Skip to main content

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
CONSTRUCTION MANAGEMENT ICT2141050Fall Semester2+022
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorProf.Dr. Ayşe Zeynep SÖZEN
Name of Lecturer(s)Prof.Dr. Sema ERGÖNÜL
Assistant(s)Res. Assist. Zeynep Yazıcıoğlu
AimTo equip future architects and interior architects with the core competencies and techniques needed to manage and deliver a Construction Project.
Course ContentThis course contains; Objectives of the course and the relationship of the course with other disciplines. A general review of the construction sector and construction projects.,Construction management: Basic concepts-Management, Project, efficiency, effectiveness, managerial functions-planning, organizing,directing, control. Management theories. Areas of knowledge in Project Management.,Organizing for construction projects. Stakeholders of construction projects. Procurement systems.,Planning and programming of construction projects.Basic concepts in planning and programming .Relationship between planning and programming. Steps in planning and programming.,Cost planning and control. Management of resources_materials, equipment, labour, money, knowledge.Cost control and capital investment techniques. Cost estimation. Methods of cost estimation at various stages of the construction process. Tools used in cost estimation,Bidding and submitting a tender. Related processes.,Quality constraints: design and performance specifications,Specifications and project delivery systems,Site management:Technical and organizational infrastructure of construction sites.Responsibilities of Project stakeholders.,Monitoring and controlling of projects. Monitoring of progress and schedules. Documentation and site meetings.,Health and safety in construction.Work accidents and occupational diseases.,Closing of the construction Project. Post construıction evaluation and relations between the Project stakeholders.,General evaluation.,Final exam.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1.Describes the functions of construction managers and Project managers. 10, 13, 16, 6, 9A
Creates a schedule for a simple construction Project.10, 13, 16, 6, 9A
Creates a cost estimate for a simple construction Project10, 13, 16, 6, 9A
Distinguishes between types of specifications (design v. performance)10, 12, 13, 16, 9A
Applies basic project cost and time performance techniques (Eraned Value Analysis)10, 13, 16, 6, 9A
Associates project delivery systems and pricing arrangements with project risk.10, 13, 16, 6, 9A
Teaching Methods:10: Discussion Method, 12: Problem Solving Method, 13: Case Study Method, 16: Question - Answer Technique, 6: Experiential Learning, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Objectives of the course and the relationship of the course with other disciplines. A general review of the construction sector and construction projects.
2Construction management: Basic concepts-Management, Project, efficiency, effectiveness, managerial functions-planning, organizing,directing, control. Management theories. Areas of knowledge in Project Management.
3Organizing for construction projects. Stakeholders of construction projects. Procurement systems.
4Planning and programming of construction projects.Basic concepts in planning and programming .Relationship between planning and programming. Steps in planning and programming.
5Cost planning and control. Management of resources_materials, equipment, labour, money, knowledge.Cost control and capital investment techniques. Cost estimation. Methods of cost estimation at various stages of the construction process. Tools used in cost estimation
6Bidding and submitting a tender. Related processes.
7Quality constraints: design and performance specifications
8Specifications and project delivery systems
9Site management:Technical and organizational infrastructure of construction sites.Responsibilities of Project stakeholders.
10Monitoring and controlling of projects. Monitoring of progress and schedules. Documentation and site meetings.
11Health and safety in construction.Work accidents and occupational diseases.
12Closing of the construction Project. Post construıction evaluation and relations between the Project stakeholders.
13General evaluation.
14Final exam
Resources
To be distributed by the lecturer.
Frank Harris, Ronald McCaffer with Francis Edum-Fotwe, Modern Construction Management, 7th Edition, 2013, Wiley-Blackwell S. Keoki Sears Glenn A. Sears,Richard H. Clough , Construction Project Management: A Practical Guide to Field Construction Management, 2008, Wiley. Juana Clark Craig, Project Management Lite: Just Enough to Get the Job Done...Nothing More,2012. Alison Dykstra, Construction Project Management: A Complete Introduction, Kirshner,2011. Y.C. Chiu, An Introduction to the History of Project Management: From the Earliest Times to A.D.1900, Eburon. Paul Segal, Professional Practice: A Guide to Turning Designs into Buildings, Norton, 2006.

