Skip to main content

Aim

The Department of Interior Architecture and Environmental Design aims to educate interior architects who are able to produce creative, innovative, aesthetic, and original solutions required by the age by using computer-aided design technologies, adopting the design concept developed within the framework of universal design principles for the health and safety of the user and who will lead innovations in the field of the profession by sharing their competence and knowledge with colleagues and stakeholder professionals.

Qualification Awarded

First Cycle (Bachelor's Degree)

Registration and Admission Requirements

Students must have successfully graduated from high schools (or equals). The placements are done following the rules of Turkish Higher Education Council (YÖK) respect to the scores obtained from the nation-wide Student Selection and Placement (YGS and LYS). Student register to programmes on the days declared by the Rectorship Students should have earned a high school or an equivalent diploma and sufficient score on nation-wide Student Selection and Placement (YGS and LYS). Admission is based on the scores, according to the rules determined by Higher Education Council. For international students who will be accepted according to the National or International Exams, Quota and conditions are announced on our University’s website.

Graduation Requirements

Students must successfully finish all courses and internships set by the program taking at least 240 ECTS credits in total, to be granted with the Bachelor's degree. Graduation eligibility is determined by academic average score. For this purpose, the sum of the weighted scores of all courses taken throughout the education is divided by the sum of ECTS values.

Recognition of Prior Learning

Students may apply for exemption from the courses they have taken in another higher education or equally accredited institution. Exemption requests are decided by the board of governors of the School, which considers the opinion of the lecturer responsible for that course.

Lesson Plan - ECTS Credits

* The courses indicated in this course table shows current course plan information in Student Affairs.

** Compulsory courses are certainly opened whereas opening of elective and optional courses may differ according to preferences and quota condition in related term.

*** Theoretical and practical course hours of vocational (professional) clinical courses are not considered weekly. These course hours refer to total course hours.

Please click on the course title in the table below in order to see detailed information about course objectives and learning outcomes etc.

Fall Semester Courses Plan
CodeCourseLanguage of InstructionT+UUKECTSDownload
ICT1124050INTRODUCTION to PROFESSIONAL PRACTICETurkish222
ICT1110004MATH for DESIGNERSTurkish2+234
ICT1123990TECHNICAL DRAWING ITurkish2+235
ICT1124020FUNDAMENTALS of STRUCTURETurkish2+233
ICT1124040HISTORY of ARTTurkish222
ICT1124490INTRODUCTION to DESIGN ITurkish2+656
ICT1124510DESIGN FUNDAMENTALS ITurkish2+445
İNG1111600ENGLISH IEnglish334
TDL1110200TURKISH LANGUAGE ITurkish222
Spring Semester Courses Plan
CodeCourseLanguage of InstructionT+UUKECTSDownload
ICT1224120MATERIAL and TECHNOLOGYTurkish222
ICT1223990TECHNICAL DRAWING ITurkish2+235
ICT1224490INTRODUCTION to DESIGN ITurkish2+656
ICT1224070INTRODUCTION to DESIGN IITurkish2+656
ICT1224080TECHNICAL DRAWING IITurkish2+235
ICT1224090DESIGN FUNDAMENTALS IITurkish2+445
ICT1224110STRUCTURE ITurkish2+233
ICT1224130HISTORY of DESIGNTurkish222
ICT1224150INTRODUCTION to PROJECT MANAGEMENTTurkish222
İNG1211700ENGLISH IIEnglish334
TDL1220000TURKISH LANGUAGE IITurkish222

Program Qualification

Theoretical, Factual

Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde problemi tanımlayıp alternatif çözümler üretebilir.
Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durumu örneklerle açıklayabilir.
Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemlerini özetleyebilir.
Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.
Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri, çevre sağlığı, yapı sağlığı, insan sağlığı bağlamında değerlendirebilir.


Program Output TYYÇ Basic Area Matrix
Basic Area QualificationProgram Qualification
KNOWLEDGE
Theoretical, Factual

1- Having comprehensive, specialized, factual and conceptual knowledge on the basis of the competencies acquired in secondary education in the relevant fields and defines the boundaries of this knowledge.

