Skip to main content

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
BUILDING TECHNOLOGY IIICT2257630Spring Semester2+234
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorAssist.Prof. Pelin KARAÇAR
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Kevser COŞKUN, Assist.Prof. Pelin KARAÇAR, Assoc.Prof. Nuri SERTESER, Lect. Semih AKŞEKER, Lect.Dr. Seda Nur ALKAN, Lect. Necdet KETKEN
Assistant(s)
AimThis course is composed of theoretical and practical steps to gain knowledge and experience of students in order to benefit from the rough construction problems encountered in design and implementation studies in all stages of Architecture and Interior Architecture education and in the future. At the end of the course, students will be able to learn the general concepts of construction and construction, learn basic principles of reinforced concrete structures from skeletal systems, including wall and roof systems, and learn the principles of design and construction as a whole.
Course ContentThis course contains; Explanation of goal and scope of the course
Explanation of content and method of the course
Skeleton structure system(recap),Vertical circulation elements
Ramps, Elevators, Freight-lift, Escalators, Concrete stairs, geometrical spesifications, relation with structure(straight, quarter turn,spiral) Dimensional design of stairs
,Stairs; load transfer principals, concrete stair solutions,
Stairs; steel stair solutions
,Stairs; timber stair solutions,Slabs in skeleton structure (large span slabs, composite slabs…)
Recent regulations for the design of buildings in sismic areas.,MIDTERM EXAM,Introduction to roof systems,Roof systems;
suspended roof,trusses,Long span roof systems (systems with laminated timber beam and steel),
Walls in skeleton structure
Interior wall systems
,
Walls in skeleton structure
Exterior wall systems
,
Walls in skeleton structure
,
Hybrid structure systems
Single/Multi storey prefabricated structure systems
.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
User-environment-building system interaction2, 6, 9A, E, F
Construction and building methods2, 6, 9A, E, F
Terminology of building and construction technology2, 6, 9A, E, F
Skeletal building systems (reinforced concrete, steel, wood and light steel)2, 6, 9A, E, F
Building sub systems2, 6, 9A, E, F
Teaching Methods:2: Project Based Learning Model, 6: Experiential Learning, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam, E: Homework, F: Project Task

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Explanation of goal and scope of the course
Explanation of content and method of the course
Skeleton structure system(recap)
2Vertical circulation elements
Ramps, Elevators, Freight-lift, Escalators, Concrete stairs, geometrical spesifications, relation with structure(straight, quarter turn,spiral) Dimensional design of stairs
3Stairs; load transfer principals, concrete stair solutions
4
Stairs; steel stair solutions
5Stairs; timber stair solutions
6Slabs in skeleton structure (large span slabs, composite slabs…)
Recent regulations for the design of buildings in sismic areas.
7MIDTERM EXAM
8Introduction to roof systems
9Roof systems;
suspended roof,trusses
10Long span roof systems (systems with laminated timber beam and steel)
11
Walls in skeleton structure
Interior wall systems
12
Walls in skeleton structure
Exterior wall systems
13
Walls in skeleton structure
14
Hybrid structure systems
Single/Multi storey prefabricated structure systems
Resources
To be distiributed by the lecturer
Fundamentals of Building Construction: Materials and Methods, Edward Allen, 2008. Building Construction Illustrated, Francis Ching, 2008, Architectural Detailing: Function - Constructability - Aesthetics, Edward Allen, 2006 Architect's Handbook of Construction Detailing, David Kent Ballast, 2009 Yapım Malzemeler Yöntemler Çözümler İlkeler, Çetin Türkçü, Ahşap Çatılar, Nihat Bayülgen Yapı elemanı tasarımında malzeme, Nihat Todemir

