Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
YÖNETİM VE ORGANİZASYONMIS2111008Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Pazartesi 11:00-11:45

Pazartesi 12:00-12:45

Pazartesi 12:45-13:30

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Elif BAYKAL
Dersi VerenlerDoç.Dr. Öznur GÜLEN ERTOSUN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDersin amacı, öğrencilere işletme yönetim sürecine yönelik bilgilerin aktarılması ve öğrencilerin yönetim kavramları arasında bağlantı kurabilme yeterliliğinin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriğiBu ders; Yönetim Ve Organizasyonla ilgili Temel Kavramlar,Yönetim ve Çevre İlişkisi,Yönetim Düşüncesinin Gelişimi -Klasik Yönetim Düşüncesi,Yönetim Düşüncesinin Gelişimi -Neo-Klasik Yönetim Düşüncesi,Yönetim Düşüncesinin Gelişimi -Modern&Postmodern Yönetim Düşüncesi,Yönetim Fonksiyonları-Planlama Fonksiyon,Planlama Fonksiyonu –Stratejik Yönetim,Yönetim Fonksiyonları-Örgütleme Fonksiyonu,Örgütleme Fonksiyonu –İnsan Kaynakları Yönetim,Yönetim Fonksiyonları-Yürütme Fonksiyonu,Yürütme Fonksiyonu- Liderlik,Yürütme Fonksiyonu- Motivasyon ve İletişim,Yönetim Fonksiyonları-Denetim Fonksiyonu,Yönetimde Güncel Konular; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1 Yönetim ve organizasyonla ilgili temel kavramları açıklayabilir. 16, 9A
1.1 Yönetim, yönetici kavramları ile yönetici beceri ve rollerini açıklar.
1.2 Örgüt kavramını ve varoluş amacını tanımlar.
1.3 Günümüz yönetiminde öne çıkan kavramları tanımlar.
2 Yönetim- çevre ilişkisini açıklayabilir. 16, 9A
2.1 Genel çevre boyutlarının yönetim üzerindeki etkilerini tartışır.
2.2 Görev çevresini, boyutlarını ve söz konusu boyutların yönetim üzerindeki etkilerini tartışır.
2.3 İç çevre boyutlarının, yönetim açısından önemini değerlendirir.
3 Yönetim düşüncesinin tarihsel gelişimini tartışabilir. 16, 9A
3.1 Klasik yönetim yaklaşımını, öncüleri ve ilkeleri çerçevesinde açıklar.
3.2 Neo-klasik yönetim yaklaşımını, yapılan araştırmalar ve öncüleri çerçevesinde anlatır.
3.3 Modern yönetim yaklaşımlarını karşılaştırır.
3.4 Postmodern yönetimin teknik ve kavramlarını tartışır.
4 Planlama fonksiyonunu ve ilgili süreçleri tartışabilir. 16, 4A
4.1 Planlama fonksiyonu ile ilgili temel kavramları açıklar.
4.2 Planlama sürecinin aşamalarını özetler.
4.3 Stratejik Yönetim yaklaşımını açıklar.
4.4 SWOT analizi yaparak, rekabet stratejilerini oluşturur.
5 Örgüt yapılarını karşılaştırabilir. 16, 9A
5.1 Örgütleme fonksiyonu ile ilgili temel kavramları açıklar
5.2 Geleneksel (işlevsel, iş birimine göre) örgüt yapılarını inceler.
5.3 Modern (matris) örgüt yapılarını geleneksel yapılarla karşılaştırır.
5.4 Çağdaş (takım ve şebeke) örgüt yapılarının özelliklerini ve günümüz işletmeleri için önemini tartışır.
6 İnsan kaynakları yönetiminin, örgütlemedeki rolünü tartışabilir. 16, 9A
6.1 İnsan kaynakları yönetiminin, örgütsel yapı içindeki yerini ve etkililiğini açıklar.
6.2 İnsan kaynakları yönetimi işlevlerinin örgütleme fonksiyonu üzerindeki etkisini anlatır.