1 - Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde problemi tanımlayıp alternatif çözümler üretebilir.7 - Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durumu örneklerle açıklayabilir.

8 - Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak, evrensel ve geleneksel değerler doğrultusunda tasarım alanında karşılaştığı problemleri çözebilir.

9 - Tarih, Kültür, sanat alanında, sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alabilir.

12 - Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemlerini özetleyebilir.

13 - Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun tasarım yapabilir ve yeni teknoloji üretim yöntemleri önerebilir.11 - Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkındadır ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje çalışmaları yapıp, iş birlikleri kurabilir.

18 - Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir üretim kavramlarını tanımlayıp, bu konuların günümüzdeki önemini örnekler vererek anlatabilir.

19 - Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.18 - Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir üretim kavramlarını tanımlayıp, bu konuların günümüzdeki önemini örnekler vererek anlatabilir.

26 - Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini göz önünde bulundurarak konuyla ilgili tasarım problemlerini çözebilir.19 - Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.

20 - Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanımlayıp uygulayabilir.19 - Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.7 - Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durumu örneklerle açıklayabilir.

8 - Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak, evrensel ve geleneksel değerler doğrultusunda tasarım alanında karşılaştığı problemleri çözebilir.

9 - Tarih, Kültür, sanat alanında, sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alabilir.

SKILLS
Cognitive, Practical

1-Having the necessary logical, intuitive, creative and critical thinking skills and practical skills to develop creative solutions to concrete and abstract problems.

1 - Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde problemi tanımlayıp alternatif çözümler üretebilir.

2 - Tasarım odaklı araştırma yapıp, tasarım sürecini planlayıp yönetebilir.

4 - Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirip, mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirebilir.

5 - Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarabilir.

13 - Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun tasarım yapabilir ve yeni teknoloji üretim yöntemleri önerebilir.

2-Having oral and written expression skills and visual/ graphic expression and modeling skills in conventional and numerical environments.

2 - Tasarım odaklı araştırma yapıp, tasarım sürecini planlayıp yönetebilir.

11 - Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkındadır ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje çalışmaları yapıp, iş birlikleri kurabilir.4 - Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirip, mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirebilir.

10 - Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, yaşam boyu farklı araştırma metotları ile ilişkilendirebilir.10 - Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, yaşam boyu farklı araştırma metotları ile ilişkilendirebilir.

13 - Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun tasarım yapabilir ve yeni teknoloji üretim yöntemleri önerebilir.

28 - Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sistemlerini araştırarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.1 - Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde problemi tanımlayıp alternatif çözümler üretebilir.27 - Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında fikrini, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşabilir.

3 - Ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğinde bulunarak çalışmalarını yürütebilir.

COMPETENCIES
Ability to work independently and take responsibility

1- Acting independently and taking responsibility in working and learning environments, preparing and executing a project.

3 - Ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğinde bulunarak çalışmalarını yürütebilir.

9 - Tarih, Kültür, sanat alanında, sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alabilir.

21 - Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilir ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunabilir.

2- Demonstrating creativity while developing projects.

3 - Ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğinde bulunarak çalışmalarını yürütebilir.

27 - Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında fikrini, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşabilir.

3- Taking responsibility as a team member to solve complex problems in learning environments.

1 - Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde problemi tanımlayıp alternatif çözümler üretebilir.

2 - Tasarım odaklı araştırma yapıp, tasarım sürecini planlayıp yönetebilir.

Learning Competence

1- Determining the necessary learning needs for further learning.

4 - Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirip, mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirebilir.

2- Thinking critically and actively (dialectically, critically, counter thesis and synthesis) on the nature, technical infrastructure and social, cultural and ideological context and effects of information (has the necessary learning skills for decision-making and knowledge-based, responsible action, comprehending, discussing options, producing synthesis on the available options, creates ideas.)

10 - Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, yaşam boyu farklı araştırma metotları ile ilişkilendirebilir.

17 - Teknolojik gelişimlere hakimdir, yeni gelişmeleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilir ve bu gelişimlere öncülük edebilir.

28 - Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sistemlerini araştırarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.

3- Future-oriented, has the necessary motivation and learning skills for personal and professional development, making plans for this and implements them.

28 - Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sistemlerini araştırarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.

4 - Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirip, mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirebilir.

