Skip to main content

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
INTERIOR DESIGN in CINEMAICT3115277Fall Semester2+024
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorAssist.Prof. Mustafa ERDEM
Name of Lecturer(s)
Assistant(s)Lect. Mustafa Ata YÜKSEL
AimTo enable students to understand the ideas behind space designs in movies and the connection between these design ideas and the story.
Course ContentThis course contains; Making a general description of cinema as a form of expression.,Cinema - Architecture - Interior architecture - Space relations and examination of the formation of these relations with examples.,Creating space and creating mise-en-scène. Examining the contributions of Time - Space - Scenario relations to the formation of mise-en-scène, from the first years of cinema to the present day, with examples.,Examination of "artificial and natural light" with examples in terms of creating atmosphere in interior spaces.,Examining "colors and color representations" with examples in terms of creating atmosphere in interior spaces.,Examination of "costume and texture" with examples in terms of creating atmosphere in the interior.,Analyzing sample movies.,Midterm / submission.,Examining the spatial representations of storytelling in cinema with examples from the films "The Servant and Gosford Park".,Examining the spatial representations of storytelling in cinema with examples from the films "Elysium and The Platform".,Examining the contributions of the concepts of space creation, light, color, costume and texture to the story in the movie "Snowpiercer".,Examining the contributions of the concepts of space creation, light, color, costume and texture to the story in the movie "Parasite".,Examining class structure and space relations in the movie "Parasite". analysis.,Analyzing sample movies..
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Development of design skills by approaching the concept of interior design from a different perspective. 2. To better understand the narrative language of cinema.
Teaching Methods:
Assessment Methods:

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Making a general description of cinema as a form of expression.
2Cinema - Architecture - Interior architecture - Space relations and examination of the formation of these relations with examples.
3Creating space and creating mise-en-scène. Examining the contributions of Time - Space - Scenario relations to the formation of mise-en-scène, from the first years of cinema to the present day, with examples.
4Examination of "artificial and natural light" with examples in terms of creating atmosphere in interior spaces.
5Examining "colors and color representations" with examples in terms of creating atmosphere in interior spaces.
6Examination of "costume and texture" with examples in terms of creating atmosphere in the interior.
7Analyzing sample movies.
8Midterm / submission.
9Examining the spatial representations of storytelling in cinema with examples from the films "The Servant and Gosford Park".
10Examining the spatial representations of storytelling in cinema with examples from the films "Elysium and The Platform".
11Examining the contributions of the concepts of space creation, light, color, costume and texture to the story in the movie "Snowpiercer".
12Examining the contributions of the concepts of space creation, light, color, costume and texture to the story in the movie "Parasite".
13Examining class structure and space relations in the movie "Parasite". analysis.
14Analyzing sample movies.
Resources
1. Creating Interior Atmosphere (Jean Whitehead) 2. Sinema ve Videoda Işıklandırma. (Blain Brown) 3. The Architecture of Image: Existential Space in Cinema. (Juhani Pallasmaa) 4. Politik Kamera. (Michael Ryan, Douglas Keller) 5. Sinema ve Tasarım. (Önder Şenyapılı) 6. Architectural Lighting. (David Egan, Victor Olgyay)

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde problemi tanımlayıp alternatif çözümler üretebilir.
X
2
Tasarım odaklı araştırma yapıp, tasarım sürecini planlayıp yönetebilir.
X
3
Ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğinde bulunarak çalışmalarını yürütebilir.
X
4
Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirip, mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirebilir.
X
5
Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarabilir.
X
6
Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunabilir.
X
7
Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durumu örneklerle açıklayabilir.
8
Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak, evrensel ve geleneksel değerler doğrultusunda tasarım alanında karşılaştığı problemleri çözebilir.
9
Tarih, Kültür, sanat alanında, sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alabilir.
10
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, yaşam boyu farklı araştırma metotları ile ilişkilendirebilir.
11
Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkındadır ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje çalışmaları yapıp, iş birlikleri kurabilir.
12
Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemlerini özetleyebilir.
13
Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun tasarım yapabilir ve yeni teknoloji üretim yöntemleri önerebilir.
14
Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilir.
15
İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri belirleyebilir.
16
Amaca ve topluma uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilir.
17
Teknolojik gelişimlere hakimdir, yeni gelişmeleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilir ve bu gelişimlere öncülük edebilir.
18
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir üretim kavramlarını tanımlayıp, bu konuların günümüzdeki önemini örnekler vererek anlatabilir.
19
Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.
20
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanımlayıp uygulayabilir.
21
Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilir ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
22
Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürsel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca takip edip, karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir.
23
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında ve projenin yönetilmesinde edindiği iletişim becerilerini gösterebilir.
24
Edindiği tüm kuramsal ve uygulamalı, meslek pratiği, proje yönetimi ve yasal sorumluluklar konularındaki, bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilir.
25
Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri, çevre sağlığı, yapı sağlığı, insan sağlığı bağlamında değerlendirebilir.
26
Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini göz önünde bulundurarak konuyla ilgili tasarım problemlerini çözebilir.
27
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında fikrini, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşabilir.
28
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sistemlerini araştırarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
29
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilir.

