Skip to main content

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
HISTORY of ARTICT1124040Fall Semester2+022
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorAssist.Prof. Zübeyde Gözde KUTLU
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Hande YILMAZ
Assistant(s)
AimThe aim of the course is to provide a chronological introduction of art historical styles and artists to the designers who will be trained in basic art education, thus giving them knowledge of terms and concepts related to the history of art and architecture and a qualified perspective.
Course ContentThis course contains; Introduction to art history ,Art in Prehistoric Age,Antiquity (Egypt and Mesopotamia),Art of Antiquity (Art of the Aegean Islands, Ancient Greece) ,Ancient Art (Rome),Eastern Roman Art,Medieval European Art (Romanesque and Gothic) 1,Anatolian Seljuk and Andalusian Arts,Renaissance Art ,Baroque and Rococo Art,17th-8th century Ottoman Arts,Aydınlanmanın ardından sanat akımları (Neo-Klasizm, Romantizm, Realizm)
,Art movements after the Enlightenment (Impressionism, Late Impressionism Symbolism and Art Nouveau), 19th century Ottoman art ,20th century art movements.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
Defines basic art history terms from ancient times to the modern period.16, 19G
Distinguishes the similarities and differences between various periods of art and architectural history.16, 19G
Distinguishes the basic features of artistic styles.16, 19G
Establishes a connection between art and socio-cultural phenomena.16, 19G
Distinguishes the artistic approaches of different societies and cultures.16, 19E, G
Teaching Methods:16: Question - Answer Technique, 19: Brainstorming Technique
Assessment Methods:E: Homework, G: Quiz

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Introduction to art history
2Art in Prehistoric AgeThe Story of Art, pp: 19-23
3Antiquity (Egypt and Mesopotamia)
4Art of Antiquity (Art of the Aegean Islands, Ancient Greece) The Story of Art, pp: 46-79
5Ancient Art (Rome)The Story of Art, pp: 80-93
6Eastern Roman ArtThe Story of Art, pp: 94-101
7Medieval European Art (Romanesque and Gothic) 1The Story of Art, pp: 125-154
8Anatolian Seljuk and Andalusian Arts
9Renaissance Art The Story of Art, pp: 260-300
10Baroque and Rococo ArtThe Story of Art, pp: 301-359
1117th-8th century Ottoman Arts
12Aydınlanmanın ardından sanat akımları (Neo-Klasizm, Romantizm, Realizm)
13Art movements after the Enlightenment (Impressionism, Late Impressionism Symbolism and Art Nouveau), 19th century Ottoman art
1420th century art movements
Resources
Adnan Turani; World Art History, Remzi Bookstore, 2011. -Ahmet Şişman, Introduction to Art and Art Concepts, Literature, 2021. -Bedrettin Cömert, Mythology and Iconography, De Ki Yay., 2010. -Bülent Özer, Culture, Art, Architecture, YEM, 2018. -Doğan Kuban, Artistic Phases of Migration to the West, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., 2017. -Ernst H. Gombrich; The Story of Art, Istanbul, Remzi Bookstore, 2013. -Leland M. Roth; The Story of Architecture: Its Elements, History and Meaning, Kabalcı Publishing House, 2014. -Metin Sözen & Uğur Tanyeli; Dictionary of Art Concepts and Terms, Remzi Kitabevi, 2018. -Oktay Aslanapa; Turkish Art, Remzi Bookstore, 2015. -Titus Burckhardt; Islamic Art: Language and Meaning, Classical Publishing, 2013. -Tom Melick (ed.), Art Throughout History: Styles and Movements in World Art History, YKY, 2015

