Skip to main content

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
FURNITURE DESIGNICT3158890Fall Semester2+234
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorAssist.Prof. Tolga KILIÇ
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Tolga KILIÇ, Lect. Selin KESKİNEL, Lect. Işıkcan KESKİN, Lect. Tuğçe ÖZATA, Lect. Ahmet Hakan YÜRÜOĞLU, Lect. Müge SARAÇ
Assistant(s)Res. Asst. Zübeyde Keskin
AimThe aim of the course is to introduce the physical, anthropometric, ergonomic, social, economic and psychological factors affecting furniture design, to evaluate the human-furniture relationship with information such as sustainability, functionality, material, structure, detail and three dimensions, accompanied by theoretical and applied studies in the furniture project and production stages. To ensure the development of design and creative problem solving skills.
Course ContentThis course contains; Introduction to the general approach to furniture design,General description of furniture and history of furniture
Anthropometry and ergonomics in furniture,Technical drawing and dimensioning information in furniture scale/measurement
Connection elements and functional accessories in current furniture
Showing material and production technology videos in furniture,Explaining 1/5 and 1/1 point detail drawing in furniture,
Corrections of Homework:1,Proofreading the kitchen module homework
Beginning the implementation of Homework 3,Criticizing the design of the seating unit with usage surface
Beginning the implementation of Homework 4,Critiques of workspace furniture with storage features
Begining implemention of Homework 5,Checking the drawings of modular furniture assignment,Homework 6: Design a module consisting of a table and a seating unit to be used in a nursery, where at least 3-4 children can play and draw at the same time.,Explanation of smart furniture design
Explanation of Sustainability in Furniture,Sustainable furniture design: Designing a seating unit, coffee table or storage unit suitable for human use, made from waste materials.,Evaluation of sustainable furniture design drafts,Evaluation of technical drawings of sustainable furniture designs,Ensuring the control of the models that have started to be made.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
10, 11, 13, 9E, F
10, 11, 16, 19, 9E, F, H
11, 9E, F
10, 13, 19, 9E, F
10, 13, 16, 9E, F
Teaching Methods:10: Discussion Method, 11: Demonstration Method, 13: Case Study Method, 16: Question - Answer Technique, 19: Brainstorming Technique, 9: Lecture Method
Assessment Methods:E: Homework, F: Project Task, H: Performance Task

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Introduction to the general approach to furniture design
2General description of furniture and history of furniture
Anthropometry and ergonomics in furniture
Students are wanted to bring their drawing materials.
3Technical drawing and dimensioning information in furniture scale/measurement
Connection elements and functional accessories in current furniture
Showing material and production technology videos in furniture
Homework 1: Draw a chair you use at home in 1/10 scale as a plan, section, view and perspective.
4Explaining 1/5 and 1/1 point detail drawing in furniture,
Corrections of Homework:1
Homework 2: Draw the kitchen module given as an example as a 1/10 plan/section and 1/1 or 1/5 point detail from the specified locations.
5Proofreading the kitchen module homework
Beginning the implementation of Homework 3
Homework 3: Design a seating unit that a person can use for resting, reading or writing.
6Criticizing the design of the seating unit with usage surface
Beginning the implementation of Homework 4
Homework4: Design a working unit that will be used for daily working purposes and provides storage functions such as drawers and cabinets.
7Critiques of workspace furniture with storage features
Begining implemention of Homework 5
Design a modular furniture made of cubes, triangles, rectangular prisms or any special geometric shape of your choice.
8Checking the drawings of modular furniture assignment
9Homework 6: Design a module consisting of a table and a seating unit to be used in a nursery, where at least 3-4 children can play and draw at the same time.
10Explanation of smart furniture design
Explanation of Sustainability in Furniture
11Sustainable furniture design: Designing a seating unit, coffee table or storage unit suitable for human use, made from waste materials.Starting the idea generation phase for sustainable furniture
12Evaluation of sustainable furniture design draftsExpressing technical drawing data in the form of plan, section, view and perspective
13Evaluation of technical drawings of sustainable furniture designsStarting to make a scale furniture model
14Ensuring the control of the models that have started to be made
Resources
To be distributing by the lecturer. 1-Francis D.K.Ching,İç Mekan Tasarımı,Yem Yayın 96, 2-New Chairs: Innovations in Design, Technology and Materials, 3-Leslia Pina Furniture in History: 3000 B.C. 2000 A.D (2nd Edition) (Hardcover).
Leslie Pina Illustrated History of Furniture: From the Earliest to the Present Time (Paperback) Frederick Litchfield (Author)