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde problemi tanımlayıp alternatif çözümler üretebilir.
2
Tasarım odaklı araştırma yapıp, tasarım sürecini planlayıp yönetebilir.
3
Ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğinde bulunarak çalışmalarını yürütebilir.
X
4
Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirip, mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirebilir.
X
5
Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarabilir.
6
Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunabilir.
X
7
Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durumu örneklerle açıklayabilir.
8
Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak, evrensel ve geleneksel değerler doğrultusunda tasarım alanında karşılaştığı problemleri çözebilir.
9
Tarih, Kültür, sanat alanında, sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alabilir.
10
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, yaşam boyu farklı araştırma metotları ile ilişkilendirebilir.
11
Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkındadır ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje çalışmaları yapıp, iş birlikleri kurabilir.
12
Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemlerini özetleyebilir.
13
Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun tasarım yapabilir ve yeni teknoloji üretim yöntemleri önerebilir.
14
Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilir.
15
İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri belirleyebilir.
X
16
Amaca ve topluma uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilir.
X
17
Teknolojik gelişimlere hakimdir, yeni gelişmeleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilir ve bu gelişimlere öncülük edebilir.
X
18
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir üretim kavramlarını tanımlayıp, bu konuların günümüzdeki önemini örnekler vererek anlatabilir.
X
19
Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.
20
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanımlayıp uygulayabilir.
21
Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilir ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
22
Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürsel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca takip edip, karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir.
23
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında ve projenin yönetilmesinde edindiği iletişim becerilerini gösterebilir.
24
Edindiği tüm kuramsal ve uygulamalı, meslek pratiği, proje yönetimi ve yasal sorumluluklar konularındaki, bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilir.
25
Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri, çevre sağlığı, yapı sağlığı, insan sağlığı bağlamında değerlendirebilir.
26
Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini göz önünde bulundurarak konuyla ilgili tasarım problemlerini çözebilir.
27
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında fikrini, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşabilir.
28
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sistemlerini araştırarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
29
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilir.

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 50
Rate of Final Exam to Success 50
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14456
Guided Problem Solving717
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report12224
Term Project188
Presentation of Project / Seminar000
Quiz000
Midterm Exam188
General Exam11515
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)118
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(118/30)4
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
BUILDING TECHNOLOGY IIICT2257630Spring Semester2+234
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorAssist.Prof. Pelin KARAÇAR
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Kevser COŞKUN, Assist.Prof. Pelin KARAÇAR, Assoc.Prof. Nuri SERTESER, Lect. Semih AKŞEKER, Lect.Dr. Seda Nur ALKAN, Lect. Necdet KETKEN
Assistant(s)
AimThis course is composed of theoretical and practical steps to gain knowledge and experience of students in order to benefit from the rough construction problems encountered in design and implementation studies in all stages of Architecture and Interior Architecture education and in the future. At the end of the course, students will be able to learn the general concepts of construction and construction, learn basic principles of reinforced concrete structures from skeletal systems, including wall and roof systems, and learn the principles of design and construction as a whole.
Course ContentThis course contains; Explanation of goal and scope of the course
Explanation of content and method of the course
Skeleton structure system(recap),Vertical circulation elements
Ramps, Elevators, Freight-lift, Escalators, Concrete stairs, geometrical spesifications, relation with structure(straight, quarter turn,spiral) Dimensional design of stairs
,Stairs; load transfer principals, concrete stair solutions,
Stairs; steel stair solutions
,Stairs; timber stair solutions,Slabs in skeleton structure (large span slabs, composite slabs…)
Recent regulations for the design of buildings in sismic areas.,MIDTERM EXAM,Introduction to roof systems,Roof systems;
suspended roof,trusses,Long span roof systems (systems with laminated timber beam and steel),
Walls in skeleton structure
Interior wall systems
,
Walls in skeleton structure
Exterior wall systems
,
Walls in skeleton structure
,
Hybrid structure systems
Single/Multi storey prefabricated structure systems
.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
User-environment-building system interaction2, 6, 9A, E, F
Construction and building methods2, 6, 9A, E, F
Terminology of building and construction technology2, 6, 9A, E, F
Skeletal building systems (reinforced concrete, steel, wood and light steel)2, 6, 9A, E, F
Building sub systems2, 6, 9A, E, F
Teaching Methods:2: Project Based Learning Model, 6: Experiential Learning, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam, E: Homework, F: Project Task