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 50
Rate of Final Exam to Success 50
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14228
Guided Problem Solving000
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report000
Term Project000
Presentation of Project / Seminar000
Quiz000
Midterm Exam14040
General Exam16060
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)128
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(128/30)4
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
INTERIOR DESIGN in CINEMAICT3115277Fall Semester2+024
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorAssist.Prof. Mustafa ERDEM
Name of Lecturer(s)
Assistant(s)Lect. Mustafa Ata YÜKSEL
AimTo enable students to understand the ideas behind space designs in movies and the connection between these design ideas and the story.
Course ContentThis course contains; Making a general description of cinema as a form of expression.,Cinema - Architecture - Interior architecture - Space relations and examination of the formation of these relations with examples.,Creating space and creating mise-en-scène. Examining the contributions of Time - Space - Scenario relations to the formation of mise-en-scène, from the first years of cinema to the present day, with examples.,Examination of "artificial and natural light" with examples in terms of creating atmosphere in interior spaces.,Examining "colors and color representations" with examples in terms of creating atmosphere in interior spaces.,Examination of "costume and texture" with examples in terms of creating atmosphere in the interior.,Analyzing sample movies.,Midterm / submission.,Examining the spatial representations of storytelling in cinema with examples from the films "The Servant and Gosford Park".,Examining the spatial representations of storytelling in cinema with examples from the films "Elysium and The Platform".,Examining the contributions of the concepts of space creation, light, color, costume and texture to the story in the movie "Snowpiercer".,Examining the contributions of the concepts of space creation, light, color, costume and texture to the story in the movie "Parasite".,Examining class structure and space relations in the movie "Parasite". analysis.,Analyzing sample movies..
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Development of design skills by approaching the concept of interior design from a different perspective. 2. To better understand the narrative language of cinema.
Teaching Methods:
Assessment Methods:

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Making a general description of cinema as a form of expression.
2Cinema - Architecture - Interior architecture - Space relations and examination of the formation of these relations with examples.
3Creating space and creating mise-en-scène. Examining the contributions of Time - Space - Scenario relations to the formation of mise-en-scène, from the first years of cinema to the present day, with examples.
4Examination of "artificial and natural light" with examples in terms of creating atmosphere in interior spaces.
5Examining "colors and color representations" with examples in terms of creating atmosphere in interior spaces.
6Examination of "costume and texture" with examples in terms of creating atmosphere in the interior.
7Analyzing sample movies.
8Midterm / submission.
9Examining the spatial representations of storytelling in cinema with examples from the films "The Servant and Gosford Park".
10Examining the spatial representations of storytelling in cinema with examples from the films "Elysium and The Platform".
11Examining the contributions of the concepts of space creation, light, color, costume and texture to the story in the movie "Snowpiercer".
12Examining the contributions of the concepts of space creation, light, color, costume and texture to the story in the movie "Parasite".
13Examining class structure and space relations in the movie "Parasite". analysis.
14Analyzing sample movies.
Resources
1. Creating Interior Atmosphere (Jean Whitehead) 2. Sinema ve Videoda Işıklandırma. (Blain Brown) 3. The Architecture of Image: Existential Space in Cinema. (Juhani Pallasmaa) 4. Politik Kamera. (Michael Ryan, Douglas Keller) 5. Sinema ve Tasarım. (Önder Şenyapılı) 6. Architectural Lighting. (David Egan, Victor Olgyay)

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde problemi tanımlayıp alternatif çözümler üretebilir.
X
2
Tasarım odaklı araştırma yapıp, tasarım sürecini planlayıp yönetebilir.
X
3
Ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğinde bulunarak çalışmalarını yürütebilir.
X
4
Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirip, mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirebilir.
X
5
Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarabilir.
X
6
Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunabilir.
X
7
Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durumu örneklerle açıklayabilir.
8
Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak, evrensel ve geleneksel değerler doğrultusunda tasarım alanında karşılaştığı problemleri çözebilir.
9
Tarih, Kültür, sanat alanında, sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alabilir.
10
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, yaşam boyu farklı araştırma metotları ile ilişkilendirebilir.
11
Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkındadır ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje çalışmaları yapıp, iş birlikleri kurabilir.
12
Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemlerini özetleyebilir.
13
Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun tasarım yapabilir ve yeni teknoloji üretim yöntemleri önerebilir.
14
Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilir.
15
İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri belirleyebilir.
16
Amaca ve topluma uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilir.
17
Teknolojik gelişimlere hakimdir, yeni gelişmeleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilir ve bu gelişimlere öncülük edebilir.
18
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir üretim kavramlarını tanımlayıp, bu konuların günümüzdeki önemini örnekler vererek anlatabilir.
19
Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.
20
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanımlayıp uygulayabilir.
21
Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilir ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
22
Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürsel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca takip edip, karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir.
23
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında ve projenin yönetilmesinde edindiği iletişim becerilerini gösterebilir.
24
Edindiği tüm kuramsal ve uygulamalı, meslek pratiği, proje yönetimi ve yasal sorumluluklar konularındaki, bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilir.
25
Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri, çevre sağlığı, yapı sağlığı, insan sağlığı bağlamında değerlendirebilir.
26
Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini göz önünde bulundurarak konuyla ilgili tasarım problemlerini çözebilir.
27
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında fikrini, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşabilir.
28
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sistemlerini araştırarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
29
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilir.

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 50
Rate of Final Exam to Success 50
Total 100

Numerical Data

Ekleme Tarihi: 30/03/2023 - 16:02Son Güncelleme Tarihi: 30/03/2023 - 16:23