Skip to main content

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
BUILDING TECHNOLOGY IICT2265280Spring Semester2+234
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorAssist.Prof. Pelin KARAÇAR
Name of Lecturer(s)Lect. Semih AKŞEKER, Lect. Necdet KETKEN, Lect.Dr. Berrin ŞAHİN DİRİ
Assistant(s)
AimThe aim of the course is to familiarize students with the general structure and construction concepts, to learn more about the design and construction principles as a whole, including the basic system of the traditional pile builders and skeleton structures, including the walls and the roof system, basic measures against soil types and groundwater and practice principles. In addition, he will be aware of the Regulation on the Buildings to be Performed in the Disaster Areas and he will see the related sections of the masonry in detail. In the course, it is aimed to understand how the design of the carrier system affects the design of the structure, the application examples and the homework.
Course ContentThis course contains; Explanation of objective and scope of the course
Explanation of content and method of the course
Introduction to architectural load-bearing systems, general concept and description.
,
Introduction to masonry structure
Comparison of masonry structure and skeleton structure
Concept of shell in masonry structure and masonry walls(Stone, brick, adobe, concrete block, pumice block walls…)

,
Rules of making space for opennings in masonry structure, beam, lintel and arches
,
Masonry structure foundations
,
Water problem in masonry structure , pedestal details, waterproofing
,
Slab systems in masonry structure
,MIDTERM EXAM,
Introduction to skeleton structure
Description of skeleton structure elements (column, beam, shear wall…)
Description of axis system
İskelet yapı kuruluşunun prensipleri, kolon-kiriş-perde duvar yerleşimi ve boyutlandırma)
,
Timber skeleton structure system
Steel skeleton structure system
Light-weight steel structure system
Dimensioning of elements, spans
,
Floor systems in skeleton structure
,Vertical circulation elements,
Foundation systems in skeleton structure
,
Foundation problems and water problem in skeleton structure
,Introduction to roof systems.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
Using ergonomic and anthropometric data; how to design architectural spaces in psychological, social and cultural contexts, ergonomic standards, legislations, universal design principles and future developments in human design in architectural design.12, 13, 14, 2, 6, 9A, E, F, G
Teaching Methods:12: Problem Solving Method, 13: Case Study Method, 14: Self Study Method, 2: Project Based Learning Model, 6: Experiential Learning, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam, E: Homework, F: Project Task, G: Quiz

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Explanation of objective and scope of the course
Explanation of content and method of the course
Introduction to architectural load-bearing systems, general concept and description.
2
Introduction to masonry structure
Comparison of masonry structure and skeleton structure
Concept of shell in masonry structure and masonry walls(Stone, brick, adobe, concrete block, pumice block walls…)

3
Rules of making space for opennings in masonry structure, beam, lintel and arches
4
Masonry structure foundations
5
Water problem in masonry structure , pedestal details, waterproofing
6
Slab systems in masonry structure
7MIDTERM EXAM
8
Introduction to skeleton structure
Description of skeleton structure elements (column, beam, shear wall…)
Description of axis system
İskelet yapı kuruluşunun prensipleri, kolon-kiriş-perde duvar yerleşimi ve boyutlandırma)
9
Timber skeleton structure system
Steel skeleton structure system
Light-weight steel structure system
Dimensioning of elements, spans
10
Floor systems in skeleton structure
11Vertical circulation elements
12
Foundation systems in skeleton structure
13
Foundation problems and water problem in skeleton structure
14Introduction to roof systems
Resources
To be distributed by the lecturer
Fundamentals of Building Construction: Materials and Methods, Edward Allen, 2008. Building Construction Illustrated, Francis Ching, 2008, Architectural Detailing: Function - Constructability - Aesthetics, Edward Allen, 2006 Architect's Handbook of Construction Detailing, David Kent Ballast, 2009 Yapım Malzemeler Yöntemler Çözümler İlkeler, Çetin Türkçü, Ahşap Çatılar, Nihat Bayülgen Yapı elemanı tasarımında malzeme, Nihat Todemir

