Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TEKNOLOJİ TARİHİ VE FELSEFESİMIS3214399Bahar Dönemi3+035
Ders Programı

Cuma 14:30-15:15

Cuma 15:30-16:15

Cuma 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Özge DOĞUÇ
Dersi VerenlerDoç.Dr. Oğuz AKPOLAT
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBilim ve teknolojik gelişmeler kapsamında genel bir teknoloji teorisi hakkında bilgi sahibi olmak ve bu teoriyi değişik disiplinler çerçevesinde yorumlayabilmek
Dersin İçeriğiBu ders; Yeniliklere, teknolojiye ve geleceğe dair düşünceler,Tenolojinin tarihsel gelişimi ve sürdürülebilirlik,Büyük düşünürler için tarih zaman çizelgesi,Teknolojinin felsefi temelleri,Teknolojiye ilişkin sorular,Kombinasyon ve yapılar,Olgular, bilim ve teknoloji,Mühendislik tasarımları,Teknolojilerin kökenine dair,Yapısal derinlik,Yeniden yapılandırmalar,Dönüşümün mekanizmaları,Teknoloji ve insan; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Bilim ve teknoloji tarihi hakkında bilgi sahibi olacaktır6, 9A, E
2. Teknoloji kavramı ve teknolojiye felsefi yaklaşımları anlayacaktır6, 9A, E
3. Genel bir teknoloji teorisi hakkındaki görüşleri inceleyecektir10, 16, 6, 9A, E
4. Teknolojinin bilim felsefesi ve diğer disiplinlerle ilişkisini kuracaktır10, 16, 6, 9A, E
5. Teknolojinin bugün ve gelecek üzerindeki etkilerini yorumlayacaktır.10, 16, 6, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Yeniliklere, teknolojiye ve geleceğe dair düşüncelerİlgili bölüm kaynaktan okunabilir
2Tenolojinin tarihsel gelişimi ve sürdürülebilirlikİlgili bölüm kaynaktan okunabilir
3Büyük düşünürler için tarih zaman çizelgesiİlgili bölüm kaynaktan okunabilir
4Teknolojinin felsefi temelleriİlgili bölüm kaynaktan okunabilir
5Teknolojiye ilişkin sorularİlgili bölüm kaynaktan okunabilir
6Kombinasyon ve yapılarİlgili bölüm kaynaktan okunabilir
7Olgular, bilim ve teknolojiİlgili bölüm kaynaktan okunabilir
9Mühendislik tasarımlarıİlgili bölüm kaynaktan okunabilir
10Teknolojilerin kökenine dairİlgili bölüm kaynaktan okunabilir
11Yapısal derinlikİlgili bölüm kaynaktan okunabilir
12Yeniden yapılandırmalarİlgili bölüm kaynaktan okunabilir
13Dönüşümün mekanizmalarıİlgili bölüm kaynaktan okunabilir
14Teknoloji ve insanİlgili bölüm kaynaktan okunabilir
Kaynak
Akpolat, O. (2017). Teknolojinin Mekanik, Metabolik ve İnsancıl Yapısı. AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology. Yaz/Summer – Cilt/Vol: 8 ‐ Sayı/Num: 28
Koyuncu, N., Akpolat, O. (Danışman), ,(2022),Teknolojik Değişimler açısından Sürdürülebilir Çevre Yönetimi, Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üni., Fen. Bil. Ens.,Çevre Bilimleri Anabilimdalı Harwood, J., (2010), Philosophy: A Beginner’s Guide, To The Ideas Of 100 Great Thinkers, Quercus, New York-London Wheeler, M., (2011), Martin Heidegger, Stanford, Encyclopedia of Philosophy, https://plato.stanford.edu/entries,/heidegger /#pagetopright Franssen, M., Lokhorst, G-J., Van de Poel, I .,(Adviser), (2018), Philosophy Of Technolgy, Stanford, Encyclopedia of Philosophy, https://plato.stanford.edu/entries/technology/ Woodford, C., (2021), Technoogy Time Line, (Kronolojik Bilgi), https://www.explainthatstuff.com/timeline.html, 23.09.2021 Arthur, B., (2009). The Nature of Technology. Penguin Books Limited. (Çeviren: İ. Çetin: Teknolojinin Doğası Nedir ve Nasıl Evrilir. Optimist Yayınları. 2011), Önsöz

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Bilişim ve yönetim alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Bilişim ve yönetim alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Bilişim ve yönetim alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
4
Bilişim ve yönetim alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Bilişim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirilir.
X
7
Bilişim ve yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
12
Masaüstü, mobil, web gibi farklı platform yazılımlarını tek başına ve/veya bir ekip içerisinde yazar.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi51050
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı13030
Genel Sınav ve Hazırlığı13030
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)152
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(152/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TEKNOLOJİ TARİHİ VE FELSEFESİMIS3214399Bahar Dönemi3+035
Ders Programı

