Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
VERİ TABANI VE VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİMIS3112177Güz Dönemi3+034
Ders Programı

Salı 15:30-16:15

Salı 16:30-17:15

Salı 17:30-18:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Kevser ŞAHİNBAŞ
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Nada A. M. MISK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıVeritabanı temel terim ve kavramların kavratılması. İlişkisel veri model, tablo veri yapısı, ilişkisel cebir işlemleri, temel SQL ve ileri SQL sorguları, ODBC, saklı prosedüre ve fonksiyonların programlanması, trigger ve veritabanı uygulamaların geliştirilmesi konusunda temel oluşturmak
Dersin İçeriğiBu ders; Veritabanı yönetim sistemlerine giriş,İlişkisel Model Veritabanı Modeli,Veritabanı tasarımı-ER Veri Modeli,SQL-Veri tanımlama dili, Veri güncelleme dili,SQL-SELECT Sorgulama,SQL-Veri işleme dili-INSERT,UPDATE,DELETE,SQL-Sorgulama-Küme işlemleri, UNION, INTERSECT, EXCEPT,Ara Sınav,SQL-Sorgulama-JOIN,SQL-Sorgulama-GROUP BY, HAVING,SQL-Sorgulama-Alt sorgular,SQL-Triggers,SQL-Saklı prosedürler,SQL-Index, View; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Veritabanı kavramını ve dosya sistemlerini kavrayabilecektir. 6A
1.1. Veri kavramnıı tanımlar. 14, 6A
1.2. Dosya sistemlerini listeler. 6A
2. VTYS avantajlarını kavrayabilecektir. 6A
2.1. atomisitiyi tanımlar 6A
2.2. Eş zamanlı erişimi irdeleler. 6A
2.3. Veri güvenliğini ifade eder. 6A
2.4. Veri bulma kolaylığını VTYS çerçevesinde irdeler. 6A
3. Varlık ilişkisel modeli her hangi bir yazılım için şematik olarak kurabilecektir. 6A
3.1. İlişkisel veritabanının temel özelliklerini listeler. 6A
3.2. Anahtar, ilişki kavramlarını açıklar. 6A
4. SQL diliyle veritabanı üzerinde sorgulamalar yapabilecektir 6A
4.1. SQL komutları ile kayıt ekleme, silme, güncelleme işlemlerini gerçekleştirir. 6A
4.2. SQL dilinde kullanılan operatörleri ve görevlerini açıklar. 6A
4.3. Veriler üzerinde filtreleme işlemleri uygular. 6A
4.4. İç içe sorgular kullanır. 6A
5. C# , VB gibi diller içinde SQL dilini gömülü olarak kullanabilecektir. 6A
5.1. SQL Server hizmetlerini çalıştırır. 6A
5.2. Viewler geliştirir. 6A
6. Web tabanlı veri tabanı uygulamaları tasarlayabilecektir. 6A
6.1. Web tabanlı uygulamaya veri tabanı bağlantısı ekler. 6A
6.2. Kendi fonksiyonlarını tasarlar. 6A
7. Yazılıma veritabanı açısından bakıp bütünü görebilecektir. 14, 6A
7. 1. İleri seviyeli SQL komutları geliştirir. 6A
Öğretim Yöntemleri:14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Veritabanı yönetim sistemlerine giriş
2İlişkisel Model Veritabanı Modeli
3Veritabanı tasarımı-ER Veri Modeli
4SQL-Veri tanımlama dili, Veri güncelleme dili
5SQL-SELECT Sorgulama
6SQL-Veri işleme dili-INSERT,UPDATE,DELETE
7SQL-Sorgulama-Küme işlemleri, UNION, INTERSECT, EXCEPT
8Ara Sınav
9SQL-Sorgulama-JOIN
10SQL-Sorgulama-GROUP BY, HAVING
11SQL-Sorgulama-Alt sorgular
12SQL-Triggers
13SQL-Saklı prosedürler
14SQL-Index, View
Kaynak
Database Management Systems, R. Ramakrishnan, J.Gehrke, Third Edition – Mc Graw Hill. Second Edition: https://xuanhien.files.wordpress.com/2011/04/database-management-systems-raghu-ramakrishnan.pdf
Reading List: 1. Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management, 6th edition, Thomas Connolly, Carolyn Begg 2. Database Mangement Systems, R. Ramakrishnan, J.Gehrke, Third Edition – Mc Graw Hill. 3. Database System Concepts Avi Silberschatz, Henry F. Korth, S. SudarshanSeventh Edition, 2019 4. Veritabanı Sistemleri Dersi: Teoriden Pratiğe, N. ERCİL-ÇAĞILTAY ve G. TOKDEMİR, 2010 5. Veritabanı kavramı ve MS-SQL uygulamaları, Telciler, Coşkun, yazar, 2013

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Bilişim ve yönetim alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Bilişim ve yönetim alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Bilişim ve yönetim alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
X
4
Bilişim ve yönetim alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Bilişim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirilir.
X
7
Bilişim ve yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar.
X
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Masaüstü, mobil, web gibi farklı platform yazılımlarını tek başına ve/veya bir ekip içerisinde yazar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
VERİ TABANI VE VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİMIS3112177Güz Dönemi3+034
Ders Programı