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde problemi tanımlayıp alternatif çözümler üretebilir.
2
Tasarım odaklı araştırma yapıp, tasarım sürecini planlayıp yönetebilir.
3
Ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğinde bulunarak çalışmalarını yürütebilir.
4
Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirip, mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirebilir.
X
5
Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarabilir.
6
Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunabilir.
7
Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durumu örneklerle açıklayabilir.
8
Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak, evrensel ve geleneksel değerler doğrultusunda tasarım alanında karşılaştığı problemleri çözebilir.
9
Tarih, Kültür, sanat alanında, sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alabilir.
10
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, yaşam boyu farklı araştırma metotları ile ilişkilendirebilir.
11
Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkındadır ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje çalışmaları yapıp, iş birlikleri kurabilir.
12
Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemlerini özetleyebilir.
X
13
Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun tasarım yapabilir ve yeni teknoloji üretim yöntemleri önerebilir.
X
14
Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilir.
X
15
İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri belirleyebilir.
X
16
Amaca ve topluma uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilir.
X
17
Teknolojik gelişimlere hakimdir, yeni gelişmeleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilir ve bu gelişimlere öncülük edebilir.
X
18
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir üretim kavramlarını tanımlayıp, bu konuların günümüzdeki önemini örnekler vererek anlatabilir.
X
19
Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.
20
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanımlayıp uygulayabilir.
21
Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilir ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
22
Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürsel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca takip edip, karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir.
23
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında ve projenin yönetilmesinde edindiği iletişim becerilerini gösterebilir.
24
Edindiği tüm kuramsal ve uygulamalı, meslek pratiği, proje yönetimi ve yasal sorumluluklar konularındaki, bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilir.
25
Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri, çevre sağlığı, yapı sağlığı, insan sağlığı bağlamında değerlendirebilir.
26
Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini göz önünde bulundurarak konuyla ilgili tasarım problemlerini çözebilir.
27
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında fikrini, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşabilir.
28
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sistemlerini araştırarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
29
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilir.

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 50
Rate of Final Exam to Success 50
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14456
Guided Problem Solving14228
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report14228
Term Project000
Presentation of Project / Seminar000
Quiz000
Midterm Exam122
General Exam144
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)118
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(118/30)4
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
BUILDING TECHNOLOGY IICT2265280Spring Semester2+234
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorAssist.Prof. Pelin KARAÇAR
Name of Lecturer(s)Lect. Semih AKŞEKER, Lect. Necdet KETKEN, Lect.Dr. Berrin ŞAHİN DİRİ
Assistant(s)
AimThe aim of the course is to familiarize students with the general structure and construction concepts, to learn more about the design and construction principles as a whole, including the basic system of the traditional pile builders and skeleton structures, including the walls and the roof system, basic measures against soil types and groundwater and practice principles. In addition, he will be aware of the Regulation on the Buildings to be Performed in the Disaster Areas and he will see the related sections of the masonry in detail. In the course, it is aimed to understand how the design of the carrier system affects the design of the structure, the application examples and the homework.
Course ContentThis course contains; Explanation of objective and scope of the course
Explanation of content and method of the course
Introduction to architectural load-bearing systems, general concept and description.
,
Introduction to masonry structure
Comparison of masonry structure and skeleton structure
Concept of shell in masonry structure and masonry walls(Stone, brick, adobe, concrete block, pumice block walls…)

,
Rules of making space for opennings in masonry structure, beam, lintel and arches
,
Masonry structure foundations
,
Water problem in masonry structure , pedestal details, waterproofing
,
Slab systems in masonry structure
,MIDTERM EXAM,
Introduction to skeleton structure
Description of skeleton structure elements (column, beam, shear wall…)
Description of axis system
İskelet yapı kuruluşunun prensipleri, kolon-kiriş-perde duvar yerleşimi ve boyutlandırma)
,
Timber skeleton structure system
Steel skeleton structure system
Light-weight steel structure system
Dimensioning of elements, spans
,
Floor systems in skeleton structure
,Vertical circulation elements,
Foundation systems in skeleton structure
,
Foundation problems and water problem in skeleton structure
,Introduction to roof systems.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
Using ergonomic and anthropometric data; how to design architectural spaces in psychological, social and cultural contexts, ergonomic standards, legislations, universal design principles and future developments in human design in architectural design.12, 13, 14, 2, 6, 9A, E, F, G
Teaching Methods:12: Problem Solving Method, 13: Case Study Method, 14: Self Study Method, 2: Project Based Learning Model, 6: Experiential Learning, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam, E: Homework, F: Project Task, G: Quiz

