Skip to main content

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
DESIGN and BRANDINGICT3215126Spring Semester3+034
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorAssist.Prof. Mustafa ERDEM
Name of Lecturer(s)
Assistant(s)
AimThe aim of this course is to provide students with the ability to understand the effects of brand concept strategies and brand communication on the design issue by presenting the relationship between design and brand. It aims to give students perspective on the creation of a brand and new product innovation. The course aims to provide the student with creative abilities to produce ideas, texts and visuals, and the knowledge to understand and analyze brand identity and the branding process.
Course ContentThis course contains; What is a product?, Marketing supported new product development process, What is a brand?, Differences between product and brand, Brand Development process, Brand positioning, SWOT, Maslow hierarchy,Brand identity, Brand personality, Brand types, Brand communication, Brand communication tools, Marketing calendar,Trends, Use of brand communication tools in product design processes, Product form,Brand name, Linguistic analysis, Logo,Colors, Effects of colors, Other senses,Brand experience, Brand story,Mid-term,Brand Promise, Motto, Advertising slogan, Packaging,Attitude, Persuasion, ELM, Persuasion Methods,Situational effects in persuasion, use of argument in advertising, emotion in advertising, use of celebrities in advertising,Advertising mix, Advertising and promotion, Target audience selection, Advertising message processing, Consumer decision-making processes, How does advertising work?, ATL Advertising, BTL advertising,Font, Visual style, Creative applications, Production, Storyboard, PR works,Advertorial, Guerilla advertisements, Viral advertisements, Social responsibility projects, Sponsorships, Organizations and events, Fairs,Promotional activities, Store organization, POP stands, Brand collaborations, e-brand management, Brand kit and Personal branding.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Uses brand development methods by mastering product development processes.9E, F
2. Marka için isim tasarlama, dilsel analizi kullanma ve logo tasarlama süreçlerini projelerinde kullanır.9E, F
3. Actively uses the effects of colors on the brand.9E, F
4. Uses advertising processes and marketing strategies.9E, F
Teaching Methods:9: Lecture Method
Assessment Methods:E: Homework, F: Project Task

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1What is a product?, Marketing supported new product development process, What is a brand?, Differences between product and brand, Brand Development process, Brand positioning, SWOT, Maslow hierarchy
2Brand identity, Brand personality, Brand types, Brand communication, Brand communication tools, Marketing calendar
3Trends, Use of brand communication tools in product design processes, Product form
4Brand name, Linguistic analysis, Logo
5Colors, Effects of colors, Other senses
6Brand experience, Brand story
7Mid-term
8Brand Promise, Motto, Advertising slogan, Packaging
9Attitude, Persuasion, ELM, Persuasion Methods
10Situational effects in persuasion, use of argument in advertising, emotion in advertising, use of celebrities in advertising
11Advertising mix, Advertising and promotion, Target audience selection, Advertising message processing, Consumer decision-making processes, How does advertising work?, ATL Advertising, BTL advertising
12Font, Visual style, Creative applications, Production, Storyboard, PR works
13Advertorial, Guerilla advertisements, Viral advertisements, Social responsibility projects, Sponsorships, Organizations and events, Fairs
14Promotional activities, Store organization, POP stands, Brand collaborations, e-brand management, Brand kit and Personal branding
Resources
It will be provided by the faculty member.

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde problemi tanımlayıp alternatif çözümler üretebilir.
X
2
Tasarım odaklı araştırma yapıp, tasarım sürecini planlayıp yönetebilir.
X
3
Ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğinde bulunarak çalışmalarını yürütebilir.
X
4
Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirip, mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirebilir.
X
5
Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarabilir.
X
6
Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunabilir.
X
7
Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durumu örneklerle açıklayabilir.
8
Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak, evrensel ve geleneksel değerler doğrultusunda tasarım alanında karşılaştığı problemleri çözebilir.
9
Tarih, Kültür, sanat alanında, sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alabilir.
10
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, yaşam boyu farklı araştırma metotları ile ilişkilendirebilir.
11
Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkındadır ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje çalışmaları yapıp, iş birlikleri kurabilir.
12
Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemlerini özetleyebilir.
13
Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun tasarım yapabilir ve yeni teknoloji üretim yöntemleri önerebilir.
14
Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilir.
15
İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri belirleyebilir.
16
Amaca ve topluma uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilir.
17
Teknolojik gelişimlere hakimdir, yeni gelişmeleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilir ve bu gelişimlere öncülük edebilir.
18
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir üretim kavramlarını tanımlayıp, bu konuların günümüzdeki önemini örnekler vererek anlatabilir.
19
Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.
20
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanımlayıp uygulayabilir.
21
Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilir ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
22
Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürsel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca takip edip, karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir.
23
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında ve projenin yönetilmesinde edindiği iletişim becerilerini gösterebilir.
24
Edindiği tüm kuramsal ve uygulamalı, meslek pratiği, proje yönetimi ve yasal sorumluluklar konularındaki, bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilir.
25
Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri, çevre sağlığı, yapı sağlığı, insan sağlığı bağlamında değerlendirebilir.
26
Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini göz önünde bulundurarak konuyla ilgili tasarım problemlerini çözebilir.
27
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında fikrini, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşabilir.
28
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sistemlerini araştırarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
29
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilir.