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde problemi tanımlayıp alternatif çözümler üretebilir.
X
2
Tasarım odaklı araştırma yapıp, tasarım sürecini planlayıp yönetebilir.
X
3
Ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğinde bulunarak çalışmalarını yürütebilir.
X
4
Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirip, mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirebilir.
X
5
Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarabilir.
X
6
Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunabilir.
7
Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durumu örneklerle açıklayabilir.
8
Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak, evrensel ve geleneksel değerler doğrultusunda tasarım alanında karşılaştığı problemleri çözebilir.
9
Tarih, Kültür, sanat alanında, sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alabilir.
10
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, yaşam boyu farklı araştırma metotları ile ilişkilendirebilir.
11
Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkındadır ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje çalışmaları yapıp, iş birlikleri kurabilir.
X
12
Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemlerini özetleyebilir.
X
13
Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun tasarım yapabilir ve yeni teknoloji üretim yöntemleri önerebilir.
X
14
Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilir.
15
İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri belirleyebilir.
16
Amaca ve topluma uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilir.
17
Teknolojik gelişimlere hakimdir, yeni gelişmeleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilir ve bu gelişimlere öncülük edebilir.
18
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir üretim kavramlarını tanımlayıp, bu konuların günümüzdeki önemini örnekler vererek anlatabilir.
19
Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.
X
20
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanımlayıp uygulayabilir.
21
Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilir ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
22
Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürsel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca takip edip, karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir.
23
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında ve projenin yönetilmesinde edindiği iletişim becerilerini gösterebilir.
24
Edindiği tüm kuramsal ve uygulamalı, meslek pratiği, proje yönetimi ve yasal sorumluluklar konularındaki, bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilir.
25
Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri, çevre sağlığı, yapı sağlığı, insan sağlığı bağlamında değerlendirebilir.
X
26
Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini göz önünde bulundurarak konuyla ilgili tasarım problemlerini çözebilir.
X
27
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında fikrini, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşabilir.
28
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sistemlerini araştırarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
29
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilir.

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 50
Rate of Final Exam to Success 50
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14228
Guided Problem Solving000
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report000
Term Project11010
Presentation of Project / Seminar000
Quiz000
Midterm Exam188
General Exam11515
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)61
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(61/30)2
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
CONSTRUCTION MANAGEMENT ICT2141050Fall Semester2+022
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorProf.Dr. Ayşe Zeynep SÖZEN
Name of Lecturer(s)Prof.Dr. Sema ERGÖNÜL
Assistant(s)Res. Assist. Zeynep Yazıcıoğlu
AimTo equip future architects and interior architects with the core competencies and techniques needed to manage and deliver a Construction Project.
Course ContentThis course contains; Objectives of the course and the relationship of the course with other disciplines. A general review of the construction sector and construction projects.,Construction management: Basic concepts-Management, Project, efficiency, effectiveness, managerial functions-planning, organizing,directing, control. Management theories. Areas of knowledge in Project Management.,Organizing for construction projects. Stakeholders of construction projects. Procurement systems.,Planning and programming of construction projects.Basic concepts in planning and programming .Relationship between planning and programming. Steps in planning and programming.,Cost planning and control. Management of resources_materials, equipment, labour, money, knowledge.Cost control and capital investment techniques. Cost estimation. Methods of cost estimation at various stages of the construction process. Tools used in cost estimation,Bidding and submitting a tender. Related processes.,Quality constraints: design and performance specifications,Specifications and project delivery systems,Site management:Technical and organizational infrastructure of construction sites.Responsibilities of Project stakeholders.,Monitoring and controlling of projects. Monitoring of progress and schedules. Documentation and site meetings.,Health and safety in construction.Work accidents and occupational diseases.,Closing of the construction Project. Post construıction evaluation and relations between the Project stakeholders.,General evaluation.,Final exam.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1.Describes the functions of construction managers and Project managers. 10, 13, 16, 6, 9A
Creates a schedule for a simple construction Project.10, 13, 16, 6, 9A
Creates a cost estimate for a simple construction Project10, 13, 16, 6, 9A
Distinguishes between types of specifications (design v. performance)10, 12, 13, 16, 9A
Applies basic project cost and time performance techniques (Eraned Value Analysis)10, 13, 16, 6, 9A
Associates project delivery systems and pricing arrangements with project risk.10, 13, 16, 6, 9A
Teaching Methods:10: Discussion Method, 12: Problem Solving Method, 13: Case Study Method, 16: Question - Answer Technique, 6: Experiential Learning, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Objectives of the course and the relationship of the course with other disciplines. A general review of the construction sector and construction projects.
2Construction management: Basic concepts-Management, Project, efficiency, effectiveness, managerial functions-planning, organizing,directing, control. Management theories. Areas of knowledge in Project Management.
3Organizing for construction projects. Stakeholders of construction projects. Procurement systems.
4Planning and programming of construction projects.Basic concepts in planning and programming .Relationship between planning and programming. Steps in planning and programming.
5Cost planning and control. Management of resources_materials, equipment, labour, money, knowledge.Cost control and capital investment techniques. Cost estimation. Methods of cost estimation at various stages of the construction process. Tools used in cost estimation
6Bidding and submitting a tender. Related processes.
7Quality constraints: design and performance specifications
8Specifications and project delivery systems
9Site management:Technical and organizational infrastructure of construction sites.Responsibilities of Project stakeholders.
10Monitoring and controlling of projects. Monitoring of progress and schedules. Documentation and site meetings.
11Health and safety in construction.Work accidents and occupational diseases.
12Closing of the construction Project. Post construıction evaluation and relations between the Project stakeholders.
13General evaluation.
14Final exam
Resources
To be distributed by the lecturer.
Frank Harris, Ronald McCaffer with Francis Edum-Fotwe, Modern Construction Management, 7th Edition, 2013, Wiley-Blackwell S. Keoki Sears Glenn A. Sears,Richard H. Clough , Construction Project Management: A Practical Guide to Field Construction Management, 2008, Wiley. Juana Clark Craig, Project Management Lite: Just Enough to Get the Job Done...Nothing More,2012. Alison Dykstra, Construction Project Management: A Complete Introduction, Kirshner,2011. Y.C. Chiu, An Introduction to the History of Project Management: From the Earliest Times to A.D.1900, Eburon. Paul Segal, Professional Practice: A Guide to Turning Designs into Buildings, Norton, 2006.

