının amacını açıklayabilecektir.12, 13, 16, 6, 9A, D, E
1.1 Yöneylem araştırmasının kullanım alanlarını listeler
1.2 Yöneylem araştırması yöntemlerini sınıflar
1.3 Modelleme kavramını tanımlar
2. Optimizasyonun mantığını açıklayabilecektir.12, 13, 16, 6, 9A, D, E
2.1 Doğrusal ve doğrusal olmayan optimizasyon modelleri arasındaki farkı açıklar
2.2 Yerel optimum ve global optimum kavramlarını açıklar
2.3 Kısıtlı ve kısıtsız optimizasyon kavramlarını açıklar
3. Doğrusal programlama modellerini açıklayabilecektir.12, 13, 16, 6, 9A, D, E
3.1 Basit işletme problemlerinin doğrusal programlama modellerini oluşturur
3.2 Tamsayılı ve ikili tamsayılı doğrusal programlama modellerini oluşturur
3.3 İkili değişkenleri kullanarak mantıksal kısıtlar oluşturur
4. Doğrusal programlama modellerini çözebilecektir. 12, 13, 16, 6, 9A, D, E
4.1 Grafik çözümün mantığını açıklar
4.2 Doğrusal programlama modellerinde dejenere durumları tanır
4.3 Simplex yöntemini uygular
4.4 Tamsayılı doğrusal programlama modellerinin çözüm mantığını açıklar
5. Hedef programlama modellerini tasarlayabilecektir.12, 13, 16, 6, 9A, D, E
5.1 Amaç ile hedef arasındaki farkı açıklar
5.2 Ağırlıklı ve Öncelikli hedef programlama arasındaki farkı açıklar
5.3 MS Excel Çözücü kullanarak hedef programlama modellerini çözer
6. İşletme uygulamaları ile ağ modelleri arasındaki ilişkiyi açıklayabilecektir.12, 13, 16, 6, 9A, D, E
6.1 Minimum kapsayan ağaç algoritmaları ile toplam mesafenin minimize edildiği ağı tasarlar
6.2 En kısa Yol algoritmaları ile ağ üzerindeki en kısa yolu hesaplar
6.3 PERT ve CPM algoritmalarının kullanımı ile projelerin nasıl planlandığını, izlendiğini ve kontrol edildiğini anlatır
7. Simülasyonunun temellerini anlatabilecektir.12, 13, 16, 6, 9A, D, E
7.1 Simülasyon türlerini açıklar
7.2 Monte Carlo Simülasyonunu açıklar
7.3 Elektronik tablolarda (MS Excel) simülasyonu uygular
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Yöneylem Araştırması – Giriş
2Optimizasyona Giriş
3Doğrusal Programlama – Doğrusal Programla Modellerin Kurulumu
4Doğrusal Programlama – Çözüm Kavramı
5Doğrusal Programlama – Duyarlılık Analizi
6Doğrusal Programlama – Simplex Yöntemi
7Tamsayılı ve İkili Tamsayılı Doğrusal Programlama
8Doğrusal Hedef Programlama
9Ağ Modelleri – Kapsam, Tanımlama ve Uygulamaları
10Ağ Modelleri – Minimum Kapsayan Ağaç Algoritmaları
11Ağ Modelleri – En Kısa Yol Algoritmaları
12Ağ Modelleri – Proje Yönetimi (Pert ve CPM)
13Deterministik Dinamik Programlama
14Simülasyon Modelleri
Kaynak
[1] Operations Research: An Introduction, Hamdy A. Taha, 11th edition, Pearson, 2023 [2] Introduction to Operations Research, Hillier, F.S. & Lieberman, G.J., 9th Edition, McGrawHill, 2010
[3] Yöneylem Araştırması, Taha, Hamdi A., 6.Basımdan çeviri, Çeviri: Ş.A.Baray ve Ş.Esnaf, Literatür Yayıncılık, 2016 [4] Yöneylem Araştırması: Nicel Karar Teknikleri, Özkan, Şule, 3. Baskı, Nobel Yayıncılık, 2012 [5] Ders notları http://mebis.medipol.edu.tr adresinde yayınlanacaktır

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Bilişim ve yönetim alanında teorik bilgileri tanımlar.
2
Bilişim ve yönetim alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Bilişim ve yönetim alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
X
4
Bilişim ve yönetim alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Bilişim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirilir.
7
Bilişim ve yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar.
X
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Masaüstü, mobil, web gibi farklı platform yazılımlarını tek başına ve/veya bir ekip içerisinde yazar.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi33090
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı14848
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)180
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(180/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
YÖNEYLEM ARAŞTIRMASIMIS2210877Bahar Dönemi3+036
Ders Programı

