Skip to main content

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
GRADUATION PROJECTICT4215284Spring Semester0+12612
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorAssist.Prof. Tolga KILIÇ
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Tolga KILIÇ, Lect. Ayşe BAKIR, Lect. Aslı YILDIZ, Lect. Bediha GÜNGÖR, Assist.Prof. Zübeyde Gözde KUTLU, Lect. Mustafa Ata YÜKSEL, Lect. Ahmet Hakan YÜRÜOĞLU, Assist.Prof. Esra BAYIR, Assist.Prof. Sinan SAVAŞ, Lect. Kemal Özgür PAMUKÇU, Lect. İrem ÇATAY, Lect. Burçak BULHAZ, Assist.Prof. Yazgı AKSOY, Lect. Esra SÖNMEZ İŞLEK, Lect. Selin KESKİNEL, Assist.Prof. Pelin KARAÇAR, Lect. Melis SAVAŞ, Lect. Hazal GÜNAL, Lect. İklima ŞENOL GÖNENÇ, Assist.Prof. Emine AKCAN ŞİRİN, Assist.Prof. Bilge YILDIRIM GÖNÜL, Assist.Prof. Tuğba ERDİL DİNÇEL, Assist.Prof. Nevin Esin TEKİN BELLİBAŞ, Lect. Feray ALUÇLU, Lect. Tuğçe ÖZATA
Assistant(s)Res. Asst. Meriç Musaoğlu Res. Asst. Zübeyde Keskin Res. Asst. Bengisu Öten
AimThe aim of lesson, interior architecture students develop an interior architecture project on their own under the guidance of the education they received throughout their education, including environmental approach, concept creation, preliminary project design, construction and detail solutions, air conditioning and plumbing systems, material use, technical expression, three-dimensional presentation and representation methods. to ensure that it is finalized by considering it in its context.
Course ContentThis course contains; Notifying students about the subject of the graduation project,Carrying out research, environmental analysis, concept design and space organization processes regarding the project subject.,Carrying out research, environmental analysis, concept design and space organization processes regarding the project subject.,Carrying out research, environmental analysis, concept design and space organization processes regarding the project subject.,Creating a preliminary project, making section and perspective drawings.,Creating a preliminary project, making section and perspective drawings.,Creating a preliminary project, making section and perspective drawings.,Preparation of building sections, floor and ceiling plans and 1/20 scale drawings. Making furniture equipment and material decisions.,Preparation of building sections, floor and ceiling plans and 1/20 scale drawings. Making furniture equipment and material decisions.,Preparation of building sections, floor and ceiling plans and 1/20 scale drawings. Making furniture equipment and material decisions.,Preparation of plans, sections, 1/20 scale drawings, perspectives, material sheets and inventory file for the final project.,Preparation of plans, sections, 1/20 scale drawings, perspectives, material sheets and inventory file for the final project.,Preparation of plans, sections, 1/20 scale drawings, perspectives, material sheets and inventory file for the final project.,Preparation of plans, sections, 1/20 scale drawings, perspectives, material sheets and inventory file for the final project..
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1) Manages the interior architecture preliminary project design process.10, 12, 14, 2F, H
2) Develops the project concept design and shapes the interior according to this conceptual approach.10, 12, 14, 2F, H
3) Defines and implements interior organization in line with the interior architecture need list.10, 12, 14, 2F, H
4) Recommends the construction revisions needed in the building in line with appropriate material and detail solutions.10, 12, 14, 2F, H
5) Designs interior fittings within the framework of spatial needs and user requirements and expresses the inputs such as technical details, materials and dimensional features required for the production of these furniture in the appropriate presentation language.10, 12, 14, 2F, H
6) It recommends the environmental systems that provide plumbing, electrical installation, fire protection and physical environmental conditions to be used in the project and expresses the technical implementation conditions of these systems.10, 12, 14, 2F, H
7) It expresses all kinds of materials planned to be used in the project, taking into account spatial differences, and includes the materials in question in the project by providing inputs such as estimation, quantity surveying, pricing and application process.10, 12, 14, 2F, H
8) It expresses the final project in two dimensions at scales ranging from 1/100, 1/50, 1/20, 1/10, 1/5 and 1/1, taking into account the technical sensitivities of the special areas needed. It also designs and presents all critically specified interior spaces in three dimensions.10, 12, 14, 2F, H
Teaching Methods:10: Discussion Method, 12: Problem Solving Method, 14: Self Study Method, 2: Project Based Learning Model
Assessment Methods:F: Project Task, H: Performance Task

