Skip to main content

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
PROJECT DESIGN AFTER DROUGHTICT3210433Spring Semester3+13,54
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorAssist.Prof. Hamdi ERGÜL
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Hamdi ERGÜL
Assistant(s)Approximately 55% of the world's population lives in urban areas. In our country, this rate has reached 92%. Lives shaped by the ever-increasing consumption understanding due to the current economic models are forced to live. Billions of people of all ages, professions and worldviews spend their lives striving for basic needs in similar cities. City life is a choice for some of us, and a necessity for some of us. What is certain is that people from all walks of life can lead a better life based on our orientation towards a sustainable culture that consumes much less natural resources (a system-based definition in the design concept), egalitarian and collaborative. For this, people from all walks of life should take responsibility. It is thought-provoking that in the current city life, everyone has been made too incapable of building their own shelters. It is a universal right for everyone to design their own shelter and to create it with a life in line with the pattern of nature. Every profession we develop in line with modern living conditions is inevitable in the future, the accumulation and concentration of graduates and the related unemployment. It seems clear that most professions are experiencing job problems now and in the future. Human replacement of technology and economic turmoil are some of the parameters that increase the rate of unemployment. In order to meet basic needs such as work, accommodation and food; A more livable world can be created in the name of today and the future when living organisms that are sufficient for everyone are designed with the understanding of design that includes soil, water, air and the life of all living things.
AimDesign suggestions for city dwellers, water, soil, air relationship and protective design approaches for these. Conceptual design concepts and post-drought design approaches will be examined. In theoretical narratives, by improving the soil in desert, arid and temperate regions, protecting water and harvesting water; To make learning and developing designs by understanding the patterns of living organisms. Continuing its life in accordance with the rules of nature, to develop designs in accordance with the natural process of the soil and sustainable life principles. To understand the understanding of Permaculture as a science of design. Permaculture's goal is to build a sustainable system. The most important stage of a sustainable system is to reduce the need for outside and reproduce and use the available resources in various ways. The way to establish a system that renews, repairs and produces itself is through here.
Course ContentThis course contains; Course Processing and Land Selection,Conducting a survey on a selected land,Design studies of a selected site through observation,Design development on a selected land,Design development on a selected land,Design development on a selected land,Design development on a selected land,Interim evaluation,Design development on a selected land,Design development on a selected land,Design development on a selected land,Design development on a selected land,Design development on a selected land,Design development on a selected land.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
10, 18, 19, 2, 6E, F, H
Teaching Methods:10: Discussion Method, 18: Micro Teaching Technique, 19: Brainstorming Technique, 2: Project Based Learning Model, 6: Experiential Learning
Assessment Methods:E: Homework, F: Project Task, H: Performance Task

