Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İŞLETMELERDE NİCEL KARAR VERME YÖNTEMLERİMIS3112176Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Salı 08:00-08:45

Salı 09:00-09:45

Salı 10:00-10:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Esra BAYTÖREN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Esra BAYTÖREN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı öğrencilerin işletme karar problemlerini tek ve çok kriterli karar analizi, markov analizi, simülasyon modellemesi gibi nicel teknikleri kullanarak formüle edip çözebilmesi için gerekli niteliklere ve altyapıya sahip olmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Karar Teorisi - Temel Kavramlar, Karar Problemlerinin Özellikleri ve Karar Ortamları (Risk, Bilgisizlik, Belirsizlik),Fayda Teorisi, Rasyonalite ve Karar Verme,Bilgisizlik (Belirsizlik) Altında Karar Verme,Risk Altında Karar Verme,Çok Safhalı Kararlar ve Karar Ağaçları,Bayes Karar Analizi,Oyun Teorisi,Markov Analizi,Grup Kararları ve Sosyal Seçim,Çok Kriterli Karar Verme - Temel Kavramlar,Çok Kriterli Karar Verme - Analitik Hiyerarşi Süreci,Çok Kriterli Karar Verme - Analitik Ağ Süreci,Veri Zarflama Analizi,Simülasyon - Temel Kavramlar ve Uygulamalar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Karar Teorisinin unsurlarını, bireysel ve grup kararları arasındaki ayırımı tanımlayabilecektir.10, 12, 16, 9A, E
1.1 Karar sürecinde amaç, alternatif ve durumların belirlenmesinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini açıklar
1.2 Bireysel ve grup kararlarının özelliklerini tanımlar
2. Belirsizlik ve risk altında karar problemlerinin çözümünü gerçekleştirebilecektir. 10, 12, 16, 9A, E
2.1 Belirsizlik altında karar problemlerinde maximin, maximax ve pişmanlık gibi temel stratejileri kullanır
2.2 Risk altında karar problemlerinde beklenen değer, maksimum olabilirlik ve mükemmel bilginin beklenen değeri gibi temel stratejileri kullanır
3. Karar sürecinde deneyimlemenin değerini ifade edebilecektir.10, 12, 16, 9A, E
3.1 Olasılık ağacı diagramlarını oluşturur
3.2 Olasılık kestirimlerini Bayes analizi yoluyla revize eder
4. Markov analizini kullanarak gelecekteki (olası) koşulları veya durumları belirleyebilecektir. 10, 12, 16, 9A, E
4.1 Markov süreci modellerinin karar süreçlerindeki yerini açıklar
4.2 Geçiş olasılıkları matrisini kullanarak uzun-dönem (kararlı durum) koşullarını hesaplar
5. Çok kriterli karar verme problemlerini tasarlayabilecektir.10, 12, 16, 9A, E
5.1 Çok kriterli karar verme problemlerinde karar çerçevesinin oluşturulmasının önemini açıklar
5.2 Çok kriterli karar verme sürecinde AHP, ANP, Topsis ve Vikor gibi teknikleri kullanır
6. Simülasyonun avantaj ve dezavantajlarını açıklayabilecektir. 10, 12, 16, 9A, E
6.1 Bir karar sürecinde simülasyon tekniğinin gerekliliğini tespit eder
6.2 Excel kullanarak basit simülasyon modelleri oluşturur
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Karar Teorisi - Temel Kavramlar, Karar Problemlerinin Özellikleri ve Karar Ortamları (Risk, Bilgisizlik, Belirsizlik)
2Fayda Teorisi, Rasyonalite ve Karar Verme
3Bilgisizlik (Belirsizlik) Altında Karar Verme
4Risk Altında Karar Verme
5Çok Safhalı Kararlar ve Karar Ağaçları
6Bayes Karar Analizi
7Oyun Teorisi
8Markov Analizi
9Grup Kararları ve Sosyal Seçim
10Çok Kriterli Karar Verme - Temel Kavramlar
11Çok Kriterli Karar Verme - Analitik Hiyerarşi Süreci
12Çok Kriterli Karar Verme - Analitik Ağ Süreci
13Veri Zarflama Analizi
14Simülasyon - Temel Kavramlar ve Uygulamalar
Kaynak
[1] Quantitative Analysis for Management, B.Render & R.M.Stair & M.E.Hanna, 11th Edition, Pearson, 2012 [2] An Introduction to Decision Theory, Martin Peterson, Cambridge University Press, 2009 [3] Multi-Criteria Decision Making Methods: A Comparative Study, Panos M. Pardalos ve Donald Hearn (Editors), Springer Science+Business Media Dordrecht, 2000
[4] Ders Notları [5] Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri, B.Fatih Yıldırım ve Emrah Önder (Editörler), 2.Baskı, Dora Yayınları, 2015 [6] Karar Teorisi, Zerrin Aladağ, 2. Baskı, Umuttepe Yayınlar, 2014 [7] Karar Verme, Mustafa Aytaç ve Necmi Gürsakal (Editörler), Dora Yayınları, 2015

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Bilişim ve yönetim alanında teorik bilgileri tanımlar.
2
Bilişim ve yönetim alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Bilişim ve yönetim alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
X
4
Bilişim ve yönetim alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Bilişim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirilir.
7
Bilişim ve yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar.
X
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Masaüstü, mobil, web gibi farklı platform yazılımlarını tek başına ve/veya bir ekip içerisinde yazar.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi22550
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı15858
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(150/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İŞLETMELERDE NİCEL KARAR VERME YÖNTEMLERİMIS3112176Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Salı 08:00-08:45