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Explanation of objective and scope of the course
Explanation of content and method of the course
Introduction to architectural load-bearing systems, general concept and description.
2
Introduction to masonry structure
Comparison of masonry structure and skeleton structure
Concept of shell in masonry structure and masonry walls(Stone, brick, adobe, concrete block, pumice block walls…)

3
Rules of making space for opennings in masonry structure, beam, lintel and arches
4
Masonry structure foundations
5
Water problem in masonry structure , pedestal details, waterproofing
6
Slab systems in masonry structure
7MIDTERM EXAM
8
Introduction to skeleton structure
Description of skeleton structure elements (column, beam, shear wall…)
Description of axis system
İskelet yapı kuruluşunun prensipleri, kolon-kiriş-perde duvar yerleşimi ve boyutlandırma)
9
Timber skeleton structure system
Steel skeleton structure system
Light-weight steel structure system
Dimensioning of elements, spans
10
Floor systems in skeleton structure
11Vertical circulation elements
12
Foundation systems in skeleton structure
13
Foundation problems and water problem in skeleton structure
14Introduction to roof systems
Resources
To be distributed by the lecturer
Fundamentals of Building Construction: Materials and Methods, Edward Allen, 2008. Building Construction Illustrated, Francis Ching, 2008, Architectural Detailing: Function - Constructability - Aesthetics, Edward Allen, 2006 Architect's Handbook of Construction Detailing, David Kent Ballast, 2009 Yapım Malzemeler Yöntemler Çözümler İlkeler, Çetin Türkçü, Ahşap Çatılar, Nihat Bayülgen Yapı elemanı tasarımında malzeme, Nihat Todemir

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde problemi tanımlayıp alternatif çözümler üretebilir.
2
Tasarım odaklı araştırma yapıp, tasarım sürecini planlayıp yönetebilir.
3
Ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğinde bulunarak çalışmalarını yürütebilir.
4
Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirip, mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirebilir.
X
5
Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarabilir.
6
Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunabilir.
7
Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durumu örneklerle açıklayabilir.
8
Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak, evrensel ve geleneksel değerler doğrultusunda tasarım alanında karşılaştığı problemleri çözebilir.
9
Tarih, Kültür, sanat alanında, sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alabilir.
10
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, yaşam boyu farklı araştırma metotları ile ilişkilendirebilir.
11
Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkındadır ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje çalışmaları yapıp, iş birlikleri kurabilir.
12
Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemlerini özetleyebilir.
X
13
Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun tasarım yapabilir ve yeni teknoloji üretim yöntemleri önerebilir.
X
14
Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilir.
X
15
İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri belirleyebilir.
X
16
Amaca ve topluma uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilir.
X
17
Teknolojik gelişimlere hakimdir, yeni gelişmeleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilir ve bu gelişimlere öncülük edebilir.
X
18
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir üretim kavramlarını tanımlayıp, bu konuların günümüzdeki önemini örnekler vererek anlatabilir.
X
19
Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.
20
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanımlayıp uygulayabilir.
21
Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilir ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
22
Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürsel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca takip edip, karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir.
23
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında ve projenin yönetilmesinde edindiği iletişim becerilerini gösterebilir.
24
Edindiği tüm kuramsal ve uygulamalı, meslek pratiği, proje yönetimi ve yasal sorumluluklar konularındaki, bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilir.
25
Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri, çevre sağlığı, yapı sağlığı, insan sağlığı bağlamında değerlendirebilir.
26
Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini göz önünde bulundurarak konuyla ilgili tasarım problemlerini çözebilir.
27
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında fikrini, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşabilir.
28
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sistemlerini araştırarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
29
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilir.

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 50
Rate of Final Exam to Success 50
Total 100

Numerical Data

Ekleme Tarihi: 30/03/2023 - 16:02Son Güncelleme Tarihi: 30/03/2023 - 16:23