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Explanation of goal and scope of the course
Explanation of content and method of the course
Skeleton structure system(recap)
2Vertical circulation elements
Ramps, Elevators, Freight-lift, Escalators, Concrete stairs, geometrical spesifications, relation with structure(straight, quarter turn,spiral) Dimensional design of stairs
3Stairs; load transfer principals, concrete stair solutions
4
Stairs; steel stair solutions
5Stairs; timber stair solutions
6Slabs in skeleton structure (large span slabs, composite slabs…)
Recent regulations for the design of buildings in sismic areas.
7MIDTERM EXAM
8Introduction to roof systems
9Roof systems;
suspended roof,trusses
10Long span roof systems (systems with laminated timber beam and steel)
11
Walls in skeleton structure
Interior wall systems
12
Walls in skeleton structure
Exterior wall systems
13
Walls in skeleton structure
14
Hybrid structure systems
Single/Multi storey prefabricated structure systems
Resources
To be distiributed by the lecturer
Fundamentals of Building Construction: Materials and Methods, Edward Allen, 2008. Building Construction Illustrated, Francis Ching, 2008, Architectural Detailing: Function - Constructability - Aesthetics, Edward Allen, 2006 Architect's Handbook of Construction Detailing, David Kent Ballast, 2009 Yapım Malzemeler Yöntemler Çözümler İlkeler, Çetin Türkçü, Ahşap Çatılar, Nihat Bayülgen Yapı elemanı tasarımında malzeme, Nihat Todemir

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde problemi tanımlayıp alternatif çözümler üretebilir.
2
Tasarım odaklı araştırma yapıp, tasarım sürecini planlayıp yönetebilir.
3
Ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğinde bulunarak çalışmalarını yürütebilir.
X
4
Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirip, mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirebilir.
X
5
Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarabilir.
6
Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunabilir.
X
7
Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durumu örneklerle açıklayabilir.
8
Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak, evrensel ve geleneksel değerler doğrultusunda tasarım alanında karşılaştığı problemleri çözebilir.
9
Tarih, Kültür, sanat alanında, sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alabilir.
10
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, yaşam boyu farklı araştırma metotları ile ilişkilendirebilir.
11
Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkındadır ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje çalışmaları yapıp, iş birlikleri kurabilir.
12
Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemlerini özetleyebilir.
13
Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun tasarım yapabilir ve yeni teknoloji üretim yöntemleri önerebilir.
14
Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilir.
15
İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri belirleyebilir.
X
16
Amaca ve topluma uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilir.
X
17
Teknolojik gelişimlere hakimdir, yeni gelişmeleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilir ve bu gelişimlere öncülük edebilir.
X
18
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir üretim kavramlarını tanımlayıp, bu konuların günümüzdeki önemini örnekler vererek anlatabilir.
X
19
Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.
20
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanımlayıp uygulayabilir.
21
Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilir ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
22
Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürsel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca takip edip, karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir.
23
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında ve projenin yönetilmesinde edindiği iletişim becerilerini gösterebilir.
24
Edindiği tüm kuramsal ve uygulamalı, meslek pratiği, proje yönetimi ve yasal sorumluluklar konularındaki, bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilir.
25
Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri, çevre sağlığı, yapı sağlığı, insan sağlığı bağlamında değerlendirebilir.
26
Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini göz önünde bulundurarak konuyla ilgili tasarım problemlerini çözebilir.
27
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında fikrini, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşabilir.
28
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sistemlerini araştırarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
29
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilir.

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 50
Rate of Final Exam to Success 50
Total 100

Numerical Data

Ekleme Tarihi: 30/03/2023 - 16:02Son Güncelleme Tarihi: 30/03/2023 - 16:23