Skip to main content

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
REAL ESTATE DEVELOPMENTICT3215169Spring Semester2+024
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorAssist.Prof. Mustafa ERDEM
Name of Lecturer(s)Lect. Natali TOMA, Assist.Prof. Mustafa ERDEM
Assistant(s)
AimBy indoctrinating Real Estate Development Methodology in the sequence of project plan by means of it’s integration with Project management principles, increasing the consciousness of future designers on the field of Commercial Real Estate Management.
Course ContentThis course contains; Introduction to Real Estate Development – How to realize a Commercial Real Estate Development Project… Market Research and Land Development Stages,Strategy Plan, Function Decisions, Risk Management - How to develop the strategy by best-use analysis studies and shop-mix… (Expectations, conflicts and results of market research and concept design studies),Brief!.. Expectations from the concept design stage – Brain Storming Session with the contribution of students for a case study,Feasibility stage (How to prepare a full set of fesaibility study and it’s importance at the sucess of Real Estate Development Project),Concept Design stage (Concept design & energy efficiency) – How to create a sustainable concept,Integration Management! 1. How to establish a connection and integrate the real estate development project with the city by reflecting the effect of various meeting points in the city scale to the project flow. 2. Integration of Concept Design, Design Development and Shop Drawing stages,Contract Management, Dispute resolution, Relationship Management – Sampling and Question–Answer methods,Midterm,Integration at Design Development Stage – Sustainble Design Management, Technical Project Management, Coordination of architectural and engineering diciplines,Workshop- the workshop aims to create awareness on topics of real-life situations from ‘contract to construction’,with mentored simulations regenerated by the students through role-playing models. Method by use of active role-playing of students and contributon of guest practicing architects and architectural design studio instructors.,Construction management (Risks at the construction stage and their results) Samplings from real life…,Opening & Handover Stage (Integration of marketing, sales, leasing, commissioning and operation stages),Post-opening management,Lessons Learned! (Duties of companies, proffesionals, lanlords, investors, consultants and other players at the sector, various approaches by international and national companies and their results….
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
The student develops the talent of casting a criticle eye on large scale real estate project studies by learning how sustainable real estate development methodology is being applied to mixed use projects. 13, 21, 9A
The student is able to analyze a complex whole in terms of the parts it is composed of as well as the relationship between these parts. 2, 20, 6C
The student learns by living with the method of analyzation of a realized project’s architectural design, interior design, landscape design, graphic design, lighting design, engineering and fire consultancy diciplines by using reverse engineering method during the project workshop. 2, 20, 6C
The student begins to develop a design concept in a manner wherein relevant environmental factors and functional requirements are also integrated into it. 2, 20, 6C
The student increases consciousness on the field of Real Estate Management by learning Real Estate Development Methodology in the sequence of project plan by means of it’s integration with Project management principles. 13, 16, 9A
Teaching Methods:13: Case Study Method, 16: Question - Answer Technique, 2: Project Based Learning Model, 20: Reverse Brainstorming Technique, 21: Simulation Technique, 6: Experiential Learning, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam, C: Multiple-Choice Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Introduction to Real Estate Development – How to realize a Commercial Real Estate Development Project… Market Research and Land Development Stages
2Strategy Plan, Function Decisions, Risk Management - How to develop the strategy by best-use analysis studies and shop-mix… (Expectations, conflicts and results of market research and concept design studies)
3Brief!.. Expectations from the concept design stage – Brain Storming Session with the contribution of students for a case study
4Feasibility stage (How to prepare a full set of fesaibility study and it’s importance at the sucess of Real Estate Development Project)
5Concept Design stage (Concept design & energy efficiency) – How to create a sustainable concept
6Integration Management! 1. How to establish a connection and integrate the real estate development project with the city by reflecting the effect of various meeting points in the city scale to the project flow. 2. Integration of Concept Design, Design Development and Shop Drawing stages
7Contract Management, Dispute resolution, Relationship Management – Sampling and Question–Answer methods
8Midterm
9Integration at Design Development Stage – Sustainble Design Management, Technical Project Management, Coordination of architectural and engineering diciplines
10Workshop- the workshop aims to create awareness on topics of real-life situations from ‘contract to construction’,with mentored simulations regenerated by the students through role-playing models. Method by use of active role-playing of students and contributon of guest practicing architects and architectural design studio instructors.
11Construction management (Risks at the construction stage and their results) Samplings from real life…
12Opening & Handover Stage (Integration of marketing, sales, leasing, commissioning and operation stages)
13Post-opening management
14Lessons Learned! (Duties of companies, proffesionals, lanlords, investors, consultants and other players at the sector, various approaches by international and national companies and their results…
Resources
Miles, Mike, E., Berens, Gayle and Weiss, Marc, A.; 2000. Real Estate Development Principles and Process, Third Edition, Urban Land Institu. Peiser, B.R., Schwanke, D. (1992): Professional Real Estate Developments: The ULI Guide to the Business. Ratcliffe, J., Stubbs M., Shepherd, M. (2002): Urban Planning and Real Estate Development, Spon Press, NY. Also will be shared in the class

