Skip to main content

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
HUMAN FACTOR in DESIGNICT2259420Spring Semester2+022
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorAssist.Prof. Tolga KILIÇ
Name of Lecturer(s)Lect. İpek BANKEROĞLU, Assist.Prof. Tolga KILIÇ
Assistant(s)Res.Asst. Zübeyde Keskin
AimClass aims to use equally accessible and usable environment, space, building elements, equipment and products for all disabled people in different ways, gender, age and ability for benefiting the same rights. In this context, space construction methods are introduced based on universal design principles.
Course ContentThis course contains; The definition of human factor in design, the subjects to be worked on, general information about the method and homework.,Human measurements, the concept of anthropometry and its applications in design.
Discussing the concept of ergonomics in the context of people, space and environment.,Transferring official legislation regarding the human factor in design.,Explaining universal design principles and accessible design criteria.,To convey the ergonomic requirements of walking disabled and wheelchair users and the design criteria needed by these users.,Transmission of ergonomic requirements and design criteria of hearing impaired users.
The place can be converted to a hearing impaired user.,Transferring the ergonomic requirements and design criteria of visually impaired users.
Converting spaces to be suitable for a visually impaired user.,Transmission of ergonomic requirements and design criteria for 0-6 age groupers.
Transmission of ergonomic requirements and design criteria of older users.,Explaining the psychological relationship between humans and architectural space in design.,Explanation of public space and design principles.,Examination of design examples for accommodation purposes.,Examination of developments and innovations regarding the human factor in design.,Explanation of accessibility in the built environment with mobile devices.,Explaining the use of smart buildings and computer interfaces in accessibility..
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1) Knows human-oriented interior design criteria.14, 18, 9A, E, G
2) Knows human anthropometry and ergonomic criteria.14C, E, G
3) Interprets and understands the legislation regarding the human factor in design.14, 18, 9A, E, G
4) Understands the ergonomic needs of walking-impaired wheelchair users and offers solutions for them.14, 18, 9E, G
5) Provides solution suggestions for the ergonomic needs of hearing and visually impaired users.14, 18, 9A, G
Teaching Methods:14: Self Study Method, 18: Micro Teaching Technique, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam, C: Multiple-Choice Exam, E: Homework, G: Quiz

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1The definition of human factor in design, the subjects to be worked on, general information about the method and homework.
2Human measurements, the concept of anthropometry and its applications in design.
Discussing the concept of ergonomics in the context of people, space and environment.
3Transferring official legislation regarding the human factor in design.
4Explaining universal design principles and accessible design criteria.
5To convey the ergonomic requirements of walking disabled and wheelchair users and the design criteria needed by these users.
6Transmission of ergonomic requirements and design criteria of hearing impaired users.
The place can be converted to a hearing impaired user.
7Transferring the ergonomic requirements and design criteria of visually impaired users.
Converting spaces to be suitable for a visually impaired user.
8Transmission of ergonomic requirements and design criteria for 0-6 age groupers.
Transmission of ergonomic requirements and design criteria of older users.
9Explaining the psychological relationship between humans and architectural space in design.
10Explanation of public space and design principles.
11Examination of design examples for accommodation purposes.
12Examination of developments and innovations regarding the human factor in design.
13Explanation of accessibility in the built environment with mobile devices.
14Explaining the use of smart buildings and computer interfaces in accessibility.
Resources
To be distributed by the lecturer 1-) Human Factors Design Handbook, Wesley E. Woodson, Peggy Tillman, and Barry Tillman Introduction to Ergonomics, 2-) Third Edition, R.S. Bridger The Green Imperative, Victor Papanek, Story, M. F., Mueller, J.L., Mace, R.L. 1998. 3) “The Universal Design File: Designing for People of All Ages and Abilities". NC State University, The Center for Universal Design. 128 s. 4-) Sürmen, Ş. 1995. Özürlüler ve Yaşlılarla İlgili Mimari Ölçüler, Standartlar, Uygulamalar. İ.T.Ü. Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi, İstanbul. 61 s. 5-) Sürmen, Ş. 2004. Ben Sakatlandım... : Sakatlık, Özürlülük Üzerine Yazılar. Nüans Yayınevi, Ankara. 309 s. 6-)Tasarım ve Özgürlük: Engelli İnsanlar ve Herkes için Tasarım, 2007,
7-) WHO (Dünya Sağlık Örgütü). 2001. International Classification of Functioning