Communication and Social Competence

1- Presenting their ideas, project and solution suggestions based on quantitative and qualitative data and in a well-structured and consistent manner to their peers, consultants and potential users/employers.

13 - Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun tasarım yapabilir ve yeni teknoloji üretim yöntemleri önerebilir.

14 - Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilir.

2-Expressing an internalized, personal, comprehensive worldview.

6 - Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunabilir.

25 - Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri, çevre sağlığı, yapı sağlığı, insan sağlığı bağlamında değerlendirebilir.

3- Using a foreign language at least at the European Language Portfolio A2 General Level, he/she is monitoring the developments in his/her field and communicating with his/her colleagues; using language, symbols, texts interactively.

-

4- At least European Computer Usage License required by the field interactively using computer software at Basic Level and information and communication technologies required by the field.

12 - Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemlerini özetleyebilir.

17 - Teknolojik gelişimlere hakimdir, yeni gelişmeleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilir ve bu gelişimlere öncülük edebilir.

Field-based Competence

1- Developing creative responses/solutions for abstract and concrete problems.

19 - Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.

2- Collecting, evaluating and interpreting the data that will form the necessary basis for decision-making by considering the possible social and ethical consequences in the processes related to its field.

25 - Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri, çevre sağlığı, yapı sağlığı, insan sağlığı bağlamında değerlendirebilir.

6 - Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunabilir.

3- Judging based on the knowledge of relevant social, scientific and ethical problems.

19 - Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.

20 - Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanımlayıp uygulayabilir.

22 - Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürsel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca takip edip, karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir.7 - Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durumu örneklerle açıklayabilir.

8 - Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak, evrensel ve geleneksel değerler doğrultusunda tasarım alanında karşılaştığı problemleri çözebilir.

11 - Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkındadır ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje çalışmaları yapıp, iş birlikleri kurabilir.18 - Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir üretim kavramlarını tanımlayıp, bu konuların günümüzdeki önemini örnekler vererek anlatabilir.

19 - Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.

11 - Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkındadır ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje çalışmaları yapıp, iş birlikleri kurabilir.8 - Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak, evrensel ve geleneksel değerler doğrultusunda tasarım alanında karşılaştığı problemleri çözebilir.

Employment Opportunities

Graduates may be employed in the public sector, the private sector, research institutions or universities.

Upgrading

Students may apply for the graduate programs, to obtain Master and PhD degrees in related field, following the rules defined by the Turkish Higher Education Council.

Type of Training

Full Time

Assessment and Evaluation

The student's performance in a course shall be determined by the achievement grade. The achievement grade is obtained by the evaluation of the student's performance in the term exams, assignments that are evaluated as exams, practicum, group studies and similar activities together with the midyear and final exam performance. A student who fails achieve a minimum score of 50 (out of 100) in the final exam has failed that course. The requirement for achievement in a course is a minimum score of 60(out of 100) or a grade point value of 2.27.

Head of Department/Program

Head Of Department

Dr.Öğr.Üye. Zübeyde Gözde KUTLU

Learning Experiences

Learning situations aim to develop students' creative, critical, reflective thinking skills and higher level thinking skills such as logical and mathematical thinking skills. In addition, it aims to develop students' meta-cognitive skills. Learning situations include learning strategies, methods and techniques as well as the tools used and assessment and evaluation methods. The learning situations used in the programs are given in the list below:

Learning Experiences *

Learning Activities

Tools Used

Mastery Learning

Prior knowledge/student readiness is determined. Appropriate teaching methods and techniques are selected. Learning deficiencies are identified. Supplementary or supplementary teaching plan is applied.

Cognitive strategies, models and techniques

Discussion Method

Listening, speaking, asking questions, producing answers, developing and questioning opinions, examining and researching opinions, producing critical thinking, producing creative thinking, (workshop, panel, opposite panel, open forum, debate techniques are applied) collegium, forum, aquarium technique application, talking circle technique, application.

Standard classroom technologies, multimedia tools (text, images, graphics, graphics, drawings, audio, video and animations), computer, projection, online environments, conference room, workshop, panel, panel opposite, open forum collegial, forum environments.