Salı 09:00-09:45

Salı 10:00-10:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Esra BAYTÖREN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Esra BAYTÖREN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı öğrencilerin işletme karar problemlerini tek ve çok kriterli karar analizi, markov analizi, simülasyon modellemesi gibi nicel teknikleri kullanarak formüle edip çözebilmesi için gerekli niteliklere ve altyapıya sahip olmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Karar Teorisi - Temel Kavramlar, Karar Problemlerinin Özellikleri ve Karar Ortamları (Risk, Bilgisizlik, Belirsizlik),Fayda Teorisi, Rasyonalite ve Karar Verme,Bilgisizlik (Belirsizlik) Altında Karar Verme,Risk Altında Karar Verme,Çok Safhalı Kararlar ve Karar Ağaçları,Bayes Karar Analizi,Oyun Teorisi,Markov Analizi,Grup Kararları ve Sosyal Seçim,Çok Kriterli Karar Verme - Temel Kavramlar,Çok Kriterli Karar Verme - Analitik Hiyerarşi Süreci,Çok Kriterli Karar Verme - Analitik Ağ Süreci,Veri Zarflama Analizi,Simülasyon - Temel Kavramlar ve Uygulamalar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Karar Teorisinin unsurlarını, bireysel ve grup kararları arasındaki ayırımı tanımlayabilecektir.10, 12, 16, 9A, E
1.1 Karar sürecinde amaç, alternatif ve durumların belirlenmesinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini açıklar
1.2 Bireysel ve grup kararlarının özelliklerini tanımlar
2. Belirsizlik ve risk altında karar problemlerinin çözümünü gerçekleştirebilecektir. 10, 12, 16, 9A, E
2.1 Belirsizlik altında karar problemlerinde maximin, maximax ve pişmanlık gibi temel stratejileri kullanır
2.2 Risk altında karar problemlerinde beklenen değer, maksimum olabilirlik ve mükemmel bilginin beklenen değeri gibi temel stratejileri kullanır
3. Karar sürecinde deneyimlemenin değerini ifade edebilecektir.10, 12, 16, 9A, E
3.1 Olasılık ağacı diagramlarını oluşturur
3.2 Olasılık kestirimlerini Bayes analizi yoluyla revize eder
4. Markov analizini kullanarak gelecekteki (olası) koşulları veya durumları belirleyebilecektir. 10, 12, 16, 9A, E
4.1 Markov süreci modellerinin karar süreçlerindeki yerini açıklar
4.2 Geçiş olasılıkları matrisini kullanarak uzun-dönem (kararlı durum) koşullarını hesaplar
5. Çok kriterli karar verme problemlerini tasarlayabilecektir.10, 12, 16, 9A, E
5.1 Çok kriterli karar verme problemlerinde karar çerçevesinin oluşturulmasının önemini açıklar
5.2 Çok kriterli karar verme sürecinde AHP, ANP, Topsis ve Vikor gibi teknikleri kullanır
6. Simülasyonun avantaj ve dezavantajlarını açıklayabilecektir. 10, 12, 16, 9A, E
6.1 Bir karar sürecinde simülasyon tekniğinin gerekliliğini tespit eder
6.2 Excel kullanarak basit simülasyon modelleri oluşturur
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Karar Teorisi - Temel Kavramlar, Karar Problemlerinin Özellikleri ve Karar Ortamları (Risk, Bilgisizlik, Belirsizlik)
2Fayda Teorisi, Rasyonalite ve Karar Verme
3Bilgisizlik (Belirsizlik) Altında Karar Verme
4Risk Altında Karar Verme
5Çok Safhalı Kararlar ve Karar Ağaçları
6Bayes Karar Analizi
7Oyun Teorisi
8Markov Analizi
9Grup Kararları ve Sosyal Seçim
10Çok Kriterli Karar Verme - Temel Kavramlar
11Çok Kriterli Karar Verme - Analitik Hiyerarşi Süreci
12Çok Kriterli Karar Verme - Analitik Ağ Süreci
13Veri Zarflama Analizi
14Simülasyon - Temel Kavramlar ve Uygulamalar
Kaynak
[1] Quantitative Analysis for Management, B.Render & R.M.Stair & M.E.Hanna, 11th Edition, Pearson, 2012 [2] An Introduction to Decision Theory, Martin Peterson, Cambridge University Press, 2009 [3] Multi-Criteria Decision Making Methods: A Comparative Study, Panos M. Pardalos ve Donald Hearn (Editors), Springer Science+Business Media Dordrecht, 2000
[4] Ders Notları [5] Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri, B.Fatih Yıldırım ve Emrah Önder (Editörler), 2.Baskı, Dora Yayınları, 2015 [6] Karar Teorisi, Zerrin Aladağ, 2. Baskı, Umuttepe Yayınlar, 2014 [7] Karar Verme, Mustafa Aytaç ve Necmi Gürsakal (Editörler), Dora Yayınları, 2015

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Bilişim ve yönetim alanında teorik bilgileri tanımlar.
2
Bilişim ve yönetim alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Bilişim ve yönetim alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
X
4
Bilişim ve yönetim alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Bilişim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirilir.
7
Bilişim ve yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar.
X
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Masaüstü, mobil, web gibi farklı platform yazılımlarını tek başına ve/veya bir ekip içerisinde yazar.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:10Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:13