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde problemi tanımlayıp alternatif çözümler üretebilir.
X
2
Tasarım odaklı araştırma yapıp, tasarım sürecini planlayıp yönetebilir.
X
3
Ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğinde bulunarak çalışmalarını yürütebilir.
X
4
Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirip, mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirebilir.
X
5
Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarabilir.
X
6
Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunabilir.
X
7
Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durumu örneklerle açıklayabilir.
8
Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak, evrensel ve geleneksel değerler doğrultusunda tasarım alanında karşılaştığı problemleri çözebilir.
X
9
Tarih, Kültür, sanat alanında, sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alabilir.
10
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, yaşam boyu farklı araştırma metotları ile ilişkilendirebilir.
X
11
Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkındadır ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje çalışmaları yapıp, iş birlikleri kurabilir.
12
Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemlerini özetleyebilir.
13
Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun tasarım yapabilir ve yeni teknoloji üretim yöntemleri önerebilir.
X
14
Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilir.
X
15
İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri belirleyebilir.
X
16
Amaca ve topluma uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilir.
X
17
Teknolojik gelişimlere hakimdir, yeni gelişmeleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilir ve bu gelişimlere öncülük edebilir.
X
18
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir üretim kavramlarını tanımlayıp, bu konuların günümüzdeki önemini örnekler vererek anlatabilir.
X
19
Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.
X
20
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanımlayıp uygulayabilir.
X
21
Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilir ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
X
22
Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürsel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca takip edip, karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir.
X
23
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında ve projenin yönetilmesinde edindiği iletişim becerilerini gösterebilir.
X
24
Edindiği tüm kuramsal ve uygulamalı, meslek pratiği, proje yönetimi ve yasal sorumluluklar konularındaki, bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilir.
X
25
Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri, çevre sağlığı, yapı sağlığı, insan sağlığı bağlamında değerlendirebilir.
X
26
Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini göz önünde bulundurarak konuyla ilgili tasarım problemlerini çözebilir.
27
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında fikrini, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşabilir.
28
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sistemlerini araştırarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
29
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilir.

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 50
Rate of Final Exam to Success 50
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14456
Guided Problem Solving326
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report326
Term Project188
Presentation of Project / Seminar11515
Quiz000
Midterm Exam188
General Exam11515
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)114
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(114/30)4
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
FURNITURE DESIGNICT3158890Fall Semester2+234
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorAssist.Prof. Tolga KILIÇ
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Tolga KILIÇ, Lect. Selin KESKİNEL, Lect. Işıkcan KESKİN, Lect. Tuğçe ÖZATA, Lect. Ahmet Hakan YÜRÜOĞLU, Lect. Müge SARAÇ
Assistant(s)Res. Asst. Zübeyde Keskin
AimThe aim of the course is to introduce the physical, anthropometric, ergonomic, social, economic and psychological factors affecting furniture design, to evaluate the human-furniture relationship with information such as sustainability, functionality, material, structure, detail and three dimensions, accompanied by theoretical and applied studies in the furniture project and production stages. To ensure the development of design and creative problem solving skills.
Course ContentThis course contains; Introduction to the general approach to furniture design,General description of furniture and history of furniture
Anthropometry and ergonomics in furniture,Technical drawing and dimensioning information in furniture scale/measurement
Connection elements and functional accessories in current furniture
Showing material and production technology videos in furniture,Explaining 1/5 and 1/1 point detail drawing in furniture,
Corrections of Homework:1,Proofreading the kitchen module homework
Beginning the implementation of Homework 3,Criticizing the design of the seating unit with usage surface
Beginning the implementation of Homework 4,Critiques of workspace furniture with storage features
Begining implemention of Homework 5,Checking the drawings of modular furniture assignment,Homework 6: Design a module consisting of a table and a seating unit to be used in a nursery, where at least 3-4 children can play and draw at the same time.,Explanation of smart furniture design
Explanation of Sustainability in Furniture,Sustainable furniture design: Designing a seating unit, coffee table or storage unit suitable for human use, made from waste materials.,Evaluation of sustainable furniture design drafts,Evaluation of technical drawings of sustainable furniture designs,Ensuring the control of the models that have started to be made.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
10, 11, 13, 9E, F
10, 11, 16, 19, 9E, F, H
11, 9E, F
10, 13, 19, 9E, F
10, 13, 16, 9E, F
Teaching Methods:10: Discussion Method, 11: Demonstration Method, 13: Case Study Method, 16: Question - Answer Technique, 19: Brainstorming Technique, 9: Lecture Method
Assessment Methods:E: Homework, F: Project Task, H: Performance Task