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde problemi tanımlayıp alternatif çözümler üretebilir.
X
2
Tasarım odaklı araştırma yapıp, tasarım sürecini planlayıp yönetebilir.
X
3
Ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğinde bulunarak çalışmalarını yürütebilir.
X
4
Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirip, mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirebilir.
X
5
Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarabilir.
X
6
Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunabilir.
X
7
Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durumu örneklerle açıklayabilir.
8
Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak, evrensel ve geleneksel değerler doğrultusunda tasarım alanında karşılaştığı problemleri çözebilir.
9
Tarih, Kültür, sanat alanında, sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alabilir.
10
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, yaşam boyu farklı araştırma metotları ile ilişkilendirebilir.
11
Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkındadır ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje çalışmaları yapıp, iş birlikleri kurabilir.
12
Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemlerini özetleyebilir.
X
13
Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun tasarım yapabilir ve yeni teknoloji üretim yöntemleri önerebilir.
X
14
Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilir.
15
İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri belirleyebilir.
16
Amaca ve topluma uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilir.
17
Teknolojik gelişimlere hakimdir, yeni gelişmeleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilir ve bu gelişimlere öncülük edebilir.
X
18
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir üretim kavramlarını tanımlayıp, bu konuların günümüzdeki önemini örnekler vererek anlatabilir.
X
19
Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.
X
20
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanımlayıp uygulayabilir.
X
21
Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilir ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
X
22
Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürsel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca takip edip, karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir.
X
23
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında ve projenin yönetilmesinde edindiği iletişim becerilerini gösterebilir.
X
24
Edindiği tüm kuramsal ve uygulamalı, meslek pratiği, proje yönetimi ve yasal sorumluluklar konularındaki, bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilir.
X
25
Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri, çevre sağlığı, yapı sağlığı, insan sağlığı bağlamında değerlendirebilir.
X
26
Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini göz önünde bulundurarak konuyla ilgili tasarım problemlerini çözebilir.
X
27
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında fikrini, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşabilir.
X
28
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sistemlerini araştırarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
29
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilir.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 50
Rate of Final Exam to Success 50
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14228
Guided Problem Solving000
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report000
Term Project000
Presentation of Project / Seminar188
Quiz000
Midterm Exam144
General Exam11414
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)54
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(54/30)2
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
HUMAN FACTOR in DESIGNICT2259420Spring Semester2+022
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorAssist.Prof. Tolga KILIÇ
Name of Lecturer(s)Lect. İpek BANKEROĞLU, Assist.Prof. Tolga KILIÇ
Assistant(s)Res.Asst. Zübeyde Keskin
AimClass aims to use equally accessible and usable environment, space, building elements, equipment and products for all disabled people in different ways, gender, age and ability for benefiting the same rights. In this context, space construction methods are introduced based on universal design principles.
Course ContentThis course contains; The definition of human factor in design, the subjects to be worked on, general information about the method and homework.,Human measurements, the concept of anthropometry and its applications in design.
Discussing the concept of ergonomics in the context of people, space and environment.,Transferring official legislation regarding the human factor in design.,Explaining universal design principles and accessible design criteria.,To convey the ergonomic requirements of walking disabled and wheelchair users and the design criteria needed by these users.,Transmission of ergonomic requirements and design criteria of hearing impaired users.
The place can be converted to a hearing impaired user.,Transferring the ergonomic requirements and design criteria of visually impaired users.
Converting spaces to be suitable for a visually impaired user.,Transmission of ergonomic requirements and design criteria for 0-6 age groupers.
Transmission of ergonomic requirements and design criteria of older users.,Explaining the psychological relationship between humans and architectural space in design.,Explanation of public space and design principles.,Examination of design examples for accommodation purposes.,Examination of developments and innovations regarding the human factor in design.,Explanation of accessibility in the built environment with mobile devices.,Explaining the use of smart buildings and computer interfaces in accessibility..
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1) Knows human-oriented interior design criteria.14, 18, 9A, E, G
2) Knows human anthropometry and ergonomic criteria.14C, E, G
3) Interprets and understands the legislation regarding the human factor in design.14, 18, 9A, E, G
4) Understands the ergonomic needs of walking-impaired wheelchair users and offers solutions for them.14, 18, 9E, G
5) Provides solution suggestions for the ergonomic needs of hearing and visually impaired users.14, 18, 9A, G
Teaching Methods:14: Self Study Method, 18: Micro Teaching Technique, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam, C: Multiple-Choice Exam, E: Homework, G: Quiz