Cuma 14:30-15:15

Cuma 15:30-16:15

Cuma 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Özge DOĞUÇ
Dersi VerenlerDoç.Dr. Oğuz AKPOLAT
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBilim ve teknolojik gelişmeler kapsamında genel bir teknoloji teorisi hakkında bilgi sahibi olmak ve bu teoriyi değişik disiplinler çerçevesinde yorumlayabilmek
Dersin İçeriğiBu ders; Yeniliklere, teknolojiye ve geleceğe dair düşünceler,Tenolojinin tarihsel gelişimi ve sürdürülebilirlik,Büyük düşünürler için tarih zaman çizelgesi,Teknolojinin felsefi temelleri,Teknolojiye ilişkin sorular,Kombinasyon ve yapılar,Olgular, bilim ve teknoloji,Mühendislik tasarımları,Teknolojilerin kökenine dair,Yapısal derinlik,Yeniden yapılandırmalar,Dönüşümün mekanizmaları,Teknoloji ve insan; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Bilim ve teknoloji tarihi hakkında bilgi sahibi olacaktır6, 9A, E
2. Teknoloji kavramı ve teknolojiye felsefi yaklaşımları anlayacaktır6, 9A, E
3. Genel bir teknoloji teorisi hakkındaki görüşleri inceleyecektir10, 16, 6, 9A, E
4. Teknolojinin bilim felsefesi ve diğer disiplinlerle ilişkisini kuracaktır10, 16, 6, 9A, E
5. Teknolojinin bugün ve gelecek üzerindeki etkilerini yorumlayacaktır.10, 16, 6, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Yeniliklere, teknolojiye ve geleceğe dair düşüncelerİlgili bölüm kaynaktan okunabilir
2Tenolojinin tarihsel gelişimi ve sürdürülebilirlikİlgili bölüm kaynaktan okunabilir
3Büyük düşünürler için tarih zaman çizelgesiİlgili bölüm kaynaktan okunabilir
4Teknolojinin felsefi temelleriİlgili bölüm kaynaktan okunabilir
5Teknolojiye ilişkin sorularİlgili bölüm kaynaktan okunabilir
6Kombinasyon ve yapılarİlgili bölüm kaynaktan okunabilir
7Olgular, bilim ve teknolojiİlgili bölüm kaynaktan okunabilir
9Mühendislik tasarımlarıİlgili bölüm kaynaktan okunabilir
10Teknolojilerin kökenine dairİlgili bölüm kaynaktan okunabilir
11Yapısal derinlikİlgili bölüm kaynaktan okunabilir
12Yeniden yapılandırmalarİlgili bölüm kaynaktan okunabilir
13Dönüşümün mekanizmalarıİlgili bölüm kaynaktan okunabilir
14Teknoloji ve insanİlgili bölüm kaynaktan okunabilir
Kaynak
Akpolat, O. (2017). Teknolojinin Mekanik, Metabolik ve İnsancıl Yapısı. AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology. Yaz/Summer – Cilt/Vol: 8 ‐ Sayı/Num: 28
Koyuncu, N., Akpolat, O. (Danışman), ,(2022),Teknolojik Değişimler açısından Sürdürülebilir Çevre Yönetimi, Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üni., Fen. Bil. Ens.,Çevre Bilimleri Anabilimdalı Harwood, J., (2010), Philosophy: A Beginner’s Guide, To The Ideas Of 100 Great Thinkers, Quercus, New York-London Wheeler, M., (2011), Martin Heidegger, Stanford, Encyclopedia of Philosophy, https://plato.stanford.edu/entries,/heidegger /#pagetopright Franssen, M., Lokhorst, G-J., Van de Poel, I .,(Adviser), (2018), Philosophy Of Technolgy, Stanford, Encyclopedia of Philosophy, https://plato.stanford.edu/entries/technology/ Woodford, C., (2021), Technoogy Time Line, (Kronolojik Bilgi), https://www.explainthatstuff.com/timeline.html, 23.09.2021 Arthur, B., (2009). The Nature of Technology. Penguin Books Limited. (Çeviren: İ. Çetin: Teknolojinin Doğası Nedir ve Nasıl Evrilir. Optimist Yayınları. 2011), Önsöz

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Bilişim ve yönetim alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Bilişim ve yönetim alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Bilişim ve yönetim alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
4
Bilişim ve yönetim alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Bilişim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirilir.
X
7
Bilişim ve yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
12
Masaüstü, mobil, web gibi farklı platform yazılımlarını tek başına ve/veya bir ekip içerisinde yazar.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:10Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:13