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Introduction to the general approach to furniture design
2General description of furniture and history of furniture
Anthropometry and ergonomics in furniture
Students are wanted to bring their drawing materials.
3Technical drawing and dimensioning information in furniture scale/measurement
Connection elements and functional accessories in current furniture
Showing material and production technology videos in furniture
Homework 1: Draw a chair you use at home in 1/10 scale as a plan, section, view and perspective.
4Explaining 1/5 and 1/1 point detail drawing in furniture,
Corrections of Homework:1
Homework 2: Draw the kitchen module given as an example as a 1/10 plan/section and 1/1 or 1/5 point detail from the specified locations.
5Proofreading the kitchen module homework
Beginning the implementation of Homework 3
Homework 3: Design a seating unit that a person can use for resting, reading or writing.
6Criticizing the design of the seating unit with usage surface
Beginning the implementation of Homework 4
Homework4: Design a working unit that will be used for daily working purposes and provides storage functions such as drawers and cabinets.
7Critiques of workspace furniture with storage features
Begining implemention of Homework 5
Design a modular furniture made of cubes, triangles, rectangular prisms or any special geometric shape of your choice.
8Checking the drawings of modular furniture assignment
9Homework 6: Design a module consisting of a table and a seating unit to be used in a nursery, where at least 3-4 children can play and draw at the same time.
10Explanation of smart furniture design
Explanation of Sustainability in Furniture
11Sustainable furniture design: Designing a seating unit, coffee table or storage unit suitable for human use, made from waste materials.Starting the idea generation phase for sustainable furniture
12Evaluation of sustainable furniture design draftsExpressing technical drawing data in the form of plan, section, view and perspective
13Evaluation of technical drawings of sustainable furniture designsStarting to make a scale furniture model
14Ensuring the control of the models that have started to be made
Resources
To be distributing by the lecturer. 1-Francis D.K.Ching,İç Mekan Tasarımı,Yem Yayın 96, 2-New Chairs: Innovations in Design, Technology and Materials, 3-Leslia Pina Furniture in History: 3000 B.C. 2000 A.D (2nd Edition) (Hardcover).
Leslie Pina Illustrated History of Furniture: From the Earliest to the Present Time (Paperback) Frederick Litchfield (Author)

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde problemi tanımlayıp alternatif çözümler üretebilir.
X
2
Tasarım odaklı araştırma yapıp, tasarım sürecini planlayıp yönetebilir.
X
3
Ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğinde bulunarak çalışmalarını yürütebilir.
X
4
Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirip, mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirebilir.
X
5
Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarabilir.
X
6
Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunabilir.
X
7
Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durumu örneklerle açıklayabilir.
8
Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak, evrensel ve geleneksel değerler doğrultusunda tasarım alanında karşılaştığı problemleri çözebilir.
X
9
Tarih, Kültür, sanat alanında, sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alabilir.
10
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, yaşam boyu farklı araştırma metotları ile ilişkilendirebilir.
X
11
Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkındadır ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje çalışmaları yapıp, iş birlikleri kurabilir.
12
Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemlerini özetleyebilir.
13
Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun tasarım yapabilir ve yeni teknoloji üretim yöntemleri önerebilir.
X
14
Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilir.
X
15
İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri belirleyebilir.
X
16
Amaca ve topluma uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilir.
X
17
Teknolojik gelişimlere hakimdir, yeni gelişmeleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilir ve bu gelişimlere öncülük edebilir.
X
18
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir üretim kavramlarını tanımlayıp, bu konuların günümüzdeki önemini örnekler vererek anlatabilir.
X
19
Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.
X
20
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanımlayıp uygulayabilir.
X
21
Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilir ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
X
22
Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürsel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca takip edip, karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir.
X
23
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında ve projenin yönetilmesinde edindiği iletişim becerilerini gösterebilir.
X
24
Edindiği tüm kuramsal ve uygulamalı, meslek pratiği, proje yönetimi ve yasal sorumluluklar konularındaki, bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilir.
X
25
Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri, çevre sağlığı, yapı sağlığı, insan sağlığı bağlamında değerlendirebilir.
X
26
Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini göz önünde bulundurarak konuyla ilgili tasarım problemlerini çözebilir.
27
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında fikrini, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşabilir.
28
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sistemlerini araştırarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
29
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilir.

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 50
Rate of Final Exam to Success 50
Total 100

Numerical Data

Ekleme Tarihi: 30/03/2023 - 16:02Son Güncelleme Tarihi: 30/03/2023 - 16:23