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Notifying students about the subject of the graduation project
2Carrying out research, environmental analysis, concept design and space organization processes regarding the project subject.
3Carrying out research, environmental analysis, concept design and space organization processes regarding the project subject.
4Carrying out research, environmental analysis, concept design and space organization processes regarding the project subject.
5Creating a preliminary project, making section and perspective drawings.
6Creating a preliminary project, making section and perspective drawings.
7Creating a preliminary project, making section and perspective drawings.
8Preparation of building sections, floor and ceiling plans and 1/20 scale drawings. Making furniture equipment and material decisions.
9Preparation of building sections, floor and ceiling plans and 1/20 scale drawings. Making furniture equipment and material decisions.
10Preparation of building sections, floor and ceiling plans and 1/20 scale drawings. Making furniture equipment and material decisions.
11Preparation of plans, sections, 1/20 scale drawings, perspectives, material sheets and inventory file for the final project.
12Preparation of plans, sections, 1/20 scale drawings, perspectives, material sheets and inventory file for the final project.
13Preparation of plans, sections, 1/20 scale drawings, perspectives, material sheets and inventory file for the final project.
14Preparation of plans, sections, 1/20 scale drawings, perspectives, material sheets and inventory file for the final project.
Resources
1)Graduation project course leaflet, 2)Technical drawings and visuals of the final project area

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde problemi tanımlayıp alternatif çözümler üretebilir.
X
2
Tasarım odaklı araştırma yapıp, tasarım sürecini planlayıp yönetebilir.
X
3
Ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğinde bulunarak çalışmalarını yürütebilir.
X
4
Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirip, mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirebilir.
X
5
Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarabilir.
X
6
Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunabilir.
X
7
Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durumu örneklerle açıklayabilir.
8
Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak, evrensel ve geleneksel değerler doğrultusunda tasarım alanında karşılaştığı problemleri çözebilir.
X
9
Tarih, Kültür, sanat alanında, sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alabilir.
10
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, yaşam boyu farklı araştırma metotları ile ilişkilendirebilir.
X
11
Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkındadır ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje çalışmaları yapıp, iş birlikleri kurabilir.
X
12
Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemlerini özetleyebilir.
X
13
Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun tasarım yapabilir ve yeni teknoloji üretim yöntemleri önerebilir.
X
14
Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilir.
X
15
İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri belirleyebilir.
16
Amaca ve topluma uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilir.
17
Teknolojik gelişimlere hakimdir, yeni gelişmeleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilir ve bu gelişimlere öncülük edebilir.
X
18
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir üretim kavramlarını tanımlayıp, bu konuların günümüzdeki önemini örnekler vererek anlatabilir.
X
19
Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.
X
20
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanımlayıp uygulayabilir.
X
21
Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilir ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
X
22
Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürsel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca takip edip, karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir.
X
23
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında ve projenin yönetilmesinde edindiği iletişim becerilerini gösterebilir.
X
24
Edindiği tüm kuramsal ve uygulamalı, meslek pratiği, proje yönetimi ve yasal sorumluluklar konularındaki, bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilir.
X
25
Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri, çevre sağlığı, yapı sağlığı, insan sağlığı bağlamında değerlendirebilir.
X
26
Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini göz önünde bulundurarak konuyla ilgili tasarım problemlerini çözebilir.
X
27
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında fikrini, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşabilir.
X
28
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sistemlerini araştırarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
29
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilir.

