Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DAVRANIŞ BİLİMLERİMIS2210874Bahar Dönemi3+034
Ders Programı

Çarşamba 10:00-10:45

Çarşamba 11:00-11:45

Çarşamba 12:00-12:45

Cumartesi 10:00-10:45

Cumartesi 11:00-11:45

Cumartesi 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Öznur GÜLEN ERTOSUN
Dersi VerenlerDoç.Dr. Öznur GÜLEN ERTOSUN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacıİnsan davranışının nedenlerini ve bunları etkileyen faktörleri belirlemek, insanları anlamak ve yönetmek için en önemli anahtardır. Dersin temel amacı insan hakkında tam bir anlayış sergilemeye, davranışları tahmin etmeye ve aynı zamanda onu olumlu yönde yönlendirmenin yollarını öğretmeye çalışmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Davranış Bilimlerine Giriş,Algı,Tutum,Atıf,Duygular,Motivasyon,Gruplar,Duygusal ve Sosyal Bulaşma,Kültür, Sosyalleşme ve Kişilik,Sosyal Etki ve Uyum,Öğrenme,İzlenim Yönetimi,Savunma Mekanizmaları,İletişim ve Çatışma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Davranış bilimleri ile ilgili temel kavramları ve yaklaşımları yorumlayabilecektir.9A
1.1 İnsan davranışı ile ilgili temel kavramları tanımlar.
1.2 İnsan davranışlarını şekillendiren unsurları açıklayan farklı yaklaşımların temel ilkelerini kıyaslar.
2. Algılama ve öğrenme süreçlerini ifade edebilecektir.9A
2.1 Algılama ve algı yanılmalarını açıklar.
2.2 Atfetmeyi etkileyen faktörleri listeler.
2.3 Öğrenme ve davranış değişikliği sürecini özetler.
3. İnsan davranışlarının nedenlerini değerlendirebilecektir9A, E
3.1 Kişilik teorilerini ve kişilik özelliklerini yorumlar.
3.2 Motivasyon kaynaklarını tanımlar.
4. Kişinin çevresi ile etkileşimini değerlendirebilecektir9A
4.1 Kişilerin sosyal çevre ve kurumlar içindeki yerini yorumlar.
4.2 Kültürel farklılıkları açıklar.
4.3 Değer ve inançlar sisteminin bireyler üzerindeki etkisini değerlendirir.
5. İletişim, çatışma ve stres yönetimi konusunda teorik ve pratik bilgileri analiz edebilecektir.9A
5.1 Etkili iletişimi etkisiz iletişimden ayırt eder.
5.2 Çatışma çözümü için kullanabileceği stratejileri açıklar.
5.3 Stresle baş etme yöntemlerini özetler.
Öğretim Yöntemleri:9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Davranış Bilimlerine Giriş
2Algı
3Tutum
4Atıf
5Duygular
6Motivasyon
7Gruplar
8Duygusal ve Sosyal Bulaşma
9Kültür, Sosyalleşme ve Kişilik
10Sosyal Etki ve Uyum
11Öğrenme
12İzlenim Yönetimi
13Savunma Mekanizmaları
14İletişim ve Çatışma
Kaynak
Schinka, J. A., Velicer, W. F., & Weiner, I. B. (Eds.). (2013). Handbook of psychology: Research methods in psychology (2nd ed.). John Wiley & Sons, Inc.
Güney, S. (2017). Davranış Bilimleri. (10. basım). Nobel Yayınevi.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Bilişim ve yönetim alanında teorik bilgileri tanımlar.
2
Bilişim ve yönetim alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Bilişim ve yönetim alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
4
Bilişim ve yönetim alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Bilişim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirilir.
X
7
Bilişim ve yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Masaüstü, mobil, web gibi farklı platform yazılımlarını tek başına ve/veya bir ekip içerisinde yazar.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati300
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DAVRANIŞ BİLİMLERİMIS2210874Bahar Dönemi3+034
Ders Programı

Çarşamba 10:00-10:45

Çarşamba 11:00-11:45

Çarşamba 12:00-12:45

Cumartesi 10:00-10:45

Cumartesi 11:00-11:45

Cumartesi 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Öznur GÜLEN ERTOSUN
Dersi VerenlerDoç.Dr. Öznur GÜLEN ERTOSUN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacıİnsan davranışının nedenlerini ve bunları etkileyen faktörleri belirlemek, insanları anlamak ve yönetmek için en önemli anahtardır. Dersin temel amacı insan hakkında tam bir anlayış sergilemeye, davranışları tahmin etmeye ve aynı zamanda onu olumlu yönde yönlendirmenin yollarını öğretmeye çalışmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Davranış Bilimlerine Giriş,Algı,Tutum,Atıf,Duygular,Motivasyon,Gruplar,Duygusal ve Sosyal Bulaşma,Kültür, Sosyalleşme ve Kişilik,Sosyal Etki ve Uyum,Öğrenme,İzlenim Yönetimi,Savunma Mekanizmaları,İletişim ve Çatışma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Davranış bilimleri ile ilgili temel kavramları ve yaklaşımları yorumlayabilecektir.9A
1.1 İnsan davranışı ile ilgili temel kavramları tanımlar.
1.2 İnsan davranışlarını şekillendiren unsurları açıklayan farklı yaklaşımların temel ilkelerini kıyaslar.
2. Algılama ve öğrenme süreçlerini ifade edebilecektir.9A
2.1 Algılama ve algı yanılmalarını açıklar.
2.2 Atfetmeyi etkileyen faktörleri listeler.
2.3 Öğrenme ve davranış değişikliği sürecini özetler.
3. İnsan davranışlarının nedenlerini değerlendirebilecektir9A, E
3.1 Kişilik teorilerini ve kişilik özelliklerini yorumlar.
3.2 Motivasyon kaynaklarını tanımlar.
4. Kişinin çevresi ile etkileşimini değerlendirebilecektir9A
4.1 Kişilerin sosyal çevre ve kurumlar içindeki yerini yorumlar.
4.2 Kültürel farklılıkları açıklar.
4.3 Değer ve inançlar sisteminin bireyler üzerindeki etkisini değerlendirir.
5. İletişim, çatışma ve stres yönetimi konusunda teorik ve pratik bilgileri analiz edebilecektir.9A
5.1 Etkili iletişimi etkisiz iletişimden ayırt eder.
5.2 Çatışma çözümü için kullanabileceği stratejileri açıklar.
5.3 Stresle baş etme yöntemlerini özetler.
Öğretim Yöntemleri:9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Davranış Bilimlerine Giriş
2Algı
3Tutum
4Atıf
5Duygular
6Motivasyon
7Gruplar
8Duygusal ve Sosyal Bulaşma
9Kültür, Sosyalleşme ve Kişilik
10Sosyal Etki ve Uyum
11Öğrenme
12İzlenim Yönetimi
13Savunma Mekanizmaları
14İletişim ve Çatışma
Kaynak
Schinka, J. A., Velicer, W. F., & Weiner, I. B. (Eds.). (2013). Handbook of psychology: Research methods in psychology (2nd ed.). John Wiley & Sons, Inc.
Güney, S. (2017). Davranış Bilimleri. (10. basım). Nobel Yayınevi.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Bilişim ve yönetim alanında teorik bilgileri tanımlar.
2
Bilişim ve yönetim alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Bilişim ve yönetim alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
4
Bilişim ve yönetim alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Bilişim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirilir.
X
7
Bilişim ve yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Masaüstü, mobil, web gibi farklı platform yazılımlarını tek başına ve/veya bir ekip içerisinde yazar.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:10Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:13