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde problemi tanımlayıp alternatif çözümler üretebilir.
2
Tasarım odaklı araştırma yapıp, tasarım sürecini planlayıp yönetebilir.
X
3
Ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğinde bulunarak çalışmalarını yürütebilir.
X
4
Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirip, mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirebilir.
5
Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarabilir.
X
6
Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunabilir.
7
Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durumu örneklerle açıklayabilir.
X
8
Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak, evrensel ve geleneksel değerler doğrultusunda tasarım alanında karşılaştığı problemleri çözebilir.
X
9
Tarih, Kültür, sanat alanında, sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alabilir.
X
10
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, yaşam boyu farklı araştırma metotları ile ilişkilendirebilir.
X
11
Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkındadır ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje çalışmaları yapıp, iş birlikleri kurabilir.
X
12
Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemlerini özetleyebilir.
X
13
Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun tasarım yapabilir ve yeni teknoloji üretim yöntemleri önerebilir.
14
Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilir.
15
İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri belirleyebilir.
16
Amaca ve topluma uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilir.
17
Teknolojik gelişimlere hakimdir, yeni gelişmeleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilir ve bu gelişimlere öncülük edebilir.
18
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir üretim kavramlarını tanımlayıp, bu konuların günümüzdeki önemini örnekler vererek anlatabilir.
19
Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.
20
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanımlayıp uygulayabilir.
21
Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilir ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
22
Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürsel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca takip edip, karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir.
23
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında ve projenin yönetilmesinde edindiği iletişim becerilerini gösterebilir.
24
Edindiği tüm kuramsal ve uygulamalı, meslek pratiği, proje yönetimi ve yasal sorumluluklar konularındaki, bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilir.
25
Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri, çevre sağlığı, yapı sağlığı, insan sağlığı bağlamında değerlendirebilir.
26
Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini göz önünde bulundurarak konuyla ilgili tasarım problemlerini çözebilir.
27
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında fikrini, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşabilir.
28
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sistemlerini araştırarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
29
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilir.

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 50
Rate of Final Exam to Success 50
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14228
Guided Problem Solving000
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report11010
Term Project000
Presentation of Project / Seminar000
Quiz000
Midterm Exam177
General Exam11414
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)59
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(59/30)2
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
HISTORY of ARTICT1124040Fall Semester2+022
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorAssist.Prof. Zübeyde Gözde KUTLU
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Hande YILMAZ
Assistant(s)
AimThe aim of the course is to provide a chronological introduction of art historical styles and artists to the designers who will be trained in basic art education, thus giving them knowledge of terms and concepts related to the history of art and architecture and a qualified perspective.
Course ContentThis course contains; Introduction to art history ,Art in Prehistoric Age,Antiquity (Egypt and Mesopotamia),Art of Antiquity (Art of the Aegean Islands, Ancient Greece) ,Ancient Art (Rome),Eastern Roman Art,Medieval European Art (Romanesque and Gothic) 1,Anatolian Seljuk and Andalusian Arts,Renaissance Art ,Baroque and Rococo Art,17th-8th century Ottoman Arts,Aydınlanmanın ardından sanat akımları (Neo-Klasizm, Romantizm, Realizm)
,Art movements after the Enlightenment (Impressionism, Late Impressionism Symbolism and Art Nouveau), 19th century Ottoman art ,20th century art movements.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
Defines basic art history terms from ancient times to the modern period.16, 19G
Distinguishes the similarities and differences between various periods of art and architectural history.16, 19G
Distinguishes the basic features of artistic styles.16, 19G
Establishes a connection between art and socio-cultural phenomena.16, 19G
Distinguishes the artistic approaches of different societies and cultures.16, 19E, G
Teaching Methods:16: Question - Answer Technique, 19: Brainstorming Technique
Assessment Methods:E: Homework, G: Quiz