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 50
Rate of Final Exam to Success 50
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours000
Guided Problem Solving000
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report000
Term Project000
Presentation of Project / Seminar000
Quiz000
Midterm Exam000
General Exam000
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
GRADUATION PROJECTICT4215284Spring Semester0+12612
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorAssist.Prof. Tolga KILIÇ
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Tolga KILIÇ, Lect. Ayşe BAKIR, Lect. Aslı YILDIZ, Lect. Bediha GÜNGÖR, Assist.Prof. Zübeyde Gözde KUTLU, Lect. Mustafa Ata YÜKSEL, Lect. Ahmet Hakan YÜRÜOĞLU, Assist.Prof. Esra BAYIR, Assist.Prof. Sinan SAVAŞ, Lect. Kemal Özgür PAMUKÇU, Lect. İrem ÇATAY, Lect. Burçak BULHAZ, Assist.Prof. Yazgı AKSOY, Lect. Esra SÖNMEZ İŞLEK, Lect. Selin KESKİNEL, Assist.Prof. Pelin KARAÇAR, Lect. Melis SAVAŞ, Lect. Hazal GÜNAL, Lect. İklima ŞENOL GÖNENÇ, Assist.Prof. Emine AKCAN ŞİRİN, Assist.Prof. Bilge YILDIRIM GÖNÜL, Assist.Prof. Tuğba ERDİL DİNÇEL, Assist.Prof. Nevin Esin TEKİN BELLİBAŞ, Lect. Feray ALUÇLU, Lect. Tuğçe ÖZATA
Assistant(s)Res. Asst. Meriç Musaoğlu Res. Asst. Zübeyde Keskin Res. Asst. Bengisu Öten
AimThe aim of lesson, interior architecture students develop an interior architecture project on their own under the guidance of the education they received throughout their education, including environmental approach, concept creation, preliminary project design, construction and detail solutions, air conditioning and plumbing systems, material use, technical expression, three-dimensional presentation and representation methods. to ensure that it is finalized by considering it in its context.
Course ContentThis course contains; Notifying students about the subject of the graduation project,Carrying out research, environmental analysis, concept design and space organization processes regarding the project subject.,Carrying out research, environmental analysis, concept design and space organization processes regarding the project subject.,Carrying out research, environmental analysis, concept design and space organization processes regarding the project subject.,Creating a preliminary project, making section and perspective drawings.,Creating a preliminary project, making section and perspective drawings.,Creating a preliminary project, making section and perspective drawings.,Preparation of building sections, floor and ceiling plans and 1/20 scale drawings. Making furniture equipment and material decisions.,Preparation of building sections, floor and ceiling plans and 1/20 scale drawings. Making furniture equipment and material decisions.,Preparation of building sections, floor and ceiling plans and 1/20 scale drawings. Making furniture equipment and material decisions.,Preparation of plans, sections, 1/20 scale drawings, perspectives, material sheets and inventory file for the final project.,Preparation of plans, sections, 1/20 scale drawings, perspectives, material sheets and inventory file for the final project.,Preparation of plans, sections, 1/20 scale drawings, perspectives, material sheets and inventory file for the final project.,Preparation of plans, sections, 1/20 scale drawings, perspectives, material sheets and inventory file for the final project..
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1) Manages the interior architecture preliminary project design process.10, 12, 14, 2F, H
2) Develops the project concept design and shapes the interior according to this conceptual approach.10, 12, 14, 2F, H
3) Defines and implements interior organization in line with the interior architecture need list.10, 12, 14, 2F, H
4) Recommends the construction revisions needed in the building in line with appropriate material and detail solutions.10, 12, 14, 2F, H
5) Designs interior fittings within the framework of spatial needs and user requirements and expresses the inputs such as technical details, materials and dimensional features required for the production of these furniture in the appropriate presentation language.10, 12, 14, 2F, H
6) It recommends the environmental systems that provide plumbing, electrical installation, fire protection and physical environmental conditions to be used in the project and expresses the technical implementation conditions of these systems.10, 12, 14, 2F, H
7) It expresses all kinds of materials planned to be used in the project, taking into account spatial differences, and includes the materials in question in the project by providing inputs such as estimation, quantity surveying, pricing and application process.10, 12, 14, 2F, H
8) It expresses the final project in two dimensions at scales ranging from 1/100, 1/50, 1/20, 1/10, 1/5 and 1/1, taking into account the technical sensitivities of the special areas needed. It also designs and presents all critically specified interior spaces in three dimensions.10, 12, 14, 2F, H
Teaching Methods:10: Discussion Method, 12: Problem Solving Method, 14: Self Study Method, 2: Project Based Learning Model
Assessment Methods:F: Project Task, H: Performance Task