6.3 İnsan kaynakları yönetimi ile örgütleme fonksiyonu arasındaki etkileşimi tartışır.
7 Yürütme fonksiyonunu, liderlik ve motivasyon teorileri çerçevesinde inceleyebilir. 16, 9A
7.1 Liderlik kavramının gelişimini ilgili teoriler çerçevesinde açıklar.
7.2 Liderlikte motivasyonun önemini ve motivasyon teorilerini tartışır.
7.3 Yürütme fonksiyonunda iletişimin önemini anlatır.
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Yönetim Ve Organizasyonla ilgili Temel Kavramlar
2Yönetim ve Çevre İlişkisiÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür.
3Yönetim Düşüncesinin Gelişimi -Klasik Yönetim DüşüncesiÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür.
4Yönetim Düşüncesinin Gelişimi -Neo-Klasik Yönetim DüşüncesiÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür.
5Yönetim Düşüncesinin Gelişimi -Modern&Postmodern Yönetim DüşüncesiÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür. Ayrıca, öğrenciler ilgili vaka analizini okumak ve işlenilen konular çerçevesinde vakayı yorumlamakla yükümlüdür.
6Yönetim Fonksiyonları-Planlama FonksiyonÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür. Ayrıca, öğrenciler ilgili vaka analizini okumak ve işlenilen konular çerçevesinde vakayı yorumlamakla yükümlüdür.
7Planlama Fonksiyonu –Stratejik YönetimÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür. Ayrıca, öğrenciler ilgili vaka analizini okumak ve işlenilen konular çerçevesinde vakayı yorumlamakla yükümlüdür.
8Yönetim Fonksiyonları-Örgütleme FonksiyonuÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür
9Örgütleme Fonksiyonu –İnsan Kaynakları YönetimÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür. Ayrıca, öğrenciler ilgili vaka analizini okumak ve işlenilen konular çerçevesinde vakayı yorumlamakla yükümlüdür.
10Yönetim Fonksiyonları-Yürütme FonksiyonuÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür. Ayrıca, öğrenciler ilgili vaka analizini okumak ve işlenilen konular çerçevesinde vakayı yorumlamakla yükümlüdür.
11Yürütme Fonksiyonu- LiderlikÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür. Ayrıca, öğrenciler ilgili vaka analizini okumak ve işlenilen konular çerçevesinde vakayı yorumlamakla yükümlüdür.
12Yürütme Fonksiyonu- Motivasyon ve İletişimÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür. Ayrıca, öğrenciler ilgili vaka analizini okumak ve işlenilen konular çerçevesinde vakayı yorumlamakla yükümlüdür.
13Yönetim Fonksiyonları-Denetim FonksiyonuÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür.
14Yönetimde Güncel KonularÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür.
Kaynak
-Robbins, S. & Coulter, M. Fundamentals of Management. Upper Saddle River, NJ:Pearson. -Daft. R. & Benson. Management. Cengage Learning. -Ders Notları, Ders sunumları
- Thomas S. Bateman ve Scott A. Snell (2016). Yönetim. (Ed.Senem Besler&Cihat Erbil). Nobel Kitapevi. - Tamer Koçel (2015). İşletme Yöneticiliği (Yönetim ve Organizasyon - Organizasyonlarda Davranış - Klasik, Modern, Çağdaş ve Güncel Yaklaşımlar), Beta Yayınevi. -Haftalık/aylık işletme ve ekonomi dergileri.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Bilişim ve yönetim alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Bilişim ve yönetim alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Bilişim ve yönetim alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
4
Bilişim ve yönetim alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Bilişim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirilir.
X
7
Bilişim ve yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar.
