Skip to main content

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
TECHNICAL DRAWING IIICT1224080Spring Semester2+235
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorAssist.Prof. Gizem CAN
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Hamdi ERGÜL, Lect.Dr. İbrahim YILMAZ, Lect. Necdet KETKEN, Assist.Prof. Gizem CAN, Lect. Rabiya Yeşim YÜKSEL
Assistant(s)Res.Asst. Bengisu Öten
AimTechnical drawing aims to enable students to read, create, and improve detailed and accurate architectural drawings competently while developing mental skills to execute these drawings. It ensures hand and mind coordination through freehand drawing techniques. Ultimately, the goal is to empower students with the ability to produce high-quality drawings and contribute effectively to architectural projects. The Technical Drawing 2 course primarily focuses on imparting the drawing standards of practical projects to students. This course aims to provide an understanding of drawing techniques related to application drawings created in scales of 1/50 and 1/20, thereby nurturing the ability to create architectural project sets (such as plans, sections, elevations) in these scales. As a continuation of Technical Drawing 1, this course also covers the drawing and comprehension of site plans at a 1/200 scale.
Course ContentThis course contains; Understanding the relationship between the concept of scale and architectural project sets,Learning the necessary standards of drawing technique at a 1:50 scale and interpreting, comprehending, and drawing floor plans based on architectural projects at 1:50 scale (axis lines, structural systems, interior and exterior walls, dimensions, heights, surveys, zone names) & Feedback.,Continuing the floor plan drawing within the scope of a multi-storey sample project using the 1/50 scale architectural drawing technique (interior and exterior dimensioning, elevations, screening and space naming),Learning the required standards of drawing technique in a 1:50 scale architectural project and drawing techniques for sectional drawings at 1:50 scale & Feedback.,Acquiring the necessary standards of drawing technique for staircase drawings at a 1:50 scale and staircase plan drawings in architectural projects at a 1:50 scale & Feedback.,Learning the necessary standards of staircase drawing technique at a 1:50 scale and the drawing techniques for staircase sections in a 1:50 scale architectural project & Feedback.,Understanding the necessary standards of drawing technique for roof drawings at a 1:50 scale and roof plan drawings in architectural projects at a 1:50 scale & Feedback.,Conducting the planning and sectioning of projects at a 1:50 scale.,Learning the required standards of drawing technique in a 1:50 scale architectural project and drawing techniques for section drawings at a 1:50 scale & Feedback.,Learning the required standards of drawing technique in a 1:50 scale architectural project and drawing techniques for facade drawings at a 1:50 scale & Feedback.,Acquiring the standards of drawing technique required in a 1:20 scale architectural project and learning the techniques for kitchen plan drawings at a 1:20 scale (Sections will be drawn from window-door) & Feedback.,Understanding the required standards of drawing technique in a 1:20 scale architectural project and learning the techniques for kitchen sectional drawings at a 1:20 scale (Sections will be drawn from window-door) & Feedback.,Drawing site plans in accordance with the required standards of a 1:200 scale drawing technique & Feedback.,Drawing site sections and elevations in accordance with the required standards of a 1:200 scale drawing technique & Feedback..
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1.Students draws plans, sections, and elevations in scales of 1/50 and 1/20 for application projects.6, 9E
2.Students learns and draws information regarding foundational structural elements like foundations, roofs, stairs, etc.6, 9E
3.Students learn and draw information regarding fundamental structural elements such as foundations, roofs, stairs, etc.6, 9E
4.They understand and utilize the concept of scale in architectural projects, grasping its significance and level of detail.6, 9E
5.They comprehend the significance and placement of site plans in architectural projects.6, 9E
Teaching Methods:6: Experiential Learning, 9: Lecture Method
Assessment Methods:E: Homework