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Notifying students about the subject of the graduation project
2Carrying out research, environmental analysis, concept design and space organization processes regarding the project subject.
3Carrying out research, environmental analysis, concept design and space organization processes regarding the project subject.
4Carrying out research, environmental analysis, concept design and space organization processes regarding the project subject.
5Creating a preliminary project, making section and perspective drawings.
6Creating a preliminary project, making section and perspective drawings.
7Creating a preliminary project, making section and perspective drawings.
8Preparation of building sections, floor and ceiling plans and 1/20 scale drawings. Making furniture equipment and material decisions.
9Preparation of building sections, floor and ceiling plans and 1/20 scale drawings. Making furniture equipment and material decisions.
10Preparation of building sections, floor and ceiling plans and 1/20 scale drawings. Making furniture equipment and material decisions.
11Preparation of plans, sections, 1/20 scale drawings, perspectives, material sheets and inventory file for the final project.
12Preparation of plans, sections, 1/20 scale drawings, perspectives, material sheets and inventory file for the final project.
13Preparation of plans, sections, 1/20 scale drawings, perspectives, material sheets and inventory file for the final project.
14Preparation of plans, sections, 1/20 scale drawings, perspectives, material sheets and inventory file for the final project.
Resources
1)Graduation project course leaflet, 2)Technical drawings and visuals of the final project area

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde problemi tanımlayıp alternatif çözümler üretebilir.
X
2
Tasarım odaklı araştırma yapıp, tasarım sürecini planlayıp yönetebilir.
X
3
Ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğinde bulunarak çalışmalarını yürütebilir.
X
4
Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirip, mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirebilir.
X
5
Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarabilir.
X
6
Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunabilir.
X
7
Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durumu örneklerle açıklayabilir.
8
Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak, evrensel ve geleneksel değerler doğrultusunda tasarım alanında karşılaştığı problemleri çözebilir.
X
9
Tarih, Kültür, sanat alanında, sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alabilir.
10
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, yaşam boyu farklı araştırma metotları ile ilişkilendirebilir.
X
11
Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkındadır ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje çalışmaları yapıp, iş birlikleri kurabilir.
X
12
Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemlerini özetleyebilir.
X
13
Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun tasarım yapabilir ve yeni teknoloji üretim yöntemleri önerebilir.
X
14
Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilir.
X
15
İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri belirleyebilir.
16
Amaca ve topluma uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilir.
17
Teknolojik gelişimlere hakimdir, yeni gelişmeleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilir ve bu gelişimlere öncülük edebilir.
X
18
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir üretim kavramlarını tanımlayıp, bu konuların günümüzdeki önemini örnekler vererek anlatabilir.
X
19
Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.
X
20
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanımlayıp uygulayabilir.
X
21
Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilir ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
X
22
Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürsel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca takip edip, karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir.
X
23
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında ve projenin yönetilmesinde edindiği iletişim becerilerini gösterebilir.
X
24
Edindiği tüm kuramsal ve uygulamalı, meslek pratiği, proje yönetimi ve yasal sorumluluklar konularındaki, bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilir.
X
25
Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri, çevre sağlığı, yapı sağlığı, insan sağlığı bağlamında değerlendirebilir.
X
26
Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini göz önünde bulundurarak konuyla ilgili tasarım problemlerini çözebilir.
X
27
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında fikrini, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşabilir.
X
28
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sistemlerini araştırarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
29
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilir.

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 50
Rate of Final Exam to Success 50
Total 100

Numerical Data

Ekleme Tarihi: 30/03/2023 - 16:02Son Güncelleme Tarihi: 30/03/2023 - 16:23