Skip to main content

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
LIGHT and COLOR in INTERIOR SPACEICT3158910Fall Semester2+022
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorAssist.Prof. Pelin KARAÇAR
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Pınar CARTIER
Assistant(s)R. A Meriç Musaoğlu
AimWith this course students, 1-Using color and light as an effective tool in the interior design process 2-Form-material-texture-color-light balance to create an indoor atmosphere, 3-It is aimed to gain the ability to choose interior furnishings and textile products according to color planning-light decisions.
Course ContentThis course contains; The aim of the course, scope and form of processing, general color knowledge,Light-color relation, light wave length, main-intermediate-contrast colors, color systems, physical and psychological effects of color.,Rich value, metameric effect, color definitions, culture-color relation, symbolic meanings of color,Color planning techniques in interior design 1: Analysis of neutral-monochromatic color planes through examples,Color planning techniques in interior design 2: analysis of contrast-analogue-color plans through examples; color use and changing the spatial environment,Color planning techniques in interior design 2: analysis of contrast-analogue-color plans through examples; color use and changing the spatial environment,Classroom practice: Color planning on the interior of the residence-technique: watercolor,The relationship between color and light, physiological and psychological needs as interior design elements, light, light color, surface color, through examples; creating the atmosphere with the light effect, aiming at interior design, evaluating through examples.,The effect of light-color-form-texture relationship on the spatial perception of interior surfaces and equipment is evaluated through examples.,classroom practice: light-color-texture atmosphere,classroom practice: discussion and evaluations,Use of textile products in interior design, selection criteria, examination of examples,Final Project: Color planning in residential interior design,Final Project: Color planning in residential interior design.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
Students who have successfully completed this course will acquire the following knowledge, skills and competencies; I. Color, theories of color theory and systems. II. Knowledge and skill of using color planning techniques in different functional interiors. III. Knowledge and skill to effectively use the light effect to create an indoor atmosphere. IV. The ability to use form and texture effectively in the direction of color and light decisions. V. Ability to choose textile products according to design criteria.9A, E
Teaching Methods:9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam, E: Homework

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1The aim of the course, scope and form of processing, general color knowledge
2Light-color relation, light wave length, main-intermediate-contrast colors, color systems, physical and psychological effects of color.
3Rich value, metameric effect, color definitions, culture-color relation, symbolic meanings of color
4Color planning techniques in interior design 1: Analysis of neutral-monochromatic color planes through examples
5Color planning techniques in interior design 2: analysis of contrast-analogue-color plans through examples; color use and changing the spatial environment
6Color planning techniques in interior design 2: analysis of contrast-analogue-color plans through examples; color use and changing the spatial environment
7Classroom practice: Color planning on the interior of the residence-technique: watercolor
8The relationship between color and light, physiological and psychological needs as interior design elements, light, light color, surface color, through examples; creating the atmosphere with the light effect, aiming at interior design, evaluating through examples.
9The effect of light-color-form-texture relationship on the spatial perception of interior surfaces and equipment is evaluated through examples.
10classroom practice: light-color-texture atmosphere
11classroom practice: discussion and evaluations
12Use of textile products in interior design, selection criteria, examination of examples
13Final Project: Color planning in residential interior design
14Final Project: Color planning in residential interior design
Resources
To be provided by the lecturer.
*Mahnke, Maerweın, Rodeck, Basel (2007), Color Communıcatıon ın Archıtectural Desıgn. *The complete guıde to color cambrıdge,the Ilex presslımıted ,2004 *WHELAN , BRIDE .(1994), Color Harmony 1-2 . * KURTICH, EAKIN .(1993), Interior Architecture. *Edwards ,C.(2011) Interior architecture -a critical introduction. *Gibbs ,J .(2005) Interior Design .