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Understanding the relationship between the concept of scale and architectural project sets
2Learning the necessary standards of drawing technique at a 1:50 scale and interpreting, comprehending, and drawing floor plans based on architectural projects at 1:50 scale (axis lines, structural systems, interior and exterior walls, dimensions, heights, surveys, zone names) & Feedback.
3Continuing the floor plan drawing within the scope of a multi-storey sample project using the 1/50 scale architectural drawing technique (interior and exterior dimensioning, elevations, screening and space naming)
4Learning the required standards of drawing technique in a 1:50 scale architectural project and drawing techniques for sectional drawings at 1:50 scale & Feedback.
5Acquiring the necessary standards of drawing technique for staircase drawings at a 1:50 scale and staircase plan drawings in architectural projects at a 1:50 scale & Feedback.
6Learning the necessary standards of staircase drawing technique at a 1:50 scale and the drawing techniques for staircase sections in a 1:50 scale architectural project & Feedback.
7Understanding the necessary standards of drawing technique for roof drawings at a 1:50 scale and roof plan drawings in architectural projects at a 1:50 scale & Feedback.
8Conducting the planning and sectioning of projects at a 1:50 scale.
9Learning the required standards of drawing technique in a 1:50 scale architectural project and drawing techniques for section drawings at a 1:50 scale & Feedback.
10Learning the required standards of drawing technique in a 1:50 scale architectural project and drawing techniques for facade drawings at a 1:50 scale & Feedback.
11Acquiring the standards of drawing technique required in a 1:20 scale architectural project and learning the techniques for kitchen plan drawings at a 1:20 scale (Sections will be drawn from window-door) & Feedback.
12Understanding the required standards of drawing technique in a 1:20 scale architectural project and learning the techniques for kitchen sectional drawings at a 1:20 scale (Sections will be drawn from window-door) & Feedback.
13Drawing site plans in accordance with the required standards of a 1:200 scale drawing technique & Feedback.
14Drawing site sections and elevations in accordance with the required standards of a 1:200 scale drawing technique & Feedback.
Resources
To be provided by the instructors
1.Öztepe, H. (1997). Teknik Resim I, Eğitim Matbaası, İstanbul 2.Öztepe, H. (1997). Teknik Resim II, Eğitim Matbaası, İstanbul 3.Ching, F.D.K. (1996). Architectural Graphics, Van Nostrand Reinhold, New York 4.Ching, F.D.K. (2010). Design Drawing, John Wiley & Sons, Inc. New York 5.Gürer, L. (2000). Perspektif ve Gölge, Birsen yay. İstanbul 6.Hotan, H. (2000). Mimari Perspektif ve Gölge, YEM, İstanbul 7.Onat, E. (2010). Perspektif ve Perspektifde Gölge Çizimi, Efil yay. İstanbul 8.Şahinler, O. (1990). Mimarlıkta Teknik Resim, Yay, İstanbul

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde problemi tanımlayıp alternatif çözümler üretebilir.
X
2
Tasarım odaklı araştırma yapıp, tasarım sürecini planlayıp yönetebilir.
X
3
Ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğinde bulunarak çalışmalarını yürütebilir.
X
4
Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirip, mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirebilir.
5
Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarabilir.
X
6
Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunabilir.
7
Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durumu örneklerle açıklayabilir.
8
Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak, evrensel ve geleneksel değerler doğrultusunda tasarım alanında karşılaştığı problemleri çözebilir.
9
Tarih, Kültür, sanat alanında, sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alabilir.
10
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, yaşam boyu farklı araştırma metotları ile ilişkilendirebilir.
X
11
Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkındadır ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje çalışmaları yapıp, iş birlikleri kurabilir.
12
Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemlerini özetleyebilir.
X
13
Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun tasarım yapabilir ve yeni teknoloji üretim yöntemleri önerebilir.
X
14
Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilir.
15
İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri belirleyebilir.
16
Amaca ve topluma uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilir.
X
17
Teknolojik gelişimlere hakimdir, yeni gelişmeleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilir ve bu gelişimlere öncülük edebilir.
X
18
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir üretim kavramlarını tanımlayıp, bu konuların günümüzdeki önemini örnekler vererek anlatabilir.
19
Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.
20
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanımlayıp uygulayabilir.
X
21
Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilir ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
22
Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürsel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca takip edip, karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir.
X
23
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında ve projenin yönetilmesinde edindiği iletişim becerilerini gösterebilir.
X
24
Edindiği tüm kuramsal ve uygulamalı, meslek pratiği, proje yönetimi ve yasal sorumluluklar konularındaki, bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilir.
25
Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri, çevre sağlığı, yapı sağlığı, insan sağlığı bağlamında değerlendirebilir.
X
26
Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini göz önünde bulundurarak konuyla ilgili tasarım problemlerini çözebilir.
27
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında fikrini, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşabilir.
28
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sistemlerini araştırarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
29
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilir.