Salı 15:30-16:15

Salı 16:30-17:15

Salı 17:30-18:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Kevser ŞAHİNBAŞ
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Nada A. M. MISK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıVeritabanı temel terim ve kavramların kavratılması. İlişkisel veri model, tablo veri yapısı, ilişkisel cebir işlemleri, temel SQL ve ileri SQL sorguları, ODBC, saklı prosedüre ve fonksiyonların programlanması, trigger ve veritabanı uygulamaların geliştirilmesi konusunda temel oluşturmak
Dersin İçeriğiBu ders; Veritabanı yönetim sistemlerine giriş,İlişkisel Model Veritabanı Modeli,Veritabanı tasarımı-ER Veri Modeli,SQL-Veri tanımlama dili, Veri güncelleme dili,SQL-SELECT Sorgulama,SQL-Veri işleme dili-INSERT,UPDATE,DELETE,SQL-Sorgulama-Küme işlemleri, UNION, INTERSECT, EXCEPT,Ara Sınav,SQL-Sorgulama-JOIN,SQL-Sorgulama-GROUP BY, HAVING,SQL-Sorgulama-Alt sorgular,SQL-Triggers,SQL-Saklı prosedürler,SQL-Index, View; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Veritabanı kavramını ve dosya sistemlerini kavrayabilecektir. 6A
1.1. Veri kavramnıı tanımlar. 14, 6A
1.2. Dosya sistemlerini listeler. 6A
2. VTYS avantajlarını kavrayabilecektir. 6A
2.1. atomisitiyi tanımlar 6A
2.2. Eş zamanlı erişimi irdeleler. 6A
2.3. Veri güvenliğini ifade eder. 6A
2.4. Veri bulma kolaylığını VTYS çerçevesinde irdeler. 6A
3. Varlık ilişkisel modeli her hangi bir yazılım için şematik olarak kurabilecektir. 6A
3.1. İlişkisel veritabanının temel özelliklerini listeler. 6A
3.2. Anahtar, ilişki kavramlarını açıklar. 6A
4. SQL diliyle veritabanı üzerinde sorgulamalar yapabilecektir 6A
4.1. SQL komutları ile kayıt ekleme, silme, güncelleme işlemlerini gerçekleştirir. 6A
4.2. SQL dilinde kullanılan operatörleri ve görevlerini açıklar. 6A
4.3. Veriler üzerinde filtreleme işlemleri uygular. 6A
4.4. İç içe sorgular kullanır. 6A
5. C# , VB gibi diller içinde SQL dilini gömülü olarak kullanabilecektir. 6A
5.1. SQL Server hizmetlerini çalıştırır. 6A
5.2. Viewler geliştirir. 6A
6. Web tabanlı veri tabanı uygulamaları tasarlayabilecektir. 6A
6.1. Web tabanlı uygulamaya veri tabanı bağlantısı ekler. 6A
6.2. Kendi fonksiyonlarını tasarlar. 6A
7. Yazılıma veritabanı açısından bakıp bütünü görebilecektir. 14, 6A
7. 1. İleri seviyeli SQL komutları geliştirir. 6A
Öğretim Yöntemleri:14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Veritabanı yönetim sistemlerine giriş
2İlişkisel Model Veritabanı Modeli
3Veritabanı tasarımı-ER Veri Modeli
4SQL-Veri tanımlama dili, Veri güncelleme dili
5SQL-SELECT Sorgulama
6SQL-Veri işleme dili-INSERT,UPDATE,DELETE
7SQL-Sorgulama-Küme işlemleri, UNION, INTERSECT, EXCEPT
8Ara Sınav
9SQL-Sorgulama-JOIN
10SQL-Sorgulama-GROUP BY, HAVING
11SQL-Sorgulama-Alt sorgular
12SQL-Triggers
13SQL-Saklı prosedürler
14SQL-Index, View
Kaynak
Database Management Systems, R. Ramakrishnan, J.Gehrke, Third Edition – Mc Graw Hill. Second Edition: https://xuanhien.files.wordpress.com/2011/04/database-management-systems-raghu-ramakrishnan.pdf
Reading List: 1. Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management, 6th edition, Thomas Connolly, Carolyn Begg 2. Database Mangement Systems, R. Ramakrishnan, J.Gehrke, Third Edition – Mc Graw Hill. 3. Database System Concepts Avi Silberschatz, Henry F. Korth, S. SudarshanSeventh Edition, 2019 4. Veritabanı Sistemleri Dersi: Teoriden Pratiğe, N. ERCİL-ÇAĞILTAY ve G. TOKDEMİR, 2010 5. Veritabanı kavramı ve MS-SQL uygulamaları, Telciler, Coşkun, yazar, 2013

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Bilişim ve yönetim alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Bilişim ve yönetim alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Bilişim ve yönetim alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
X
4
Bilişim ve yönetim alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Bilişim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirilir.
X
7
Bilişim ve yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar.
X
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Masaüstü, mobil, web gibi farklı platform yazılımlarını tek başına ve/veya bir ekip içerisinde yazar.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:10Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:13