Demonstration Method

The instructor demonstrates the use of a tool or equipment, the instructor demonstrates a performance/practice/practice to the student, the students repeat the use of the tool or equipment, the student repeats a performance/practice/practice.

Real tools or model tools and equipment, multimedia tools, videos and animations), computer.

Problem Solving Method

Identifying a scientific / theoretical and / or real life problem, analyzing the data related to the problem, developing alternative solutions, choosing the appropriate solution method, evaluating the solution to the problem, individual study

Textbooks, research reports, multimedia tools (text, images, graphics, graphics, drawings, audio, video and animations), computer

Case Study Method

Presentation of case studies, exploring case studies, sampling typical cases, sampling outlier cases, alternative cases, comparing case studies, case study analysis, case study interpretation, case study evaluation.

Standard classroom technologies, multimedia tools (text, images, graphics, drawings, audio, video and animation, cartoons), computer, projection, online environments.

Self Study Method

Student interest, curiosity and motivation, learning objective, detailed research and investigation according to the topic; in- depth research and investigation, extensive reading, listening and watching, repeating a performance.

Library, e-library, laboratory, workshop

Role Play and Drama Technique

Introducing the text to the scenario, distributing the roles to the students, students working on the roles, students performing the scenario in cooperation, analyzing and evaluating the scenario text. The subject and situation to be dramatized is determined by the instructor. When the drama technique is applied, the students improvise a real-life problem. The drama situation is analyzed together with the students.

Script text, theater, classroom, conference room, video and audio, visual recordings.

Question - Answer Technique

Asking Socratic questions, criticizing answers, generating questions, generating answers, criticizing, analyzing and evaluating creative answers, asking structured questions and generating answers, asking closed-ended questions and generating answers

Textbooks, recommended books, worksheets, question bank, multimedia tools (text, images, graphics, drawings, audio, video, cartoons and animations)

Experimental Technique

Setting up a scientific experiment, conducting a scientific experiment, collecting, processing and transforming data from a scientific experiment, predicting the results of a scientific experiment, explaining a scientific experiment, evaluating the results of a scientific experiment, simulation of an experiment.

Laboratory, workshop, application areas, computer software, standard classroom technologies.

Micro Teaching Technique

Performance of presentation, development of reflective thinking skills, student self-evaluation. The lecturer distributes topics (seminar topics can also be) to the students. Students examine the topics; research. Student presentations are prepared. Students make their presentations. Students' video recordings are watched.

Camera, video recording devices, checklist, rubric, rating scale, observation form.

Brainstorming Technique

Developing opinions, developing questions, expressing observation situations, developing critical thinking, problem solving, group/team work, listening and speaking.

Standard classroom technologies, multimedia tools (text, images, graphics, graphics, drawings, audio, video and animations), computers, projectors, online environments.

Project Based Learning Model

Creating a real-life problem situation scenario, identifying a real-life problem situation, collecting data related to the problem, analyzing data, data processing, data conversion, developing alternative solutions, choosing the appropriate solution method, applying the solution method / creating a model / design / concrete product / producing a concrete service, evaluating the model / design / concrete product / service, exhibiting project products

Problem scenario texts / Sample projects, databases, books, research reports, laboratory, workshop, application areas, library, computer software, standard classroom technologies, tools and equipment according to the project subject

Reverse Brainstorming Technique

Identifying problems, sorting problems, classifying problems

Standard classroom technologies, multimedia tools (fishbones, text, images, graphics, graphics, drawings, audio, video and animations),computers, projectors, online environments

Simulation Technique

Realization of simulations for risky, dangerous, expensive, time-consuming applications/practices.

Simulation environment, Computer

Concept Map Technique

Distinguishing concepts, sorting concepts, counting concepts, associating concepts, analyzing conceptual framework

Concept maps

Semantic Features Analyses Table

Understanding, classification, discrimination, dimensioning, association

Semantic analysis tables

Problem Baded Learning Model

Creating a reflective scenario of a real-life problem situation, identifying a real-life problem situation, collecting data about the problem, analyzing data, data processing, data transformation, developing alternative solutions

Problem scenario texts, databases, books, research reports, laboratory, workshop, application areas, library, computer software, standard classroom technologies, tools and equipment according to the project subject

Predict-Observe-Explain Techniques

Predicting, observing, establishing cause and effect relationships.