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 50
Rate of Final Exam to Success 50
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14456
Guided Problem Solving10440
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report8324
Term Project000
Presentation of Project / Seminar000
Quiz000
Midterm Exam188
General Exam188
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)136
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(136/30)5
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
TECHNICAL DRAWING IIICT1224080Spring Semester2+235
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorAssist.Prof. Gizem CAN
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Hamdi ERGÜL, Lect.Dr. İbrahim YILMAZ, Lect. Necdet KETKEN, Assist.Prof. Gizem CAN, Lect. Rabiya Yeşim YÜKSEL
Assistant(s)Res.Asst. Bengisu Öten
AimTechnical drawing aims to enable students to read, create, and improve detailed and accurate architectural drawings competently while developing mental skills to execute these drawings. It ensures hand and mind coordination through freehand drawing techniques. Ultimately, the goal is to empower students with the ability to produce high-quality drawings and contribute effectively to architectural projects. The Technical Drawing 2 course primarily focuses on imparting the drawing standards of practical projects to students. This course aims to provide an understanding of drawing techniques related to application drawings created in scales of 1/50 and 1/20, thereby nurturing the ability to create architectural project sets (such as plans, sections, elevations) in these scales. As a continuation of Technical Drawing 1, this course also covers the drawing and comprehension of site plans at a 1/200 scale.
Course ContentThis course contains; Understanding the relationship between the concept of scale and architectural project sets,Learning the necessary standards of drawing technique at a 1:50 scale and interpreting, comprehending, and drawing floor plans based on architectural projects at 1:50 scale (axis lines, structural systems, interior and exterior walls, dimensions, heights, surveys, zone names) & Feedback.,Continuing the floor plan drawing within the scope of a multi-storey sample project using the 1/50 scale architectural drawing technique (interior and exterior dimensioning, elevations, screening and space naming),Learning the required standards of drawing technique in a 1:50 scale architectural project and drawing techniques for sectional drawings at 1:50 scale & Feedback.,Acquiring the necessary standards of drawing technique for staircase drawings at a 1:50 scale and staircase plan drawings in architectural projects at a 1:50 scale & Feedback.,Learning the necessary standards of staircase drawing technique at a 1:50 scale and the drawing techniques for staircase sections in a 1:50 scale architectural project & Feedback.,Understanding the necessary standards of drawing technique for roof drawings at a 1:50 scale and roof plan drawings in architectural projects at a 1:50 scale & Feedback.,Conducting the planning and sectioning of projects at a 1:50 scale.,Learning the required standards of drawing technique in a 1:50 scale architectural project and drawing techniques for section drawings at a 1:50 scale & Feedback.,Learning the required standards of drawing technique in a 1:50 scale architectural project and drawing techniques for facade drawings at a 1:50 scale & Feedback.,Acquiring the standards of drawing technique required in a 1:20 scale architectural project and learning the techniques for kitchen plan drawings at a 1:20 scale (Sections will be drawn from window-door) & Feedback.,Understanding the required standards of drawing technique in a 1:20 scale architectural project and learning the techniques for kitchen sectional drawings at a 1:20 scale (Sections will be drawn from window-door) & Feedback.,Drawing site plans in accordance with the required standards of a 1:200 scale drawing technique & Feedback.,Drawing site sections and elevations in accordance with the required standards of a 1:200 scale drawing technique & Feedback..
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1.Students draws plans, sections, and elevations in scales of 1/50 and 1/20 for application projects.6, 9E
2.Students learns and draws information regarding foundational structural elements like foundations, roofs, stairs, etc.6, 9E
3.Students learn and draw information regarding fundamental structural elements such as foundations, roofs, stairs, etc.6, 9E
4.They understand and utilize the concept of scale in architectural projects, grasping its significance and level of detail.6, 9E
5.They comprehend the significance and placement of site plans in architectural projects.6, 9E
Teaching Methods:6: Experiential Learning, 9: Lecture Method
Assessment Methods:E: Homework