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1The definition of human factor in design, the subjects to be worked on, general information about the method and homework.
2Human measurements, the concept of anthropometry and its applications in design.
Discussing the concept of ergonomics in the context of people, space and environment.
3Transferring official legislation regarding the human factor in design.
4Explaining universal design principles and accessible design criteria.
5To convey the ergonomic requirements of walking disabled and wheelchair users and the design criteria needed by these users.
6Transmission of ergonomic requirements and design criteria of hearing impaired users.
The place can be converted to a hearing impaired user.
7Transferring the ergonomic requirements and design criteria of visually impaired users.
Converting spaces to be suitable for a visually impaired user.
8Transmission of ergonomic requirements and design criteria for 0-6 age groupers.
Transmission of ergonomic requirements and design criteria of older users.
9Explaining the psychological relationship between humans and architectural space in design.
10Explanation of public space and design principles.
11Examination of design examples for accommodation purposes.
12Examination of developments and innovations regarding the human factor in design.
13Explanation of accessibility in the built environment with mobile devices.
14Explaining the use of smart buildings and computer interfaces in accessibility.
Resources
To be distributed by the lecturer 1-) Human Factors Design Handbook, Wesley E. Woodson, Peggy Tillman, and Barry Tillman Introduction to Ergonomics, 2-) Third Edition, R.S. Bridger The Green Imperative, Victor Papanek, Story, M. F., Mueller, J.L., Mace, R.L. 1998. 3) “The Universal Design File: Designing for People of All Ages and Abilities". NC State University, The Center for Universal Design. 128 s. 4-) Sürmen, Ş. 1995. Özürlüler ve Yaşlılarla İlgili Mimari Ölçüler, Standartlar, Uygulamalar. İ.T.Ü. Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi, İstanbul. 61 s. 5-) Sürmen, Ş. 2004. Ben Sakatlandım... : Sakatlık, Özürlülük Üzerine Yazılar. Nüans Yayınevi, Ankara. 309 s. 6-)Tasarım ve Özgürlük: Engelli İnsanlar ve Herkes için Tasarım, 2007,
7-) WHO (Dünya Sağlık Örgütü). 2001. International Classification of Functioning

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde problemi tanımlayıp alternatif çözümler üretebilir.
X
2
Tasarım odaklı araştırma yapıp, tasarım sürecini planlayıp yönetebilir.
X
3
Ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğinde bulunarak çalışmalarını yürütebilir.
X
4
Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirip, mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirebilir.
X
5
Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarabilir.
X
6
Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunabilir.
X
7
Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durumu örneklerle açıklayabilir.
8
Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak, evrensel ve geleneksel değerler doğrultusunda tasarım alanında karşılaştığı problemleri çözebilir.
9
Tarih, Kültür, sanat alanında, sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alabilir.
10
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, yaşam boyu farklı araştırma metotları ile ilişkilendirebilir.
11
Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkındadır ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje çalışmaları yapıp, iş birlikleri kurabilir.
12
Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemlerini özetleyebilir.
X
13
Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun tasarım yapabilir ve yeni teknoloji üretim yöntemleri önerebilir.
X
14
Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilir.
15
İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri belirleyebilir.
16
Amaca ve topluma uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilir.
17
Teknolojik gelişimlere hakimdir, yeni gelişmeleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilir ve bu gelişimlere öncülük edebilir.
X
18
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir üretim kavramlarını tanımlayıp, bu konuların günümüzdeki önemini örnekler vererek anlatabilir.
X
19
Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.
X
20
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanımlayıp uygulayabilir.
X
21
Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilir ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
X
22
Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürsel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca takip edip, karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir.
X
23
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında ve projenin yönetilmesinde edindiği iletişim becerilerini gösterebilir.
X
24
Edindiği tüm kuramsal ve uygulamalı, meslek pratiği, proje yönetimi ve yasal sorumluluklar konularındaki, bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilir.
X
25
Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri, çevre sağlığı, yapı sağlığı, insan sağlığı bağlamında değerlendirebilir.
X
26
Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini göz önünde bulundurarak konuyla ilgili tasarım problemlerini çözebilir.
X
27
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında fikrini, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşabilir.
X
28
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sistemlerini araştırarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
29
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilir.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 50
Rate of Final Exam to Success 50
Total 100

Numerical Data

Ekleme Tarihi: 30/03/2023 - 16:02Son Güncelleme Tarihi: 30/03/2023 - 16:23