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde problemi tanımlayıp alternatif çözümler üretebilir.
X
2
Tasarım odaklı araştırma yapıp, tasarım sürecini planlayıp yönetebilir.
X
3
Ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğinde bulunarak çalışmalarını yürütebilir.
X
4
Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirip, mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirebilir.
X
5
Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarabilir.
X
6
Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunabilir.
7
Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durumu örneklerle açıklayabilir.
8
Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak, evrensel ve geleneksel değerler doğrultusunda tasarım alanında karşılaştığı problemleri çözebilir.
9
Tarih, Kültür, sanat alanında, sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alabilir.
10
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, yaşam boyu farklı araştırma metotları ile ilişkilendirebilir.
11
Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkındadır ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje çalışmaları yapıp, iş birlikleri kurabilir.
X
12
Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemlerini özetleyebilir.
X
13
Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun tasarım yapabilir ve yeni teknoloji üretim yöntemleri önerebilir.
X
14
Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilir.
15
İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri belirleyebilir.
16
Amaca ve topluma uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilir.
17
Teknolojik gelişimlere hakimdir, yeni gelişmeleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilir ve bu gelişimlere öncülük edebilir.
18
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir üretim kavramlarını tanımlayıp, bu konuların günümüzdeki önemini örnekler vererek anlatabilir.
19
Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.
X
20
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanımlayıp uygulayabilir.
21
Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilir ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
22
Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürsel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca takip edip, karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir.
23
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında ve projenin yönetilmesinde edindiği iletişim becerilerini gösterebilir.
24
Edindiği tüm kuramsal ve uygulamalı, meslek pratiği, proje yönetimi ve yasal sorumluluklar konularındaki, bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilir.
25
Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri, çevre sağlığı, yapı sağlığı, insan sağlığı bağlamında değerlendirebilir.
X
26
Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini göz önünde bulundurarak konuyla ilgili tasarım problemlerini çözebilir.
X
27
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında fikrini, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşabilir.
28
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sistemlerini araştırarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
29
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilir.

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 50
Rate of Final Exam to Success 50
Total 100

Numerical Data

Ekleme Tarihi: 30/03/2023 - 16:02Son Güncelleme Tarihi: 30/03/2023 - 16:23