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde problemi tanımlayıp alternatif çözümler üretebilir.
2
Tasarım odaklı araştırma yapıp, tasarım sürecini planlayıp yönetebilir.
3
Ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğinde bulunarak çalışmalarını yürütebilir.
X
4
Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirip, mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirebilir.
X
5
Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarabilir.
X
6
Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunabilir.
7
Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durumu örneklerle açıklayabilir.
8
Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak, evrensel ve geleneksel değerler doğrultusunda tasarım alanında karşılaştığı problemleri çözebilir.
9
Tarih, Kültür, sanat alanında, sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alabilir.
10
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, yaşam boyu farklı araştırma metotları ile ilişkilendirebilir.
X
11
Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkındadır ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje çalışmaları yapıp, iş birlikleri kurabilir.
12
Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemlerini özetleyebilir.
X
13
Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun tasarım yapabilir ve yeni teknoloji üretim yöntemleri önerebilir.
X
14
Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilir.
X
15
İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri belirleyebilir.
16
Amaca ve topluma uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilir.
17
Teknolojik gelişimlere hakimdir, yeni gelişmeleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilir ve bu gelişimlere öncülük edebilir.
X
18
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir üretim kavramlarını tanımlayıp, bu konuların günümüzdeki önemini örnekler vererek anlatabilir.
19
Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.
20
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanımlayıp uygulayabilir.
21
Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilir ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
X
22
Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürsel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca takip edip, karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir.
23
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında ve projenin yönetilmesinde edindiği iletişim becerilerini gösterebilir.
24
Edindiği tüm kuramsal ve uygulamalı, meslek pratiği, proje yönetimi ve yasal sorumluluklar konularındaki, bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilir.
25
Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri, çevre sağlığı, yapı sağlığı, insan sağlığı bağlamında değerlendirebilir.
26
Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini göz önünde bulundurarak konuyla ilgili tasarım problemlerini çözebilir.
27
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında fikrini, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşabilir.
28
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sistemlerini araştırarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
29
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilir.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 50
Rate of Final Exam to Success 50
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14228
Guided Problem Solving000
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report000
Term Project000
Presentation of Project / Seminar188
Quiz000
Midterm Exam144
General Exam11414
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)54
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(54/30)2
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
LIGHT and COLOR in INTERIOR SPACEICT3158910Fall Semester2+022
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorAssist.Prof. Pelin KARAÇAR
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Pınar CARTIER
Assistant(s)R. A Meriç Musaoğlu
AimWith this course students, 1-Using color and light as an effective tool in the interior design process 2-Form-material-texture-color-light balance to create an indoor atmosphere, 3-It is aimed to gain the ability to choose interior furnishings and textile products according to color planning-light decisions.
Course ContentThis course contains; The aim of the course, scope and form of processing, general color knowledge,Light-color relation, light wave length, main-intermediate-contrast colors, color systems, physical and psychological effects of color.,Rich value, metameric effect, color definitions, culture-color relation, symbolic meanings of color,Color planning techniques in interior design 1: Analysis of neutral-monochromatic color planes through examples,Color planning techniques in interior design 2: analysis of contrast-analogue-color plans through examples; color use and changing the spatial environment,Color planning techniques in interior design 2: analysis of contrast-analogue-color plans through examples; color use and changing the spatial environment,Classroom practice: Color planning on the interior of the residence-technique: watercolor,The relationship between color and light, physiological and psychological needs as interior design elements, light, light color, surface color, through examples; creating the atmosphere with the light effect, aiming at interior design, evaluating through examples.,The effect of light-color-form-texture relationship on the spatial perception of interior surfaces and equipment is evaluated through examples.,classroom practice: light-color-texture atmosphere,classroom practice: discussion and evaluations,Use of textile products in interior design, selection criteria, examination of examples,Final Project: Color planning in residential interior design,Final Project: Color planning in residential interior design.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
Students who have successfully completed this course will acquire the following knowledge, skills and competencies; I. Color, theories of color theory and systems. II. Knowledge and skill of using color planning techniques in different functional interiors. III. Knowledge and skill to effectively use the light effect to create an indoor atmosphere. IV. The ability to use form and texture effectively in the direction of color and light decisions. V. Ability to choose textile products according to design criteria.9A, E
Teaching Methods:9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam, E: Homework