X
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Masaüstü, mobil, web gibi farklı platform yazılımlarını tek başına ve/veya bir ekip içerisinde yazar.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi71070
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11515
Genel Sınav ve Hazırlığı12525
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)152
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(152/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
YÖNETİM VE ORGANİZASYONMIS2111008Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Pazartesi 11:00-11:45

Pazartesi 12:00-12:45

Pazartesi 12:45-13:30

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Elif BAYKAL
Dersi VerenlerDoç.Dr. Öznur GÜLEN ERTOSUN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDersin amacı, öğrencilere işletme yönetim sürecine yönelik bilgilerin aktarılması ve öğrencilerin yönetim kavramları arasında bağlantı kurabilme yeterliliğinin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriğiBu ders; Yönetim Ve Organizasyonla ilgili Temel Kavramlar,Yönetim ve Çevre İlişkisi,Yönetim Düşüncesinin Gelişimi -Klasik Yönetim Düşüncesi,Yönetim Düşüncesinin Gelişimi -Neo-Klasik Yönetim Düşüncesi,Yönetim Düşüncesinin Gelişimi -Modern&Postmodern Yönetim Düşüncesi,Yönetim Fonksiyonları-Planlama Fonksiyon,Planlama Fonksiyonu –Stratejik Yönetim,Yönetim Fonksiyonları-Örgütleme Fonksiyonu,Örgütleme Fonksiyonu –İnsan Kaynakları Yönetim,Yönetim Fonksiyonları-Yürütme Fonksiyonu,Yürütme Fonksiyonu- Liderlik,Yürütme Fonksiyonu- Motivasyon ve İletişim,Yönetim Fonksiyonları-Denetim Fonksiyonu,Yönetimde Güncel Konular; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1 Yönetim ve organizasyonla ilgili temel kavramları açıklayabilir. 16, 9A
1.1 Yönetim, yönetici kavramları ile yönetici beceri ve rollerini açıklar.
1.2 Örgüt kavramını ve varoluş amacını tanımlar.
1.3 Günümüz yönetiminde öne çıkan kavramları tanımlar.
2 Yönetim- çevre ilişkisini açıklayabilir. 16, 9A
2.1 Genel çevre boyutlarının yönetim üzerindeki etkilerini tartışır.
2.2 Görev çevresini, boyutlarını ve söz konusu boyutların yönetim üzerindeki etkilerini tartışır.
2.3 İç çevre boyutlarının, yönetim açısından önemini değerlendirir.
3 Yönetim düşüncesinin tarihsel gelişimini tartışabilir. 16, 9A
3.1 Klasik yönetim yaklaşımını, öncüleri ve ilkeleri çerçevesinde açıklar.
3.2 Neo-klasik yönetim yaklaşımını, yapılan araştırmalar ve öncüleri çerçevesinde anlatır.
3.3 Modern yönetim yaklaşımlarını karşılaştırır.
3.4 Postmodern yönetimin teknik ve kavramlarını tartışır.
4 Planlama fonksiyonunu ve ilgili süreçleri tartışabilir. 16, 4A
4.1 Planlama fonksiyonu ile ilgili temel kavramları açıklar.
4.2 Planlama sürecinin aşamalarını özetler.
4.3 Stratejik Yönetim yaklaşımını açıklar.
4.4 SWOT analizi yaparak, rekabet stratejilerini oluşturur.
5 Örgüt yapılarını karşılaştırabilir. 16, 9A
5.1 Örgütleme fonksiyonu ile ilgili temel kavramları açıklar
5.2 Geleneksel (işlevsel, iş birimine göre) örgüt yapılarını inceler.
5.3 Modern (matris) örgüt yapılarını geleneksel yapılarla karşılaştırır.
5.4 Çağdaş (takım ve şebeke) örgüt yapılarının özelliklerini ve günümüz işletmeleri için önemini tartışır.
6 İnsan kaynakları yönetiminin, örgütlemedeki rolünü tartışabilir. 16, 9A
6.1 İnsan kaynakları yönetiminin, örgütsel yapı içindeki yerini ve etkililiğini açıklar.
6.2 İnsan kaynakları yönetimi işlevlerinin örgütleme fonksiyonu üzerindeki etkisini anlatır.