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Introduction to art history
2Art in Prehistoric AgeThe Story of Art, pp: 19-23
3Antiquity (Egypt and Mesopotamia)
4Art of Antiquity (Art of the Aegean Islands, Ancient Greece) The Story of Art, pp: 46-79
5Ancient Art (Rome)The Story of Art, pp: 80-93
6Eastern Roman ArtThe Story of Art, pp: 94-101
7Medieval European Art (Romanesque and Gothic) 1The Story of Art, pp: 125-154
8Anatolian Seljuk and Andalusian Arts
9Renaissance Art The Story of Art, pp: 260-300
10Baroque and Rococo ArtThe Story of Art, pp: 301-359
1117th-8th century Ottoman Arts
12Aydınlanmanın ardından sanat akımları (Neo-Klasizm, Romantizm, Realizm)
13Art movements after the Enlightenment (Impressionism, Late Impressionism Symbolism and Art Nouveau), 19th century Ottoman art
1420th century art movements
Resources
Adnan Turani; World Art History, Remzi Bookstore, 2011. -Ahmet Şişman, Introduction to Art and Art Concepts, Literature, 2021. -Bedrettin Cömert, Mythology and Iconography, De Ki Yay., 2010. -Bülent Özer, Culture, Art, Architecture, YEM, 2018. -Doğan Kuban, Artistic Phases of Migration to the West, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., 2017. -Ernst H. Gombrich; The Story of Art, Istanbul, Remzi Bookstore, 2013. -Leland M. Roth; The Story of Architecture: Its Elements, History and Meaning, Kabalcı Publishing House, 2014. -Metin Sözen & Uğur Tanyeli; Dictionary of Art Concepts and Terms, Remzi Kitabevi, 2018. -Oktay Aslanapa; Turkish Art, Remzi Bookstore, 2015. -Titus Burckhardt; Islamic Art: Language and Meaning, Classical Publishing, 2013. -Tom Melick (ed.), Art Throughout History: Styles and Movements in World Art History, YKY, 2015

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde problemi tanımlayıp alternatif çözümler üretebilir.
2
Tasarım odaklı araştırma yapıp, tasarım sürecini planlayıp yönetebilir.
X
3
Ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğinde bulunarak çalışmalarını yürütebilir.
X
4
Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirip, mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirebilir.
5
Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarabilir.
X
6
Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunabilir.
7
Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durumu örneklerle açıklayabilir.
X
8
Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak, evrensel ve geleneksel değerler doğrultusunda tasarım alanında karşılaştığı problemleri çözebilir.
X
9
Tarih, Kültür, sanat alanında, sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alabilir.
X
10
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, yaşam boyu farklı araştırma metotları ile ilişkilendirebilir.
X
11
Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkındadır ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje çalışmaları yapıp, iş birlikleri kurabilir.
X
12
Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemlerini özetleyebilir.
X
13
Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun tasarım yapabilir ve yeni teknoloji üretim yöntemleri önerebilir.
14
Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilir.
15
İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri belirleyebilir.
16
Amaca ve topluma uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilir.
17
Teknolojik gelişimlere hakimdir, yeni gelişmeleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilir ve bu gelişimlere öncülük edebilir.
18
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir üretim kavramlarını tanımlayıp, bu konuların günümüzdeki önemini örnekler vererek anlatabilir.
19
Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.
20
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanımlayıp uygulayabilir.
21
Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilir ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
22
Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürsel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca takip edip, karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir.
23
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında ve projenin yönetilmesinde edindiği iletişim becerilerini gösterebilir.
24
Edindiği tüm kuramsal ve uygulamalı, meslek pratiği, proje yönetimi ve yasal sorumluluklar konularındaki, bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilir.
25
Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri, çevre sağlığı, yapı sağlığı, insan sağlığı bağlamında değerlendirebilir.
26
Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini göz önünde bulundurarak konuyla ilgili tasarım problemlerini çözebilir.
27
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında fikrini, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşabilir.
28
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sistemlerini araştırarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
29
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilir.

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 50
Rate of Final Exam to Success 50
Total 100

Numerical Data

Ekleme Tarihi: 30/03/2023 - 16:02Son Güncelleme Tarihi: 30/03/2023 - 16:23