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Course Processing and Land Selection
2Conducting a survey on a selected land
3Design studies of a selected site through observation
4Design development on a selected land
5Design development on a selected land
6Design development on a selected land
7Design development on a selected land
8Interim evaluation
9Design development on a selected land
10Design development on a selected land
11Design development on a selected land
12Design development on a selected land
13Design development on a selected land
14Design development on a selected land
Resources
Mollison, B., Permakültüre Giriş, Sinek Sekiz Yayınları, 2011, İstanbul. Kellog, S., Pettigrew, S., Sürdürülebilir Yaşam Rehberi, Sinek Sekiz yayınları, 2013, İstanbul. Fukuoka, M., Doğal Tarımın Yolu Felsefesi ve Uygulaması, Kaos Yayınları, 2011, İstanbul. Berger, W., Lorenz, C., Kompost Tuvaletler Susuz Sıhhi Teknikler, Yeni İnsan Yayınevi, 2017, İstanbul. Hemenway, T. Permakültür Bahçeleri, Yeni İnsan Yayınevi, 2017, İstanbul. Hemenway, T. Permakültür Şehirde, Yeni İnsan Yayınevi, 2018, İstanbul. Thoreau, D., H., Doğal Yaşam ve Başkaldırı, Kaknüs Yayınları, 2004, İstanbul. Rifkin, J., T., Howard, T., Entropi Dünyaya Yeni Bir Bakiş, İz Yayıncılık, 2010, İstanbul. Meadows, D.H., Meadows, D.L., Randers, J., Behrens III, W.W., Ekonomik Büyümenin Sınırları, İstanbul Yayın Evi, 1978, İstanbul. Ehrilch, P. H., Nüfus Bombası, Ayyildiz Matbaasi, 1976 Wohlleben, P., Ağaçların Gizli Yaşamı Ne Hissederler, Nasıl İletişim Kurarlar? Sırlarla Dolu Bir Dünyada Keşifler, Kitap Kurdu Yayınları, 2018, İstanbul. Diamond, J., Çöküş/Medeniyetler Nasıl Ayakta Kalır ya da Yıkılır? Timaş Yayınları, 2006 İstanbul. Diamond, J., Tüfek Mikrop ve Çelik, Tübitak Yayınları, 2016, İstanbul. Aşanlı, M., Geleneksel Yapı Teknikleri Doğal ve Ekolojik Yapı Rehberi, Yeni İnsan Yayınevi, 2016, İstanbul. Chödrön, P., Belirsizlik ve Değişimle Birlikte Güzel bir Hayat, Sinek Sekiz yayınları, 2015, İstanbul. Pollan, M., Bana Ait Bir Yer, Sinek Sekiz yayınları, 2015. Shiva, V., İyilerin Yanında, Sinek Sekiz yayınları, 2012.
Articles and Book readings. Reports,