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde problemi tanımlayıp alternatif çözümler üretebilir.
2
Tasarım odaklı araştırma yapıp, tasarım sürecini planlayıp yönetebilir.
3
Ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğinde bulunarak çalışmalarını yürütebilir.
4
Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirip, mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirebilir.
5
Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarabilir.
6
Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunabilir.
7
Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durumu örneklerle açıklayabilir.
8
Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak, evrensel ve geleneksel değerler doğrultusunda tasarım alanında karşılaştığı problemleri çözebilir.
9
Tarih, Kültür, sanat alanında, sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alabilir.
10
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, yaşam boyu farklı araştırma metotları ile ilişkilendirebilir.
11
Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkındadır ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje çalışmaları yapıp, iş birlikleri kurabilir.
12
Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemlerini özetleyebilir.
13
Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun tasarım yapabilir ve yeni teknoloji üretim yöntemleri önerebilir.
14
Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilir.
15
İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri belirleyebilir.
16
Amaca ve topluma uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilir.
17
Teknolojik gelişimlere hakimdir, yeni gelişmeleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilir ve bu gelişimlere öncülük edebilir.
18
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir üretim kavramlarını tanımlayıp, bu konuların günümüzdeki önemini örnekler vererek anlatabilir.
19
Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.
X
20
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanımlayıp uygulayabilir.
X
21
Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilir ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
X
22
Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürsel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca takip edip, karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir.
X
23
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında ve projenin yönetilmesinde edindiği iletişim becerilerini gösterebilir.
X
24
Edindiği tüm kuramsal ve uygulamalı, meslek pratiği, proje yönetimi ve yasal sorumluluklar konularındaki, bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilir.
X
25
Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri, çevre sağlığı, yapı sağlığı, insan sağlığı bağlamında değerlendirebilir.
26
Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini göz önünde bulundurarak konuyla ilgili tasarım problemlerini çözebilir.
27
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında fikrini, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşabilir.
28
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sistemlerini araştırarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
29
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilir.