6.3 İnsan kaynakları yönetimi ile örgütleme fonksiyonu arasındaki etkileşimi tartışır.
7 Yürütme fonksiyonunu, liderlik ve motivasyon teorileri çerçevesinde inceleyebilir. 16, 9A
7.1 Liderlik kavramının gelişimini ilgili teoriler çerçevesinde açıklar.
7.2 Liderlikte motivasyonun önemini ve motivasyon teorilerini tartışır.
7.3 Yürütme fonksiyonunda iletişimin önemini anlatır.
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Yönetim Ve Organizasyonla ilgili Temel Kavramlar
2Yönetim ve Çevre İlişkisiÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür.
3Yönetim Düşüncesinin Gelişimi -Klasik Yönetim DüşüncesiÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür.
4Yönetim Düşüncesinin Gelişimi -Neo-Klasik Yönetim DüşüncesiÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür.
5Yönetim Düşüncesinin Gelişimi -Modern&Postmodern Yönetim DüşüncesiÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür. Ayrıca, öğrenciler ilgili vaka analizini okumak ve işlenilen konular çerçevesinde vakayı yorumlamakla yükümlüdür.
6Yönetim Fonksiyonları-Planlama FonksiyonÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür. Ayrıca, öğrenciler ilgili vaka analizini okumak ve işlenilen konular çerçevesinde vakayı yorumlamakla yükümlüdür.
7Planlama Fonksiyonu –Stratejik YönetimÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür. Ayrıca, öğrenciler ilgili vaka analizini okumak ve işlenilen konular çerçevesinde vakayı yorumlamakla yükümlüdür.
8Yönetim Fonksiyonları-Örgütleme FonksiyonuÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür
9Örgütleme Fonksiyonu –İnsan Kaynakları YönetimÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür. Ayrıca, öğrenciler ilgili vaka analizini okumak ve işlenilen konular çerçevesinde vakayı yorumlamakla yükümlüdür.
10Yönetim Fonksiyonları-Yürütme FonksiyonuÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür. Ayrıca, öğrenciler ilgili vaka analizini okumak ve işlenilen konular çerçevesinde vakayı yorumlamakla yükümlüdür.
11Yürütme Fonksiyonu- LiderlikÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür. Ayrıca, öğrenciler ilgili vaka analizini okumak ve işlenilen konular çerçevesinde vakayı yorumlamakla yükümlüdür.
12Yürütme Fonksiyonu- Motivasyon ve İletişimÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür. Ayrıca, öğrenciler ilgili vaka analizini okumak ve işlenilen konular çerçevesinde vakayı yorumlamakla yükümlüdür.
13Yönetim Fonksiyonları-Denetim FonksiyonuÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür.
14Yönetimde Güncel KonularÖğrenciler, kaynak kitaplardaki ilgili bölümleri okumakla yükümlüdür.
Kaynak
-Robbins, S. & Coulter, M. Fundamentals of Management. Upper Saddle River, NJ:Pearson. -Daft. R. & Benson. Management. Cengage Learning. -Ders Notları, Ders sunumları
- Thomas S. Bateman ve Scott A. Snell (2016). Yönetim. (Ed.Senem Besler&Cihat Erbil). Nobel Kitapevi. - Tamer Koçel (2015). İşletme Yöneticiliği (Yönetim ve Organizasyon - Organizasyonlarda Davranış - Klasik, Modern, Çağdaş ve Güncel Yaklaşımlar), Beta Yayınevi. -Haftalık/aylık işletme ve ekonomi dergileri.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Bilişim ve yönetim alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Bilişim ve yönetim alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Bilişim ve yönetim alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
4
Bilişim ve yönetim alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Bilişim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirilir.
X
7
Bilişim ve yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar.
X
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Masaüstü, mobil, web gibi farklı platform yazılımlarını tek başına ve/veya bir ekip içerisinde yazar.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:10Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:13