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde problemi tanımlayıp alternatif çözümler üretebilir.
X
2
Tasarım odaklı araştırma yapıp, tasarım sürecini planlayıp yönetebilir.
X
3
Ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğinde bulunarak çalışmalarını yürütebilir.
X
4
Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirip, mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirebilir.
X
5
Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarabilir.
X
6
Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunabilir.
X
7
Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durumu örneklerle açıklayabilir.
8
Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak, evrensel ve geleneksel değerler doğrultusunda tasarım alanında karşılaştığı problemleri çözebilir.
9
Tarih, Kültür, sanat alanında, sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alabilir.
10
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, yaşam boyu farklı araştırma metotları ile ilişkilendirebilir.
11
Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkındadır ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje çalışmaları yapıp, iş birlikleri kurabilir.
12
Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemlerini özetleyebilir.
13
Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun tasarım yapabilir ve yeni teknoloji üretim yöntemleri önerebilir.
14
Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilir.
15
İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri belirleyebilir.
16
Amaca ve topluma uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilir.
17
Teknolojik gelişimlere hakimdir, yeni gelişmeleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilir ve bu gelişimlere öncülük edebilir.
18
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir üretim kavramlarını tanımlayıp, bu konuların günümüzdeki önemini örnekler vererek anlatabilir.
19
Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.
20
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanımlayıp uygulayabilir.
21
Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilir ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
22
Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürsel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca takip edip, karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir.
23
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında ve projenin yönetilmesinde edindiği iletişim becerilerini gösterebilir.
24
Edindiği tüm kuramsal ve uygulamalı, meslek pratiği, proje yönetimi ve yasal sorumluluklar konularındaki, bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilir.
25
Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri, çevre sağlığı, yapı sağlığı, insan sağlığı bağlamında değerlendirebilir.
X
26
Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini göz önünde bulundurarak konuyla ilgili tasarım problemlerini çözebilir.
X
27
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında fikrini, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşabilir.
28
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sistemlerini araştırarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
29
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilir.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 50
Rate of Final Exam to Success 50
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14456
Guided Problem Solving326
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report339
Term Project339
Presentation of Project / Seminar5315
Quiz000
Midterm Exam326
General Exam326
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)107
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(107/30)4
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
PROJECT DESIGN AFTER DROUGHTICT3210433Spring Semester3+13,54
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorAssist.Prof. Hamdi ERGÜL
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Hamdi ERGÜL
Assistant(s)Approximately 55% of the world's population lives in urban areas. In our country, this rate has reached 92%. Lives shaped by the ever-increasing consumption understanding due to the current economic models are forced to live. Billions of people of all ages, professions and worldviews spend their lives striving for basic needs in similar cities. City life is a choice for some of us, and a necessity for some of us. What is certain is that people from all walks of life can lead a better life based on our orientation towards a sustainable culture that consumes much less natural resources (a system-based definition in the design concept), egalitarian and collaborative. For this, people from all walks of life should take responsibility. It is thought-provoking that in the current city life, everyone has been made too incapable of building their own shelters. It is a universal right for everyone to design their own shelter and to create it with a life in line with the pattern of nature. Every profession we develop in line with modern living conditions is inevitable in the future, the accumulation and concentration of graduates and the related unemployment. It seems clear that most professions are experiencing job problems now and in the future. Human replacement of technology and economic turmoil are some of the parameters that increase the rate of unemployment. In order to meet basic needs such as work, accommodation and food; A more livable world can be created in the name of today and the future when living organisms that are sufficient for everyone are designed with the understanding of design that includes soil, water, air and the life of all living things.
AimDesign suggestions for city dwellers, water, soil, air relationship and protective design approaches for these. Conceptual design concepts and post-drought design approaches will be examined. In theoretical narratives, by improving the soil in desert, arid and temperate regions, protecting water and harvesting water; To make learning and developing designs by understanding the patterns of living organisms. Continuing its life in accordance with the rules of nature, to develop designs in accordance with the natural process of the soil and sustainable life principles. To understand the understanding of Permaculture as a science of design. Permaculture's goal is to build a sustainable system. The most important stage of a sustainable system is to reduce the need for outside and reproduce and use the available resources in various ways. The way to establish a system that renews, repairs and produces itself is through here.
Course ContentThis course contains; Course Processing and Land Selection,Conducting a survey on a selected land,Design studies of a selected site through observation,Design development on a selected land,Design development on a selected land,Design development on a selected land,Design development on a selected land,Interim evaluation,Design development on a selected land,Design development on a selected land,Design development on a selected land,Design development on a selected land,Design development on a selected land,Design development on a selected land.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
10, 18, 19, 2, 6E, F, H
Teaching Methods:10: Discussion Method, 18: Micro Teaching Technique, 19: Brainstorming Technique, 2: Project Based Learning Model, 6: Experiential Learning
Assessment Methods:E: Homework, F: Project Task, H: Performance Task