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Understanding the relationship between the concept of scale and architectural project sets
2Learning the necessary standards of drawing technique at a 1:50 scale and interpreting, comprehending, and drawing floor plans based on architectural projects at 1:50 scale (axis lines, structural systems, interior and exterior walls, dimensions, heights, surveys, zone names) & Feedback.
3Continuing the floor plan drawing within the scope of a multi-storey sample project using the 1/50 scale architectural drawing technique (interior and exterior dimensioning, elevations, screening and space naming)
4Learning the required standards of drawing technique in a 1:50 scale architectural project and drawing techniques for sectional drawings at 1:50 scale & Feedback.
5Acquiring the necessary standards of drawing technique for staircase drawings at a 1:50 scale and staircase plan drawings in architectural projects at a 1:50 scale & Feedback.
6Learning the necessary standards of staircase drawing technique at a 1:50 scale and the drawing techniques for staircase sections in a 1:50 scale architectural project & Feedback.
7Understanding the necessary standards of drawing technique for roof drawings at a 1:50 scale and roof plan drawings in architectural projects at a 1:50 scale & Feedback.
8Conducting the planning and sectioning of projects at a 1:50 scale.
9Learning the required standards of drawing technique in a 1:50 scale architectural project and drawing techniques for section drawings at a 1:50 scale & Feedback.
10Learning the required standards of drawing technique in a 1:50 scale architectural project and drawing techniques for facade drawings at a 1:50 scale & Feedback.
11Acquiring the standards of drawing technique required in a 1:20 scale architectural project and learning the techniques for kitchen plan drawings at a 1:20 scale (Sections will be drawn from window-door) & Feedback.
12Understanding the required standards of drawing technique in a 1:20 scale architectural project and learning the techniques for kitchen sectional drawings at a 1:20 scale (Sections will be drawn from window-door) & Feedback.
13Drawing site plans in accordance with the required standards of a 1:200 scale drawing technique & Feedback.
14Drawing site sections and elevations in accordance with the required standards of a 1:200 scale drawing technique & Feedback.
Resources
To be provided by the instructors
1.Öztepe, H. (1997). Teknik Resim I, Eğitim Matbaası, İstanbul 2.Öztepe, H. (1997). Teknik Resim II, Eğitim Matbaası, İstanbul 3.Ching, F.D.K. (1996). Architectural Graphics, Van Nostrand Reinhold, New York 4.Ching, F.D.K. (2010). Design Drawing, John Wiley & Sons, Inc. New York 5.Gürer, L. (2000). Perspektif ve Gölge, Birsen yay. İstanbul 6.Hotan, H. (2000). Mimari Perspektif ve Gölge, YEM, İstanbul 7.Onat, E. (2010). Perspektif ve Perspektifde Gölge Çizimi, Efil yay. İstanbul 8.Şahinler, O. (1990). Mimarlıkta Teknik Resim, Yay, İstanbul

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde problemi tanımlayıp alternatif çözümler üretebilir.
X
2
Tasarım odaklı araştırma yapıp, tasarım sürecini planlayıp yönetebilir.
X
3
Ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğinde bulunarak çalışmalarını yürütebilir.
X
4
Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirip, mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirebilir.
5
Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarabilir.
X
6
Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunabilir.
7
Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durumu örneklerle açıklayabilir.
8
Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak, evrensel ve geleneksel değerler doğrultusunda tasarım alanında karşılaştığı problemleri çözebilir.
9
Tarih, Kültür, sanat alanında, sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alabilir.
10
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, yaşam boyu farklı araştırma metotları ile ilişkilendirebilir.
X
11
Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkındadır ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje çalışmaları yapıp, iş birlikleri kurabilir.
12
Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemlerini özetleyebilir.
X
13
Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun tasarım yapabilir ve yeni teknoloji üretim yöntemleri önerebilir.
X
14
Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilir.
15
İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri belirleyebilir.
16
Amaca ve topluma uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilir.
X
17
Teknolojik gelişimlere hakimdir, yeni gelişmeleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilir ve bu gelişimlere öncülük edebilir.
X
18
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir üretim kavramlarını tanımlayıp, bu konuların günümüzdeki önemini örnekler vererek anlatabilir.
19
Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.
20
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanımlayıp uygulayabilir.
X
21
Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilir ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
22
Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürsel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca takip edip, karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir.
X
23
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında ve projenin yönetilmesinde edindiği iletişim becerilerini gösterebilir.
X
24
Edindiği tüm kuramsal ve uygulamalı, meslek pratiği, proje yönetimi ve yasal sorumluluklar konularındaki, bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilir.
25
Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri, çevre sağlığı, yapı sağlığı, insan sağlığı bağlamında değerlendirebilir.
X
26
Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini göz önünde bulundurarak konuyla ilgili tasarım problemlerini çözebilir.
27
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında fikrini, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşabilir.
28
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sistemlerini araştırarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
29
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilir.

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 50
Rate of Final Exam to Success 50
Total 100

Numerical Data

Ekleme Tarihi: 30/03/2023 - 16:02Son Güncelleme Tarihi: 30/03/2023 - 16:23