Salı 13:30-14:15

Salı 14:30-15:15

Salı 15:30-16:15

Cumartesi 13:30-14:15

Cumartesi 14:30-15:15

Cumartesi 15:30-16:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Esra BAYTÖREN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Esra BAYTÖREN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin, Yöneylem Araştırması tekniklerini kullanarak, basit işletme problemlerinin formülasyonu ve çözümü için gerekli niteliklere ve arka plana sahip olması hedeflenmektedir
Dersin İçeriğiBu ders; Yöneylem Araştırması – Giriş ,Optimizasyona Giriş ,Doğrusal Programlama – Doğrusal Programla Modellerin Kurulumu ,Doğrusal Programlama – Çözüm Kavramı ,Doğrusal Programlama – Duyarlılık Analizi ,Doğrusal Programlama – Simplex Yöntemi ,Tamsayılı ve İkili Tamsayılı Doğrusal Programlama ,Doğrusal Hedef Programlama ,Ağ Modelleri – Kapsam, Tanımlama ve Uygulamaları ,Ağ Modelleri – Minimum Kapsayan Ağaç Algoritmaları ,Ağ Modelleri – En Kısa Yol Algoritmaları ,Ağ Modelleri – Proje Yönetimi (Pert ve CPM),Deterministik Dinamik Programlama ,Simülasyon Modelleri ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Yöneylem araştırmasının amacını açıklayabilecektir.12, 13, 16, 6, 9A, D, E
1.1 Yöneylem araştırmasının kullanım alanlarını listeler
1.2 Yöneylem araştırması yöntemlerini sınıflar
1.3 Modelleme kavramını tanımlar
2. Optimizasyonun mantığını açıklayabilecektir.12, 13, 16, 6, 9A, D, E
2.1 Doğrusal ve doğrusal olmayan optimizasyon modelleri arasındaki farkı açıklar
2.2 Yerel optimum ve global optimum kavramlarını açıklar
2.3 Kısıtlı ve kısıtsız optimizasyon kavramlarını açıklar
3. Doğrusal programlama modellerini açıklayabilecektir.12, 13, 16, 6, 9A, D, E
3.1 Basit işletme problemlerinin doğrusal programlama modellerini oluşturur
3.2 Tamsayılı ve ikili tamsayılı doğrusal programlama modellerini oluşturur
3.3 İkili değişkenleri kullanarak mantıksal kısıtlar oluşturur
4. Doğrusal programlama modellerini çözebilecektir. 12, 13, 16, 6, 9A, D, E
4.1 Grafik çözümün mantığını açıklar
4.2 Doğrusal programlama modellerinde dejenere durumları tanır
4.3 Simplex yöntemini uygular
4.4 Tamsayılı doğrusal programlama modellerinin çözüm mantığını açıklar
5. Hedef programlama modellerini tasarlayabilecektir.12, 13, 16, 6, 9A, D, E
5.1 Amaç ile hedef arasındaki farkı açıklar
5.2 Ağırlıklı ve Öncelikli hedef programlama arasındaki farkı açıklar
5.3 MS Excel Çözücü kullanarak hedef programlama modellerini çözer
6. İşletme uygulamaları ile ağ modelleri arasındaki ilişkiyi açıklayabilecektir.12, 13, 16, 6, 9A, D, E
6.1 Minimum kapsayan ağaç algoritmaları ile toplam mesafenin minimize edildiği ağı tasarlar
6.2 En kısa Yol algoritmaları ile ağ üzerindeki en kısa yolu hesaplar
6.3 PERT ve CPM algoritmalarının kullanımı ile projelerin nasıl planlandığını, izlendiğini ve kontrol edildiğini anlatır
7. Simülasyonunun temellerini anlatabilecektir.12, 13, 16, 6, 9A, D, E
7.1 Simülasyon türlerini açıklar
7.2 Monte Carlo Simülasyonunu açıklar
7.3 Elektronik tablolarda (MS Excel) simülasyonu uygular
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Yöneylem Araştırması – Giriş
2Optimizasyona Giriş
3Doğrusal Programlama – Doğrusal Programla Modellerin Kurulumu
4Doğrusal Programlama – Çözüm Kavramı
5Doğrusal Programlama – Duyarlılık Analizi
6Doğrusal Programlama – Simplex Yöntemi
7Tamsayılı ve İkili Tamsayılı Doğrusal Programlama
8Doğrusal Hedef Programlama
9Ağ Modelleri – Kapsam, Tanımlama ve Uygulamaları
10Ağ Modelleri – Minimum Kapsayan Ağaç Algoritmaları
11Ağ Modelleri – En Kısa Yol Algoritmaları
12Ağ Modelleri – Proje Yönetimi (Pert ve CPM)
13Deterministik Dinamik Programlama
14Simülasyon Modelleri
Kaynak
[1] Operations Research: An Introduction, Hamdy A. Taha, 11th edition, Pearson, 2023 [2] Introduction to Operations Research, Hillier, F.S. & Lieberman, G.J., 9th Edition, McGrawHill, 2010
[3] Yöneylem Araştırması, Taha, Hamdi A., 6.Basımdan çeviri, Çeviri: Ş.A.Baray ve Ş.Esnaf, Literatür Yayıncılık, 2016 [4] Yöneylem Araştırması: Nicel Karar Teknikleri, Özkan, Şule, 3. Baskı, Nobel Yayıncılık, 2012 [5] Ders notları http://mebis.medipol.edu.tr adresinde yayınlanacaktır

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Bilişim ve yönetim alanında teorik bilgileri tanımlar.
2
Bilişim ve yönetim alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Bilişim ve yönetim alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
X
4
Bilişim ve yönetim alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Bilişim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirilir.
7
Bilişim ve yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar.
X
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Masaüstü, mobil, web gibi farklı platform yazılımlarını tek başına ve/veya bir ekip içerisinde yazar.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:10Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:13