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Course Processing and Land Selection
2Conducting a survey on a selected land
3Design studies of a selected site through observation
4Design development on a selected land
5Design development on a selected land
6Design development on a selected land
7Design development on a selected land
8Interim evaluation
9Design development on a selected land
10Design development on a selected land
11Design development on a selected land
12Design development on a selected land
13Design development on a selected land
14Design development on a selected land
Resources
Mollison, B., Permakültüre Giriş, Sinek Sekiz Yayınları, 2011, İstanbul. Kellog, S., Pettigrew, S., Sürdürülebilir Yaşam Rehberi, Sinek Sekiz yayınları, 2013, İstanbul. Fukuoka, M., Doğal Tarımın Yolu Felsefesi ve Uygulaması, Kaos Yayınları, 2011, İstanbul. Berger, W., Lorenz, C., Kompost Tuvaletler Susuz Sıhhi Teknikler, Yeni İnsan Yayınevi, 2017, İstanbul. Hemenway, T. Permakültür Bahçeleri, Yeni İnsan Yayınevi, 2017, İstanbul. Hemenway, T. Permakültür Şehirde, Yeni İnsan Yayınevi, 2018, İstanbul. Thoreau, D., H., Doğal Yaşam ve Başkaldırı, Kaknüs Yayınları, 2004, İstanbul. Rifkin, J., T., Howard, T., Entropi Dünyaya Yeni Bir Bakiş, İz Yayıncılık, 2010, İstanbul. Meadows, D.H., Meadows, D.L., Randers, J., Behrens III, W.W., Ekonomik Büyümenin Sınırları, İstanbul Yayın Evi, 1978, İstanbul. Ehrilch, P. H., Nüfus Bombası, Ayyildiz Matbaasi, 1976 Wohlleben, P., Ağaçların Gizli Yaşamı Ne Hissederler, Nasıl İletişim Kurarlar? Sırlarla Dolu Bir Dünyada Keşifler, Kitap Kurdu Yayınları, 2018, İstanbul. Diamond, J., Çöküş/Medeniyetler Nasıl Ayakta Kalır ya da Yıkılır? Timaş Yayınları, 2006 İstanbul. Diamond, J., Tüfek Mikrop ve Çelik, Tübitak Yayınları, 2016, İstanbul. Aşanlı, M., Geleneksel Yapı Teknikleri Doğal ve Ekolojik Yapı Rehberi, Yeni İnsan Yayınevi, 2016, İstanbul. Chödrön, P., Belirsizlik ve Değişimle Birlikte Güzel bir Hayat, Sinek Sekiz yayınları, 2015, İstanbul. Pollan, M., Bana Ait Bir Yer, Sinek Sekiz yayınları, 2015. Shiva, V., İyilerin Yanında, Sinek Sekiz yayınları, 2012.
Articles and Book readings. Reports,

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde problemi tanımlayıp alternatif çözümler üretebilir.
X
2
Tasarım odaklı araştırma yapıp, tasarım sürecini planlayıp yönetebilir.
X
3
Ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğinde bulunarak çalışmalarını yürütebilir.
X
4
Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirip, mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirebilir.
X
5
Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarabilir.
X
6
Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunabilir.
X
7
Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durumu örneklerle açıklayabilir.
8
Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak, evrensel ve geleneksel değerler doğrultusunda tasarım alanında karşılaştığı problemleri çözebilir.
9
Tarih, Kültür, sanat alanında, sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alabilir.
10
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, yaşam boyu farklı araştırma metotları ile ilişkilendirebilir.
11
Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkındadır ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje çalışmaları yapıp, iş birlikleri kurabilir.
12
Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemlerini özetleyebilir.
13
Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun tasarım yapabilir ve yeni teknoloji üretim yöntemleri önerebilir.
14
Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilir.
15
İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri belirleyebilir.
16
Amaca ve topluma uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilir.
17
Teknolojik gelişimlere hakimdir, yeni gelişmeleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilir ve bu gelişimlere öncülük edebilir.
18
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir üretim kavramlarını tanımlayıp, bu konuların günümüzdeki önemini örnekler vererek anlatabilir.
19
Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.
20
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanımlayıp uygulayabilir.
21
Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilir ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
22
Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürsel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca takip edip, karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir.
23
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında ve projenin yönetilmesinde edindiği iletişim becerilerini gösterebilir.
24
Edindiği tüm kuramsal ve uygulamalı, meslek pratiği, proje yönetimi ve yasal sorumluluklar konularındaki, bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilir.
25
Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri, çevre sağlığı, yapı sağlığı, insan sağlığı bağlamında değerlendirebilir.
X
26
Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini göz önünde bulundurarak konuyla ilgili tasarım problemlerini çözebilir.
X
27
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında fikrini, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşabilir.
28
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sistemlerini araştırarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
29
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilir.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 50
Rate of Final Exam to Success 50
Total 100

Numerical Data

Ekleme Tarihi: 30/03/2023 - 16:02Son Güncelleme Tarihi: 30/03/2023 - 16:23