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1The aim of the course, scope and form of processing, general color knowledge
2Light-color relation, light wave length, main-intermediate-contrast colors, color systems, physical and psychological effects of color.
3Rich value, metameric effect, color definitions, culture-color relation, symbolic meanings of color
4Color planning techniques in interior design 1: Analysis of neutral-monochromatic color planes through examples
5Color planning techniques in interior design 2: analysis of contrast-analogue-color plans through examples; color use and changing the spatial environment
6Color planning techniques in interior design 2: analysis of contrast-analogue-color plans through examples; color use and changing the spatial environment
7Classroom practice: Color planning on the interior of the residence-technique: watercolor
8The relationship between color and light, physiological and psychological needs as interior design elements, light, light color, surface color, through examples; creating the atmosphere with the light effect, aiming at interior design, evaluating through examples.
9The effect of light-color-form-texture relationship on the spatial perception of interior surfaces and equipment is evaluated through examples.
10classroom practice: light-color-texture atmosphere
11classroom practice: discussion and evaluations
12Use of textile products in interior design, selection criteria, examination of examples
13Final Project: Color planning in residential interior design
14Final Project: Color planning in residential interior design
Resources
To be provided by the lecturer.
*Mahnke, Maerweın, Rodeck, Basel (2007), Color Communıcatıon ın Archıtectural Desıgn. *The complete guıde to color cambrıdge,the Ilex presslımıted ,2004 *WHELAN , BRIDE .(1994), Color Harmony 1-2 . * KURTICH, EAKIN .(1993), Interior Architecture. *Edwards ,C.(2011) Interior architecture -a critical introduction. *Gibbs ,J .(2005) Interior Design .

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde problemi tanımlayıp alternatif çözümler üretebilir.
2
Tasarım odaklı araştırma yapıp, tasarım sürecini planlayıp yönetebilir.
3
Ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğinde bulunarak çalışmalarını yürütebilir.
X
4
Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirip, mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirebilir.
X
5
Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarabilir.
X
6
Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunabilir.
7
Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durumu örneklerle açıklayabilir.
8
Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak, evrensel ve geleneksel değerler doğrultusunda tasarım alanında karşılaştığı problemleri çözebilir.
9
Tarih, Kültür, sanat alanında, sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alabilir.
10
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, yaşam boyu farklı araştırma metotları ile ilişkilendirebilir.
X
11
Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkındadır ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje çalışmaları yapıp, iş birlikleri kurabilir.
12
Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemlerini özetleyebilir.
X
13
Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun tasarım yapabilir ve yeni teknoloji üretim yöntemleri önerebilir.
X
14
Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilir.
X
15
İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri belirleyebilir.
16
Amaca ve topluma uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilir.
17
Teknolojik gelişimlere hakimdir, yeni gelişmeleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilir ve bu gelişimlere öncülük edebilir.
X
18
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir üretim kavramlarını tanımlayıp, bu konuların günümüzdeki önemini örnekler vererek anlatabilir.
19
Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.
20
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanımlayıp uygulayabilir.
21
Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilir ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
X
22
Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürsel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca takip edip, karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir.
23
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında ve projenin yönetilmesinde edindiği iletişim becerilerini gösterebilir.
24
Edindiği tüm kuramsal ve uygulamalı, meslek pratiği, proje yönetimi ve yasal sorumluluklar konularındaki, bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilir.
25
Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri, çevre sağlığı, yapı sağlığı, insan sağlığı bağlamında değerlendirebilir.
26
Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini göz önünde bulundurarak konuyla ilgili tasarım problemlerini çözebilir.
27
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında fikrini, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşabilir.
28
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sistemlerini araştırarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
29
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilir.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 50
Rate of Final Exam to Success 50
Total 100

Numerical Data

Ekleme Tarihi: 30/03/2023 - 16:02Son Güncelleme Tarihi: 30/03/2023 - 16:23