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 50
Rate of Final Exam to Success 50
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14342
Guided Problem Solving000
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report000
Term Project11010
Presentation of Project / Seminar21020
Quiz000
Midterm Exam12020
General Exam12020
Performance Task, Maintenance Plan11010
Total Workload(Hour)122
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(122/30)4
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
DESIGN and BRANDINGICT3215126Spring Semester3+034
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorAssist.Prof. Mustafa ERDEM
Name of Lecturer(s)
Assistant(s)
AimThe aim of this course is to provide students with the ability to understand the effects of brand concept strategies and brand communication on the design issue by presenting the relationship between design and brand. It aims to give students perspective on the creation of a brand and new product innovation. The course aims to provide the student with creative abilities to produce ideas, texts and visuals, and the knowledge to understand and analyze brand identity and the branding process.
Course ContentThis course contains; What is a product?, Marketing supported new product development process, What is a brand?, Differences between product and brand, Brand Development process, Brand positioning, SWOT, Maslow hierarchy,Brand identity, Brand personality, Brand types, Brand communication, Brand communication tools, Marketing calendar,Trends, Use of brand communication tools in product design processes, Product form,Brand name, Linguistic analysis, Logo,Colors, Effects of colors, Other senses,Brand experience, Brand story,Mid-term,Brand Promise, Motto, Advertising slogan, Packaging,Attitude, Persuasion, ELM, Persuasion Methods,Situational effects in persuasion, use of argument in advertising, emotion in advertising, use of celebrities in advertising,Advertising mix, Advertising and promotion, Target audience selection, Advertising message processing, Consumer decision-making processes, How does advertising work?, ATL Advertising, BTL advertising,Font, Visual style, Creative applications, Production, Storyboard, PR works,Advertorial, Guerilla advertisements, Viral advertisements, Social responsibility projects, Sponsorships, Organizations and events, Fairs,Promotional activities, Store organization, POP stands, Brand collaborations, e-brand management, Brand kit and Personal branding.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Uses brand development methods by mastering product development processes.9E, F
2. Marka için isim tasarlama, dilsel analizi kullanma ve logo tasarlama süreçlerini projelerinde kullanır.9E, F
3. Actively uses the effects of colors on the brand.9E, F
4. Uses advertising processes and marketing strategies.9E, F
Teaching Methods:9: Lecture Method
Assessment Methods:E: Homework, F: Project Task

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1What is a product?, Marketing supported new product development process, What is a brand?, Differences between product and brand, Brand Development process, Brand positioning, SWOT, Maslow hierarchy
2Brand identity, Brand personality, Brand types, Brand communication, Brand communication tools, Marketing calendar
3Trends, Use of brand communication tools in product design processes, Product form
4Brand name, Linguistic analysis, Logo
5Colors, Effects of colors, Other senses
6Brand experience, Brand story
7Mid-term
8Brand Promise, Motto, Advertising slogan, Packaging
9Attitude, Persuasion, ELM, Persuasion Methods
10Situational effects in persuasion, use of argument in advertising, emotion in advertising, use of celebrities in advertising
11Advertising mix, Advertising and promotion, Target audience selection, Advertising message processing, Consumer decision-making processes, How does advertising work?, ATL Advertising, BTL advertising
12Font, Visual style, Creative applications, Production, Storyboard, PR works
13Advertorial, Guerilla advertisements, Viral advertisements, Social responsibility projects, Sponsorships, Organizations and events, Fairs
14Promotional activities, Store organization, POP stands, Brand collaborations, e-brand management, Brand kit and Personal branding
Resources
It will be provided by the faculty member.

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde problemi tanımlayıp alternatif çözümler üretebilir.
X
2
Tasarım odaklı araştırma yapıp, tasarım sürecini planlayıp yönetebilir.
X
3
Ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğinde bulunarak çalışmalarını yürütebilir.
X
4
Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirip, mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirebilir.
X
5
Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarabilir.
X
6
Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunabilir.
X
7
Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durumu örneklerle açıklayabilir.
8
Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak, evrensel ve geleneksel değerler doğrultusunda tasarım alanında karşılaştığı problemleri çözebilir.
9
Tarih, Kültür, sanat alanında, sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alabilir.
10
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, yaşam boyu farklı araştırma metotları ile ilişkilendirebilir.
11
Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkındadır ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje çalışmaları yapıp, iş birlikleri kurabilir.
12
Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemlerini özetleyebilir.
13
Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun tasarım yapabilir ve yeni teknoloji üretim yöntemleri önerebilir.
14
Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilir.
15
İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri belirleyebilir.
16
Amaca ve topluma uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilir.
17
Teknolojik gelişimlere hakimdir, yeni gelişmeleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilir ve bu gelişimlere öncülük edebilir.
18
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir üretim kavramlarını tanımlayıp, bu konuların günümüzdeki önemini örnekler vererek anlatabilir.
19
Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.
20
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanımlayıp uygulayabilir.
21
Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilir ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
22
Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürsel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca takip edip, karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir.
23
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında ve projenin yönetilmesinde edindiği iletişim becerilerini gösterebilir.
24
Edindiği tüm kuramsal ve uygulamalı, meslek pratiği, proje yönetimi ve yasal sorumluluklar konularındaki, bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilir.
25
Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri, çevre sağlığı, yapı sağlığı, insan sağlığı bağlamında değerlendirebilir.
26
Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini göz önünde bulundurarak konuyla ilgili tasarım problemlerini çözebilir.
27
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında fikrini, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşabilir.
28
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sistemlerini araştırarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
29
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilir.

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 50
Rate of Final Exam to Success 50
Total 100

Numerical Data

Ekleme Tarihi: 30/03/2023 - 16:02Son Güncelleme Tarihi: 30/03/2023 - 16:23