Observation and experiment plans, simulations, videos, prediction-observation- explanation form

Computer-Internet Supported Instruction

Online Course Platforms : Collaboration and communication, digital literacy activities, sharing information, improving technology use, creative thinking activities, problem solving, generating critical thinking. These are environments where instructors share course materials, collect assignments and interact with students. E-Books and Digital Content : Reading, writing, comprehension, interpretation, creative thinking activities, language use, examination, research, using technology, critical thinking activities. Learning environment and materials are made more attractive by presenting interactive content to students. Webinars and synchronize meeting : Communication, collaboration, teamwork, presentation, technology skills, problem solving, live interaction with studentsremotely. Simulations : Problem solving, using technology, analytical thinking, communication, decision making, teamwork and collaboration. They are environments where students have the opportunity to experience the concepts. Audio and Visual aids : Communication skills, language skills, emotional intelligence and empathy, social skills, attention and focus, use of technology. Animations, graphics and interactive visuals are used to help students master the topics. Digital Game- Based Learning : Problem solving skills, ability to use technology, creative thinking, quick decision making, strategy development, cooperation and teamwork. Games prepared or played in digital environments to make learning fun and increase retention in learning. Adaptive Learning Systems : Logical mathematical thinking activities, reading, writing, comprehension, interpretation, critical thinking activities. These are environments where students identify their weaknesses and are offered to carry out studies and activities specific to that area. Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR) : Simulation and practical applications, creative thinking activities, using technology, planning, programming, social interaction and communication. 3D virtual environments are used to make learning fun and interactive. Social Media and Interactive Platforms : Communication, collaboration, teamwork, project management, interactive content creation, critical thinking activities. Personal platforms for students to share their thoughts on any topic, interact and produce content. Data Analysis and Monitoring Tools : Analytical thinking activities, logical mathematical thinking activities, problem solving, decision making, communication. These are tools used to assess and monitor student performance, identify student difficulties and create lesson plans accordingly. Artificial Intelligence Technologies : Data analysis and forecasting, game and strategy development, security and threat analysis, technology utilization skills, robotics and automation skills, creative thinking skills, computational thinking skills.

Moodle, Google Classroom, Edmodo, Edupage etc. Google Play Books, Apple Books, Amazon Kindle Store, BookBoon, OpenStax, etc. Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Adobe Connect, GoToMeeting, etc. NASA Eyes on the Solar System, FlightGear, Virtual Biology Lab, CarSim, SimCity, etc. Infographics, maps and graphs, charts and diagrams, tables, Podcast, audio books, interviews and chats, etc. Strategy and puzzle games, Simulation and construction games, mission games, real-time multiplayer games, etc. Udemy, Khan Academy, Duolingo, Cognii, Smart Sparrow, etc. Oculus Rift, PlayStation VR, Samsung Gear VR, Google CardBoard, Pokemon Go, Arlit, Facebook, instagram, twitter, linledIn, snapchat, pinterest, youtube, twitch, reddit, discord etc. Google Analytics, Microsoft Power BI, Splunk, Adobe Analytics, etc. ChatGPT, Google AI, Deeply, DıaloGPT. Amazon Alexa, Tesla Autopilot, etc.

Inquiry-Based Learning

Exploring, finding case studies, establishing cause and effect relationship, questioning, examining, researching (learning circle=3E,5E,7E models

Standard classroom technologies, multimedia tools (text, images, graphics, graphics, drawings, audio, video and animations), computer, projection, online environments, conference room

Cooperative Learning

Cooperation, communication, leadership, sharing tasks, sharing responsibility, learning together, social interaction. Heterogeneous groups are formed among the students. The task is given to the groups. Groups of students do tasks such as project, performance, problem solving, role playing, classical homework together.

In-class and out-of-class, in-school and out-of- school environments.

Experiential Learning

Faculty-external stakeholder (industrial organizations, schools and others) cooperation is established. Students directly observe professional skills in the real environment. Observation results are analyzed in the classroom environment.