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 50
Rate of Final Exam to Success 50
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14228
Guided Problem Solving326
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report12020
Term Project000
Presentation of Project / Seminar21020
Quiz000
Midterm Exam12020
General Exam12020
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)114
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(114/30)4
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
REAL ESTATE DEVELOPMENTICT3215169Spring Semester2+024
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorAssist.Prof. Mustafa ERDEM
Name of Lecturer(s)Lect. Natali TOMA, Assist.Prof. Mustafa ERDEM
Assistant(s)
AimBy indoctrinating Real Estate Development Methodology in the sequence of project plan by means of it’s integration with Project management principles, increasing the consciousness of future designers on the field of Commercial Real Estate Management.
Course ContentThis course contains; Introduction to Real Estate Development – How to realize a Commercial Real Estate Development Project… Market Research and Land Development Stages,Strategy Plan, Function Decisions, Risk Management - How to develop the strategy by best-use analysis studies and shop-mix… (Expectations, conflicts and results of market research and concept design studies),Brief!.. Expectations from the concept design stage – Brain Storming Session with the contribution of students for a case study,Feasibility stage (How to prepare a full set of fesaibility study and it’s importance at the sucess of Real Estate Development Project),Concept Design stage (Concept design & energy efficiency) – How to create a sustainable concept,Integration Management! 1. How to establish a connection and integrate the real estate development project with the city by reflecting the effect of various meeting points in the city scale to the project flow. 2. Integration of Concept Design, Design Development and Shop Drawing stages,Contract Management, Dispute resolution, Relationship Management – Sampling and Question–Answer methods,Midterm,Integration at Design Development Stage – Sustainble Design Management, Technical Project Management, Coordination of architectural and engineering diciplines,Workshop- the workshop aims to create awareness on topics of real-life situations from ‘contract to construction’,with mentored simulations regenerated by the students through role-playing models. Method by use of active role-playing of students and contributon of guest practicing architects and architectural design studio instructors.,Construction management (Risks at the construction stage and their results) Samplings from real life…,Opening & Handover Stage (Integration of marketing, sales, leasing, commissioning and operation stages),Post-opening management,Lessons Learned! (Duties of companies, proffesionals, lanlords, investors, consultants and other players at the sector, various approaches by international and national companies and their results….
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
The student develops the talent of casting a criticle eye on large scale real estate project studies by learning how sustainable real estate development methodology is being applied to mixed use projects. 13, 21, 9A
The student is able to analyze a complex whole in terms of the parts it is composed of as well as the relationship between these parts. 2, 20, 6C
The student learns by living with the method of analyzation of a realized project’s architectural design, interior design, landscape design, graphic design, lighting design, engineering and fire consultancy diciplines by using reverse engineering method during the project workshop. 2, 20, 6C
The student begins to develop a design concept in a manner wherein relevant environmental factors and functional requirements are also integrated into it. 2, 20, 6C
The student increases consciousness on the field of Real Estate Management by learning Real Estate Development Methodology in the sequence of project plan by means of it’s integration with Project management principles. 13, 16, 9A
Teaching Methods:13: Case Study Method, 16: Question - Answer Technique, 2: Project Based Learning Model, 20: Reverse Brainstorming Technique, 21: Simulation Technique, 6: Experiential Learning, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam, C: Multiple-Choice Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Introduction to Real Estate Development – How to realize a Commercial Real Estate Development Project… Market Research and Land Development Stages
2Strategy Plan, Function Decisions, Risk Management - How to develop the strategy by best-use analysis studies and shop-mix… (Expectations, conflicts and results of market research and concept design studies)
3Brief!.. Expectations from the concept design stage – Brain Storming Session with the contribution of students for a case study
4Feasibility stage (How to prepare a full set of fesaibility study and it’s importance at the sucess of Real Estate Development Project)
5Concept Design stage (Concept design & energy efficiency) – How to create a sustainable concept
6Integration Management! 1. How to establish a connection and integrate the real estate development project with the city by reflecting the effect of various meeting points in the city scale to the project flow. 2. Integration of Concept Design, Design Development and Shop Drawing stages
7Contract Management, Dispute resolution, Relationship Management – Sampling and Question–Answer methods
8Midterm
9Integration at Design Development Stage – Sustainble Design Management, Technical Project Management, Coordination of architectural and engineering diciplines
10Workshop- the workshop aims to create awareness on topics of real-life situations from ‘contract to construction’,with mentored simulations regenerated by the students through role-playing models. Method by use of active role-playing of students and contributon of guest practicing architects and architectural design studio instructors.
11Construction management (Risks at the construction stage and their results) Samplings from real life…
12Opening & Handover Stage (Integration of marketing, sales, leasing, commissioning and operation stages)
13Post-opening management
14Lessons Learned! (Duties of companies, proffesionals, lanlords, investors, consultants and other players at the sector, various approaches by international and national companies and their results…
Resources
Miles, Mike, E., Berens, Gayle and Weiss, Marc, A.; 2000. Real Estate Development Principles and Process, Third Edition, Urban Land Institu. Peiser, B.R., Schwanke, D. (1992): Professional Real Estate Developments: The ULI Guide to the Business. Ratcliffe, J., Stubbs M., Shepherd, M. (2002): Urban Planning and Real Estate Development, Spon Press, NY. Also will be shared in the class

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde problemi tanımlayıp alternatif çözümler üretebilir.
2
Tasarım odaklı araştırma yapıp, tasarım sürecini planlayıp yönetebilir.
3
Ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğinde bulunarak çalışmalarını yürütebilir.
4
Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirip, mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirebilir.
5
Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarabilir.
6
Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunabilir.
7
Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durumu örneklerle açıklayabilir.
8
Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak, evrensel ve geleneksel değerler doğrultusunda tasarım alanında karşılaştığı problemleri çözebilir.
9
Tarih, Kültür, sanat alanında, sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alabilir.
10
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, yaşam boyu farklı araştırma metotları ile ilişkilendirebilir.
11
Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkındadır ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje çalışmaları yapıp, iş birlikleri kurabilir.
12
Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemlerini özetleyebilir.
13
Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun tasarım yapabilir ve yeni teknoloji üretim yöntemleri önerebilir.
14
Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilir.
15
İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri belirleyebilir.
16
Amaca ve topluma uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilir.
17
Teknolojik gelişimlere hakimdir, yeni gelişmeleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilir ve bu gelişimlere öncülük edebilir.
18
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir üretim kavramlarını tanımlayıp, bu konuların günümüzdeki önemini örnekler vererek anlatabilir.
19
Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.
X
20
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanımlayıp uygulayabilir.
X
21
Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilir ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
X
22
Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürsel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca takip edip, karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir.
X
23
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında ve projenin yönetilmesinde edindiği iletişim becerilerini gösterebilir.
X
24
Edindiği tüm kuramsal ve uygulamalı, meslek pratiği, proje yönetimi ve yasal sorumluluklar konularındaki, bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilir.
X
25
Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri, çevre sağlığı, yapı sağlığı, insan sağlığı bağlamında değerlendirebilir.
26
Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini göz önünde bulundurarak konuyla ilgili tasarım problemlerini çözebilir.
27
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında fikrini, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşabilir.
28
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sistemlerini araştırarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
29
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilir.

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 50
Rate of Final Exam to Success 50
Total 100

Numerical Data

Ekleme Tarihi: 30/03/2023 - 16:02Son Güncelleme Tarihi: 30/03/2023 - 16:23