Internship places according to the program, professional practice places, Student product file sample, observation forms and other alterative measurement tools

Flipped Classroom Learning

Problem solving, discussion, case study presentation, case analysis, critical thinking, creative thinking, video recordings appropriate to the learning objective are created or selected. Students make preliminary preparation by watching video recordings. The problem is solved in the classroom. The problem is discussed.

Video recordings, online environments, classroom

Lecture Method

Listening, speaking, (lecture, conference, seminar, speech, statement and briefing techniques are applied)

Standard classroom technologies, multimedia tools (text, images, graphics, graphics, drawings, audio, video and animations), computer, projection, online environments, conference room

Traditional Written Exam

Classical written exams to assess creative, critical and reflective thinking. Multiple- choice, short-answer (fill-in-the-blank, matching, true-false and other) exams to assess cognitive skills such as knowledge, comprehension, application and analysis.

Written exam papers, multiple choice tests, short answer tests, mixed tests, answer keys

Short Answer Exam

Multiple-Choice Exam

Oral Exam

It aims to assess student-specific, creative, critical, reflective thinking skills and cognitive skills such as knowledge, comprehension, application, analysis and synthesis. It is not a general measurement and evaluation method. It is not applied in every program; it is program specific.

Oral question bank/ oral question pool, answer keys, checklists, rubrics, rating scales

Homework

It is used to improve students' knowledge and skills, to encourage them to research and study, to complete their learning deficiencies, and to deepen their understanding of a subject.

Library, e-library, books, articles

Project Task

Identifies, field of application, collecting, and analyzing data, literature review, preparing and presenting report

Internet databases, library databases, e-mail, textbooks, or supplementary books

Quiz

It is done to identify learning gaps. In this case, student grades are not reflected. The level of realization of learning objectives can be evaluated depending on the process. In this case, it can be reflected in student grades.

Worksheets, question bank, question pool, answer key

Performance Task

It is used when it is aimed to evaluate students holistically (cognitive, affective and psychomotor). It is used to measure and evaluate the learning process and learning products. Performance assignments involve a workload of at least two weeks.

Problem scenario texts, checklists, rubrics, grading scales

Portfolio Task

It is used to assess students holistically (intellectually, behaviorally, socially). It includes at least one year of student activities. In special cases, it may be for a semester.

Sample protfolios, checklists, rubrics, rating scales

Group Assessment Technique

In cases where the cooperative learning model is applied, the instructor evaluates the group. The evaluation result can be converted into a grade.

Group evaluation form (can be used in contor list rubric, grading scale form)

Simulation-Based Evaluation

It is the evaluation of different clinical situations with a simulation or a model.

Can use the checklist in rubric, rating scale form

Course - Program Competencies Relations

Course1234567891011121314151617181920212223242526272829
ACTORS and PLACES of the REPUBLICAN ERA ARCHITECTURE00000054555000000000000000000
BUILDING SURVEY MEASUREMENT and REFUNCTIONING01110032110230011101110111101
BUILDING TECHNOLOGY I00050000000434444400000000000
BUILDING TECHNOLOGY II00440500000000545500000000000
CITY and CULTURE: ISTANBUL00000053553000000000000000000
CONSTRUCTION MANAGEMENT 54555000005550000050000055000
CONSTRUCTION SITE MANAGEMENT10111110111000000055555020022
CULTURAL CONTEXT in INTERIOR ARCHITECTURE44343003334330000000000000000
DESIGN and BRANDING43433300000000000000000000000
DESIGN FUNDAMENTALS I55113133000000000000000000000
DESIGN FUNDAMENTALS II55334333000000110000000000000
DETAILING in INTERIOR SPACE55532414342555545444434433333
DIGITAL DESIGN TOOLS I11313000000450000000000000000
DIGITAL DESIGN TOOLS II11313000000450000000000000000
DIGITAL DESIGN TOOLS PRACTICE I11313000000450000000000000000
DIGITAL DESIGN TOOLS PRACTICE II11313000000450000000000000000
DRAW. STANDARTS and TECH. SPEC. in CONST. PROJ.00000000000000000033445500000
ENVIRONMENTAL SYSTEMS: BUILDING DYNAMIC I32332000000333200200220055555
ENVIRONMENTAL SYSTEMS: BUILDING DYNAMIC II32332300000333303300220055555
EXPERIMENTAL DESIGN METHODS55350300000000000000000000000
FUNDAMENTALS of STRUCTURE11300000000550000000000000000
FURNITURE DESIGN34245101030043314513133310000
GRADUATION PROJECT34323101011332001111212131110
HISTORY of ART01102054553100000000000000000
HISTORY of DESIGN01102054553100000000000000000
HISTORY of FIRNITURE DESIGN01102054553100000000000000000
HISTORY of INTERIOR DESIGN01102054553100000000000000000
HUMAN FACTOR in DESIGN33332400000310001354322124553
INTEGRATED SYSTEM DESIGN STUDIO55550000000553303455445500000
INTERDISCIPLINARY STUDIO I34520400320300000000000000000
INTERDISCIPLINARY STUDIO II44544410004230002311532555000
INTERIOR ARCHITECTURE STUDIO I55355300000440332100033022222
INTERIOR ARCHITECTURE STUDIO II55355300000440332100033022222
INTERIOR ARCHITECTURE STUDIO III55355300000440332100033022222
INTERIOR ARCHITECTURE STUDIO IV55355300000440332100033022222
INTERIOR ARCHITECTURE STUDIO V55355300000440332100033022222
INTERIOR DESIGN in CINEMA42232300000000000000000000000
INTERNSHIP I33441212211545444355554444434
INTERNSHIP II33441212211545444355554444434
INTRODUCTION to DESIGN I55454012005230033010000023000
INTRODUCTION to DESIGN II33002011000110001010000013000
INTRODUCTION to ENVIRONMENT and SUSTAINABILITY55552255053555555511111155555
INTRODUCTION to PROFESSIONAL PRACTICE44351133211211102041112111000
INTRODUCTION to PROJECT MANAGEMENT40200000000023000023520040000
ISTANBUL’S SPACES from ANTIQUITY to the 20th CENTURY00000033234000000000000000000
LIGHT and COLOR in INTERIOR SPACE00344000040544003000400000003
LIGHTING DESIGN and LED TECHNOLOGY45544500000544455500000055455
MATERIAL and TECHNOLOGY32241022000551000320000044000
MATERIALS SELECTION in CONSTRUCTION33333300030555300503000033333
MATH for DESIGNERS23220002221222320000202020202
MODEL MAKING30043000000444030000000000000
MODERN PAINTING from 19th CENTURY to the PRESENT00000053553000000000000000000
MYTHOLOGY and ART00000005554000000000000000000
OCCUPATIONAL HEALTH and SAFETY I00020000030000000020000200025
OCCUPATIONAL HEALTH and SAFETY II10020000000000010000210010000
PROFESSIONAL and LEGAL RESPONSIBILITIES15353152222333344455555555555
PROFESSIONAL PRACTICE in INTERIOR ARCHITECTURE I24333030000000000000300000000
PROFESSIONAL PRACTICE in INTERIOR ARCHITECTURE II15555444555555544400000000000
PROJECT DESIGN AFTER DROUGHT45344100000000000000000044035
REAL ESTATE DEVELOPMENT00000000000000000034343200000
SPACE DESIGN in YACHTS44000000000300000000400000000
STRUCTURE I11300000000550000000000000000
STRUCTURE II11300000000550000000000000000
TECHNICAL DRAWING I42330000040000003003045003340
TECHNICAL DRAWING II34205000040210053003045020000
TEXTILE and FASHION in INTERIOR DESIGN55330350000300003000000000000
TIMBER STRUCTURE APPLICATIONS I10100000000555545500000002322
TIMBER STRUCTURE APPLICATIONS II10100000000555544500001152322
VISUAL CULTURE and INTERIOR ARCHITECTURAL DESIGN02000055400000000000000000000
İlişkili Ders Sayısı / 69/8516617016216413279868172936716815980837892826160737775459487666874

Surveys for Students

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Numerical Data

Number of Students by years

Student Success

Graduate Success

Ekleme Tarihi: 30/03/2023 - 15:46Son Güncelleme Tarihi: 30/03/2023 - 16:23